Thành viên đăng nhập/Ghi Danh

Ghi Danh:Điền vào các chi tiết sau đây

Biệt danh:
Điện thư:
Mật mã:
Mật mã lần nữa:
Câu Hỏi:Một + Hai bằng?
Trả Lời:
Chi tiết:
Kính mời quý anh chị em đã và đang khoát chiếc Áo Lam, cài Hoa Sen Trắng tham gia đông đủ bằng cách ghi danh đăng nhập vào Diễn Đàn và Hội Luận của Trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới (www.gdptthegioi.org ).

Ngoài Biệt Danh hay Bút Hiệu, kính yêu cầu anh chị em cung cấp đầy đủ các chi tiết sau:

- Họ và Tên
- Pháp Danh
- Ngày và Năm Sanh
- Đơn Vị Đang Sinh Hoạt
- Địa chỉ điện thư hay điện thoại để liên lạc khi cần.

Ban Phụ Trách Diễn Đàn và Hội Luận sẽ kiểm chứng đăng nhập của quý anh chị em, nếu không có gì trở ngại, Đăng nhập của quý anh chị em sẽ bắt đầu hoạt động sau 3 ngày kể từ ngày ghi danh.

Diễn Đàn và Hội Luận có toàn quyền cho đăng nhập hay từ chối vì thiếu tinh thần Lục Hoà trực tiếp hay gián tiếp của hội thảo viên.

Trân trọng


Ghi danh miễn phí!
Chúng tôi không bán hay là đưa thông tin của bạn cho người khác

[ Thành viên đăng nhập | Quên mật mã ]


100459530
Page Generation: 0.02 Giây