Lưu trữ

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Tháng 11 2015

Bài viếtlời bìnhlần đọcĐiểmNgàyHành động
· Phật Pháp: Quan Trọng Là Biết Rõ Chính Mình070802015-11-30Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Bài Vở: Cái lạnh nào đáng sợ nhất?063102015-11-30Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Kỷ Niệm 40 Năm... - GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi058202015-11-30Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Hình Ảnh: Một ngày vui - GĐPT Huệ Quang064902015-11-30Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: BHD GĐPT DakLak thăm Anh Cả GĐPTVN Trên Thế Giới078002015-11-30Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Giải Trí: Trại Vượt Bậc - GĐPT Đức Châu060102015-11-29Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Khánh Hòa051202015-11-29Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Trại Đội Chúng - GĐPT Đức Trọng Lâm Hà072002015-11-27Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Giải Trí: Vô Lượng Ân Tình052602015-11-27Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Văn Nghệ: Còn nghe văng vẳng tiếng người091802015-11-27Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Kiến Thức - Thời: Cô bé 8 tuổi thường xuyên nhận quà dễ thương...068802015-11-27Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Hình Ảnh: Chu Niên 29 - GĐPT Từ Đàm079102015-11-27Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Bài Vở: Dòng Thời Gian...084802015-11-26Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Giải Trí: Cái Tôi và Sự Hiểu Biết068302015-11-25Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Trại Ưu Ba Ly - GĐPT Đức Hải061702015-11-25Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Phật Pháp: Thanh Tịnh Thí081002015-11-25Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: TRẠI VƯỢT BẬC A NA LUẬT 2015 - GĐPT Đức Hưng080602015-11-25Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thơ: Mầm Măng069702015-11-25Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Lớp Tiếng Anh - GĐPT Phước Duyên, Huế061602015-11-24Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Hình Ảnh: Chu Niên 20 - GĐPT Hoa Nghiêm, California078102015-11-24Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Kiến Thức - Thời: Cố vấn của TT Hoa Kỳ Obama là cô gái tị nạn người Việt Nam083902015-11-24Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Bài Vở: ĐẰM THẮM THẦY TRÒ077302015-11-23Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Sinh nhật ngành thanh GĐPT Đức Thiện lần thứ 27068302015-11-22Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Bài Vở: Câu chuyện QUẢNG CÁO072802015-11-22Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Hình Ảnh: Múa Lân cho Cảnh Sát - GĐPT Từ Đàm088002015-11-21Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Kiến Thức - Thời: Khủng bố ở Paris: Cha gốc Việt trả lời con gây xúc động067402015-11-21Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thơ: HOÀI BẢO PHẬT VIỆT NGUYỀN TIẾP NỐI 089802015-11-21Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Phật Pháp: CÙNG NHAU ĐI TRÊN ĐƯỜNG VUI072402015-11-21Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: 16 Đĩa Karaoke089202015-11-21Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Giải Trí: Chu Niên 20 - GĐPT Hoa Nghiêm, California055402015-11-21Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Ngày Nhà Giáo - 20/11068802015-11-20Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Giải Trí: Chu Niêm 8 - GĐPT Đức Hiền060102015-11-20Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Kiến Thức - Thời: NGÔI CHÙA " BA KHÔNG " Ở BẮC NINH071602015-11-18Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Bài Vở: Sống Chân Thật Với Chính Mình090702015-11-18Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thơ: Khi Đời Chưa Khép Lại048902015-11-18Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Phật Pháp: KHAM NHẪN VÀ TRÍ TUỆ074302015-11-18Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Hình Ảnh: Chu Niên 3 - GĐPT Chánh Tín, Nam California070202015-11-18Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Một Ngày Tu Học - GĐPT Pháp Bảo, Úc Đại Lợi071502015-11-18Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Giải Trí: Phù hiệu Chu Niên 21 GĐPT Đức Liên085502015-11-18Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Bài Vở: Ước Nguyện Phật Việt Dang Dở066602015-11-17Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Bài Vở: Nhớ anh Tâm Châu - Nguyễn Trưng063902015-11-17Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thơ: Nguyện cầu cho Paris074202015-11-16Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Phật Pháp: NIỀM TIN VÀ LẼ SỐNG088902015-11-16Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Giải Trí: Chu Niên 29 - GĐPT Từ Đàm064902015-11-16Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Hình Ảnh: Lễ Tưởng Niệm - GĐPT Liên Hoa, San Antonio, Texas071802015-11-16Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Lễ Tưởng Niệm - GĐPT Miền Tịnh Khiết, Úc Đại Lợi082902015-11-16Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Tưởng Niệm Nạn Nhân Khủng Bố Paris057902015-11-16Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Kiến Thức - Thời: Sau thảm họa khủng bố Paris - thế giới rực sáng màu cờ Pháp088202015-11-15Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Kiến Thức - Thời: Cầu Nguyện Cho Paris076102015-11-14Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Cáo Bạch - HT Thích Tâm Thọ090802015-11-14Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thơ: Tiễn Đưa Người065502015-11-13Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Hình Ảnh: LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ THỌ TANG CỦA GĐPT VN tại HOA KỲ074502015-11-13Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Lễ Di Quan Cố HT Thích Hạnh Tuấn0100802015-11-13Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Tưởng niệm HTr cấp Dũng Tâm Châu – Nguyễn Trưng068102015-11-13Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Khấp Báo: HT Thích Tâm Thọ Viên Tịch079202015-11-12Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Hình Ảnh: Lễ Cầu Nguyện và Thọ Tang - GĐPT Từ Đàm076202015-11-12Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Lễ Tưởng Niệm HT Thích Hạnh Tuấn - Hội An, Quảng Nam078402015-11-12Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm063402015-11-12Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Hình Ảnh: Lễ Cung Tiến Giác Linh - Tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gò078202015-11-12Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Môn Phái Lâm Tế Chúc Thánh Quảng Nam059902015-11-12Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Giải Trí: Tâm Yêu Thương068002015-11-12Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: GĐPTVN Tại Hoa Kỳ với Tang Lễ Cố HT Thích Hạnh Tuấn0100502015-11-12Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thơ: Chiều Thu Vội061402015-11-12Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Hình Ảnh: Ngày Hạnh GĐPT Quang Minh - Bình Phước 8/11/2015085202015-11-11Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Đệ Tứ Chu Niên Thư Viện GĐPT Online 095702015-11-11Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: KINH – THƯỢNG HÒA NIỀM VUI079902015-11-11Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ065302015-11-10Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Bài Vở: THÁNG 7 NĂM TỚI, KIM SƠN MÃI VẮNG BÓNG THẦY073902015-11-10Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Văn Nghệ: Tiễn Biệt Ân Sư071002015-11-10Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Kiến Thức - Thời: Ngày 9/11 – Bức Tường Ô Nhục Bá Linh sụp đổ 26 năm trước078302015-11-10Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Khánh Hòa: Ngày tu Bát Quan Trai giới cho Huynh trưởng071602015-11-09Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Bản Tin 2: Lễ Di Quan - Tang Lễ HTr Tâm Tịnh - Võ Ngọc Tịnh0106402015-11-09Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Bản Tin Số 1: Lễ tang cố Htr Cấp Tấn GĐPTVN Tâm Tịnh085802015-11-08Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Giải Trí: Phù Hiệu Trại Vượt Bậc GĐPT Đức Thiện097902015-11-07Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Lễ Tưởng Niệm Giác Linh TT Thích Hạnh Tuấn079002015-11-07Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· THIỀN ỨNG DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG081502015-11-07Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Thông Tri Lễ Cầu Nguyện & Tưởng Niệm - BHD Trung Ương GĐPTVN066102015-11-07Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Hình Ảnh: GĐPT Thanh Lam (BHD Thừa Thiên) kỷ niệm Chu Niên lần thứ 540100702015-11-06Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Viếng Giác Linh Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn089002015-11-06Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Kiến Thức - Thời: Ông Ban Ki-Moon về Việt Nam nhận tổ tiên074302015-11-06Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Giải Trí: Mây Trắng Thong Dong - Trại Tĩnh Thức079702015-11-05Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Phật Pháp: ĐIẾU VĂN BÁI BIỆT THẦY THÍCH HẠNH TUẤN080502015-11-05Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu081602015-11-05Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Giáo Hội PGVN Thống Nhất Liên Châu Cứu Trợ Động Đất Nepal (5)077502015-11-04Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Khấp Nguyện - BHD GĐPTVN Trên Thế Giới051302015-11-04Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Lễ kỷ niêm chu niên 64 năm GĐPT Ninh Thuận 1951 - 2015078802015-11-04Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Bài Vở: TT Thích Hạnh Tuấn - CVGH BHD GĐPT Miền Khánh Hòa0106202015-11-04Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Công Thành Quả Mãn - BHD GĐPTVN Trên Thế Giới056102015-11-04Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Bài Vở: Bài Học về Sự Sống và Cái Chết068202015-11-03Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Hoa Khai Kiến Phật - BHD GĐPT Miền Khánh Hòa HK067402015-11-03Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần065702015-11-03Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Giải Trí: Phù hiệu Chu Niên lần thứ 8 GĐPT Đức Hiền0144202015-11-02Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Thành Kính Tưởng Niệm - BHD GĐPTVN Tại Hải Ngoại089702015-11-02Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Tin Tức: Giáo Hội PGVN Thống Nhất Liên Châu Cứu Trợ Động Đất Nepal (4)081202015-11-02Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Khấp Báo: HTr Tâm Tịnh - Võ Ngọc Tịnh0104102015-11-02Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Bài Vở: Thầy đi vội quá như sao lạc094002015-11-02Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Cáo Bạch - GHPGVNTN Hoa Kỳ052302015-11-02Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ072702015-11-02Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Hình Ảnh: KHÁNH HÒA: MỪNG ĐỆ NHẤT CHU NIÊN GĐPT PHẬT MÔN-VẠN NINH074702015-11-02Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thơ: THẦY - CÂY TRÚC VÀNG092402015-11-02Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Đại Nguyện Viên Thành - Trang Nhà gdptthegioi.org052202015-11-01Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
· Thông Tin: Cáo Bạch065902015-11-01Trang in Gửi trang này đến cho bạn bè
Hãy chọn tháng mà bạn muốn xem:


 
[ Kho bài viết | Xem tất cả các bài ]


94319801
Page Generation: 0.80 Giây