Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Thống kê lượng truy cập

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Thống kê lượng truy cập

Chúng tôi đã nhận 99855736 lượt xem từ

[ _VIEWDETAILED ]


Trình duyệt

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.602 % (3597702)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.127 % (3123209)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 83.93 % (83816791)
 Opera: OperaOperaOpera 0.239 % (239092)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (102)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (189)
 Máy tìm kiếm: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.995 % (3989474)
 Không rõ: Otros - DesconocidosOtros - DesconocidosKhác / Không rõ 5.096 % (5089177)


Hệ điều hành

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.408 % (9395262)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.556 % (555684)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.787 % (786457)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (191)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (264)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 5.007 % (5)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 1.001 % (1)
 Không rõ:Otros - DesconocidosOtros - DesconocidosKhác / Không rõ 89.24 % (89117872)


Thống kê linh tinh

 Thành viên:815
 Active Authors:28
 Stories Published:14809
 Active Topics:17
 Lời bình được gửi:1


99855736
Page Generation: 0.02 Giây