Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Thống kê lượng truy cập

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Thống kê lượng truy cập

Chúng tôi đã nhận 95255845 lượt xem từ

[ _VIEWDETAILED ]


Trình duyệt

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.770 % (3591966)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.255 % (3101525)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 83.28 % (79337198)
 Opera: OperaOperaOpera 0.250 % (238532)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (99)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (185)
 Máy tìm kiếm: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.138 % (3942469)
 Không rõ: Otros - DesconocidosOtros - DesconocidosKhác / Không rõ 5.295 % (5043871)


Hệ điều hành

 Windows:WindowsWindowsWindows 9.811 % (9345857)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.552 % (526101)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.810 % (772396)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (191)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (261)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 5.249 % (5)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 1.049 % (1)
 Không rõ:Otros - DesconocidosOtros - DesconocidosKhác / Không rõ 88.82 % (84611033)


Thống kê linh tinh

 Thành viên:815
 Active Authors:28
 Stories Published:14785
 Active Topics:17
 Lời bình được gửi:1


95255845
Page Generation: 0.04 Giây