Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Bài Vở

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Bài Vở: Ước Mơ

ƯỚC MƠ
(Thị Nguyên)

Ngày xưa trước khi đi hành hoá, Phật thường quán về địa phương mình đến, xem có chúng sanh nào phát sanh tà kiến, sai lầm điều chi, vướng kẹt điểm gì, cần giáo hoá để họ phát đạo ý, quay lại con đường ngay nẻo chánh, tránh được sự sai lầm phải đoạ vào đường ác. Ngài lại dùng oai nghi và tế hạnh để dẫn dắt tứ chúng xua đuổi ác ma, không để chúng lộng hành, tán trợ ác pháp, nâng đỡ tà ý, làm biếng tướng tư duy nhiểu hại cuộc đời.


Xem tiếp
Ngày 10 tháng 04 năm 2009 (4167 lần đọc)


Bài Vở: ẤN TƯỢNG KHOẢNH KHẮC

(Thầy Tuệ Sĩ viết nhân giỗ của anh NT Nguyễn Khắc Từ)

Một vài người khách thập phương gặp nhau tình cờ ở sân chùa, nói với nhau vài câu bâng quơ. Rồi mỗi người đi theo mỗi hướng. Nhưng rồi, một vài chữ, vài lời trong các câu nói bâng quơ không ngờ đọng lại đâu đó, không tan biến đi được, do những thăng trầm bất định của lịch sử. Cũng có thể vì giông bão liên tục khuấy động, nên một vài phút bình an trước đó trở thành khoảnh khắc hoài niệm không thể quên được, bất kể hoài niệm đó là gì, có ý nghĩa gì.


Xem tiếp
Ngày 09 tháng 04 năm 2009 (3577 lần đọc)


Bài Vở: CÁNH THƯ TƯỞNG NIỆM

(Anh Tâm Huệ Cao Chánh Hựu gởi anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ)

      Anh thương mến, 
      Trong cảnh giới vô thường, với kiếp người ngắn ngủi, mong manh, dẫy đầy bất trắc, sống trong nhân quần, chúng ta trước sau, ai cũng có ngày ra đi!


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 04 năm 2009 (4568 lần đọc)


Bài Vở: Một Lời Ca, Một Huấn Thị

Bài viết về một kỷ niệm của Hòa Thượng Thích Trí Thủ đối với Gia Đình Phật Tử. Ngài là một bậc ân sư luôn luôn quan tâm lo lắng cho thế hệ mầm non tương lai của đạo pháp.


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 04 năm 2009 (3553 lần đọc)


Bài Vở: Hơi Ấm Mùa Đông

HƠI ẤM MÙA ĐÔNG
(Nguyên Diệu Lê Thị Thuỳ Châu GĐPT Kim An Huế)


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 04 năm 2009 (3530 lần đọc)


Bài Vở: Mất Mà Còn

MẤT MÀ CÒN
Tặng cho GĐPT.VN
Người còn và kẻ mất
MINH TÂM

Trong thời gian gần đây, vài huynh trưởng GĐPT lớn tuổi, tuy chưa lớn lắm, có vài người đã lần lượt vì bệnh duyên mà rời khỏi nhà Lam vĩnh viễn và GĐPTVN đã đứng ra lo tang lễ.


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 04 năm 2009 (4010 lần đọc)


Bài Vở: Bản Tin


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 04 năm 2009 (3927 lần đọc)


Bài Vở: PHÓNG SỰ VUI

Bản Tin Liên Trại A Dục 9 - Lộc Uyển 14. Bà Rịa, Vũng Tàu


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 04 năm 2009 (4160 lần đọc)


Bài Vở: MỞ RỘNG LÒNG THƯƠNG, TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

Giảng Sư Thích Nhuận Châu,
Cố Vấn Giáo Hạnh Ngành Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN

Từ khi Đạo Phật du nhập vào Việt Nam, chúng ta thấy rõ hễ khi nào truyền thống Dân tộc nép mình để đi trong dòng sinh mệnh của Đạo Phật thì lúc ấy, đất nước được an bình và tinh thần người Việt Nam chúng ta được thăng hoa. Sử liệu cụ thể đã chứng minh rõ vào thời đại nhà Lý, nhà Trần, các vị Vua sáng suốt, các vị quân thần tài trí đã biết đưa dân tộc mình nương vào dòng chảy thênh thang của đạo Phật – lúc ấy, dòng Thiền Pháp Vân (đời Lý), dòng Thiền Trúc Lâm (đời Trần) đang tìm được mảnh đất tươi tốt ươm mầm – để từng bước đem sức sống bao dung, hiểu biết hoà quyện cùng mạch nguồn dân tộc, khiến cho đất nước trở mình, khẳng định sự tồn tại đầy tính nhân văn và khai phóng. Những cống hiến về mặt văn học, nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc,... trong thời kỳ nầy đã chứng tỏ hễ khi nào đạo Phật thổi vào nguồn mạch tâm linh của Dân tộc Việt Nam thì đã khiến cho Dân tộc thăng hoa đến dường nào.


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 04 năm 2009 (3668 lần đọc)


Bài Vở: Cảm Tạ trong Buổi Họp Mặt CHT & ĐS GĐPTVN kỳ II

Chúng con
thành tâm đảnh lễ

* Hòa thượng Thượng Thủ Hội Đồng Cố vấn Giáo Hạnh GĐPTVN
* Chư Tôn đức Hội Đồng Cố vấn Giáo Hạnh GĐPTVN
* Thượng tọa Trú trì,
và Đại chúng Tu viện QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM.
* Giảng sư Thích Nhuận Châu
Cố vấn Giáo hạnh Ngành Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 04 năm 2009 (5190 lần đọc)


Bài Vở: Những Dòng Thư Cũ...

(Để tưởng nhớ Anh TÂM HUỆ)
Nguyên Mẫn

Ba bông hồng nhỏ
“Bộ ba chúng mình”
Chơn Tri ngày cũ,
Tặng anh, tiễn anh.


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 04 năm 2009 (3562 lần đọc)


Bài Vở: Cảm Niệm

của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn
GĐPTVN tại Úc Đại Lợi
trong Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm
Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu
(Lúc 2g30 Chiều Chủ Nhật Ngày 29/3/2009 tại Chùa Pháp Bảo)
---


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 04 năm 2009 (3737 lần đọc)


Bài Vở: Tường Thuật Tang Lễ

Ngày 23 tháng 3 năm 2009, ngày mà từ đây anh chị em chúng tôi sẽ không bao giờ quên, ngày mà Tổ Chức mất đi con chim đầu đàn, ngày mà chúng tôi mất đi người anh khả kính. Biết tin anh đã rời bỏ thân Tứ Đại, anh em quây quần cùng tang quyến, phân ưu lẫn chuẩn bị cho Tang Lễ Anh.


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 04 năm 2009 (4096 lần đọc)


Bài Vở: Liên Trại A Dục - Lộc Uyển, Bà Rịa - Vũng Tàu


Ban Quản Trại Liên Trại A Dục 9 - Lộc Uyển 14


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 04 năm 2009 (5180 lần đọc)


Bài Vở: Lớp Tu Học Huynh Trưởng Chánh Pháp, Úc Đại Lợi

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHÁNH PHÁP

LỚP TU HỌC HUYNH TRƯỞNG – NGÀY #2 2009-03-27

THE IMPORTANCE OF THE BREATH


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 04 năm 2009 (3451 lần đọc)


Bài Vở: Đạo Từ tại Hội Nghị Khánh Hòa, Việt Nam

Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức HỘI NGHỊ HUYNH TRƯỞNG GĐPT TỈNH KHÁNH HÒA vào ngày 22/03/2009 tại Kim Liên Bửu Tự thuộc huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa thành công viên mãn, chúng tôi đã phổ biến tin tức trên trang nhà Thế giới. Sau đây xin phép được trích đăng Đạo Từ của Hòa Thượng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Khánh Hòa trước giờ kết thúc Hội Ngh


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 04 năm 2009 (4172 lần đọc)


Bài Vở: Ưu Tư Những Mật Thư

Đề Tài: Họa Đồ Cổng Trại


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 03 năm 2009 (3716 lần đọc)


Bài Vở: HIỆP KỴ

Hiệp kỵ là lễ giỗ chung của tổ chức GĐPT-VN để tưởng niệm chư tôn sáng lập, cố vấn, các nhà Mạnh Thường Quân, ân nhân trong Ban Bảo Trợ, các đạo hữu Gia Trưởng, các anh chị Huynh Trưởng đoàn sinh đã một thời sinh hoạt trong tổ chức mà nay đã mất, không còn nữa.


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 03 năm 2009 (3323 lần đọc)


Bài Vở: Tiễn Đưa anh đoạn đường cuối

Tiễn Đưa Anh Tâm Huệ Đoạn Đường Cuối

Về tiễn đưa anh đoạn đường cuối
Thế là xong, sống hết một đời.

Tình Lam trọn vẹn bùi ngùi
Thương anh thương cả góc trời núi sông.
Anh đi hỹ lạc thong dong
Đàn em ở lại gai chông không sờn.

Quảng Thọ


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 03 năm 2009 (4829 lần đọc)


Bài Vở: Thành Kính Tưởng Niệm

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM
HƯƠNG LINH HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU


Đàn chim non dáo dác, tìm về tổ ấm, tìm về chốn củ lối quen xưa. Ở nơi đây, sao vắng lặng khác thường, trên cành lá gió mai về bịn rịn, trăng gác khuya giãi loãng bóng soi tìm, mầu đất nhạt thấm dần từng hơi thở, lòng xoáy sâu vùi nụ ngập bên thềm.


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 03 năm 2009 (3906 lần đọc)


1520 Bài Viết (76 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 ]


99855771
Page Generation: 0.22 Giây