Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: ĐẢNH LỄ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT

ĐẢNH LỄ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI.(HT+ĐS học thuộc, mùa Phật Đản đưa đoàn sinh hay Gia đình đi chiêm bái các lễ đài biết cách xướng niệm chúc Pháp nói về Lịch sử và hành trạng của ngài để cùng nhau xưng tán tưởng niệm)

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 05 năm 2015 (1348 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam !

Trong việc tu học Phật, tuy cùng một Thầy một Tổ nhưng đệ tử thì muôn vàn khác biệt, thế cho nên cùng ngồi trong một đạo tràng, cùng nghe một vị Thầy thuyết giảng, sự tiếp thu của mỗi người đều khác nhau tùy theo căn cơ trình độ và tùy theo cách nghe, cách học ... của mỗi người nữa.

Ngay thời đức Phật còn tại thế cũng vậy. Ngài dạy thì đồng đều nhưng các vị đệ tử của Ngài, người thì tinh tấn, người lại buông lung, phóng dật, nên kết quả không đồng đều, đức Phật cũng chỉ giáo huấn bằng những câu kệ để cảnh tỉnh đệ tử của mình thôi.

Xem tiếp
Ngày 21 tháng 05 năm 2015 (1666 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,

Tôn giả Phú Lâu Na, một trong 10 vị đại đệ tử của đức Phật, không những là đệ nhất về thuyết pháp, về biện tài vô ngại, mà còn là người rất thẳng tính, có uy tín để can gián trong hàng tỳ kheo. Có một dạo, các chúa trên toàn Ấn Độ sau khi quy y Phật thì ban sắc lệnh rằng: bất cứ ai đã phạm những tội đáng chết, nếu xuất gia làm đệ tử Phật, gia nhập Tăng đoàn thì liền được đại xá tội ấy! Đức Phật biết rằng điều ấy sẽ biến Tăng đoàn của ngài trở nên một nơi “rồng rắn hổn tạp”, không còn thanh tịnh như trước nhưng không lẽ ngài ngồi nhìn các tội pham này bị chém? Đây cũng là cơ hội cho họ sám hối diệt tội, nên ngài không thể từ chối. Vì thế Tăng đoàn lúc đó rất kém phẩm chất, bê bối về phẩm hạnh cũng có, tham danh lợi, ưa làm giàu, làm những việc động trời như “buôn bán Như Lai” cũng có luôn! (giống như bây giờ chúng ta nói “buôn thần bán thánh” vậy đó!)

Xem tiếp
Ngày 18 tháng 05 năm 2015 (1181 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Nếu thức ăn đưa vào miệng nuôi sống Thân chúng ta thì cảm thọ nuôi sống Tâm _ 1 người không có cảm thọ thì không gọi là sống, vì ngay như 1 người sống đời sống của thực vật (bị “côma”chẳng hạn,) họ vẫn còn cảm thọ, chỉ là chúng ta không thấy mà thôi.

Như chúng ta đã biết, Thọ gồm có 3: Lạc thọ, khổ thọ và Xả thọ; phàm phu hay bậc Thánh khi bị kim đâm vào ngón tay hay bị đạn bắn vào thân mình cũng biết đau (khổ thọ) nhưng bậc Thánh khác với phàm phu là chư Thánh chỉ đau cái đau của thân còn phàm phu chúng ta đau tới 2 lần cả Thân và Tâm vì chúng ta ngoài cái đau thể xác, chúng ta còn bất mãn, oán giận, thù ghét hay than thân trách phận v.v.. về vết thương đó nữa! Phàm phu chúng ta thiếu tâm Xả, một trong 4 vô lượng Tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả) _ Ví dụ về vết thương trên đây chỉ là 1 phần nhỏ của tâm Xả.

Xem tiếp
Ngày 14 tháng 05 năm 2015 (1260 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Đối với thế gian, có thể kể 7 thứ báu vật là; vàng, bạc, ngọc, bạch kim, kim cương, mã não, hổ phách, nhưng đối với người Phật tử nói chung, và đặc biệt là người Huynh trưởng GĐPT thì 7 thứ báu vật là: TÍN TÂM, GIỚI HẠNH, TÀM, QUÍ, ĐA VĂN, TRÍ TUỆ và XẢ LY, vì ai hội đủ mấy thứ này ắt là đã đi vào hàng Thánh rồi.

Hôm nay chúng ta nói về TÍN TÂM và TÀM, QUÍ. Tín Tâm là lòng TIN, được đặt lên hàng đầu trong bất cứ Đạo nào vì nếu không có lòng Tin thì không thể phát triễn những phẩm chất của những đức tính khác được.

Xem tiếp
Ngày 11 tháng 05 năm 2015 (1196 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Trong sinh hoạt tập thể, kỵ nhất là nhũng cuộc tranh chấp và cãi cọ không do cái chung, vì cái chung mà vì thái độ cố chấp của mỗi chúng ta. Cố chấp là chỉ thấy quan điểm của mình là đúng, chủ trương của mình là hay còn của người khác là sai, dở… cho nên Phật mới nói kiến thủ là trở ngại lớn nhất trên con đường tu học.

Kiến thủ là gì? _ Kiến là nhận thức, là quan điểm. Thủ là nắm giữ, cố chấp. Vậy kiến thủ là cố chấp vào một nhận thức, quan điểm. Cho nên nói cố chấp là bị kẹt; vì bị kẹt nên cánh cửa chân lý không có cơ hội mở ra cho những ai cố chấp.

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 05 năm 2015 (1286 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Giáo lý căn bản mà chúng ta được học là Vô thường, Vô Ngã, Khổ _ từ khi đức Phật thành đạo cho đến nay giáo lý của ngài vẫn như thế; nhưng tại sao ngày xưa đệ tử Phật nhiều người chứng ngộ còn thời nay không có ai đạt đến quả vị a la hán? Đó là câu hỏi nhiều người đã đặt ra và đã có vài câu trả lời: ngày xưa khi dạy điều này, đức Phật không chỉ lý luận suông mà còn chỉ cho thấy tường tận, ví dụ chư vị đệ tử Phật quán bất tịnh bằng cách ra tận nghĩa địa, quán sát xác chết với mùi hôi thúi, xác bị rửa nát v..v.. chứ không phải chỉ học trên sách vở như chúng ta bây giờ. [Thật ra, bây giờ chúng ta cũng học quán chiều Vô Thường, Vô Ngã, Khổ qua công phu thiền định, như Thiền phổ biến nhất hiện nay là Thiền Vipassana (Minh sát tuệ); nhưng xin trở lại với CCDC hôm nay.]

Đức Phật dạy đệ tử của Ngài bằng những bài học sống động, thực tế không chỉ dạy lý thuyết suông; chúng ta hãy xem một ví dụ cụ thể về việc giáo dục của ngài.

Xem tiếp
Ngày 04 tháng 05 năm 2015 (1121 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Chúng ta thường nghe “tâm viên ý mã” hay “ý ưa nghĩ bao la vũ trụ” và chúng ta hiểu rằng đại ý mấy câu này là để nói lên cái tâm ưa dao động của chúng ta; khó lòng mà định được! Thật vậy, bất cứ ở vào lứa tuổi nào, tâm con người thay đổi liên tục: khi vui khi buồn, khi Ma khi Phật, khi an lạc lúc phiền não v..v.. không những chỉ có anh chị em chúng ta là phàm phu mới bị như vậy đâu! Mà từ ngàn xưa, ngay chư vị tỳ kheo đệ tử Phật cũng lâm vào tình trạng “tâm lang thang” như chúng ta vậy! Đó là câu chuyện của trưởng lão Meghiya do chính đức Thế Tôn kể lại.

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 05 năm 2015 (1555 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Chúng ta thường chúc nhau “an lạc và giải thoát” nhưng có nhiều người cho rằng chúng ta “lộng ngôn” hay “ngã mạn” vì dám chúc nhau “giải thoát sinht tử luân hồi” !   ! Tu bao nhiêu kiếp biết đã giải thoát sinh tử luân hồi chưa mà ACE mình đòi giải thoát ngay trong hiện kiếp!

Xin thưa: không phải vậy, “giải thoát” đây là giải thoát khỏi phiền não, khỏi tam độc, khỏi chấp ngã v.v.. ngay trong lònhg chúng ta.

Xin nhắc lại câu chuyện của một Phật tử thời đức Phật, ông ta đi nghe Phật giảng cho các vị tỳ kheo, rồi đặt ra cho đức Phật câu hỏi như sau:

Bạch đức Thế Tôn, đối với hàng tại gia như chúng con, đang còn sống trong ngũ dục, đang có gia đình, vợ chồng con cái cha mẹ v.v.. làm sao để có được an lạc và giải thoát trong hiện tại và trong tương lai?

Đức Phật, do câu hỏi này mới thuyết giảng về bốn pháp an lạc trong Hiện tại và 4 pháp an lạc trong Tương lai sau khi định nghĩa an lạc chính là sự giải thoát ra khỏi phiền não đau khỗ _ và đau khổ là bất mãn, bất như ý.

Xem tiếp
Ngày 27 tháng 04 năm 2015 (1387 lần đọc)


Phật Pháp: Đạo Từ của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh trong Lễ Hiệp Kỵ


Đạo từ của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh trong ngày Huý Kỵ cụ Tâm Minh – Lê Đình Thám và hiệp tiến chư Hương Linh Đoàn Viên quá cố GĐPTVN lần thứ 46 do BHD Trung Ương GĐPTVN tổ chức tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam ngày 07 tháng 03 năm Ất Mùi (25/4/2015)

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
Kính bạch:
- Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh
- Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni / Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN
- Thưa BHD Trung Ương, BHD các cấp, Anh chị Huynh Trưởng và toàn thể Đoàn Viên hiện diện hôm nay.
- Thưa quý vị Khách Quý và toàn thể Phật tử.
Theo thường lệ, ngày 07 tháng 03 hàng năm, chúng ta tổ chức lễ Hiệp Kỵ, tưởng niệm các vị Tiền Bối hữu công với tổ chức GĐPT, nhất là cụ Tâm Minh Lê Đình Thám – người sáng lập tổ chức GĐPT.

Các năm trước tôi đã trình bày – sở dĩ có buổi lễ này là để tri ân các vị Tiền Bối hữu công với tổ chức GĐPT, năm vừa qua tôi đã trình bày đề tài: “GĐPT đã học hỏi được gì ở Đạo Phật, ở các vị Tiền Bối?”

Xem tiếp
Ngày 25 tháng 04 năm 2015 (1801 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Lam viên bốn phương,

Hằng tuần _ hằng ngày _ mỗi khi dâng hương, hay trong buổi lễ Phật ở Đoàn hay ở nhà chúng ta đều có đọc:

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới Đế Châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
v..v..

Lưới Đế châu là lưới của Trời Đế Thích. Lưới được làm bằng những hạt châu báu sáng chói. Vì các hạt châu trong suốt nên ánh sáng chiếu đến, phản xạ nhiều lần tạo thành vô số hạt châu giống hệt nhau, nhiều đến vô cùng, vô tận! Mỗi hạt ngọc trong suốt ấy chứa các hạt ngọc khác giống hệt nó, tạo nên một mạng lưới ánh sáng. Đạo Phật gọi mạng lưới ấy là Lưới Trời Đế Thích hay lưới Nhân Đà La; và hiện tượng tương giao tương tức này gọi là giáo lý Duyên khởi, trùng trùng duyên khởi, từ đó đạo Phật giải thích tại sao nói “Tất cả là Một, Một là tất cả”; bởi vì nếu không có cái Một sẽ không có cái Tất cả, nếu duyên tụ lại thì CÓ (HỢP) mà các duyên không tụ lại hay rời ra thì thành KHÔNG (TAN). Cũng từ đó, quan niệm về “khoảnh khắc thành thiên thu” và “một hạt cải chứa cả tam thiên đại thiên thế giới” được hình thành.

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 04 năm 2015 (1412 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Người ta thường nói: “Mắt là cửa sổ của tâm hồn” vì nhìn vào mắt, người ta có thể “thấy” được tâm của người kia như thế nào (thật thà, nghiêm chỉnh hay dối trá, gian ác … nhưng tất nhiên không phải luôn luôn đơn giản như vậy, vì có người có cặp mắt và khuôn mặt rất thánh thiện nhưng tấm lòng gian ác xảo quyệt, mưu mô, ví dụ như nhân vật Milady trong “Les Trois Mousquetaires” của Alexandre Dumas!   !!)

Thế nhưng lại có câu: “tâm viên ý mã” _ Tâm của chúng ta khi thiện khi ác, thay đổi liên tu bất tận, như con vượn chuyền cành như con ngựa hoang dong ruỗi … khi Ma khi Phật, không biết đâu mà lần!

Xem tiếp
Ngày 20 tháng 04 năm 2015 (1275 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Trong mục PPT5 hôm nay, Nhóm Áo Lam xin mời các Bạn, đọc bài viết dưới đây và suy gẫm để tìm ra cho mình những bài học hay.

Thân kính chúc các bạn và gia đình vô lượng an lạc.

Trân Trọng,
Nhóm Áo Lam.

    GÁNH NHẸ NHÀNG

Một người cảm thấy cuộc sống quá nặng nề, bèn đi tìm Nhà Triết học cầu mong kiếm được con đường giải thoát. Nhà Triết học chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa cho ông ta một cái sọt bảo ông đeo lên vai, đồng thời chỉ vào một con đường lởm chởm đất đá nói:

- Mỗi khi Anh bước đi một bước thì nhặt một hòn đá cho vào sọt, xem thử cảm giác như thế nào?

Người này bắt đầu làm theo, còn nhà triết học thì bước nhanh đến đầu kia của con đường. Được một lúc, người kia đã đi đến con đường. Nhà Triết học hỏi anh ta cảm thấy thế nào.

Người kia nói: Tôi cảm thấy càng lúc càng nặng

“Đây chính là nguyên nhân giải thích tại sao Anh cảm thấy cuộc đời ngày càng nặng nề”, nhà Triết học nói: Mỗi người khi đến thế giới này, đều đeo một cái sọt rỗng, mỗi một bước đi trên con đường đời anh ta đều nhặt một thứ gì đó từ trong thế giới này để bỏ vào sọt, cho nên càng đi càng cảm thấy mệt mỏi.

Xem tiếp
Ngày 15 tháng 04 năm 2015 (1675 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng 4 phương,

Người Phật tử nói chung, người Huynh trưởng GĐPT nói riêng phải luôn có chánh niệm, phải xem Tâm của mình như con Trâu hoang, mà mình là người mục đồng khéo chăn trâu.

Làm sao để biết con trâu Tâm ở đâu để “chăn”? _ Xin thưa, trong Kinh Di Giáo, đức Phật ví tâm của chúng sanh, biểu hiện qua các cửa ngõ Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, nếu không được huấn luyện thì cũng như con trâu hoang chạy lung tung, đạp phá lúa mạ của người ta, còn chúng ta thì nếu chạy theo 6 trần (Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp) sống buông lung phóng dật thì sẽ bị phiền não đau khổ theo liền!

Xem tiếp
Ngày 12 tháng 04 năm 2015 (1566 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Có nhiều người trong anh em bà con bạn bè của chúng ta thường nói rằng họ không tin vào một cái gì hết: Trời, Đất, Thánh, Thần, Phật, Chúa v.v.. họ không tin bất cứ một chủ thuyết nào, một giáo lý nào …. và còn tự hào về lời tuyên bố này nữa   !! Chúng ta đừng ngạc nhiên vì những người nói như vậy cách đây hơn 2600 năm, thời đức Phật còn tại thế, đã có rồi. Hôm nay xin kể câu chuyện đó cho ACE nghe để chúng ta cùng suy gẫm, quán chiếu.

Du sĩ Dighanakha (chúng ta gọi tắt la Digha) là cậu ruột của tôn giả Xá Lợi Phất (Sariputta), một hôm đến thăm đức Phật và nói với ngài: Sa môn Gotama, ngài dạy giáo pháp gì? ngài chủ trương cái gì? chủ thuyết của ngài là thế nào? Riêng tôi, tôi không thích một chủ trương hay lý thuyết nào cả và tôi cũng không tin vào bất cứ chủ trương hay lý thuyết nào cả!

Xem tiếp
Ngày 09 tháng 04 năm 2015 (1175 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Chúng ta thường nhắc nhở nhau “làm mới mình” để hoà đồng với người chung quanh, để đem lại vui vẻ cho mọi người v.v.. Nhưng có khi không thành công .. Bởi vì “làm mới” không có nghĩa là phải “làm” cái gì cụ thể mà làm mới là xoay lại, điều chỉnh lại cái nhìn của mình, cái Tâm của mình, quan điểm sống của mình v.v.. Xin mời các bạn đọc lại câu chuyện kể dưới đây để suy gẫm về 2 chữ “làm mới” hay đổi mới trong ý nghĩa “chuyển hoá” của nhà Thiền.

Trân trọng,
BBT

Xem tiếp
Ngày 06 tháng 04 năm 2015 (1533 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có kể câu chuyện giữa đức Phât với các vị đệ tử của ngài về mạng sống của con người.

Đức Phật hỏi: “Mạng sống của con người được bao lâu?”
Một Thầy tỳ kheo đáp: Bạch Thế tôn, có thể cho là 100 năm
Đức Thế tôn mỉm cười và lại hỏi một Thầy tỳ kheo khác,
Thầy này trả lời: Bạch Thế tôn, vài chục năm thôi
Đức Phật lại mỉm cười và hỏi tiếp một thầy tỳ kheo khác; thầy này trả lời: Bạch Thế tôn, một tuần lễ
Đức Phật chỉ mỉm cười và hỏi một thầy tỳ kheo khác nữa, thầy này trả lời: Bạch đức Thế tôn, một ngày một đêm
Đức Phật vẫn chỉ mỉm cười, và lại hỏi một vị tỳ kheo ngồi gần đó, thầy ấy trả lời: “Bạch Thế tôn, mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở”
Đức Phật gật đầu, xác nhận.

Xem tiếp
Ngày 02 tháng 04 năm 2015 (1470 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

Thưa Anh Chị Em Huynh truởng bốn phương,

Hôm nay xin chuyển đến ACE câu chuyện xưa nhưng nội dung rất mới vì tâm Tham của con người đã tồn tại từ muôn đời muôn kiếp và chân lý “tham thì thâm” vẫn luôn đúng với mọi thời đại, ở mọi quốc độ .

Trân trọng,
BBT

Một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ, khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm nặng. Ông được một bà chủ quán trà cứu và đưa về nhà chăm sóc.

Mặc dù không biết tung tích vị thiền sư, quán nghèo thưa thớt khách, không có tiền nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho ông.

Xem tiếp
Ngày 30 tháng 03 năm 2015 (2149 lần đọc)


Phật Pháp: BẢO HỘ VÀ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

BẢO HỘ VÀ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

Pháp thoại do Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng tại văn phòng công ty FDI - Sài Gòn
Ngày 19 tháng giêng, năm Ất mùi (nhằm ngày 09/03/2015)Như chúng ta đã biết, bất cứ một tổ chức nào muốn bảo hộ và phát triển sự nghiệp thì phải có phương pháp. Nếu bảo hộ mà không có phương pháp thì hiệu quả bảo hộ của chúng ta không có kết quả. Muốn phát triển sự nghiệp mà không có phương pháp thì không thể phát triển được. Muốn bảo hộ sự nghiệp mà không có phương pháp thì sự nghiệp đó chỉ là sự hư ảo mà thôi. Phát triển sự nghiệp mà không có phương pháp thì sự phát triển đó chỉ là sự mơ ước hão huyền. Cho nên chúng ta cần thực hiện phương pháp bảo hộ và phát triển sự nghiệp của chúng ta. Có năm chất liệu để thực hiện phương pháp bảo hộ và phát triển sự nghiệp đó là:

Xem tiếp
Ngày 28 tháng 03 năm 2015 (1358 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Để thay đổi không khí, hôm nay Nhóm Áo Lam xin giới thiệu với ACE một trích đoạn trong cuốn tự truyện “Dấu Chân Trong Tuyết”của Đại Sư Thánh Nghiêm_ Trần Ngọc Bảo dịch_ kể lại cuộc đời truyền bá Thiền Trung Hoa của Ngài ở phương Tây_ ngài đã đến New York, USA và học cách sống “không nhà” như thế nào . Đây đúng là điển hình của một vị bồ tát đang thực hành tâm Xả.

Thân kính chúc ACE có đựoc nhiều bài học quí giá về việc tự rèn luyện tâm Xả cho bản thân _ để dũng tiến trên đường Đạo.
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
Du Tăng:
Sau khi tôi từ nhiệm chức vụ Viện Chủ ở Đài Loan, Tiến sĩ C.T. Shen (đồng sáng lập Hội Phật Giáo Hoa Kỳ) đưa tôi trở lại New York để truyền bá giáo pháp ở đây. Tuy nhiên trong chuyến trở về này tôi không trở lại chức vụ hồi trước. Ở Tu viện Đại Giác Ngộ không còn phòng cho tôi vì có các sư cô ở rồi. Tôi tạm trú ở vila của ông Shen, gọi là Nhà Bồ Đề ở Long Island, và đi đi về về thành phố. Nhưng tôi muốn ra đi vì ở như thế là quá cách xa mấy người học trò của tôi. Ông Shen nói, “Nếu thầy ra ngoài thì con không thể nào săn sóc thầy cho tốt được.” Tôi nói, “Không sao, không sao, ta sẽ sống lang thang cũng được."

Xem tiếp
Ngày 26 tháng 03 năm 2015 (1041 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


100459411
Page Generation: 0.44 Giây