Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Câu chuyện dưới cờ - ngày 8 tháng 2 2009

Thưa Anh Chị Em Lam viên bốn phương,

Nhiều người cho rằng trong thời đại khoa học này, ai còn tin ma quỷ là người mê tín dị đoan, là lạc hậu v..v.. nhưng anh chị em huynh trưởng chúng ta ai cũng đều hiểu Ma là gì và chúng ta cũng phải thường tự soi rọi lại xem mình thuộc loại Ma nào ? :) !!


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 02 năm 2009 (4695 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

Thưa Anh Chị Em Lam Viên bốn phương,

Mặc dù Trang Nhà của ACE chúng ta có nhiều mục: Câu Chuyện Dưói Cờ (CCDC), Tâm Tinh Lam (TTL), Mẫu Chuyện Đạo (MCĐ) v..v.. nhưng nội dung cũng là Phật Pháp, bởi lý do đơn giản: chúng ta là huynh truởng GĐPT.

Xem tiếp

Ngày 03 tháng 02 năm 2009 (4408 lần đọc)


Phật Pháp: Mẩu Chuyện Đạo: Con Voi Dễ Thương

      Ngày xưa, một vị Vua có một con voi rất dễ thương nhu mì, không bao giờ hại ai và vì vậy được đặt tên là con voi “Dễ thương”. Thật vậy, ai thấy con voi này cũng đem bụng thương mến và người nài nuôi voi cũng thường khoe với mọi người là con voi này không bao giờ hại một ai, không bao giờ tỏ ra khó tánh, nổi nóng.

      Một hôm, có một bọn côn đồ họp gần chỗ voi Dễ thương ở và voi Dễ thương nghe bọn chúng nói:

-          Nghề ăn trộm chúng ta phải can đảm và phải dữ tợn mới được, gặp ai cản trở phải giết ngay.


Xem tiếp
Ngày 28 tháng 01 năm 2009 (5359 lần đọc)


Phật Pháp: Buddhism Good Question Good Answer

Bấm Vào Đây
Ngày 25 tháng 01 năm 2009


Phật Pháp: Buddha and His Teaching

Bấm Vào Đây
Ngày 25 tháng 01 năm 2009


Phật Pháp: Cuộc Đời Đức Phật

Bấm Vào Đây
Ngày 24 tháng 01 năm 2009


Phật Pháp: Truyện Cổ Phật Giáo

Bấm Vào Đây
Ngày 24 tháng 01 năm 2009


Phật Pháp: Bản chất của Bồ Đề, Giải Thoát, Niết Bàn...

Bản chất của Bồ Đề, Giải Thoát, Niết Bàn và Con Đường Dẫn Đến Giác Ngộ


Đạo Phật là đạo giải thoát, giải thoát khỏi khổ đau phiền não, khỏi ba thứ độc Tham, Sân, Si; giải thoát khỏi ngã chấp... để chấm dứt sinh tử luân hồi. Bồ đề, Niết bàn được coi như là mục tiêu tối hậu của việc tu tập đạo Giải thoát. Chúng ta thử tìm hiểu bản chất, cội gốc của Bồ Đề, Giải thoát và Niết Bàn qua các lời dạy của chư Phật, chư Tổ. Đã nói đến Bồ Đề - Niết Bàn tất phải nói đến Sinh Tử - Luân Hồi vì đây là một cặp đối đãi; biết được nguyên nhân của phiền não tất sẽ biết được cửa giải thoát; và đức Phật cũng đã vẽ ra con đường Giới Định Tuệ, dựa trên sự tu tập Bát Chánh đạo để giúp chúng ta chặt đứt vô minh nguyên nhân của đau khổ phiền não và sinh tử luân hồi. Do đó tìm hiểu bản chất của Bồ Đề Niết Bàn cũng đồng nghĩa với sự tìm hiểu nguyên nhân của Sinh Tử Luân Hồi vậy. Còn Giác ngộ là thấy rõ cái ngục tù đã giam giữ mình và người giữ ngục chính là vô minh. Khi kẻ giữ ngục đã bỏ đi (=giác ngộ) thì nhà tù sẽ tan biến và không bao giờ được xây trở lại.

Xem tiếp
Ngày 24 tháng 01 năm 2009 (3958 lần đọc)


Phật Pháp: Bốt thí ba la mật (3)

Thế nào gọi là Bố thí Ba La Mật?
Về Bố thí (Dàna) thì chúng ta đã được trình bày trong các phần trước rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ Ba La Mật (paramità).
Paramità dịch âm là Ba La Mật Đa. Nhưng ở đây chúng ta nói tắt là Ba La Mật (parami). 'Para' có nghĩa là bờ bên kia, 'mi' có nghĩa là đi đến. Bố thí Ba La Mật có nghĩa là băng qua con sông Bố thí (dànanadi) và đến được bờ bên kia. Chữ 'đến được bờ bên kia' quan trọng lắm. Vì sao? Vì có nhiều khi ta bắt đầu qua sông, nhưng đến nửa đường ta lại quay trở về, đó không gọi là Ba La Mật.

Xem tiếp
Ngày 24 tháng 01 năm 2009 (3270 lần đọc)


Phật Pháp: Bố thí ba la mật (2)

I. Bố thí là gì ?
Bố thí là hạnh đầu tiên trong sáu hạnh của Bồ Tát. Nguyên âm chữ Phạn là Dàna có nghĩa là sự cho, dịch sang tiếng Hán Việt là Bố thí. Bố là khắp, thí là cho. Bố thí là cho khắp tất cả. Nếu nói như vậy thì hơi đơn giản và mơ hồ. Vì cho khắp tất cả có nghĩa là cho khắp tất cả những gì mình có, hay cho khắp tất cả chúng sinh?

Xem tiếp
Ngày 24 tháng 01 năm 2009 (3470 lần đọc)


Phật Pháp: Bố thí ba la mật (1)

Mở Đầu
Đa số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách trong sạch và lợi ích nữa! Bố thí là bố thí chứ có gì mà trong sạch với không trong sạch? Nói như vậy không phải là Phật tử! Nếu không phải Phật tử thì muốn nói sao cũng được, nhưng nếu là con Phật thì cần phải học đạo, hiểu đến nơi đến chốn.

Xem tiếp
Ngày 03 tháng 01 năm 2009 (4158 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


100459334
Page Generation: 0.39 Giây