Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo: Phật Tử Trước Cái Chết

           Đây là xứ Cao Miên, rừng rú rậm rạp, lại gặp tiết trời mưa, nước chảy như xối làm trôi đất đỏ thành từng giòng máu bùn ngập đến mắc cá, người vật đi lại rất khó khăn, người nào da cũng vàng úa và run cầm cập bị sốt rét. Không khí nặng nề và ẩm thấp đè nặng trên đoàn người chúng tôi cả phần tinh thn lẫn vật chất.

            Chúng tôi đứng nghỉ, một vị tăng già lớn tuổi, một người đệ tử của vị ấy và tôi, trong một trạm nghỉ kín giữa rừng rậm hoang vu, và chính ở chỗ ấy, tất cả mọi người sẽ nhóm họp lại, trong một thời gian, quên tất cả sự đau khổ về vật chất và tinh thần để nghe những lời giảng dạy về Phật pháp của vị tăng già.


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 06 năm 2009 (4593 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ - ngày 21/06/2009

ĂN

Anh chị em Lam Viên thân mến!

Dù là đệ tử xuất gia, chư tôn đức Tăng Ni cũng phải ăn mới sống. Nhưng phải ăn như thế nào để nuôi dưỡng căn thân, tăng trưởng huệ mạng đoạn dứt sanh tử đạt cứu cánh nát bàn đó là cách chúng ta cần phải học và vâng làm.


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 06 năm 2009 (3205 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo: Một Bà Già Cúng Đèn

            Một thời, đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại núi Kỳ Xà Quật. Lúc bấy giờ, vua A Xà Thế thỉnh đức Phật dự lễ trai tăng trong Hoàng cung. Sau khi thọ trai, đức Phật trở về tịnh xá Kỳ Hoàn. Vua hỏi Kỳ Bà rằng:

-          Ta thỉnh Phật thọ trai xong, nay không biết làm gì?

Kỳ Bà nói:

-          Ngài nên đem rất nhiều đèn để cúng dường Phật.

Vua liền sai chở một trăm thùng dầu về tịnh xá Kỳ Hoàn.

Có một bà già rất nghèo, có tâm chí thành muốn cúng dường đức Phật mà không có tiền. Bà thấy vua A Xà Thế làm công đức như vậy, rất lấy làm cảm kích. Bà đi xin được hai tiền, liền đến nhà hàng mua dầu. Chủ hang hỏi:

-          Bà rất nghèo túng, xin được hai tiền, sao không mua đồ ăn mà lại mua dầu?


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 06 năm 2009 (7741 lần đọc)


Phật Pháp: Những Phút Cuối Cùng Của Một Bậc Tu Hành

           Một bậc tu hành danh tiếng đau nặng, biết mình sắp chết, cho mời tôi đến. Tôi bước vào trong phòng. Vị tu hành nằm nghỉ trên một chiếc chiếu trải gần sát đất, thân hình khô gầy đắp tấm y vàng, và gương mặt yếu xanh như phản ảnh bức tượng của đức Thế Tôn sau 6 năm tu khổ hạnh. Hai con mắt sâu thẳm chói sáng như hai ngôi sao giữa hai giếng nước không đáy.


Xem tiếp
Ngày 10 tháng 06 năm 2009 (4453 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ - ngày 07/06/09

HỌC GIỚI

Anh Chị Em Lam Viên thân mến!

Tại giảng đường Lộc Mẩu Thế Tôn đã giải thích cho ngài Ca Diếp rõ: Trong đời ác năm trược (Kiếp Trược, Kiến Trược, Chúng Sanh Trược, Mạng Trược, Phiền Não Trược) Tuy giới pháp Thế Tôn để lại không thiếu, nhưng người ưa thích học tập vâng làm thì không bao nhiêu; Cũng như vào kiếp hoại, các báu vật thật biến mất chỉ còn toàn là thứ giả. Phải biết giới không được nghiêm thì là chánh pháp sắp diệt. Lại nên nhớ cho rõ: Chánh pháp của Như Lai dù cho đất nước gió lửa có hẫy hừng cũng không thể làm cho tổn hại. Nhưng ác pháp các pháp bất thiện ngày một chất chồng vun đầy thì chánh pháp ẫn khuất. Cụ thể có năm nhân duyên làm cho chánh pháp của Như Lai bị chìm khuất Phật Tử chúng ta chớ có phạm phải đó là:


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 06 năm 2009 (4656 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo: Một Đám Hỏa Táng Ở Lào

    Đây là một cánh đồng rộng gần một con sông đã cạn và trên một đám đất lồi lõm, dựng lên giàn hỏa. Một vài người, mình trần, ngồi chờ đám tang đến để làm lễ thiêu xác. Các quan tài bằng gỗ tạp, có dán những giấy nhiều màu, được để trên giàn hỏa. Tang gia mặc toàn màu trắng, đàn ông đầu cạo, đứng riêng một bên để 22 vị tăng già đến làm lễ, tụng kinh, bởi vì muốn tụng kinh cầu nguyện cần phải mời cho đủ số Thầy với số năm của người chết đã sống ở trên đời.

            Người quả phụ trẻ tuổi, đứng thẳng trong bộ đồ tang phục trắng toát, hình như thản nhiên trước cảnh tượng sắp được diễn bày. Nàng đứng im lặng và bình tĩnh. Khi chồng nàng còn đau nặng, nàng có quyền than khóc đau khổ, nhưng khi chồng đã thở hơi cuối cùng, nàng tự hiểu chống trả lại số mạng là vô ích và dấu kín mọi sự biểu lộ của đau khổ, nuốt nước mắt, nén lòng thương, nàng đứng trước sự chết như thản nhiên và can đảm.


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 06 năm 2009 (3771 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

Voi Chúa Xả Thân Cúng Dường Người Mặc Áo Pháp
      


        Về đời quá khứ, có Vua nước Ca xà tên là Phạm Thọ bảo bọn Chiên Đà La rằng:

       - Tại Tuyết Sơn có con voi chúa trắng tên là Thanh Liên Mục, đủ 6 ngà. Các ngươi hãy lấy ngà về cho ta, nếu không được, ta sẽ giết các ngươi.
  
       Người Chiên Đà La vì phải hộ thân nên cầm cung tên giả mặc áo cà sa trá hình một vị Sa-môn đi đến chỗ ở của con Voi chúa. Lúc bấy giờ con voi mẹ thấy người này cầm cung tên liền sợ hãi chạy vào nói với con Voi chúa rằng:

       - Mẹ thấy một người cầm đồ săn bắn định vào đây, chắc giết hại chúng ta.

       Con Voi chúa ra xem, thấy một người mặc áo cà sa, râu tóc cạo sạch liền nói bài kệ với mẹ rằng:

       "Người mặc áo cà sa, là biểu tượng Phật pháp
         Rời các tâm niệm tà ác, không giết hại chúng sanh."
 

Xem tiếp
Ngày 27 tháng 05 năm 2009 (4097 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ - ngày 24/05/2009

VĨ ĐẠI

Dưới cờ Sen Trắng, Anh Chị Em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN lắng nghe:

Mục đích tối hậu của Phật tử chúng ta là giải thoát chính mình và cho người ra khỏi sự chi phối của sinh già bịnh chết phiền não và khổ đau. Hiểu biết cho được (giác ngộ) đời là vô thường, vạn pháp là vô ngã, nát bàn là tịch diệt. Làm hiển lộ bản tâm (minh tâm), thấy được bản tánh (kiến tánh) thoát vượt sanh tử, thành tựu Phật Huệ, thành tựu Phật Nhãn, thành tựu Phật hạnh, phương tiện độ khắp chúng sanh. Làm được như vậy thì mỗi chúng ta là một con người vĩ đại.


Xem tiếp
Ngày 23 tháng 05 năm 2009 (4249 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo: Thà giữ Giới Mà Chết

     Xưa tại nước Ấn Độ có vị Tỳ-kheo sai một vị Sa-di đến nhà một người Cư sĩ lấy đăn. Lúc bấy giờ cả nhà đi xem hội vắng, chỉ có một người con gái tuổi vừa 16, nhan sắc đẹp đẽ. Người con gái thấy vị Sa-di và thưa rằng:

     - Nhà của tôi tiền bạc rất nhiều, nếu ngài chìu theo ý muốn của tôi thời ngài làm chủ cái nhà này, tôi nguyện xin cung cấp tất cả.

      Vị Sa-di nghĩ rằng: - "Ta thà chịu bỏ thân mạng, quyết không phá cấm giới". Nghĩ vậy bèn vào trong phòng, đóng cửa quỳ thẳng chắp tay phát nguyện rằng: - "Tôi nguyện không bỏ Tam Bảo chánh giới, nguyện sanh vào nhà thanh tịnh dứt sạch mọi phiền não, thành đạo chánh giác".


Xem tiếp
Ngày 20 tháng 05 năm 2009 (4696 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ - ngày 17/05/2009

TÔN TRỌNG SỰ THẬT

Dưới kỳ hiệu Sen Trắng Anh Chị Em Lam viên chú ý lắng nghe!

Phàm làm bất cứ một việc gì cũng phải quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu; cùng nhau thảo luận đến chỗ rốt ráo. Tôn vinh những tư tưởng hay. Đề cao những sáng kiến tốt. Đừng bao giờ vì tự ái, tự tôn dùng ngôn ngữ bạo trợn cố lấn lướt người làm chơn lý bị che khuất. Đó là thái độ và hành vi xấu chúng ta không vâng làm.


Xem tiếp
Ngày 16 tháng 05 năm 2009 (4054 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo: Giữ Giới Được Sanh Thiên

        Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, tại tỉnh Kỳ Hoàn, thuyết pháp cho chư Thiên nghe. Lúc bấy giờ, ở nước La Duyệt Kỳ có hai vị tân học Tỳ kheo muốn yết kiến đức Phật. Giữa hai nước ấy có một khoảng đồng rộng, không có người ở, lại gặp thời tiết hạn hán, nên suối hồ đều cạn. Hai người đi ngang qua, bị khát nước, chỉ gặp được vũng nước nhỏ thì lại bị đầy những loài trùng, không thể uống được. Hai người mới bàn với nhau rằng:

- Chúng ta từ xa lại, cốt trông mong chiêm ngưỡng đức Phật, không ngờ ngày nay lại bị chết khát ở giữa đường.


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 05 năm 2009 (3636 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo: Con Sư Tử Trọng Pháp

       Đầu đời mạt pháp về thời đức Phật Tỳ Bà Thi, tại xứ Ba La Nại có một hòn núi tên Tiên Thánh Sơn. Trong núi thường có các vị Sa-môn Bích Chi Phật tu hành. Thường thường có các loài cầm thú hay đến gần gũi để nghe thuyết pháp. Có một con sư tử tên là Kiên Thệ, lông  ánh sắc vàng, sức mạnh địch trên 1.000 con. Mỗi khi rống lên thì chim bay phải rơi xuống, loài thú phải ẩn núp sợ hãi. 

   


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 05 năm 2009 (4104 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

YẾU CHỈ THIỀN MÔN.

Anh chị em Lam Viên thân mến!

Hãy quán sâu và mở rộng tâm từ, vượt qua lằn mức của đối đải nhị nguyên mới có thể thực hiện trọn vẹn sứ mạng giáo dục mà Giáo Hội cùng Tổ Chức đã trao phó cho chúng ta.


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 05 năm 2009 (4001 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

NGHE CHUYỆN THỜI SỰ
NHỚ LẠI KINH XƯA

Anh chị em Lam Viên thân mến!

Là công dân nước Việt trong thời hiện tại ai cũng bức xúc trước sự ngang ngạnh mang đầu óc bành trướng của nhà cầm quyền Trung Quốc về việc tranh chấp lãnh thổ ở phương bắc và phương đông. Lại nữa nhà nước Trung Quốc lại được đặc quyền khai thác nhôm ở Tây Nguyên mà theo các giới chuyên môn lợi bất cập hại về môi trường sinh thái chưa kể đến vấn đề an ninh quốc gia. Chưa kể đến bài học lịch sử “một ngàn năm đô hộ giặc Tàu.”


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 04 năm 2009 (3977 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu CĐ: Lòng Ngưỡng Mộ Phật Pháp Của Vua A Dục

Vua A Dục trước là người rất độc ác, từ khi theo đạo Phật đổi thành người rất nhân từ. Hồi mới theo đạo, vì lòng cảm mộ quá dồi dào, nên mỗi khi ngự ngoài đường, hễ gặp vị Tỳ-kheo nào đi ngang qua, liền xuống kiệu khấu đầu lạy. Có vị Đại thần tên là Da Tát lấy thế làm quá đáng, bèn can ngăn vua rằng:

- Các thầy Tỳ-kheo kia chẳng qua là những người các cấp đi hành khất ngoài đường, không đáng tôn trọng lắm.


Xem tiếp
Ngày 22 tháng 04 năm 2009 (3738 lần đọc)


Phật Pháp: Hai Dòng Nước

Học lịch sử đức Phật Thích-ca từ Sơ sanh đến Xuất gia có nhiều đoạn làm cho chúng ta xúc động mạnh, ngay từ hồi còn ấu thơ đến khi đã trưởng thành. Thật vậy, đoạn kể thái tử Tất-đạt-đa không chạy đi xem lễ hạ điền như các vương tôn công tử khác trong hoàng cung mà tìm đến một gốc cây hồng táo ngồi tĩnh tọa, không phải ngồi trong vài ba phút mà ngồi hằng giờ, không phải ngồi vọc cát vọc đất chơi mà ngồi tham thiền hẳn hoi... Ôi, con người có nhân cách đặc biệt đã “phát tiết” ngay khi còn rất bé .


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 04 năm 2009 (3934 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

DIỆT KIẾN CHẤP

Dưới cờ Sen Trắng Lam Viên chú ý lắng nghe:

Đã bao lần tôi thiết tha kêu gọi: Oan trái xin đừng biện bạch. Thị phi xin chớ dính vào. Việc khó nhẫn nên nhẫn. Việc khó làm nên làm. Tuyệt đối yên lặng không nói năng. Bởi là Phật tử chúng ta biết rất rõ đó là kiến chấp. Chỗ sanh chỗ diệt của nó là Vô Thường. Người trôi lăn trong sanh tử vô thường. Ta cũng trôi lăng trong sanh tử vô thường mà cứu được họ khỏi con đường chìm đắm. Ở đời chưa có lẻ ấy.


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 04 năm 2009 (4650 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

ÂN OÁN.


Dưới cờ Sen Trắng, Lam Viên trên toàn Thế Giới lắng nghe!

Phạm phải sai lầm chưa phải là người xấu.
Biết mình phạm phải sai lầm mà không hối cải ăn năn mới thật là đáng tiếc.

Trong đời ác năm trược Ân và Oán là hai điều mà là người ai cũng phải kinh qua. Kinh Phật dạy lấy Ân báo Oán, Oán liền tiêu. Lấy Oán báo Oán, Oán đối chập chùng. Chất ngất khổ đau, đời đời không dứt


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 04 năm 2009 (3824 lần đọc)


Phật Pháp: Mẩu Chuyện Đạo: Chàng Cư Sĩ Trọng Tình

Ở thành Ma Đồ La, có nàng kỹ nữ sắc đẹp tuyệt trần tên là Phệ Sa. Nàng thường để ý đến đứa thị tỳ của nàng, khi nào đi mua phấn sáp gì thì cứ đến nhà một lái buôn trẻ tuổi tên là Ưu Bà Cấp Da.


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 04 năm 2009 (3900 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

(Chủ nhật 05-04-2009)

LỄ KÍNH.

Anh Chị Em Lam Viên trên Thế Giới thân thương!

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục sinh hoạt tu học dành riêng cho Thanh - Thiếu - Đồng Niên, cụ bị hành trang cho tầng lớp trẻ dấn thân đem đạo vào đời làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.


Xem tiếp
Ngày 05 tháng 04 năm 2009 (4355 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


100459383
Page Generation: 0.36 Giây