Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Bài học đầu tiên đức Phật đã giảng cho 4 anh em ông Kiều Trần Như về “4 Sự Thật cao thuợng” ( Tứ Diệu Đế ) chúng ta đã được học từ chương trình tu học ngành Thiếu rồi qua các Trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục v..v.. thế nhưng khi nói về Đạo đế _ con đường đưa đến chấm dứt Khổ _ chúng ta chỉ nhắc đến Bát Chánh Đạo mà không nói là “37 phẩm trợ đạo” như trong một bài Tứ diệu đế đầy đủ. Vì vậy, không ít Anh Chị Em trong chúng ta không biết 37 phẩm trợ đạo là những gì và nhiều Anh Chị Em lại còn thắc mắc tại sao là “năm Căn, năm Lực” mà không phải là 6 căn !   !!


Xem tiếp
Ngày 10 tháng 12 năm 2009 (4084 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

Đức Phật Hóa Độ Cho Những Người Săn Bắn

            Một chỗ ở thường được lợi. Thời đức Phật ở thành La Duyệt Kỳ, cách thành ấy độ 500 dặm, có một gia đình gồm 120 người, sống với nghề săn bắn, mặc áo da thú, ăn thịt súc vật, không cày bừa trồng trọt, không biết Tam bảo và chỉ thờ quỷ thần. Đức Phật biết đã đến thời hóa độ, bèn đến tại chỗ, ngồi dưới gốc cây. Lúc bấy giờ, các người đàn ông và con trai đi săn bắn vắng, chỉ còn đàn bà con gái ở nhà. Thấy đức Phật oai nghi, hào quang sáng chiếu, hết thảy đều đến đảnh lễ, trải chiếu mời ngồi. Đức Phật bèn thuyết pháp, giảng giải sự giả tạm của ái ân tình dục. Các người đàn bà và con gái ngồi nghe, tâm sanh hoan hỷ, bèn bạch Phật rằng:

-          Chúng con là người ở núi, tham tàn sát hại, thường lấy thịt mà ăn, nay muốn xin bày chút cúng dường, mong ơn ngài từ bi thọ lãnh.

Đức Phật đáp rằng:

-          Pháp của các đức Phật không cho dùng thịt mà nuôi sống, tôi nay đã dùng cơm rồi, không còn phải bày biện làm chi.


Xem tiếp
Ngày 09 tháng 12 năm 2009 (4210 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 06/12/2009

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,

Có một vị Thầy của chúng ta nói rằng mỗi ngày ai cũng tắm rửa cái thân này (mặt mũi tay chân v.v.) một hay nhiều lần nhưng không thấy ai tắm rửa cái Tâm của mình bao giờ _ Ý của Thầy là ACE mình nhác tu. Nói cho đúng, không phải tất cả ACE chúng ta đều nhác tu nhưng chắc chắn là có một số. Hôm nay, chúng ta thử bắt đầu tu từ cái Thân 5 uẩn này nha!


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 12 năm 2009 (3936 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Để thay đổi không khí, hôm nay nhóm Áo Lam xin mời ACE đọc một chuyện tiền thân chép từ Tiểu Bộ kinh :

CHUYỆN CON CỌP
(Tiền thân Vyaggaha)

Trong khi trú tại tinh xá Kỳ Viên (Jetavana), đức Thế Tôn kể câu chuyện này về Câu-ca-lợi (Kokālika). Lúc ấy, Câu-ca-lợi nói:
– Tôi sẽ đưa Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên cùng đi với tôi.

Vì thế, sau khi rời khỏi nước Câu-ca-lợi, thầy đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi sau đó đi đến hai Tôn giả và nói:
– Thưa các hiền hữu, dân chúng ở nước Câu-ca-lợi thỉnh các hiền hữu đến. Vậy chúng ta hãy đi đến đó!
– Thưa hiền hữu, hiền hữu hãy đi một mình, chúng tôi không đi. Hai vị trả lời.


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 12 năm 2009 (4156 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

Đức Phật Độ Cho Người Mẹ Mất Con


       Một thời đức Phật ở tại thành Xá Vệ, trong vườn Cấp Cô Độc. Có một bà góa vừa chết đứa con, nên ưu não sầu khổ, ôm thây đứa con gào khóc mà chạy, chẳng khác người điên. Chạy đến tịnh xá Kỳ Hoàn, nghe xưng tán đức Phật là vị đại thánh hay giảng kinh pháp trừ khó, đem vui cho mọi người. bà liền vào lễ Phật, quỳ lạy xin Phật cứu cho đứa con được sống lại. Đức Phật dạy rằng:

-          Ngươi hãy đi khắp trong thành này, xem có nhà nào không có người chết, thời hãy xin lửa đem về đây, tôi sẽ cứu sống con cho nhà ngươi.

        Người đàn bà chạy khắp thành phố, nhưng hỏi nhà nào cũng có người chết, không thể xin lửa, phải tay không trở về bạch lại với đức Phật. Đức Phật nhơn đó dạy rằng:

Xem tiếp
Ngày 02 tháng 12 năm 2009 (4460 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em áo Lam,

Hôm nay là thứ Năm 26/11/09 tức ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) ở Mỹ. Việc “tri ân và báo ân” (biết ơn và báo đáp) là việc mà người Phật tử chúng ta nói chung, người Huynh trưởng GĐPT nói riêng đều đã “thuộc lòng” nhưng nếu muốn bàn đến thì nói mấy cũng không hết _ vì sống là nhất định phải có chịu ơn và ban ơn.

Thật vậy, nhà thơ ngụ ngôn của Pháp Lafontaine có bài “Gíấc mộng” kể rằng một người kia nằm mơ thấy người nông phu lại bảo: “bạn hãy tự trồng lúa mà ăn đi nha, tôi đi đây” ; rồi người thợ dệt bảo anh ta hãy tự dệt vải mà mặc, còn người thợ nề thì bảo hãy tự xây nhà mà ở v..v.. anh ta cảm thấy bơ vơ lạc lõng hết sức, ai cũng bỏ rơi anh, anh chạy đi khắp nơi để tìm người giúp đỡ nhưng thấy 1 con sư tử xuất hiện, phóng về phía mình … anh ta hoảng hồn la hét và thức dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ, anh ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mình đang được nằm trên giường, ở trong một căn phòng nhỏ ấm áp vì có mền để đắp v..v.. anh ta chợt cảm thấy mình mang ơn mọi người nhiều quá …


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 11 năm 2009 (4199 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

Đức Phật Hóa Độ Cho Bốn Vị Phạm Chí Bịt Lỗ Tai Sợ Nghe Pháp

Xưa có bốn vị Bà-la-môn tu hành được thần thông tự tại, cùng nhau bàn luận rằng:

-         Người ta nói nếu ai đem đồ vật ăn uống cúng dường vị Sa-môn Cù Đàm (chỉ cho đức Phật) thì được sanh lên các cõi Trời, hưởng nhiều phước đức. Nếu được nghe pháp thì sẽ được giải thoát. Ngày nay chúng ta chỉ có ý nguyện tham những phước ở cõi Trời, chớ đừng có nghe pháp mà phải bị giải thoát.

Lúc bấy giờ, bốn vị Phạm Chí, mỗi người đem mỗi bình nước ngọt đến cúng dường Phật. Người đầu dâng đồ cúng xong, lễ Phật. Phật dạy rằng:

“Các hạnh là vô thường biến diệt.”

Vừa nghe câu ấy xong, vị Phạm Chí liền bịt lỗ tai lại.  Người thứ hai vừa được nghe câu:

“Các pháp là thịnh suy hư huyễn.”

liền bịt lỗ tai lại.  Người thứ ba nghe được câu:


Xem tiếp
Ngày 25 tháng 11 năm 2009 (4349 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 22/11/2009

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng,

Vấn đề quan tâm hàng đầu của chúng ta bao giờ cũng là vấn đề giáo dục ; vì vậy, tự tu học và hướng dẫn các em tu học luôn là câu chuyện muôn đời của người Huynh trưởng GĐPT.

Thêm vào đó, người HTR./GĐPT không bị ràng buộc bởi một pháp môn tu nào, một tông phái nào, miễn là mục đích tôn chỉ là Phật Pháp, những điều cốt lõi của lời Phật dạy, là được rồi. Thế cho nên người HTr./GĐPT dù lớn tuổi hay trẻ tuổi, dù là Huynh trưởng Lộc Uyển, hay Vạn Hạnh đều lấy mấy câu đầu tiên của Kinh Pháp Cú làm kim chỉ nam:

Tránh tất cả các việc ác
Làm tất cả các việc thiện
Thanh lọc tâm ý
Đó là lời dạy của chư Phật


Xem tiếp
Ngày 22 tháng 11 năm 2009 (4062 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Chúng ta thường hay nói: những bài Phật Pháp có nhiều danh từ Hán Việt quá, các em đọc không hiểu, cho nên khi dạy cho các em, người Huynh trưởng chúng ta thường tự chuyển đổi sang tiếng Việt, nếu có thể. Tuy nhiên có nhiều từ không thể chuyển đổi được, xin lấy 1 ví dụ nhỏ, như từ “vô minh” (avijjã) [vô minh là một “khoen” trong 12 khoen của vòng tròn 12 nhân duyên.]


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 11 năm 2009 (3831 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

Nỗi Đau Khổ Của Một Người Đàn Bà Điên Cuồng

            Ở Thiên Trúc có một gia đình gồm 4 người, hai vợ chồng và hai con trai, một đứa lên 7 tuổi, một đứa đang còn bồng bế và người vợ lại đang có thai. Theo phong tục ở Thiên Trúc thì người đàn bà bao giờ cũng về nhà cha mẹ để sinh đẻ. Lúc bấy giờ, hai vợ chồng mới sắp đặt về bên nhà cha mẹ. Hai vợ chồng thời đi bộ, hai con thì bỏ lên xe bò chở đi. Đi đến thành Xá Vệ, thời cho xe nghỉ, con bò được thả cho ăn cỏ. Khi ấy có con rắn bò ra, quấn vào chân con bò, người chồng đến đuổi thì bị con rắn cắn chết ngay tại chỗ. Người vợ thấy vậy liền òa lên khóc, khổ não không lường. Trời lại về chiều, nếu ở lại thì sợ giặc cướp, đoạn đường lại phải qua một con sông. Người vợ quá sợ hãi, liền bỏ xe, tay dắt, tay bồng, bỏ đứa con lớn ở lại bên bờ, còn mình thì tay bồng con nhỏ lội sông mà qua.


Xem tiếp
Ngày 18 tháng 11 năm 2009 (4537 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 15/11/2009

ĐỔI MỚI.

Anh chị em Lam viên thân kính!

Vừa rồi tôi có đọc cuốn Our Iceberg is Melting (tạm dịch Tảng Băng Tan) của John Kotter (Nhà lãnh đạo và là chuyên gia hàng đầu về đổi mới của khoa kinh doanh trường Đại học Harvard Hoa Kỳ và đồng tác giả là Holger Rathgeber là nhà quản lý hiện đại trên phạm vi toàn cầu. Hiện làm việc cho Công Ty Becton Dickinson, Một trong những công ty công nghệ y khoa hàng đầu thế giới) Nhà xuất bản ST.Martin’s New York USA 2006 ấn hành.


Xem tiếp
Ngày 16 tháng 11 năm 2009 (3576 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Người Huynh Trưởng GĐPT chúng ta được giáo dục đạo Vô ngã từ khi còn ở tuổi thanh thiếu niên. Ví dụ, bài học về ngũ uẩn dạy chúng ta “cái gì làm nên “cái Tôi” hay “cái Ta” hay “cái tự ngã của ta” để chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, vì đều là một tập hợp duyên khởi, không có tự tính độc lập, có đó (duyên hợp) và cũng có thể mất đó (duyên rã). Mục đích để đừng quá thương yêu “cái tôi” này mà làm hại “những cái tôi khác”. Tuy nhiên, khi nói đến “tự ngã” (self) chúng ta có thói quen nghĩ rằng “cái Tôi” là cái ta hiện tại, ít khi nghĩ rộng ra rằng “cái Tôi” đó, cái “Tự ngã” đó tồn tại trong dòng sống liên tục … Chúng ta hãy giới hạn lại trong một khoảng thời gian từ lúc 7 tuổi đến lúc 77 tuổi của một đời người. Chúng ta hãy trầm tư một chút về “cái Tôi” lúc 7 tuổi và cái tôi lúc 17 tuổi, rồi cái tôi lúc 77 tuổi .. là một hay là khác? Đây không phải là vấn đề mới lạ gì nhưng mãi mãi là một đề tài đáng cho chúng ta suy gẫm.


Xem tiếp
Ngày 12 tháng 11 năm 2009 (4910 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

 Sự Liên Lạc Giữa Thân Trước Và Thân Sau

      Có một vị đi đường thấy một thây chết đang bị một vị quỷ thần lấy gậy đánh đập. Người đi đường hỏi:

-          Người này đã chết, ông còn đánh đập làm gì?

       Vị quỷ thần trả lời:

-          Đây là thân trước của tôi; do thân trước này không có hiếu với cha mẹ, không tuân theo luật nước, không tôn thờ Tam bảo, không nghe lời sư trưởng nên nay tôi phải chịu khổ vô lường. Vì vậy tôi tức giận, lấy gậy đánh đập cho thỏa


Xem tiếp
Ngày 11 tháng 11 năm 2009 (4625 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 08/11/2009

HIẾU TÂM.

Anh chị em Lam Viên thân kính!

Kinh dạy “Hiếu Tâm là Phật Tâm”. Do vậy người Phật tử ngày đêm phải khởi xuất và trưởng dưỡng tâm nầy phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ các bậc tôn trưởng, một cách chân thành thiết tha. Đó là suối nguồn của cuộc sống, là kỉnh điền của thế nhân, là đạo lý của con người. Nó là móng nền của hạnh phúc, an lạc khá chớ có quên. Trong Tiểu Bộ kinh có câu chuyện rằng:


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 11 năm 2009 (3823 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo: Cúng Dường Được Phước

       Xưa có một nhà giàu, người ở giúp việc rất đông, trân bảo vô lượng. Lúc bấy giờ đức Phật cùng ông A Nan khất thực đi ngang nhà ấy. Chủ nhà cùng vợ, con cháu chắt đều hoan hỷ thỉnh Phật vào nhà, đem vải quý lót đất, dùng đồ vật bằng vàng bạc dâng cúng. Đức Phật dạy rằng:


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 11 năm 2009 (5002 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Hôm nay thứ Năm ngày 5/11 nhằm ngày 19/9 ÂL (năm Kỷ Sửu) là ngày vía đức Bồ tát Quán Thế Âm, cũng là một ngày Hạnh của ngành Nữ. Hạnh còn có nghĩa là hành _thực hành_ cho nên nhóm Áo Lam chúng tôi muốn đề cập đến các phương pháp thực hành mà người Huynh trưởng chúng ta đã học được từ kinh Pháp Hoa _ phẩm Phổ Môn

Phương pháp giáo dục của GĐPT dựa trên căn bản Giới Định Tuệ ; chúng ta hãy cùng đi vào Giới học, Định học và Tuệ học của Kinh Phổ môn.


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 11 năm 2009 (3685 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 01/11/2009

Buổi họp chiều này thấy Hùng và Tín không được vui như mọi khi, anh Đoàn trưởng lo ngại nhưng không muốn cái buồn ấy lan tỏa trên những bộ mặt vui tươi khác. Anh trưởng vui vẻ nói: “đố các em trong chúng ta có ai đang buồn?”. Tất cả nhìn Hùng và Tín rồi la lên:

- Đấy kìa anh! Hùng và Tín hôm nay sao buồn thế.


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 11 năm 2009 (4002 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Chúng ta thường dùng chữ “nội ma ngoại chướng” để chỉ những trở ngại, ngay từ trong tâm chúng ta và từ người khác, hoặc những chướng ngại giữa nội bộ Anh Chị Em chúng ta và những “người ngoài tổ chức” v..v.. Thường chúng ta không sợ những trở ngại từ người khác hay tổ chức khác mà sợ “giặc trong nhà” nhiều hơn. Anh Chị Em thường thường rất thương yêu nhau, hoà thuận với nhau... nhưng một khi bất đồng ý kiến thì tranh cãi không dứt dù với một chuyện không đáng phải tranh cãi. Thế rồi trong khi tranh cãi, người này một câu người kia 1 câu... không kềm chế được mình, mất chánh niệm, đã “phun” ra những câu nói rất độc địa, làm tổn thương nhau ; để sau đó đổ hô cho “nghiệp chướng nặng nề.” Thật vậy, nếu không tranh cãi hay chấm dứt tranh cãi sớm thì đã tránh được bao nhiêu điều đáng tiếc.


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 10 năm 2009 (4198 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

Đứa Trẻ Dùng Đất Để Dâng Đức Phật

             Một thời đức Phật cùng ông A Nan vào thành khất thực, giữa đường gặp một bọn trẻ dùng đất làm nhà, làm vựa đựng lúa và dùng đất làm gạo. Chúng vui chơi đùa với nhau. Một đứa trẻ thấy đức Phật, liền lấy trong vựa lúa một ít đất làm gạo đem dâng cúng đức Phật. Đức Phật thọ lãnh đất ấy và biểu ông A Nan đem về trét nơi nền nhà Phật ở và bảo ông A Nan rằng:

-           Đứa con nít này có tâm hoan hỷ cúng dường đất, sẽ nhờ công đức này đến 100 năm sau khi ta nhập diệt, sẽ sanh làm vị quốc vương tên là A Du Ca. Vua A Du Ca sẽ là một vị hộ pháp danh tiếng lừng lẫy khắp cõi Diêm Phù Đề, tôn sùng Tam Bảo và phân chia xá lợi của đức Phật khắp nơi và tự mình xây dựng 8 vạn 4 ngàn tháp để cúng dường Phật.


Xem tiếp
Ngày 28 tháng 10 năm 2009 (5219 lần đọc)


Phật Pháp: Mẫu Chuyện Đạo

CON ĐƯỜNG CỦA THIỆN TRÍ.

Đã là Huynh Trưởng của một tổ chức Giáo Dục Thanh Thiếu Niên của Phật Giáo. Con đường anh chị em đi chắc chắn là con đường của bậc Thiện Trí. Con đường chỉ có một mục đích duy nhất là giác ngộ giải thoát. Con đường của chánh lý. Dù là còn trong kiến thức phàm phu cũng phải biết rõ ai hơn ta, ai bằng ta và ai kém thua ta.

Ai hơn ta hãy nhất tâm cung kính hoan hỷ xưng tán, học tập thọ trì. Ai bằng ta cũng dốc lòng tôn trọng bảo ban dắt dìu nhau trên đường tu. Đối với kẻ kém thua ta hãy một dạ yêu thương sách tấn thăng tiến nâng đỡ nhau, để đạo mạch thông lưu, pháp luân thường chuyển, để mưa thuận gió hòa chúng sanh an lạc. Đó là con đường chúng ta đăng trình.


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 10 năm 2009 (4621 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


100430873
Page Generation: 0.39 Giây