Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Chúng ta đã biết rằng con ngưòi là một chúng sanh kỳ diệu hơn bất cứ loại chúng sanh nào, bởi vì con người, bằng chính năng lực của mình, có thể trở nên một vị Thánh cao thượng nhất hay một kẻ sát nhân, tồi tệ nhất trân gian.

Những yều tố nào, những đức tính nào đã dự phần chuyển đổi con người từ phàm phu trở nên một vị Thánh? _ Xin thưa, đó là 4 Tâm Vô lượng: Từ, Bi, Hỷ và Xả. Hôm nay, thứ Năm ngày 3/2/2011 nhằm ngày mồng Một Tết Cổ truyền của người Việt Nam chúng ta, ngày Vía đức Phật Di Lặc, vị Phật tượng trưng cho hạnh Hỷ Xả; chúng ta hãy nói qua về đức Phật Di Lặc với 2 đức tính Hỷ và Xả.


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 02 năm 2011 (4313 lần đọc)


Phật Pháp: Nghi Thức Cúng Giao Thừa

Tứ chúng vân tập Chính điện, Sám chủ niêm hương, trổi 3 hồi chuông trống Bát Nhã, Duy Na xướng tán Phật và đảnh lễ Tam Bảo

- Cúng hương:

Hương xông đảnh báu, Giới định huệ hương, Giải thoát tri kiến quý khôn lường, Ngào ngạt khắp muôn phương, Thanh tịnh tâm hương, Đệ tử nguyện cúng dường. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3 lần)

- Tán Phật:
Trên trời dưới trời không bằng Phật.
Thế giới mười phương cũng khó sánh
Thế gian có gì con đã thấy Tất cả không ai bằng Phật vậy
Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo (3 lần).

Xem tiếp
Ngày 30 tháng 01 năm 2011 (5717 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
Có một vị Thầy nói rằng con người ta ở đời đua nhau làm những việc ít quan trọng, còn việc tối quan trọng thì lại lơ là! Chúng ta hãy suy nghĩ xem vị này nói có đúng không, để chúng ta phải điều chỉnh thái độ sống của chúng ta!

Thưa Anh Chị Em,
Nói một cách nôm na đơn giản, đời người có 3 việc: ăn, uống và thở. Có phải chúng ta đã chạy theo việc ăn quá nhiều hay không? Trên miệng mọi người, trong lòng mọi người, 2 chữ “kiếm sống” luôn xuất hiện và ám ảnh, cho nên 2 chữ “thất nghiệp” hay “mất việc” là cái mà mọi người lo sợ nhất, còn hơn là ốm đau hay chết chóc. Còn nữa, nghe nói sắp có bão lụt là bắt đầu chạy đi mua thức ăn về dự trữ, đến nỗi chợ cũng hết thức ăn luôn (điều này không phải là thói quen của tất cả mọi nguòi trên thế giới mà chỉ là thói quen của người Việt Nam thôi!)

Xem tiếp
Ngày 26 tháng 01 năm 2011 (4575 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 23/01/2011

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,

Tôn giả Phú Lâu Na, một trong 10 vị đại đệ tử của đức Phật, không những là đệ nhất về thuyết pháp, về biện tài vô ngại, mà còn là người rất thẳng tính, có uy tín để can gián trong hàng tỳ kheo. Có một dạo, các vua chúa trên toàn Ấn Độ sau khi quy y Phật thì ban sắc lệnh rằng: bất cứ ai đã phạm những tội đáng chết, nếu xuất gia làm đệ tử Phật, gia nhập Tăng đoàn thì liền được đại xá tội ấy! Đức Phật biết rằng điều ấy sẽ biến Tăng đoàn của ngài trở nên một nơi “rồng rắn hổn tạp”, không còn thanh tịnh như trước nhưng không lẽ ngài ngồi nhìn các tội phạm này bị chém? Đây cũng là cơ hội cho họ sám hối diệt tội, nên ngài không thể từ chối. Vì thế Tăng đoàn lúc đó rất kém phẩm chất, bê bối về phẩm hạnh cũng có, tham danh lợi, ưa làm giàu, làm những việc động trời như “buôn bán Như Lai” cũng có luôn! (giống như bây giờ chúng ta nói “buôn thần bán thánh” vậy đó!)

Xem tiếp
Ngày 22 tháng 01 năm 2011 (3534 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Chúng ta thường nhắc nhở nhau: Nói năng như Chánh Pháp, Im lặng như Chánh Pháp. Hai câu thông thường như vậy thôi mà thật khó áp dụng; bởi vì ngay từ định nghĩa đã gặp khó khăn rồi! Thế nào là “nói năng” và thế nào là im lặng? Im lặng có phải là “không nói” hay không? _ và “không nói” có phải là im lặng không?

Thật vậy, chúng ta không nói, có nghĩa là miệng không phát ra âm thanh, không ai nghe được nhưng không phải là chúng ta “không nói” đâu nha! Chúng ta thường oán trời trách đất khi có chuyện không may mà chúng ta cho là “do Trời hại”; chúng ta cũng thường oán người này, trách người kia khi họ xúc phạm đến mình, chúng ta cũng có khi “mắng” người này, “chưởi” người khác khi họ làm điều gì mình cho là sai trái, vô sĩ v..v.. nhưng vì mình nói mình nghe hoặc “nói trong tâm” nên không ai nghe, chứ không phải là “không nói”.   !!

Xem tiếp
Ngày 20 tháng 01 năm 2011 (4890 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 16/1/2011

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Có một nhóm sinh viên nọ rủ nhau đến thăm Thầy cũ là một vị giáo sư già đã về hưu từ lâu. Câu chuyện xoay quanh về cuộc sống, về những mối quan hệ, về những stress mà họ phải đối đầu gần như hằng ngày trong cuộc sống.

Giáo sư đãi họ sô-cô-la (chocolate) nóng. Ông đem ra một cái khay trên đó có nhiều ly, tách, chén… nhiều loại: cái thì bằng sành, cái bằng thủy tinh, cái bằng sứ, bằng nhựa và có cả tách bằng đất nữa. Tự mỗi người lấy ly/tách/chén rót chocolate nóng vào.

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 01 năm 2011 (5081 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Vua Tịnh Phạn khi nghe tin thái tử Tất Đạt Đa đã thành đạo, hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni bèn phái nhiều người, nhiều phái đoàn đi cung thỉnh đức Phật về hoàng cung để hoá độ cho hoàng gia. Những người sứ giả đi rồi không trở lại vì họ đến đó nghe Phật thuyết pháp họ thích đi tu hơn là trở về đời sống thế tục! Thế là Tăng đoàn của đức Phật ngày càng đông.

Xem tiếp
Ngày 13 tháng 01 năm 2011 (4910 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 09/01/2011

Anh chị em Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam thân mến!

Gia đình Phật Tử Việt Nam chúng ta là một tổ chức sinh hoạt tu học, có sứ mạng “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chơn chánh - Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. Muốn vậy trước tiên ACE phải là những Phật Tử thuần thành chân chánh. Thứ đến là đủ bản lãnh tài nghệ trình bày nội dung từng tiết học trong chương trình bằng các loại ngôn ngữ, trò chơi, âm nhạc, hoạt động thanh niên, hoặc các loại hình văn học nghệ thuật khác khiến thanh thiếu đồng niên có hoàn cảnh khó khăn thất học, trình độ kém cũng có thể tham gia và hiểu được những gì anh chị muốn truyền đạt để trong cuộc sống từng bước có thể áp dụng hành xử mang lợi lạc trực tiếp cho bản thân gia đình và xã hội.

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 01 năm 2011 (6209 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa ACE Áo Lam,

Phật Pháp rất nhiệm mầu sâu sắc nhưng được đức thế Tôn trình bày một cách hết sức đơn giản; ví dụ như Ngài đã giới thiệu giáo lý Duyên Khởi - một giáo lý được xem là 'cao siêu' của đạo Phật - bằng những câu đơn sơ dễ hiểu như sau:

'cái này có mặt vì cái kia có mặt
cái này sinh vì cái kia sinh
cái này diệt vì cái kia diệt' v..v..

Thế nhưng vẫn có người hiểu lầm đức Phật, ngay từ hồi ngài còn tại thế, thậm chí có cả vài vị đệ tử của ngài. Chẳng thế mà chúng ta thường nghe câu: 'y Kinh liễu nghĩa tam thế Phật oan. Ly Kinh nhất tự tức tùng ma thuyết'
(= y theo kinh thì oan cho chư Phật trong ba đời, còn sai một chữ trong kinh thì đó là Ma nói - chứ không phải Phật nói)


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 01 năm 2011 (5521 lần đọc)


Phật Pháp: Đời Sống Hằng Ngày Của Đức Phật

Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhứt trên thế gian. Ngài luôn luôn bận rộn với công việc đạo pháp trọn ngày, trừ những lúc phải để ý đến vài nhu cầu vật chất. Chương trình hoạt động của Ngài được sắp xếp rất có quy cũ và mực thước. Đời sống bên trong là tham thiền nhập định và chứng nghiệm hạnh phúc Niết-Bàn, còn bên ngoài là phục vụ vị tha, nâng đỡ phẩm hạnh của chúng sanh trong khắp thế gian. Chính Ngài được tự giác, Ngài tận lực cố gắng để giác ngộ người khác và dẫn dắt chúng sanh ra khỏi vòng phiền não của đời sống.

Hoạt động hằng ngày của Đức Phật chia làm năm đoạn: buổi sáng, buổi trưa, canh đầu, canh giữa, canh chót.

Xem tiếp
Ngày 05 tháng 01 năm 2011 (4354 lần đọc)


Phật Pháp: Tâm Và Trí

     . Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình.

     . Đức Phật dạy chúng ta hãy vất bỏ tất cả những gì làm tâm ta đau khổ trong khi hành thiền. Phiền não đau khổ, chứ không phải tâm đau khổ. Chúng ta chẳng biết cái gì là tâm, cái gì là phiền não. Những gì không làm ta thỏa mãn thì ta không muốn gặp. Cuộc sống của chúng ta chẳng khốn khổ gì ! Cái khốn khổ ở đây là không thỏa mãn, không hài lòng với cuộc sống. Thật vậy, chỉ có phiền não và khốn khổ mà thôi.

     . Thế gian đang ngùn ngụt cháy. Trong sự nóng bỏng này, tâm thay đổi từ yêu sang ghét. Biết cách làm cho tâm an tịch tĩnh lặng sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho thế gian.

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 01 năm 2011 (5180 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em  Áo Lam,

Đoàn viên GĐPT được giáo dục rằng  Đạo và Đời không thể tách rời nhau cũng như trước khi muốn làm Phật phải biết làm người. Đó là lý do tại sao đạo Phật dạy có 5 thừa (Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ tát thừa) nghĩa là 5 hệ thống giáo dục mà ngưòi Phật tử phải trải qua trước khi thành Phật.

Rồi theo năm tháng, trưởng thành trong tu học, chúng ta đã biết từ Nhân quả, Duyên Khởi, đến tánh Không, đến Lý Bát nhã v..v..  Có vài anh chị em cho rằng tánh Không là do Phật giáo chủ trương. Xin thưa là không phải vậy! Đức Phật đã dạy: dù chư Phật có ra đời hay không, Phật Pháp vẫn có mặt tự muôn đời; chư Phật nói chung và đức Phật Thích Ca nói riêng, chỉ là người phát hiện ra những qui luật muôn đời đó để dạy cho đệ tử của mình.

Xem tiếp
Ngày 30 tháng 12 năm 2010 (5045 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 26/12/2010

     Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,

      Lời đầu tiên là kính chúc ACE một năm mới 2011 thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố để vững tiến trên đường Đạo.

      Nhớ lời một bài hát có mấy câu “Này anh em ơi! tiến lên tiến lên soi lại mình đi, tâm chúng ta vướng bận điều gì, tâm chúng ta vướng bận điều gì?!” Tập thể ACE chúng ta đông đảo quá, người ở trong nước, người ở Âu châu, người ở Úc Châu, người ở Mỹ Châu… rồi mỗi người một vướng mắc khác nhau, biết đâu mà nói ra cho hết và ai có thể giải đáp được đây? Đó là nguyên nhân BBT xin chọn câu chuyện của ông Subhadda (chúng ta quen gọi là Tu Bạt Đà La) vị đệ tử cuối cùng của đức Thế tôn để làm CCDC hôm nay.

Xem tiếp
Ngày 26 tháng 12 năm 2010 (4002 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Như ACE chúng ta đều biết, Đạo Phật là đạo thực hành _ thực hành cái gì? _ Xin thưa: thực hành Hiểu Biết và Thương Yêu (hay Trí tuệ và Từ Bi) _ cho nên hôm nay trong mục PPT5, nhóm Áo Lam chúng tôi muốn đề cập đến các phương pháp thực hành Từ Bi và Trí Tuệ mà ngưòi Huynh trưởng chúng ta đã học được từ kinh Pháp Hoa _ phẩm Phổ Môn.

Phương pháp giáo dục của GĐPT dựa trên căn bản Giới Định Tuệ; chúng ta hãy cùng đi vào Giới học, Định học và Tuệ học của Kinh Phổ Môn.

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 12 năm 2010 (3946 lần đọc)


Phật Pháp: Bát Quan Trai Giới

A. Mở Ðề

Ðức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài ba môn chính là “giới, định, huệ”.

Trong “giới, định, huệ”, thì giới là phần quan trọng, là phần căn bản. Nhờ giới, tâm mới định, tâm có định, huệ mới phát sanh, huệ có phát sanh mới dứt trừ được vô minh phiền não; vô minh phiền não có dứt trừ mới minh tam kiên tánh và thành Phật. Nhưng giới cũng có nhiều thứ: có thứ cao, thứ thấp, có thứ áp dụng cho hàng xuất gia, có thứ cho hàng tại gia. Trong hàng xuất gia, thì Sa di chỉ giữ 10 giới, Tỳ kheo giữ 250 giới, Tỳ kheo ni đến 348 giới. Về phía tại gia thì có Tam quy, Ngũ Giới, Bát quan trai giới, Bồ Tát giới, Tam quy Ngũ Giới, thì chúng ta đã học rồi; Bồ Tát giới thì khó khăn hơn, chúng ta sẽ học sau. Bây giờ đây, chúng tôi chỉ nói đến Bát quan trai giới.


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 12 năm 2010 (4094 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

 Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Có nhiều người trong anh em bà con bạn bè của chúng ta thường nói rằng họ không tin vào một cái gì hết: Trời Đất, Thánh, Thần, Phật, Chúa v.v.. họ không tin bất cứ một chủ thuyết nào, một giáo lý nào.. và còn tự hào về lời tuyên bố này nữa!! Chúng ta đừng ngạc nhiên vì những người nói như vậy cách đây hơn 2600 năm, thời đức Phật còn tại thế, đã có rồi. Hôm nay xin kể câu chuyện đó cho ACE nghe để chúng ta cùng suy gẫm, quán chiếu.

Du sĩ Dighanakha (chúng ta gọi tắt là Digha) là cậu ruột của tôn giả Xá Lợi Phất (Sariputta), một hôm đến thăm đức Phật và nói với ngài: Sa môn Gotama, ngài dạy giáo pháp gì? ngài chủ trương cái gì? chủ thuyết của ngài là thế nào? Riêng tôi, tôi không thích một chủ trương hay lý thuyết nào cả và tôi cũng không tin vào bất cứ chủ trương hay lý thuyết nào cả!

Xem tiếp
Ngày 15 tháng 12 năm 2010 (4320 lần đọc)


Phật Pháp: Khó Khăn Của Cuộc Đời và Trách Nhiệm Của Con Người

Hòa thượng K. S. Dhammananda
Thích Tâm Quang dịch Việt
Nguyên tác: "Problems and Responsibilities"

KHIÊM TỐN

Khiêm nhường là biện pháp của người khôn ngoan để hiểu biết sự khác biệt giữa điều đó là gì hoặc điều đó chưa là gì cả. " Chính Đức Phật bắt đầu sứ mạng hoằng pháp của Ngài bằng cách loại bỏ tất cả cái kiêu hãnh của một vị hoàng tử bằng một hành động tự khiêm cung. Ngài đã đạt được thánh quả ngay trong đời sống của Ngài nhưng chẳng bao giờ Ngài mất cái hồn nhiên của Ngài, và chẳng bao giờ mang cái vẻ giỏi hơn người. Những bình luận và ngụ ngôn của Ngài chẳng bao giờ hoa mỹ phô trương. Ngài lúc nào cũng tỏ là một người hết sức khiêm nhường. Ngài chẳng bao giờ để mất đi tính hài hước của Ngài.

Xem tiếp
Ngày 14 tháng 12 năm 2010 (5100 lần đọc)


Phật Pháp: Câu chuyện dưới cờ ngày 12/12/2010

      Thưa Anh Chị Em  Huynh trưởng bốn phương,
      Đức Phật dạy: ở đời có 4 hạng người:
 
         1.  Hạng người chuyên làm khổ mìn
         2.  Hạng người chuyên làm khổ người
         3. Hạng người chuyên làm khổ người và khổ mình
         4. Hạng người chuyên làm lợi mình, lợi người

Xem tiếp
Ngày 12 tháng 12 năm 2010 (4300 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

          
   Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Chúng ta thường nghe nói Tăng đoàn của đức Phật có đến 1250 người, chúng ta tự hỏi ngày xưa phương tiện giao thông khó khăn mà làm sao đức Phật tập trung được một số đông đệ tử như thế? _ Thật ra đó là do những vị đệ tử Phật như tôn giả Ca Diếp đã lảnh đạo một đạo chúng gồm mấy trăm vị rồi tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, mỗi vị đều đem đoàn người đồng tu với mình về quy y Phật. Ngoài ra có những đoàn thanh niên tình cờ được gặp Phật, chuyện trò với ngài và được ngài đánh thức tuệ giác của họ, thế là họ xuất gia …

Ví dụ như câu chuyện sau đây: một hôm đức Phật đang ngồi tĩnh tọa trong rừng thì thấy một đám thanh niên chừng 30 người, con nhà giàu vì thấy ăn mặc sang trọng và có nhiều người cầm nhạc cụ trong tay ... Họ đang đi hăng hái chợt thấy đức Phật, họ dừng lại hỏi thăm: Sa môn, Ông có thấy một cô gái mới chạy ngang qua đây không? Đức Phật hỏi: các bạn tìm cô gái ấy để làm gì? Người cầm đầu đám thanh niên kể đầu đuôi câu chuyện của họ: họ vào rừng để tổ chức một cuộc chơi văn nghệ và ăn uống với nhau từ sáng sớm… Họ đem theo nhiều nhạc cụ và một cô vũ nữ. Ăn uống ca hát xong, cả bọn mệt rồi nên tìm chỗ ngã lưng nghỉ trưa một chút. Trong khi mọi người ngủ trưa thì cô gái đã lấy cắp nhiều châu báu và đồ trang sức quí giá của các thanh niên này, vì vậy họ đang lùng bắt cô gái đó.

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 12 năm 2010 (4048 lần đọc)


Phật Pháp: Câu chuyện dưới cờ ngày 05/12/2010

Anh chị em Lam Viên thân mến.

Gần đây, trong số những loại sách thuộc loại Giáo dục mới, tập sách được ca ngợi khá nhiều là “kinh nghiệm thực tế của Chu Thành” (Gia Linh dịch từ bản tiếng hoa). Tuy chưa phải là lý thuyết giáo dục cao siêu nhưng đã nêu lên một quan điểm giáo dục mới của cha mẹ Chu Thành. Nhờ lối giáo dục này mà một cô gái sinh trưởng trong một gia đình bình thường, việc học tập của cô ta, ban đầu cũng không phải kiệt xuất. Không những là một tiến sĩ xuất thân từ trường Đại học Harward, một Đại học nghiên cứu sinh lớn nhất của Mỹ, mà còn trở thành một giảng sư vụ hội trưởng hội nghiên cứu sinh Harward. Chức vụ này được người Mỹ gọi là “Hội Trưởng Harward ”.


Xem tiếp
Ngày 05 tháng 12 năm 2010 (4693 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


100444390
Page Generation: 0.48 Giây