Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

  Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Chúng ta thường hay nói: những bài Phật Pháp có nhiều danh từ Hán Việt quá, các em đọc không hiểu, cho nên khi dạy cho các em, người Huynh trưởng chúng ta thường tự chuyển đổi sang tiếng Việt, nếu có thể. Tuy nhiên có nhiều từ không thể chuyển đổi đựơc, xin lấy một ví dụ nhỏ, như từ “vô minh” (avijjã) [vô minh là một “khoen” trong 12 khoen của vòng tròn 12 nhân duyên.]

Theo “A Tỳ Đàm” (truyền thống Phật giáo nguyên thủy) hay “Vi Diệu Pháp”, Vô Minh có nghĩa là “si mê; đặc tính của Vô Minh là mờ ám, trái ngược với tri kiến, bản chất của Vô Minh là không thông suốt, chức năng của Vô minh là che giấu bản chất của sự vật; biểu hiện của Vô Minh là tà hạnh, nhiệm vụ của Vô Minh là rối ren; Vô minh là nguyên nhân của tất cả các pháp bất thiện.

Vì vậy, chỉ cần nói “vô minh” là bao gồm tất cả những nghĩa trên đây.

Tương tự, trong Phật Pháp có những từ như vậy, khi nói đến thì người ta hình dung ra được nội dung của nó bao hàm những ý gì. Vì vậy, chỉ cần ngắn gọn trong 2 chữ là đầy đủ ý nghĩa, chúng ta không thể thay thế bằng một từ tiếng Việt khác được, mặc dù trong Anh Chị Em chúng ta có người đã dùng từ “ngu si” thay thế cho Vô minh nhưng quả thật là từ này không thể nói lên hết được nghĩa chữ “vô minh”.

Về phía các em, cho dù bằng tiếng Anh, tiếng Việt hay chữ Hán, thì Vô minh vẫn là một “từ mới” (new vocabulary) mà các em phải biết, học thuộc và ghi nhớ ý nghĩa của nó. Ở bậc Chánh Thiện, các em còn phải biết cả tiếng Phạn gọi Vô minh là avijjã nữa.

Xem tiếp
Ngày 13 tháng 03 năm 2014 (1924 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 09/03/2014

Thưa Anh Chị Em Lam viên bốn phương,

Hằng tuần - hằng ngày - mỗi khi dâng hương, hay trong buổi lễ Phật ở Đoàn hay ở nhà chúng ta đều có đọc:

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới Đế Châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
v..v..


Lưới Đế châu là lưới của Trời Đế Thích. Lưới được làm bằng những hạt châu báu sáng chói. Vì các hạt châu trong suốt nên ánh sáng chiếu đến, phản xạ nhiều lần tạo thành vô số hạt châu giống hệt nhau, nhiều đến vô cùng, vô tận! Mỗi hạt ngọc trong suốt ấy chứa các hạt ngọc khác giống hệt nó, tạo nên một mạng lưới ánh sáng. Đạo Phật gọi mạng lưới ấy là Lưới Trời Đế Thích hay lưới Nhân Đà La; và hiện tượng tương giao tương tức này gọi là giáo lý Duyên khởi, trùng trùng duyên khởi, từ đó đạo Phật giải thích tại sao nói “Tất cả là Một, Một là tất cả”; bởi vì nếu không có cái Một sẽ không có cái Tất cả, nếu duyên tụ lại thì CÓ (HỢP) mà các duyên không tụ lại hay rời ra thì thành KHÔNG (TAN). Cũng từ đó, quan niệm về “khoảnh khắc thành thiên thu” và “một hạt cải chứa cả tam thiên đại thiên thế giới” được hình thành.

Xem tiếp
Ngày 10 tháng 03 năm 2014 (1760 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Mục đích giáo dục trước hết và trên hết là ”trao truyền”. Người thượng cổ chưa văn minh thì dạy cho con trẻ cách tự bảo vệ bằng cách đề phòng thú dữ, săn bắn để kiếm cái ăn, để lấy da thú mà che thân, ngay cả chim chóc cũng dạy chim non cách bay, cách tìm sâu bọ để ăn, cách xây tổ, thú rừng cũng dạy con của nó cách săn mồi, cách tự bảo vệ v.v.. Cho nên muôn loài đều làm công tác giáo dục, không riêng con người. Mục đích chung là những nhu cầu cơ bản vật chất, nhưng con người vượt lên trên một chút là có phần tinh thần; ví dụ: dạy cho tuổi trẻ biết hiếu thảo, lễ phép, thương người v.v.. và Gia Đình Phật Tử chúng ta thì tiến xa hơn một chút nữa là trao truyền cho đàn em của mình tinh thần từ bi vô ngã của đạo Phật.

Ngoài những bài Phật Pháp, những mẫu chuyện đạo, chuyện tiền thân, những mẫu chuyện tinh thần, ngay trong những bài học về Hoạt động Thanh niên, trò chơi lớn hay nhỏ … đều có ẩn hoặc hiện tinh thần từ bi vô ngã ấy. Tất cả Huynh trưởng chúng ta đều nhận ra đều đó nên đi Trại, chúng ta không dạy cho các em câu cá hay săn bắn hay làm bẫy bắt thú (cho dù ở những nơi không bị cấm câu cá/ săn bắn …) cũng như không bao giờ chúng ta cho phép các em leo lên cây bắt tổ chim, hay làm ná băn chim hay bắt chuồn chuồn, bắt bướm ngắt cánh để chơi v.v.. như các trẻ em bình thường.

Xem tiếp
Ngày 06 tháng 03 năm 2014 (1520 lần đọc)


Phật Pháp: THÂN THỂ CON NGƯỜI

THÂN THỂ CON NGƯỜI
(Chỉ viết cho các em)Chúng sanh thân khẩu ý hành tạo nghiệp khiến thức phần dẫn nghiệp ấy với sự tác dụng mạnh mẻ của cận tử nghiệp mà tìm môi trường hoàn cảnh thuận lợi ấy mà sanh hậu thân tương ưng. Thân khẩu ý hành như thế nào mà tạo nghiệp? Thân khẩu ý hành dưới ba dạng: Hành Ác, Hành Thiện và Hành không Ác không thiện (còn gọi là vô ký) Cho nên nghiệp cũng có ba nghiệp: Nghiệp Lành, nghiệp ác và nghiệp vô ký. Các em nhớ cho kỹ ta hành như thế nào thì tạo ra một chủng tử được cất vào tạng thức A Lại Da. Hành động đó được tái đi tái lại nhiều lần thành thói quen khiến chủng tử ấy thành thục mà hiện hành, khi gần hiện hành mà chết thì các chủng tử huân tập (quay vòng) tạo sức quán tính lớn dẫn thức phần sanh thân.

Sanh Tử đối với chúng sanh là việc rất vô cùng hệ trọng. Nó theo dõi và báo đời chúng sanh từng sát na thời gian. Trong cơ thể ta sự sống chết thực sự xảy ra không có phút giây nào ngừng. Người tu hành dùng các phương pháp quán nhận biết hình thể trạng thái của nó mà tìm tập nhân để đoạn trừ.

Xem tiếp
Ngày 04 tháng 03 năm 2014 (1897 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 02/03/2014

NIỀM TIN VÀ SỨC SỐNG
Thị Nguyên

Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN thân mến!

Là Phật Tử chúng ta phải nghiên cứu và xây dựng niềm tin vững chắc vào thuyết nhân quả và duyên sinh của đức Thế Tôn, tuyệt nhiên không phê phán hay đổ lỗi cho bất cứ ai,kể cả môi trường và sinh thái. Ta hãy nổ lực gieo nhân lành trên cả ba lãnh vực THÂN - KHẨU - Ý hành một cách liên tục, bất cứ ở đâu và lúc nào, thì dù bên ngoài ta không liên kết thành tổ chức thành đoàn ngũ, trong ý niệm tương giao, trong cảm ứng đạo giáo, tất cả chúng ta đều là một không hai.

Xem tiếp
Ngày 02 tháng 03 năm 2014 (1868 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Ngày 19/3/2014 nhằm ngày 19/2 Giáp Ngọ là ngày Vía đức Quán Thế Âm (19 tháng 2 ÂL), đức bồ tát rất quen thuộc với chúng sanh, nhất là đối với ACE Huynh trưởng GĐPT _vì chúng ta học kinh Pháp Hoa, tụng Phổ Môn, thực hành hạnh Từ Bi của đức Quán Thế Âm trong cuộc sống. Thế nhưng trong Phẩm Phổ Môn, chúng ta biết ngài còn có nhiều hạnh nữa như hạnh Hiện thân chẳng hạn:

… Cụ túc thần thông lực
Quảng tu trí phương tiện
thập phương chư quốc độ
vô sát bất hiện thân”

(Đầy đủ sức thần thông
Rộng tu trí phương tiện
Các cõi nước 10 phương
Không cõi nào chẳng hiện ….)

Xem tiếp
Ngày 27 tháng 02 năm 2014 (1795 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 23/02/2014

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,

Có một vị Thầy của chúng ta nói rằng mỗi ngày ai cũng tắm rửa cái thân này (mặt mũi tay chân v.v.) một hay nhiều lần nhưng không thấy ai tắm rửa cái Tâm của mình bao giờ _ Ý của Thầy là ACE mình nhác tu. Nói cho đúng, không phải tất cả ACE chúng ta đều nhác tu nhưng chắc chắn là có một số. Hôm nay, chúng ta thử bắt đầu tu từ cái Thân 5 uẩn này nha!

Khi học về 5 uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức chúng ta thường so sánh tập thể 5 uẩn với những màu sắc của một cái mống (cầu vồng). 7 màu của cầu vồng: Đỏ, Cam, Vàng, Xanh, Lam, Chàm, Tím là do ánh sáng mặt trời chiếu vào một dãi sương hay một dòng nước v..v.. cho nên chúng ta thường thấy cầu vồng trên bầu trời sau cơn mưa hay mỗi khi tưới cây, mặt trời rọi vào những tia nước từ vòi tưới cũng phát sinh một cầu vồng …

Cầu vồng là thật hay giả? 7 màu của cầu vồng có tồn tại độc lập được không? _ Cũng vậy, thân ngũ uẩn này có thật không? và 5 uẩn có thể tồn tại độc lập không? Đó là những bài thực tập đầu tiên, chúng ta có thể quán chiếu “vô thưòng” và “vô ngã” khi học về giáo lý 5 uẩn.

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 02 năm 2014 (1939 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Phật Pháp là bất định pháp, có nghĩa là muốn đưa Phật Pháp vào quốc độ nào thì phải tùy duyên tùy cảnh, tùy phong tục tập quán ... ở tại quốc độ đó, muốn đem Phật Pháp giáo hóa cho người nào thì cũng phải tùy căn cơ trình độ, tính tình, ... của người ấy mà nói Pháp, chứ nếu không cẩn trọng, thì không những không có ích lợi mà còn phản tác dụng nữa. Đó là lý do mà Phật Pháp do đức Phật giảng dạy, kinh Phật đều được thỉnh từ Tây Trúc (Ấn Độ) nhưng Phật giáo Ấn Độ không hoàn toàn giống Phật giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam không giống y như Phật giáo Thái Lan mà Phật giáo Thái Lan cũng không hoàn toàn giống Phật giáo Trung Hoa hay Phật Giáo Tây Tạng v.v...

Vì vậy khi cử các phái đoàn đi truyền giáo các phương khác nhau đức Phật đã dặn dò các vị đệ tử rằng những giới điều gì mà Tăng đoàn gìn giữ, cho đó là thanh tịnh nhưng ở một nơi khác cho đó là không thanh tịnh thì khi vào quốc độ đó, không nên làm; ngược lại, có những việc đức Phật dạy không nên làm nhưng vào quốc độ đó cần phải làm thì không thể không làm. Những điều này nếu đưa ví dụ thì rất đơn giản và gần như là tất nhiên. Ví dụ: như qui luật của nhiều nước trên thế giới là tài xế ngồi phía bên trái, nhưng đối với nước Anh hay những nước thuộc liên hiệp Anh chẳng hạn thì tài xế ngồi phía bên phải! Chúng ta đâu thể nào làm trái được! Đây chính là khế lý khế cơ trong Phật Pháp. Ngoài ra việc giáo dục một người còn phải tùy thuộc vào cái “duyên” nữa, như Đức Phật giao La Hầu La (Rahula) cho tôn giả Xá Lợi Phất dạy _Xá Lợi Phất mới là sư phụ của Rahula, ngài giải thích rằng tôn giả Xá Lợi Phất có duyên với Rahula.

Xem tiếp
Ngày 20 tháng 02 năm 2014 (1429 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 16/02/2014

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

“Trên thế gian này có rất nhiều tập đoàn, đoàn thể nhưng không có đoàn thể nào như đoàn thể Gia Đình Phật Tử” đó là lời phát biểu của một vị thiện tri thức không phải là thành viên Gia Đình Phật Tử. Khi được hỏi lý do, vị ấy nói rằng: Gia Đình Phật Tử được thành lập hơn nửa thế kỷ, những người đoàn viên Gia Đình Phật Tử thuộc đủ mọi lứa tuổi, mọi trình độ học vấn, mọi thành phần xã hội, thành phần chính trị, và từ trong nước bây giờ đã lan ra hải ngoại rồi! Nhớ xưa thời còn nhiều đảng phái, nào là Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Việt Minh, Cần Lao, Dân Chủ v.v.. anh chị em Huynh trưởng có thể có rất nhiều khuynh hướng chính trị nhưng không bao giờ nghe các anh chị tranh cãi nhau hay bàn bạc về sự khác biệt giữa các khuynh hướng chính trị trong nước hay tuyên truyền cho khuynh hướng chính trị của mình. Những buổi họp, hội thảo, hội luận v.v.. chỉ có một nội dung là Phật Pháp, Chuyên môn, các chuyên đề, tham luận …. cũng đều nhắm vào mục tiêu giáo dục, đào tạo thanh thiếu niên thành Phật tử chân chính và đặc biệt Gia Đình Phật Tử sống bằng tình thương và tự nguyện vì đàn em, vì thế hệ trẻ, chứ không vì cái riêng của mình, dù là dưới hình thức vật chất hay tinh thần. Cũng vì vậy mà cho dù kinh tế thế giới hay kinh tế quốc gia có suy sụp, chế độ này lên chế độ kia xuống … Gia Đình Phật Tử vẫn không bị suy sụp theo vì Huynh trưởng không ăn lương, không cần đến bỗng lộc của bất cứ nhà nước nào!

Xem tiếp
Ngày 17 tháng 02 năm 2014 (2000 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Các bạn còn nhớ không? Bài học Phật Pháp đầu tiên của người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử là bài “ba pháp ấn” và chúng ta đã từng thắc mắc tại sao nhiều tài liệu không giống nhau, chỗ thì 3 pháp ấn là: Vô thường, Vô ngã, Khổ; chỗ thì Vô thường, Vô ngã, Không; chỗ thì Không, Vô Tướng, Vô tác. Cũng may, khi đã hiểu rõ thì nói cách nào chúng ta cũng không còn bối rối hay bị kẹt vào ngôn từ. Chúng ta đã làm quen nhiều với Vô Thường, Vô Ngã, hôm nay chúng ta thử phân tích 3 pháp ấn với KHÔNG, VÔ TƯỚNG, VÔ TÁC.

Trước hết, Pháp ấn là con dấu chứng thực tính cách chân xác của Chánh Pháp. Có 3 con dấu tất cả, bất cứ giáo pháp nào, pháp môn nào không mang dấu vết của 3 dấu ấn ấy thì không phải là chánh pháp của Phật. Ba con dấu ấy cũng gọi là 3 cánh cửa giái thoát vì nhờ nó chúng ta mới tu hành đạo giải thoát được.

Xem tiếp
Ngày 13 tháng 02 năm 2014 (1661 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 09/02/2014

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,

Nhân quả là một định luật phổ biến của vũ trụ, tuy có khi phức tạp nhưng không bao giờ nhầm lẫn. Bạn “gieo gió nhất định sẽ gặt bão”; chỉ là không phải ngay lập tức mà mau hay chậm còn tùy nhiều nhân duyên (điều kiện) để quả chín. Cũng giống như bạn trồng cây ớt thì sẽ được ăn ớt trong vài tháng nhưng trồng cây mít mà muốn có quả để ăn thì phải vài năm.

Định luật nhân quả là một định luật khách quan nên không phải mình làm điều xấu rồi tin Phật hay tin Thánh Thần thì tránh được quả báo đâu! Nhưng nếu ai không tin nhân quả, thì người ấy nhất định không phải là Phật tử. Câu chuyện của chàng Suppabuddha (ta tạm gọi là Suppa) mà đức Phật kể cho đại chúng nghe là một minh họa rất rõ.

Suppa là một người cùi ngồi bên ngoài một đám đông tụ tập lại để nghe đức Phật thuyết pháp mà chứng được quả vị Tu Đà Hoàn. Khi đám đông giải tán rồi, Suppa lặng lẽ đi theo Phật về chùa Kỳ Viên. Lúc đó, có một vị vua Trời muốn thử xem tín tâm của Suppa có vững chắc không bèn hiện thân một người giàu có đến nói với Suppa rằng: này anh chàng kia, anh đang rất nghèo nàn và bệnh tật nữa. Nay ta sẽ cho anh thật nhiều của cải với điều kiện anh đừng tin vào Phật, Pháp, Tăng anh chịu không? Suppa trả lời: “thưa ông, ông nhầm rồi, tôi là người giàu có, vì tôi có đủ 7 thứ quí giá của các bậc Thánh, đó là: Tín tâm, Giới hạnh, Tàm, Quí, Đa văn, Trí tuệ và Xả ly. 7 thứ này còn quí hơn bất cứ của cải gì mà ông cho tôi.”

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 02 năm 2014 (2202 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Có một vị Thầy nói rằng con người ta ở đời đua nhau làm những việc ít quan trọng, còn việc tối quan trọng thì lại lơ là! Chúng ta hãy suy nghĩ xem vị này nói có đúng không, để chúng ta phải điều chỉnh thái độ sống của mình!

Thưa Anh Chị Em,

Nói một cách nôm na đơn giản, đời người có 3 việc: ăn, uống và thở. Có phải chúng ta đã chạy theo việc ăn quá nhiều hay không? Trên miệng mọi người, trong lòng mọi người, 2 chữ “kiếm sống” luôn xuất hiện và ám ảnh, cho nên 2 chữ “ thất nghiệp” hay “mất việc” là cái mà mọi người lo sợ nhất, còn hơn là ốm đau hay chết chóc. Còn nữa, nghe nói sắp có bão lụt là bắt đầu chạy đi mua thức ăn về dự trử, đến nỗi chợ cũng hết thức ăn luôn (điều này không phải là thói quen của tất cả mọi người trên thế giới mà chỉ là thói quen của người Việt nam thôi!   !!)

Xem tiếp
Ngày 06 tháng 02 năm 2014 (1441 lần đọc)


Phật Pháp: Đức Phật luận về bốn loại Ngựa

Đức Phật luận về bốn loại NgựaSau khi thành đạo, trên các nẻo đường du hóa, có hơn một lần Đức Đạo Sư đã mang loài ngựa ra làm hình ảnh ví dụ để huấn thị hàng môn đệ:

“Này các Tỳ kheo! Trên đời này có bốn loại ngựa hay:

1. Hạng ngựa vừa thấy bóng roi đã chạy, như người vừa nghe nhắc rằng có ai đó mệnh chung liền tỉnh ngộ tu tập và đạt kết quả tốt.
2. Hạng ngựa không sợ bóng roi, chỉ sợ gậy (có đóng đinh nhọn) thúc vào mông, giống như người vừa thấy ai đó mệnh chung, liền tỉnh ngộ, tinh cần tu tập và đạt kết quả tốt.
3. Hạng ngựa đợi gậy đâm vào thịt mới sợ, như hạng người khi tận mắt thấy thân nhân mình mệnh chung, liền tỉnh ngộ, tinh cần tu tập và đạt kết quả tốt.
4. Hạng ngựa đợi đến lúc gậy thúc thấu xương mới sợ, như hạng người khi tự thân bị bệnh khổ mới tỉnh ngộ, tinh cần tu tập và đạt kết quả tốt”.

(Tương Ưng Bộ - Kinh Gậy thúc ngựa)

Xem tiếp
Ngày 04 tháng 02 năm 2014 (1508 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 02/02/2014

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Mỗi người Huynh Trưỏng GĐPT là một nhà giáo, dù ngành chuyên môn của mình ở ngoài đời có phải là ngành Sư phạm hay không. Tuy nhiên, dạy Phật Pháp cho các em khác với dạy các môn học Văn, Toán, Lý, …. ở nhà trường và tất cả chúng ta không ai là chỉ dạy lý thuyết suông, vì Phật Pháp là học để hành và bản thân mỗi huynh trưởng đều thực hành Phật Pháp trong đời sống hằng ngày của mình. Mặc dù Phật Pháp không bao giờ cũ nhưng cách truyền đạt của chúng ta _phương pháp sư phạm_ nên được đổi mới để tuổi trẻ tiếp thu được dễ dàng hơn.

Thật vậy, ví dụ khi chúng ta dạy các em về “Bốn Sự Thật Cao Thượng” (Tứ Diệu Đế), có người nói rằng bốn chân lý cao siêu này làm sao áp dụng vào cuộc đời? _ xin thưa, bất cứ bài Phật Pháp nào cũng áp dụng được cả. Bài này để giải quyết khổ; vì “dàn bài” đã rõ: 1. Khổ; 2. Nguyên nhân của Khổ, 3. sự chấm dứt Khổ; 4. Con đuòng dẫn đến (phưong pháp) chấm dứt Khổ.

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 02 năm 2014 (1480 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Đức Quán Thế Âm là vị bồ tát rất quen thuộc với chúng sanh, nhất là đối với Anh Chị Em Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử _vì người Phật tử chúng ta học kinh Pháp Hoa, tụng Phổ Môn, thực hành hạnh Từ Bi của đức Quán Thế Âm trong cuộc sống. Thế nhưng trong Phẩm Phổ Môn, chúng ta biết ngài còn có nhiều hạnh nữa như hạnh Hiện thân chẳng hạn:

… Cụ túc thần thông lực
Quảng tu trí phương tiện
thập phương chư quốc độ
vô sát bất hiện thân”

(Đầy đủ sức thần thông
Rộng tu trí phương tiện
Các cõi nước 10 phương
Không cõi nào chẳng hiện ….)

Xem tiếp
Ngày 30 tháng 01 năm 2014 (1933 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 26/01/2014

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Mặc dù kho tàng kinh điển Phật giáo rất đồ sộ, các vị học giả nghiên cứu Phật học đều nói rằng “Phật pháp cao siêu mầu nhiệm” nhưng khi đức Phật còn tại thế, hằng ngày sống trong Tăng đoàn, ngài không quên uốn nắn cho đệ tử của mình những cử chỉ nhỏ nhặt, tầm thường, sao cho những hành động của thân, miệng, ý được thanh tịnh, trang nghiêm. Thật vậy, bản thân ngài khi xuất hiện trong kinh Kim Cang cũng bình dị, đơn sơ như một vị tỳ kheo thường thấy, ôm bình bát vào thành Xá Vệ khất thực. Hình ảnh thân thiết gần gũi với chúng sanh ấy nói lên sức mạnh tâm linh, sức mạnh mà tên cướp Angulimala phải cúi đầu khuất phục, sức mạnh làm cho ngài mãi ngự trị trong lòng Phật tử trên toàn thế giới cho đến ngày nay _đã 25 thế kỷ qua rồi … ngài trở thành tấm gương sáng muôn đời cho thế nhân.

Trong Câu Chuyện Dưới Cờ hôm nay, xin kể Anh Chị Em nghe chuyện “Sáu vị tỳ kheo mang guốc” để chúng ta thấy rõ giáo dục Phật giáo hay cách giáo huấn đệ tử của đức Phật từ ngàn xưa vẫn là giữ chánh niệm trong từng động tác của thân, lời, ý . . . sao cho đừng gây tổn hại đến người khác, trước nhất là những người chung quanh mình.

Xem tiếp
Ngày 27 tháng 01 năm 2014 (1970 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Người Phật tử, đặc biệt là Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử bất kỳ nói năng, suy nghĩ hay hành động cũng đều mang hai nội dung Từ Bi và Trí tuệ. Nếu chúng ta học thiên Kinh vạn quyển, chúng ta đi lễ bái hằng trăm ngôi chùa … mà chúng ta không biết bố thí, cúng dường, không biết mở rộng lòng mình ra đối với tha nhân thì việc học Phật Pháp của chúng ta sẽ trở nên vô ích.

Có người thắc mắc rằng: chúng ta đâu được giàu có như cư sĩ Cấp Cô Độc hay nữ thí chủ Visakha, thời đức Phật, để có thể bố thí cúng dường như các vị ấy, chúng ta cũng đâu có trí tuệ như các vị đại đệ tử Phật như tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả A nan … để bố thí Pháp; thậm chí chúng ta cũng đâu có giỏi Phật Pháp như chư Tăng đâu mà có thể giảng cho đồng bào, đồng nghiệp, đồng Đạo v.v.. về Phật Pháp đựơc ? Xin thưa, nghèo như “ bà già cúng đèn” cũng có thể bố thí được, bất lực như những người bệnh sắp chết cũng có thể hiến những cơ quan còn tốt của cơ thể mình như tim, gan, mắt, thận, v.v.. cho những bệnh nhân đang cần, vậy thì tại sao chúng ta nghĩ rằng chúng ta không bố thí được, dù chỉ là một nụ cười thân ái, một lời nói dễ thương, một cử chỉ dịu dàng âu yếm v.v.. hay sao ?

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 01 năm 2014 (1710 lần đọc)


Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 19/01/2014

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Có một chàng thanh niên kia, sau khi chết, xin đến gặp Diêm Vuơng “để hỏi cho ra lẽ”! thưa ngài, tôi còn trẻ quá, sức khoẻ dồi dào, thân thể cường tráng như vậy, ngài gọi tôi xuống đây để làm gì? Tôi còn có nhiều việc để làm ở trên đó lắm! Ngài muốn gọi tôi xuống đây, mà không thông báo với tôi một tiếng, không viết thư, không điện thoại, điện tín hay email gì cả! để tôi chuẩn bị, sắp xềp mọi công việc đã chứ, bây giờ ngài bắt tôi đến đây, thật vô lý quá!

Diêm Vương thong thả trả lời: Ta đã gởi thư cho anh nhiều lần mà anh lơ đãng, đâu có hề để ý đến, còn nói gì là chuẩn bị?

Anh thanh niên ngạc nhiên: Ngài gởi thư cho tôi hồi nào?

Diêm Vương đáp: ta gởi cho anh lá thư thứ nhất là lúc nhà láng giềng của anh sinh đứa con đầu lòng mà chỉ ba hôm sau thì đứa bé chết; vậy anh có nghĩ là anh cũng sẽ chết, không cần biết lúc anh mấy tuổi hay không?


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 01 năm 2014 (1782 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Trong một bài PPT5 có ca tụng đức Trần Hưng Đạo đã vì nước quên thù riêng nên có 1 HTr. trẻ thắc mắc rằng: em nghe Trần Hưng Đạo là một anh hùng cứu dân cứu nước chứ đâu có thể gây thù gây oán với ai được! _ Đúng vậy, Trần Hưng Đạo được dân chúng Việt nam tôn lên bậc Thánh rồi (đức Thánh Trần đó) nên bản thân ngài không gây thù gây oán với ai cả nhưng mối thù này là “thù nhà” do thân sinh của ngài dặn lại, xin mời em và tất cả Anh Chị Em chúng ta cùng ghé mắt vào lịch sử Việt nam đời Trần 1 chút!_ Chúng ta là huynh trưởng GĐPT cho nên cũng nên biết chút ít về lịch sử VN để khỏi bị phê là mất gốc!

(Đây là chép y nguyên văn của sử sách _ có phần tiếng Anh để các HTr. trẻ có thể nghiên cứu)

Xin mời cùng đọc:

Xem tiếp
Ngày 17 tháng 01 năm 2014 (1378 lần đọc)


Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 12/01/2014

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,
Chúng ta đang trên đường tu học, nhưng mỗi người thích hợp với mỗi pháp môn tu khác nhau, có thể không ai giống ai, miễn là ai cũng chú ý tu Phước và tu Huệ. Chỉ biết bố thí cúng dường mà không lo học Phật Pháp, (Học giáo lý, học kinh điển…) thì cũng không được mà chỉ lo tu Huệ chứ không bao giờ tham gia làm những công tác từ thiện, không bao giờ chịu bố thí cúng dường v.v.. thì cũng không xong.

Thưa Anh Chị Em,
Làm gì thì làm, làm sao thì làm nhưng chúng ta không quên mục đích của học Đạo: dù theo pháp môn nào thì học Đạo, nghe Pháp, tụng Kinh v.v.. là để tu Tâm dưỡng Tánh chứ không phải để tự cao tự đại vì mình đã tụng hết bộ Kinh này sang bộ kinh khác, lạy Phật thì lạy xong Hồng danh 108 lạy, đến lạy 500 danh hiệu Phật rồi đến lạy 3 ngàn lạy, rồi cả đến vạn Phật v.v.. cũng hoàn thành nhưng lòng bi mẫn đối với tha nhân không tăng lên, trí tuệ giải thoát không khai mở … như vậy thì đã lãng phí rất nhiều thì giờ, công phu ...

Xem tiếp
Ngày 13 tháng 01 năm 2014 (1695 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


100444394
Page Generation: 0.36 Giây