Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Thành Kính Tưởng Niệm - Úc Đại Lợi

Lúc 11:30 sáng hôm nay, chủ nhật ngày 20 tháng 02 năm 2011, Đoàn viên Gia Đình Phật Tử tại tiểu bang Nam Úc (South Australia) thiết lễ Tưởng Niệm, Cầu Siêu Thầy Thích Phổ Hòa (Huynh Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân).

Chí tâm đảnh lễ, nguyện cầu đức Phật A Di Đà cùng chư Thánh Chúng từ bi, đem pháp màu mật ngôn, phóng quang tiếp dẫn Giác Linh Đại Đức Thích Phổ Hòa (Huynh Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân) vãng sanh An Dưỡng Quốc.

Nguyện cầu Giác Linh Đại Đức Thích Phổ Hòa (Huynh Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân) được thừa tư Phật lực, thính pháp văn kinh, thọ vô giá cam lồ pháp thực, tốc xả mê đồ, phát tâm Bồ-đề, siêu sanh Tịnh Độ.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật, Bồ Tát

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

Ngày 20 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Chia Buồn TT Thích Thái Hòa - Quảng Nam 1Ban Hướng Dẫn, Cùng toàn thể Lam viên GĐPT Quảng Nam 1

Nhận được Ai Tin
cụ ông: NGUYỄN NGẪU
Pháp danh: Nguyên Tánh - Thọ Thập Thiện Giới


Thân Phụ Thượng Tọa Thích Thái Hòa

Thành viên Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam trên Thế Giới
Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam

Đại Thọ - Vãng sanh
Thành kính bái vọng - Nguyện cầu Chơn Linh Cao Đăng Phật Quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Xem tiếp
Ngày 20 tháng 02 năm 2011 (4845 lần đọc)


Thông Tin: Thành Kính Bái Biệt - BHD GĐPT Quảng Đức, Sài Gòn


Ngày 19 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Thành Kính Bái Vọng - Thân Phụ TT Thích Thái Hòa


Ngày 18 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Phân Ưu TT Thích Thái Hòa - Bình Thuận


Ngày 18 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Trang Nhà Thế Giới Bái Biệt


Ngày 18 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Thành Kính Nguyện Cầu - TN Hải NgoạiTHÀNH KÍNH NGUYỆN CẦU
Tỳ Kheo THÍCH PHỔ HÒA
(Tức Huynh Trưởng HỒNG LIÊN Phan Cảnh Tuân)

Xem tiếp
Ngày 18 tháng 02 năm 2011 (5900 lần đọc)


Thông Tin: Chia Buồn cùng TT Thích Thái HòaBan Hướng Dẫn Miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ

Kính chân thành cảm thông nỗi niềm mất mát của
Thượng Tọa Thích Thái Hòa
Viện Chủ Chùa Phước Duyên - Huế - Việt Nam
Bậc Thầy kính yêu của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam


và Kính Nguyện Cầu Thập Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát Tiếp Dẫn Chơn Linh Cụ
 NGUYÊN TÁNH - NGUYỄN NGẪU
CAO ĐĂNG TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC QUỐC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


Miền Nam California, PL 2554, ngày 17 tháng 2 năm 2011
TM Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ


Trưởng Ban

Tâm Hòa Lê Quang Dật

Ngày 18 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Thành Kính Tiễn Biệt - BHD GĐPT Khánh Hoà, Hoa Kỳ


Ngày 18 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Tiểu sử Tỳ Kheo Thích Phổ Hoà

Tên Thầy: Thế Danh Phan Cảnh Tuân
Pháp danh: Hồng Liên.
Pháp hiệu: Thích Phổ Hòa
Sinh ngày 10/4/1926 (Năm Bính Dần) tại Huế

Tên Cha: Phan Cảnh Tú - Pháp danh: Nguyên Tấn
Tên Mẹ: Khổng Thị Sâm - Pháp danh: Nguyên Tố

1932: Học tiểu học tại trường Paul Bert - Huế
1938: Học trung học tại trường Thuận Hóa – Huế

Xem tiếp
Ngày 18 tháng 02 năm 2011 (4120 lần đọc)


Thông Tin: Lễ Tưởng Niệm và Cầu Siêu


Ngày 17 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Vô Cùng Thương Tiếc - BHD Miền Tố Liên, Hoa KỳNam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Chúng con, chúng em toàn thể Ban Hướng Dẫn, Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Miền Tố Liên
vô cùng Thương tiết khi nhận được khấp báo là

Đại Đức Thích Phổ Hòa tức Huynh Trưởng GĐPT HỒNG LIÊN PHAN CẢNH TUÂN
đã thuận thế vô thường ngày 11 tháng 2 năm 2011 tức mồng 9 tháng giêng năm Tân Mão Tại California.

Xem tiếp
Ngày 17 tháng 02 năm 2011 (5340 lần đọc)


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Bình Thuận


Ngày 17 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Thành Kính Nguyện Cầu - BHD GĐPT Bình Định


Ngày 16 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPTVN tại Úc Đại Lợi


Ngày 16 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Bái Biệt - BHD Miền Liễu Quán, Hoa Kỳ


Ngày 16 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Ninh Thuận


Ngày 16 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Thành Tâm Cầu Nguyện - Cựu HT-ĐS GĐPTVNNam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

THÀNH TÂM CẨU NGUYỆN

Tỳ kheo THÍCH PHỔ-HÒA
(tức HTr HỒNG LIÊN Phan Cảnh Tuân)

viên tịch ngày mùng Chín tháng Giêng năm Tân Mão
(tức là ngày 11 tháng 2 năm 2011)
tại San Bernadino, Hoa Kỳ
hưởng thọ 86 tuổi, với 11 hạ lạp

sớm siêu sanh Tịnh độ.

Nam mô Siêu Lạc độ Bồ tát Ma ha tát.


Cựu Huynh Trưởng - Đoàn sinh GĐPT VN

Ngày 16 tháng 02 năm 2011


Thông Tin: Ban Điều Hợp Tang Lễ ĐĐ Thích Phổ HòaThành phần nhân sự Điều Hợp Tang Lễ:


Chứng Minh: Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

1. Hoà Thượng Thích Chơn Thành
2. Hòa Thượng Thích Phước Thuận
3. Hòa Thượng Thích Tịnh Từ
4. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí
5. Hòa Thượng Thích Từ Diệu
6. Hòa Thượng Thích Quảng Thanh
7. Hòa Thượng Thích Minh Mẫn

Điều hợp Trưởng: Thượng Tọa Thích Từ Lực

Điều hợp Phó: Quý HTr:

Nguyên Tịnh Trần Tư Tín
Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai
Trí Hải Ngô Thị Quỳnh Lâm
Nguyên Kim Nguyễn Đóa
Quảng Khoái Trần Ngọc Lạc
Thiện Thanh Đặng Đình Khiết
Minh Khai Nguyễn Văn Nở

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 02 năm 2011 (5377 lần đọc)


Thông Tin: Vô Cùng Thương Tiếc - GĐPTVN tại Canada

NHẬN ĐƯỢC AI TÍNĐại Đức THÍCH PHỔ HÒA
nguyên là Huynh Trưởng HỒNG LIÊN PHAN CẢNH TUÂN
Sinh ngày 10 tháng 4 năm 1926
đã xã bỏ báo thân vào lúc 20 giờ 05 ngày thứ sáu 11 tháng 2 năm 2011
(tức mồng 9 tháng giêng năm Tân Mão)
tại Nursing Home, Highland Palms Health Care Center, San Bernadino, California.
Hưởng thọ 86 tuổi với 11 hạ lạp

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 02 năm 2011 (4961 lần đọc)


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


94203411
Page Generation: 0.22 Giây