Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Khánh Hòa

BAN HƯƠNG DẪN GĐPT KHÁNH HÒA
HỘI ĐỒNG CẤP TẤN - CẤP TÍN - CẤP TẬP
cùng toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT KHÁNH HÒA.

Thành kính phân ưu cùng gia đình
Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng

NGUYỄN HỮU THẠNH
Pháp danh NĂNG QUANG

Nguyên Ủy Viên Thiếu Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng – Việt Nam

Đã tạ thế lúc 19 giờ 15′ ngày 4 tháng 9 năm 2011
(Nhằm ngày 7 tháng 8 năm Tân Mão)

Tại Lâm Đồng – Việt Nam

NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH:
ANH NĂNG QUANG – NGUYỄN HỮU THẠNH

NƯƠNG BÓNG THUYỀN TỪ, SIÊU THĂNG PHẬT QUỐC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


Ngày 05 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Trực Vãng Tây Phương - Quảng Nam I

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A – DI – ĐÀ – PHẬT

NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU

Chơn linh Anh Huynh Trưởng Cấp DŨNG
Năng Quang NGUYỄN HỮU THẠNH

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ QUẢNG NAM I


Ngày 05 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Khấp Báo - GĐPTVN - Quốc Nội


Ngày 05 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Bình Định


Ngày 04 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Kính Niệm Tịnh Lam - Bình Thuận


Ngày 04 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Khấp Báo - anh Năng Quang vừa tạ thế

K H Ấ P B Á OCố Huynh Trưởng Cấp Dũng

NGUYỄN HỮU THẠNH
Pháp danh NĂNG QUANG

Nguyên Ủy Viên Thiếu Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội)
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng – Việt Nam

Đã tạ thế lúc 19 giờ 15′ (GVN) ngày 4 tháng 9 năm 2011
(Nhằm ngày 7 tháng 8 năm Tân Mão)

Tại Lâm Đồng – Việt Nam


NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH ANH NĂNG QUANG – NGUYỄN HỮU THẠNH
TỘI CHƯỚNG TIÊU TRỪ, THIỆN CĂN TĂNG TRƯỞNG
NƯƠNG BÓNG THUYỀN TỪ, SỚM VỀ CÕI PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


Ngày 04 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Trung Thu 2011


Ngày 02 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Anh Chị Em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam thân mến!

Phật dạy: “Việc nan hành, năng hành” Thế nào là việc nan hành? Ấy là việc không có nhân duyên, sở duyên sanh, không có duyên tăng thượng thúc dục, nói theo ngôn ngữ thế gian không có động cơ thúc dục chúng ta hành động. Chính từ những trở ngại nầy mà chúng ta cố gắng làm được thì công đức mới thật là vô lượng vô biên, như câu chuyện Tỳ Kheo Sai Ma bị bệnh được lược thuật sau đây:


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 08 năm 2011 (4482 lần đọc)


Thông Tin: Lễ Hiệp Kỵ - Quảng Đức


Ngày 27 tháng 08 năm 2011


Thông Tin: Mùa Vu Lan - Báo Hiếu


Ngày 24 tháng 08 năm 2011


Thông Tin: Mùa Báo Hiếu - www.gdptthegioi.org


Ngày 21 tháng 08 năm 2011


Thông Tin: Vu Lan Thắng Hội - www.gdptthegioi.org


Ngày 18 tháng 08 năm 2011


Thông Tin: Công Cha Nghĩa Mẹ - www.gdptthegioi.org


Ngày 16 tháng 08 năm 2011


Thông Tin: Thư Cảm Tạ - Cam Ranh

THƯ CẢM TẠ CỦA HTr ĐỒNG MINH LÊ VĂN MỚI – BHD. CAM RANH

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Toàn tang gia hiếu quyến chúng tôi xin chân thành cảm tạ, niệm ân công đức của:

- Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Nghiêm, cố vấn giáo hạnh GDPT Cam Ranh.
- Thượng Tọa thượng Thông hạ Anh, cố vấn ban đại diện Phật Giáo Cam Ranh.
- Thượng Tọa thượng Đức hạ Lưu, chánh đại diện Phật giáo Cam Lâm và quý Phật tử chùa Pháp Vân – Cam Hòa – Cam Lâm.
- Chư Ni và quý Phật Tử tịnh xá Ngọc Hòa – Cam Ranh.
- Ban Hướng Dẫn trung ương GĐPT Việt Nam.
- Ban biên tập trang nhà thế giới.
- Quý Ban hướng dẫn GĐPT Quảng Đức (Sài Gòn), Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định.
- Ban hướng dẫn GĐPT Cam Ranh và ban Huynh trưởng các GĐPT trực thuộc.
- Ban Huynh Trưởng GĐPT Từ Vân, Quảng Đức.
- Quý Phật tử tịnh xá Ngọc Linh và chùa Phước Long - Cam Ranh.
- Chính quyền và hội người cao tuổi TDP Linh Xuân, phường Cam Linh.
- Bà con quyến thuộc,thân tộc Nội Ngoại, thân hữu, sui gia, thông gia gần xa.


Xem tiếp
Ngày 15 tháng 08 năm 2011 (3708 lần đọc)


Thông Tin: Thư Cảm Tạ - BHD Thế Giới


Ngày 15 tháng 08 năm 2011


Thông Tin: Vu Lan Báo Hiếu - www.gdptthegioi.org


Ngày 13 tháng 08 năm 2011


Thông Tin: Kính Mừng Đại Lễ Vu Lan - www.gdptthegioi.org


Ngày 11 tháng 08 năm 2011


Thông Tin: Kính Viếng - GĐPT Việt Nam


Ngày 11 tháng 08 năm 2011


Thông Tin: Chia Buồn - Bình Định


Ngày 11 tháng 08 năm 2011


Thông Tin: Phân Ưu - Bình Thuận


Ngày 11 tháng 08 năm 2011


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


99946401
Page Generation: 0.10 Giây