Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Vui Hội Trăng Rằm


Ngày 11 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Thành Kính Cảm Tạ

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

---------+++++------

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI 
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ĐOÀN GIÁC HOÀNG MIỀN QUẢNG ĐỨC - NAM CALI HOA KỲ 


THÀNH KÍNH CẢM TẠ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

            Quả phụ Huynh Truởng cấp Dũng Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh, nhủ danh Diệu Oanh Dương Thị Thanh Yến tại Đà Lạt Việt Nam và em là Năng Kính Nguyễn Hữu Huy GĐPT Đoàn Giác Hoàng Miền Quảng Đức tại Nam Cali Hoa Kỳ và toàn thể tang quyến đại gia đình chúng con xin được đê đầu đảnh lễ và chân thành ghi ơn đến:        


Xem tiếp
Ngày 09 tháng 09 năm 2011 (4611 lần đọc)


Thông Tin: Diễn Văn Khai mạc Lễ Hiệp Kỵ - Ngày Về Nguồn Lần Thứ 5

DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ - NGÀY VỀ NGUỒN LẦN THỨ V (2011)

TẠI CHÙA THIỆN MINH, LYON, PHÁP QUỐC

( Bài chính thức tuyên đọc trong Lễ Khai Mạc)


Xem tiếp
Ngày 09 tháng 09 năm 2011 (4865 lần đọc)


Thông Tin: Tết Trung Thu 2011


Ngày 09 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Ngày Về Nguồn


Ngày 08 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Phân Ưu - Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn Hoa Kỳ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được TIN BUỒN

Huynhh Trưởng Cấp DŨNG

NĂNG QUANG NGUYỄN HỮU THẠNH

Nguyên Ủy Viên Nghiên Cứu – Kế Hoạch BHD Trung Ương
Gia Đình Phật Tử  Việt Nam trên Thế Giới, Nhiệm Kỳ I ( 2004-2008 )
Nguyên Ủy Viên Thiếu Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam – Quốc Nội
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh Lâm Đồng – Việt Nam

***

Sinh ngày 02 tháng 07 năm 1932 – Nhâm Thân
Đã xã báo thân ngày 07 tháng 08 năm Tân Mão,
Nhằm ngày 04 tháng 09 năm 2011, tại Đà Lạt – Việt Nam

Hưởng Thọ 80 tuồi

Chúng tôi, toàn thể Huynh Trưởng trong Hội Đồng Cấp Tấn Hoa Kỳ

xin Thành kính Chia buồn Cùng Tang Gia Hiếu Quyến, Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng, và Nguyện cầu Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Chơn linh cố Huynh Trưởng Cấp DŨNG NĂNG QUANG  NGUYỄN HỬU THẠNH

VẢNG SANH AN LẠC QUỐC

***

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

TM. HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN HOA KỲ

TÂM DUY Phan Duy Chiêm

Chủ Tịch Ban Chấp hành


Ngày 08 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Hoa Kỳ


Ngày 07 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Úc Đại Lợi


Ngày 07 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Phân Ưu - Âu Châu


Ngày 07 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Điếu Văn - BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

ĐIẾU VĂN 

CỦA BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

TƯỞNG NIỆM CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
NĂNG QUANG NGUYỄN HỮU THẠNH
BỒ TÁT TẠI GIA PHÁP TỰ PHƯỚC ẤN

NGUYÊN ỦY VIÊN KẾ HOẠCH BHD GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
NGUYÊN ỦY VIÊN THIẾU NAM BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆTNAM
NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT LÂM ĐỒNG

-   Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
-   Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

-   Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Thượng Thủ Hội Đồng Cố vấn Giáo Hạnh GĐPT VN.
-   Ngưỡng bái bạch Chư tôn Hòa thượng chứng minh, Chư tôn Hòa thượng Cố vấn, Chư tôn đức hiện tiền.
-   Kính thưa Ban tang lễ, cùng các Đoàn viên GĐPT VN.
-   Kính thưa liệt vị trưởng lão trong tộc họ Nguyễn Hữu, Chị và các em, các cháu trong tang gia hiếu quyến thân mến.


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 09 năm 2011 (4977 lần đọc)


Thông Tin: Thư Phân Ưu - ĐD Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi

Click here to view full size

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

 BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

 ĐẠI DIỆN TẠI ÚC ĐẠI LỢI

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhất Tâm Cầu Nguyện

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Chúng tôi vừa nhận được khấp báo :

         Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyễn Hữu Thạnh, pháp danh NĂNG QUANG, sinh ngày 02.7.1932 (Nhâm Thân), nguyên Ủy viên Thiếu Nam Ban Hướng Dẫn TW. GĐPTVN (Quốc Nội), nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng,

          Vừa xả báo thân lúc19g15ph ngày 04.9.2011, nhằm ngày 07.8 năm Tân Mão tại tư gia, TP Đà Lạt, hưởng thọ 80 tuổi.

          Thành tâm ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ chân linh Huynh Trưởng NĂNG QUANG Nguyễn Hữu Thạnh, sớm

VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC

và xin thành kính chia sẻ niềm thương tiếc đến tang gia hiếu quyến.

Trân trọng,

PL 2555, Sydney, ngày 07.9.2011

ĐD.Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi

    NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Ngày 07 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Tang Lễ của Huynh trưởng Nguyễn Hữu Thạnh

Bấm vào hình xem tiếp

Ngày 06 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - GĐPTVN Tại Hải Ngoại


Ngày 06 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Chia Buồn - Lam Viên Đà Nẳng

Click here to view full size
Click here to view full size

Ngày 06 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Nhất Tâm Cầu Nguyện - Bà Rịa - Vũng Tàu

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Bà Rịa Vũng Tàu vô cùng thương tiếc

Huynh trưởng cấp Dũng
Năng Quang NGUYỄN HỮU THẠNH
Nguyên UV.Thiếu nam BHDTƯ GĐPT VN 

Đả xã báo thân lúc19g15 ngày 04 tháng 9 năm 2011 (7.8 TM)
Tại tư gia số 281/2 Phan Đình Phùng Đalat
Hưởng thọ 80 tuổi

Nhất tâm cầu nguyện hương linh anh sớm vãng sanh cực lạc quốc và chia buồn cùng tang quyến.

BHD.GĐPT.BRVT


Ngày 06 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Tiểu Sử Cố HT Năng Quang Và Cung An Chức Sự

Nguyên Ủy viên Kế Hoạch BHD GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới

Nguyên Ủy viên Thiếu Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 09 năm 2011 (3742 lần đọc)


Thông Tin: Tâm Thành Kính Tiển - Gia Định


Ngày 06 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Lưu Thủ Đan Tâm - trang nhà gdptthegioi.org


Ngày 05 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Thạch Trụ Nhà Lam - Quảng Đức - Sài Gòn

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Toàn thể GĐPT Quảng Đức Sài Gòn chắp tay hướng vọng về người anh đã sống trọn cuộc đời hộ pháp vệ đạo giữ gìn và phát triển đại gia đình áo Lam


Ngày 05 tháng 09 năm 2011


Thông Tin: Tâm Vô Động Chuyển - GĐPTVN Quốc Nội

Lịch duyệt bát tuần lam thạch trụ
một đời chính nghĩa đạo không hai
tóc bạc vững yên hàng đại thụ
lòng son không đổi tợ hoa khai


Ngày 05 tháng 09 năm 2011


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100408347
Page Generation: 0.27 Giây