Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Phân Ưu - BHD Úc Đại Lợi

PhanUu Cua BHD UcDaiLoi 13.10.2011 Phân Ưu của BHD GĐPT VN tại Úc Đại Lợi


Ngày 13 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Lễ An Vị & Khánh Thành


Xem tiếp
Ngày 12 tháng 10 năm 2011 (6076 lần đọc)


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD Hoa Kỳ

PhanUu Cua BHD HoaKy 12.10.2011 A Phân Ưu của BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ


Ngày 12 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Thông Già Rủ Bóng - BHD TƯ GĐPTVN

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
THƯƠNG KÍNH BÁI BIỆT

Ngày 12 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Hoa Khai Kiến Phật - BHD Quảng Đức

Sinh năm Mậu Ngọ – Tuổi thọ xứng danh – từ đầu thế kỷ 20 – thở hơi Chấn hưng đạo pháp – trọn đời áo Lam vệ Đạo – an tâm vững chãi kiên cường – đã qua thế kỷ 21 – thi gan trên bước trường đồ.

Ngày 12 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Phân Ưu - BHD Âu Châu


Ngày 11 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Sen Trắng Rạng Vườn Lam - Quảng Nam 2

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Nam 2 thương kính bái biệt Huynh Trưởng cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

Ngày 11 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Trực Vãng Tây Phương - BHD Quảng Nam 1

Nhận được tin:
*Người Anh áo Lam GĐPT VN Thị Đề - Nguyễn Khắc Thọ đã xả bỏ báo thân về hầu
chư Phật ở cõi Tây Phương
Anh em BHD GĐPT Quảng Nam 1 - xin thành kính chia buồn cùng tang môn hiếu
quyến và tất cả quý Anh chị Lam viên BHD GĐPT Ninh Thuận.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Anh Thị Đề trực chỉ Tây Phương!

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


Ngày 11 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Chương Trình Lễ Tang Cố Htr Thị Đề

hoa sen va cay viet Chương trình Lễ Tang Cố Htr Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
THỊ ĐỀ  – NGUYỄN KHẮC THỌ

Nguyên Đại Diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Miền Liễu Quán
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận 

-   Ngày 10.10.2011 (14.09 Tân Mão)

21h00 : Lễ Nhập quan.
Khai kinh.
Thành phục. 

-   Ngày 11.10.2011 (15.09 Tân Mão)

05h00 : Cúng trà.
Lễ viếng.
10h00 : Cúng ngọ.
Tiến Chơn linh.
14h00 : Lễ phủ kỳ
17h00 : Tiến Chơn linh.
Luân phiên tụng niệm


Xem tiếp
Ngày 11 tháng 10 năm 2011 (4103 lần đọc)


Thông Tin: Cung An Chức Sự - Ban Tổ Chức Lễ Tang Cố HT Thị Đề

chuong mo Cung an chức sự   Ban tổ chức Lễ tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

CUNG AN CHỨC SỰ

TANG LỄ CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
THỊ ĐỀ  NGUYỄN KHẮC THỌ

BAN CHỨNG MINH

Đệ Nhất Chứng minh:

Hòa thượng Thích Đức Chơn, 
Viện chủ Tu viện
Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn,
Thượng thủ
Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPTVN


Xem tiếp
Ngày 11 tháng 10 năm 2011 (4203 lần đọc)


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD Hải Ngoại


Ngày 11 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Bà Rịa - Vũng Tàu


Ngày 11 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Chia Buồn - Trang nhà gdptthegioi.org

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Nhận được TIN BUỒN

Bào huynh Huynh Trưởng Tâm Nhân Nguyễn Thị Cúc
Ủy viên Xã hội BHD GĐPTVN Tại Hoa Kỳ và là Trại sinh Vạn Hạnh 1 Hoa Kỳ.

Huynhh Trưởng Cấp DŨNG
THỊ ĐỀ NGUYỄN KHẮC THỌ
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT NINH THUẬN
Nguyên Đại Diện BHD Trung Ương Miền Liễu Quán

***
Sinh ngày 22 tháng 03 năm 1918 (10/2 Mậu Ngọ)
Tại Thành Phố Phan Rang, Ninh Thuận
Đã xã báo thân ngày 10 tháng 10 năm 2011
Nhằm ngày 14 tháng 09 năm Tân Mão, tại Thành Phố Phan Rang, Ninh Thuận
Hưởng Thọ 94 tuồi

Thành kính Chia buồn cùng HTr Tâm Nhân và Tang Gia Hiếu Quyến,
Thành tâm cầu nguyện chư Phật thùy từ phóng quang tiếp độ cố Huynh Trưởng Cấp DŨNG
THỊ ĐỀ NGUYỄN KHẮC THỌ
VÃNG SANH LẠC QUỐC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Ngày 11 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Chia Buồn - Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn Hoa Kỳ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Nhận được TIN BUỒN
Huynhh Trưởng Cấp DŨNG
THỊ ĐỀ NGUYỄN KHẮC THỌ
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT NINH THUẬN
Nguyên Đại Diện BHD Trung Ương Miền Liễu Quán
***
Sinh ngày 22 tháng 03 năm 1918 ( 10/2 Mậu Ngọ )
Tại Thành Phố Phan Rang, Ninh Thuận
Đã xã báo thân ngày 10 tháng 10 năm 2011
Nhằm ngày 14 tháng 09 năm Tân Mão, tại Thành Phố Phan Rang, Ninh Thuận
Hưởng Thọ 94 tuồi
Chúng tôi, toàn thể Huynh Trưởng trong Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn Hoa Kỳ
xin thành kính Chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến,
Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận, và
Nhất tâm Nguyện cầu Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Chơn linh cố Huynh Trưởng Cấp DŨNG
THỊ ĐỀ NGUYỄN KHĂC THỌ
VẢNG SANH AN LẠC QUỐC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TM. HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỜNG CẤP TẤN HOA KỲ
TÂM DUY Phan Duy Chiêm
Chủ Tịch Ban Chấp hành


Ngày 11 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Vô Cùng Thương Tiếc - Bình Định

 


Xem tiếp
Ngày 10 tháng 10 năm 2011 (5106 lần đọc)


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Khánh Hòa

Ban Hướng dẫn Khánh Hòa kính đăng Phân ưu Huynh trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ và anh Tâm Chân Phan Thế Dương
--------------------------


HỘI ĐỒNG CẤP TẤN - CẤP TÍN - CẤP TẬP
cùng toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT KHÁNH HÒA.

Thành kính phân ưu cùng gia đình
Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng
NGUYỄN KHẮC THỌ -Pháp danh THỊ ĐỀ

Nguyên Đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại miền Liễu Quán.
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận.
Đã xả bỏ báo thân lúc 08 giờ 10 phút ngày 10.10.2011, tại phường Tấn Tài,
tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH:
ANH THỊ ĐỀ NGUYỄN KHẮC THỌ

NƯƠNG BÓNG THUYỀN TỪ, SIÊU THĂNG PHẬT QUỐC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


Xem tiếp
Ngày 10 tháng 10 năm 2011 (4674 lần đọc)


Thông Tin: Khấp Báo - GĐPTVN


Ngày 10 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Thông Tư Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề

HinhAnhTho ThongTu 2 Thông Tư Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG    GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

         *****  BI – TRÍ – DŨNG *****

Số : 11.087/HDTƯ/TB                                                            

 THÔNG TƯ

 LỄ TANG CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG THỊ ĐỀ NGUYỄN KHẮC THỌ

            Kính gởi :   Ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thị, Ban Đại Diện các đơn vị trực thuộc.

 Kính thưa quý Ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thị, Ban Đại Diện các đơn vị trực thuộc. Tiếp theo tinh thần Khấp báo, nay Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam khẩn thông báo đến quý Ban Hướng Dẫn cùng Ban Đại diện các đơn vị Gia Đình Phật Tử trực thuộc :


Xem tiếp
Ngày 10 tháng 10 năm 2011 (4222 lần đọc)


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Trang Nhà gdptthegioi.org


Ngày 10 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Nhất Tâm Cầu Nguyện - HTr Thị Đề - Bình Thuận


Ngày 10 tháng 10 năm 2011


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100408375
Page Generation: 0.23 Giây