Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Phù Hiệu Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ


Ngày 28 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Kính Viếng và Chia Buồn - Bình Định


Ngày 27 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Phân Ưu - Lâm Đồng

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được tin buồn:

Phật tử HOÀNG THỊ HƯỜNG – Pháp danh TÂM QUẢNG
Mệnh chung lúc 11 giờ 20 phút ngày 25 tháng 10 năm 2011.

- Thân mẫu của HTr cấp Tấn TÂM MẬU – LÊ THỊ CHI
(Phụ tá UV Nữ Phật Tử BHD.TW.GĐPT VIỆT NAM – Phó TB. ngành Nữ BHD Lâm Đồng).
- Nhạc mẫu của HTr cấp Tấn TÂM HẬU – NGUYỄN ĐỨC ĐÔN
(Ủy viên Tu Thư BHD.TW.GĐPT VIỆT NAM).


BAN HƯỚNG DẪN, HỘI ĐỒNG CẤP TẤN, HUYNH TRƯỞNG & ĐOÀN SINH
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ LÂM ĐỒNG:

- Chân thành gửi lời phân ưu sâu sắc nhất đến Tang Gia Hiếu Quyến.
- Nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật phóng quang tiếp độ Hương Linh Cụ Bà

TRỰC VÃNG TÂY PHƯƠNG


Ngày 27 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Phân Ưu - Cam Ranh


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được tin buồn:

Phật tử HOÀNG THỊ HƯỜNG – Pháp danh TÂM QUẢNG
Mệnh chung lúc 11 giờ 20 phút ngày 25 tháng 10 năm 2011.

- Thân mẫu của HTr cấp Tấn TÂM MẬU – LÊ THỊ CHI
(Phụ tá UV Nữ Phật Tử BHD.TW.GĐPT VIỆT NAM – Phó TB. ngành Nữ BHD Lâm Đồng).
- Nhạc mẫu của HTr cấp Tấn TÂM HẬU - NGUYỄN ĐỨC ĐÔN
(Ủy viên Tu Thư BHD.TW.GĐPT VIỆT NAM).

BAN HƯỚNG DẪN, HỘI ĐỒNG CẤP TẤN, HUYNH TRƯỞNG & ĐOÀN SINH
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH:


- Chân thành gửi lời phân ưu sâu sắc nhất đến Tang Gia Hiếu Quyến.
- Nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật phóng quang tiếp độ Hương Linh Cụ Bà
VÃNG SANH PHẬT QUÔC.

Ngày 27 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Bình Thuận


Ngày 27 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ I


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 10 năm 2011 (5613 lần đọc)


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD GĐPTVN

BHD Trung Ương GĐPT Vietnam
Nhận được tin cụ thân mẫu của chị PT. Thanh Nữ và là nhạc mẫu của anh UV Tu Thư vừa tạ thế tại Lâm Đồng VN
Nguyện cầu cụ bà vãng sinh An lạc quốc
Thành kính phân ưu cùng Anh Ủy viên Tu Thư & và chị PT.UV Thanh Nữ BHD GĐPT Vietnam


Ngày 25 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Cứu Trợ Bão Lụt - BHD GĐPTVN


Ngày 25 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Thư Cảm Tạ - Diệu Vượng, Từ Khoa

CẢM TẠ

Gia đình chúng con, chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

* Đại Đức Thích Viên Tánh - Trụ trì chùa Pháp Vũ - Bergen - Nauy
* Đại Đức Thích Viên Giác - Trụ trì chùa Đôn Hậu - Tronheim – Nauy
* Ðại Ðức Thích Chánh Ðạo – Tăng nhân chùa Arun wat – Bangkok – Thái Lan

- Quý Anh, Chị thành viên Ban Hướng Dẫn - Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế giới
- Ban Hướng Dẫn - Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại
- Ban Hướng Dẫn - Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu Châu
- Ban Hướng Dẫn - Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Canada
- Ban Hướng Dẫn - Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi
- ACE phụ trách trang nhà GÐPT Thế giới, ACE của Gia đình áo lam (gdal@yahoo.groups.com)

- Ban Hướng Dẫn Pháp quốc
- Ban Hướng Dẫn Nauy
- Ban Hướng Dẫn Ðức quốc


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 10 năm 2011 (5967 lần đọc)


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Anh chị em Lam Viên thân mến!

Đọc lại những quyển sách của Khổng tử như Luận ngữ, Mạnh tử, v.v.. chúng ta tiếp xúc được với những tư tưởng cao thâm mà lại thực tế, có giá trị trong việc giáo dục để xây dựng nhân cách con người. Anh chị em mình cũng có thể nhặt được đôi điều vận dụng vào phạm vi giáo dục của chúng ta.

Ngày xưa, khi vua nước Lỗ trọng dụng đức Khổng tử, giao cho chức Trung đô tể (tương đương với Phủ Doãn của ta ngày trước), không bao lâu Ngài lại đảm nhận chức Đại tư khấu (giống như quan Hình bộ thượng thư).


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 10 năm 2011 (5364 lần đọc)


Thông Tin: Kính Viếng - BBT gdptthegioi.org


Ngày 22 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Kính Phân Ưu - GĐAL

Gia Đình Áo Lam thành kính phân ưu cùng HT Từ Khoa (Pháp quốc) và HT Diệu Vượng (Na Uy).
Cùng nguyện cầu hương linh cụ ông Quảng Vịnh sớm siêu sanh lạc quốc

Nam Mô A Di Đà Phật


Ngày 22 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Chia Buồn - BHD Âu Châu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A Di ĐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu Châu được tin thân phụ

Huynh Trưởnh Từ Khoa, Vũ Ngọc Châu, Phó Tổng Thư Ký BHD Âu Châu
Huynh Trưởng Diệu Vượng, Vũ Thị Tuyền, Tổng Thư ký BHD Na Uy


Cụ ông:
Vũ Ngọc Miên, pháp danh Quảng Vịnh


đã xã báo thân ngày 13.10.2011 (tức ngày 17 tháng 9 năm Tân Mão) vào lúc 4 giờ sáng tại Toulouse-Pháp Quốc
hưởng thọ 90 tuổi.

BHD Âu Châu thành kính góp lời cầu nguyện cho hương linh cụ ông sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Xin được chia buồn cùng hai anh chị và toàn tang quyến.


BHD Âu Châu

(Vì biết tin trể nên gởi gấp đến quý ACE Lam Viên, ngỏ hầu ACE có thể có thư chia buồn cùng hai anh chị Từ Khoa và Diệu Vượng.)


Ngày 22 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Trung Thu 2011 - Pháp


Ngày 22 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Ngày Hạnh - GĐPT Từ Đàm


Ngày 21 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Mừng Khánh Tuế


Mừng Khánh Tuế Hòa thượng thượng Minh hạ Châu lần thứ 94


Ngày 20 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Thành Kính Tưởng Niệm HT Thích Phước Niệm

Thành Kính Tưởng Niệm.
Hòa Thượng Thích Phước Niệm.Hòa Thượng Thích Phước Niệm, thế danh Trang Văn Dật
Sinh năm Mậu Dần (1938) tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Thọ thế 74 tuổi đời và 44 pháp lạp
Thường trú Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang
Viên tịch lúc 5 giờ chiều ngày 20-09-Tân Mão (16-10-2011)
Lễ Nhập Kim Quan lúc 3 giờ chiều 21-09-Tân Mão (17-10-2011)
Lễ Cung Tống Kim Quan Trà Tỳ lúc 3 giờ chiều ngày 22-09-Tân Mão (18-10-2011)


Ngày 19 tháng 10 năm 2011


Thông Tin: Thư Cảm Tạ Lễ Tang Anh Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

LangHoaCamOn Thư cảm tạ   Lễ Tang Anh Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG                   GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM  

                           *****                                                    BI – TRÍ – DŨNG

Số : 11.088/HDTƯ/TB                                                          *****

THƯ CẢM TẠ

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Chúng con cung kính đê đầu đảnh lễ và tri ân:
-   Chư tôn đức Giáo Phẩm, Chư tôn trưởng lão, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni.
-   Chư tôn đức Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
-   Chư Tăng Ni Cố vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử.


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 10 năm 2011 (5186 lần đọc)


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

THỰC HÀNH TỪ BI.

Anh chị em Huynh Trưởng thân mến!

Mười phương ba đời chư Phật thị hiện ra nơi đời cũng khởi xuất từ hạnh Từ Bi.
Châm ngôn GĐPT cũng khởi đầu từ hạnh Từ Bi.
Kinh Kim Cang nói: Từ Bi là chìa khoá mở cửa Huệ trí.
Tụng đọc kinh Phật sau khi khai chuông mõ cũng khai kinh bằng chú Đại Bi.
Từ Bi nói theo thầy Thái Hoà là chất liệu làm trang nghiêm cỏi Phật, làm đẹp cuộc đời. Thế Anh Chị Em ta phải thực hiện từ bi ra làm sao để nở hoa nhân cách mang hạnh phúc đến cho bao người.


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 10 năm 2011 (3615 lần đọc)


Thông Tin: Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Mất Ngày 17/10/1978

Ngày 14 tháng 10 năm 2011


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100432617
Page Generation: 0.23 Giây