Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Chúc Xuân Nhâm Thìn - Blog Tình Lam


Trang Blog Tình Lam

Lại một mùa xuân nữa về trên đất khách quê người. Xuân Nhâm Thìn:
 Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni cố vấn giáo hạnh: pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Kính chúc BHD GĐPTVN trên Thế Giới, BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại, BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ, BHD GĐPT Quốc Nội và các châu lục, anh chị em áo lam khắp nơi trên thế giới được an vui, hạnh phúc tràn đầy, bồ đề tâm kiên cố.

Kính chúc mừng đệ tam Chu Niên trang nhà GĐPTVN trên Thế Giới

http://tinhlam.blogspot.com/


Ngày 22 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Chúc Tết Nhâm Thìn 2012 - BBT Thư Viện GĐPT Online


Ngày 22 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Chúc Tết Nhâm Thìn 2012 - BBT gdptvietnam.com


Ngày 22 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Lời Chúc Tết 2012 - GĐPT Thiện Trí, Thụy Sỹ


Ngày 22 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Cung Chúc Tân Xuân - BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ


Ngày 21 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Cung Chúc Tân Xuân - BHD GĐPTVN tại Hải NgoạiNgày 21 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Cung Chúc Tân Xuân - BHD GĐPTVN Trên Thế GiớiNgày 21 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Cung Chúc Tân Xuân - GĐPT Từ Đàm


Ngày 21 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Cung chúc Tân Xuân - Đức Quốc


Xem tiếp

Ngày 21 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Happy New Year - GĐPT Đức Hạnh


Ngày 21 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Mừng Xuân Từ Thị Di Lặc - Đại Diện BHD Hải Ngoại tại Úc


Ngày 20 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Mừng Xuân Di Lặc - GĐPT Úc Đại Lợi


Xem tiếp
Ngày 20 tháng 01 năm 2012 (4296 lần đọc)


Thông Tin: Mừng Xuân Di Lặc - Chùa Phổ Từ


Ngày 20 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Mừng Xuân Di Lạc - GĐPT Thiện Hoa 6


Ngày 20 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Chúc Xuân Nhâm Thìn - Gia Đình Áo Lam

1 thiep gdalz

Ngày 19 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Mừng Xuân Di Lặc - GĐPT Quảng Đức - Saigon


Ngày 18 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Tân Xuân Vạn Hạnh - GĐPTVN


Ngày 18 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Xuân Nhâm Thìn - GĐPT Long Hoa - Galang


Ngày 17 tháng 01 năm 2012


Thông Tin: Mừng Xuân Di Lặc - GĐPT Quảng Nam 2


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 01 năm 2012 (5211 lần đọc)


Thông Tin: Thư Cảm Tạ - Đinh Thị Trong


Ngày 17 tháng 01 năm 2012


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


99946364
Page Generation: 0.09 Giây