Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại gởi điện thư chia buồn

PHÂN ƯU

Kính gởi Htr NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh


Ngày 09 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: BHD GĐPTVN tại Âu Châu gởi điện thư chia buồn

Phan uu chị NHƯ KHAI BHD AC 600x873 BHD Gia Đình Pht T Việt Nam tại Âu Châu gởi điện thư chia buồn


Ngày 09 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: BHD GĐPTVN tại Úc Đại Lợi gởi điện thư chia buồn

Phan Uu HienThe HtrNhuThat BHD UcDaiLoi 600x873 BHD Gia Đình Ph�t T� Việt Nam tại Úc Đại Lợi gởi điện thư chia buồn


Ngày 09 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam chia buồn


Ngày 07 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới điện thư chia buồn

TG Phan uu 6.12 Jpeg 600x801 BHD Gia Đình Ph�t T� Việt Nam trên Thế Giới gởi điện thư chia buồn


Ngày 07 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu của BHD NINH THUẬN


Ngày 07 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Vô Cùng Thương Tiếc - BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

1 TRUNG UONG ANH MINHZ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Vô Cùng Thương Tiếc

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử  Việt Nam
Vô cùng thương tiếc nhận được tin

Chị : Nguyễn Công Minh
Khuê danh: Nguyễn Thị  Bính - Pháp danh Như Khai
Sinh năm Bính Tý (1936) tại Bình Định
Là Hiền Thê của  Anh Như Thật -Nguyễn Công Minh
Phó Trưởng Ban Điều Hành, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận Nhâm Thìn)
Hưởng thọ 77 tuổi.

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử  Việt Nam vô cùng thương tiếc phân ưu cùng Anh Như Thật
Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh Chị Vãng sanh cực lạc quốc

"Nghe buốt lạnh mưa qua vùng tâm cảnh
Mấy mươi năm  chim liền cánh không rời
Dẫu gian nan chị  luôn mỉm nụ cười
cho Sen trắng rạng ngời  trên thế giới
Nay duyên mãn  ngậm ngùi chim lẻ bạn
bước lên bờ bỉ ngạn biệt hồng trần
Chị linh thiêng xin phù hộ cho anh
Thêm sức khỏe thêm niềm tin vững bước

Nam Mô A Di Đà Phật


Ngày 06 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: BHD Gia Định Thành kính phân ưu

Untitled 1 BHD Gia Định Thành knh phân ưu

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định

Nhận được tin

Phật tử Nguyễn Thị  Bính - Pháp danh Như Khai

Sinh năm Bính Tý (1936) tại Bình Định

Là Hiền Thê của  Anh Như Thật Nguyễn Công Minh

Phó Trưởng Ban Điều Hành, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận Nhâm Thìn)

Hưởng thọ 77 tuổi.

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định xin chia buồn cùng Anh Như Thật

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh Chị Vãng sanh cực lạc quốc


Ngày 06 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Tốc Xã Mê Đồ - BHD GĐPTVN Tại CanadaNHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Hiền thê của Anh cả Như Thật Nguyễn Công Minh,
Phó Trưởng Ban Điều Hành Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Chị Nguyễn Thị Bính, pháp danh Như Khai
Vừa mãn phần ngày 5 tháng 6 năm 2012 lúc 11 giờ 30, hưởng thọ 77 tuổi.

Chúng em toàn thể Huynh trưởng và Lam viên
thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Canada,
xin được chia xẻ nỗi đau buồn nầy cùng Anh cả Như Thật và hiếu quyến.
Nhất tâm nguyện cầu hương linh chị Như Khai tốc xã mê đồ, vảng sanh Cựu Lạc Quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT!

Ngày 05 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Phóng Quang Tiếp Độ - BHD GĐPT Đà NẵngNAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT ĐÀ NẴNG, vừa nhận được tin buồn:
Phật tử Nguyễn Thị Bính - Pháp Danh Như Khai
Hiền thê anh Như Thật Nguyễn Công Minh
Phó Trưởng Ban Điều Hành BHD.TƯ. GĐPT.VN
Từ trần lúc11g20 ngày 5.6.2012 (16.4nhuận.Nhâm Thìn)
Tại tư gia số 3E công trường Hòa Bình F.19 Q.Bình Thạnh TP.HCM
Hưởng thọ 77tuổi

Toàn thể lam viên GĐPT Đà Nẵng nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật phóng quang tiếp độ hương linh chị Như Khai Nguyễn Thị Bính sớm vãng sanh cực lạc quốc, thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến

Ngày 05 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BBT Lytuonglam


Ngày 05 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Vô Cùng Thương Tiếc - BBT Trang Nhà Thế Giới


Ngày 05 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Nhất Tâm Nguyện Cầu - BHD GĐPT Bình Định


Ngày 05 tháng 06 năm 2012


Thông bạch: Chia Sẻ Đau Buồn - BHD GĐPT Bình Thuận


Ngày 05 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Kính Chia Buồn - ĐD BHD Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Chúng tôi vừa được hay tin buồn:
Hiền thê Huynh Trưởng NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh,
Phó Trưởng Ban Điều Hành Ban Hướng Dẫn GĐPTVN,
là Phật Tử NHƯ KHAI Nguyễn Thị Bình,
sinh năm Bính Tý tại Bình Định,
Đã tạ thế lúc 11g20 ngày 05/6/2012 (16/4 nhuận năm Nhâm Thìn), hưởng thọ 77 tuổi.
Thành kính ngưỡng nguyện Chư Phật mười phương,
Chư Bồ Tát Thánh Hiền
thùy từ gia hộ
Hương Linh Phật Tử NHƯ KHAI Nguyễn Thị Bình
sớm VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC.

Và xin thành thật kính chia buồn cùng Huynh Trưởng NHƯ THẬT và Tang quyến.

PL 2556, Sydney ngày 06/06/2012
ĐD.Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/HN
tại Úc Đại Lợi
H.Tr NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

Ngày 05 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Trang Nhà Hải NgoạiNAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Được TIN BUỒN

Hiền Thê
của Htr NHƯ THẬT NGUYỄN CÔNG MINH
Phó Trưởng Ban Điều Hành BHD GĐPT Việt Nam


Phật Tử NHƯ KHAI NGUYỄN THỊ BÌNH
Sinh năm Bính Tý tại Bình Định

Đã tạ thế lúc 11 giờ 20 ngày 5 /6/2012
Nhằm ngày 16 tháng 4 năm Nhâm Thìn
Hưởng thọ 77 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Htr Như Thật và tang quyến
Nguyện cầu Hương linh Phật Tử NHƯ KHAI sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc

Thành Kính Phân Ưu
Ban Biên Tập TRANG NHÀ HẢI NGOẠI

Ngày 05 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD GĐPT Quảng ĐứcXem tiếp
Ngày 05 tháng 06 năm 2012 (3856 lần đọc)


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯUNAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn GĐPT.Bà Rịa Vũng Tàu nhận được tin buồn
Phật tử Nguyễn Thị Bính. Pháp Danh Như Khai
Hiền thê anh Như Thật Nguyễn Công Minh
Phó Trưởng Ban Điều Hành BHD.TƯ. GĐPT.VN
Từ trần lúc11g20 ngày 5.6.2012 (16.4nhuận.Nhâm Thìn)
Tại tư gia số 3E công trường Hòa Bình F.19 Q.Bình Thạnh TP.HCM
Hưởng thọ 77tuổi

Toàn thể lam viên GĐPT.BRVT nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật phóng quang tiếp độ PT.Nguyễn Thị Bính sớm vãng sanh cực lạc quốc, thành kính chia buồn đến tang gia hiếu quyến


BHD.GĐPT.BRVT

Ngày 05 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Nhất Tâm Cầu Nguyện - BHD GĐPT Quảng Nam 1


Ngày 05 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Thưa Anh Chị Em Áo Lam bốn phương,

Mặc dù kho tàng kinh điển Phật giáo rất đồ sộ, các vị học giả nghiên cứu Phật học đều nói rằng “Phật pháp cao siêu mầu nhiệm” nhưng khi đức Phật còn tại thế, hằng ngày sống trong Tăng đoàn, ngài không quên uốn nắn cho đệ tử của mình những cử chỉ nhỏ nhặt, tầm thường, sao cho những hành động của thân, miệng, ý được thanh tịnh, trang nghiêm. Thật vậy, xin kể Anh Chị Em nghe câu chuyện “Sáu vị tỳ kheo mang guốc” để chúng ta thấy rõ sự quan trọng của việc giữ gìn chánh niệm trong giáo dục Phật giáo.Xem tiếp
Ngày 05 tháng 06 năm 2012 (3164 lần đọc)


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100382377
Page Generation: 0.22 Giây