Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Phân Ưu - BHD Trung Ương GĐPTVN


Ngày 24 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Kính Báo Tin Buồn - BHD GĐPT Đồng NaiNam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Đồng Nai

Trân trọng Kính báo tin buồn

Huynh Trưởng cấp Tấn: NGUYỄN ĐỨC THẠO – Pháp danh: Tâm Trình
Sinh năm 1940 tại ấp Lam Thủy – xã Hải Vĩnh – huyện Hải Lăng – Quảng Trị

Hưởng thọ 72 tuổi.

Nguyên là Ủy viên Nam Phật Tử BHD – GĐPT Long Khánh từ năm 1991 – 1995
Ban viên Tổ Kiểm huyện Long Khánh
Nguyên là Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT miền Tố Liên – Florida – Hoa Kỳ

Đã từ bỏ báo thân lúc 20h 30’ ngày 22.6.2012 (mùng 04.05.Nhâm Thìn)
Tại tư gia số 184, đường Cách Mạng Tháng 8, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai.

Lễ Nhập Liệm lúc 20h00’ ngày 23.6.2012 (mùng 05.05.Nhâm Thìn)
Lễ Di Quan lúc 06h00’ ngày 27.6.2012 (mùng 09.05 Nhâm Thìn)

Tin từ VP Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai

Ngày 24 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Chia Buồn - BHD GĐPT Bình Định


Ngày 24 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Huynh Trưởng & Đoàn Sinh Miền Khuông Việt


Ngày 24 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BBT Trang Nhà gdptthegioi.org


Ngày 24 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - Hội Đồng Cấp Dũng/Tấn Hoa Kỳ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯUNAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
***

Nhận được TIN BUỒN

Cố Huynh Trưởng Cấp TẤN
TÂM TRÌNH NGUYỄN ĐỨC THẠO

Sinh ngày 07 tháng 01 năm 1940
Tại Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam


Cựu Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tố Liên, Hoa Kỳ

Đã xã báo thân lúc 19:00 chiều ngày 22 tháng 06 năm 2012
Nhằm ngày mồng 4 tháng 5 năm Nhâm Thìn
Tại Tư gia, Long Khánh, Việt Nam
Hưởng thọ 73 tuổi
***

Hội Đồng Cấp Dũng / Tấn Hoa Kỳ

Xin thành kính chia buồn cùng Tang gia, hiếu quyến
Nhất tâm cầu nguyện Hương linh Cố Huynh Trưởng
TÂM TRÌNH NGUYỄN ĐỨC THẠO
SỚM VẢNG SANH CỰC LẠC QUỐC
***

TM. Hội Đồng Cấp Dũng /Tấn Hoa Kỳ
Chủ Tịch Ban Chấp Hành

Htr Cấp DŨNG TÂM VINH Đoàn văn Lộc

Ngày 23 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Khấp Báo - BHD GĐPT Miền Tố Liên, Hoa KỳBHD/GĐPT Miền Tố Liên, trân trọng khấp báo:

Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam TÂM TRÌNH - NGUYỄN ĐỨC THẠO:

- Thành Viên Hội Đồng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ.
- Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tấn-Tín BHD/GĐPT Miền Tố Liên.
- Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tố Liên nhiệm Kỳ 2005-2009.
- Trại Sinh Vạn Hạnh I Hoa Kỳ.
- Nguyên Gia Trưởng GĐPT Long Vân, Thành phố Orlando, Florida kể từ năm 1998.

  Đã xả bỏ thân Tứ Đại để về nơi an nghỉ cuối cùng lúc 19 giờ (Giờ Việt Nam) ngày 22 tháng 6 năm 2012.
nhằm ngày 4 tháng 5 năm Nhâm Thìn tại Long Khánh Việt Nam.

Tang Lễ sẽ được cử hành tại Long Khánh Việt Nam, mọi chi tiết sẽ thông báo tiếp tục.

Riêng BHD Miền Tố Liên và các Đơn Vị GĐPT thuộc Miền: Từ Ân, Thiện Tài. Linh Mụ, Pháp Vũ và các Thành viên BHD. Yêu cầu làm lễ Tưởng Niệm để nhớ đến người bạn, người em, người anh đã xả thân suốt cuộc đời cho Tổ chức, vào tuần Chủ Nhật đầu tiên (24.6.2012) và liên tục làm lễ cầu siêu 7 tuần, nguyện cầu mười phương Chư Phật tiếp dẫn Chơn Linh Tâm Trình Nguyễn Đức Thạo về nơi cõi Tịnh. Vì Tình Lam yêu cầu quý Đơn Vị chấp hành nghiêm chỉnh.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT MA HA TÁT, TÁT ĐẠI CHỨNG MINH.

Kính khấp Báo

Nguyên Túy LÊ TRỌNG DƯƠNG.

Ngày 23 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - www.gdptthegioi.orgNam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nhận được TIN BUỒN

Cố Huynh Trưởng Cấp TẤN
TÂM TRÌNH NGUYỄN ĐỨC THẠO
Sinh ngày 07 tháng 01 năm 1940
Tại Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam

  Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tố Liên, Hoa Kỳ

Đã xã báo thân lúc 19:00 chiều ngày 22 tháng 06 năm 2012

Nhằm ngày mồng 4 tháng 5 năm Nhâm Thìn
Tại Tư gia, Long Khánh, Việt Nam
Hưởng thọ 73 tuổi

Thành kính phân ưu cùng Htr Quảng Thành Nguyễn Thị Giáng Nguyên và tang quyến, Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho hương linh Htr Tâm Trình vãng sanh lạc cảnh

Ngày 23 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: 60 Năm - GĐPT Cam Ranh


Ngày 22 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Khánh Vân, Đồng Nai


NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Thân phụ của HTr Quảng Mỹ NGUYỄN THỊ PHÚ, 
Liên đoàn trưởng GĐPT Phật Quang (Edmonton, BC., Canada) là
Cụ ông NGUYỄN VĂN TƯ, pháp danh Minh Phong, pháp tự Thiện Tâm
Sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại Long Sơn, Bà Rịa, Việt Nam.
Vừa về cõi Phật chiều ngày 12 tháng 6 năm 2012 nhằm ngày 23 tháng 4 năm Nhâm Thìn,
Tại tư gia, Surrey, BC, thọ 84 tuổi.

Thầy Thích Xương Tín, Pháp hiệu: Quảng Khải và toàn thể BHT GĐPT Khánh Vân, Thống Nhất, Đồng Nai, 
xin được chia xẻ nỗi đau buồn nầy cùng HTr Quảng Mỹ và hiếu quyến.
Nhất tâm nguyện cầu hương linh Phật tử Minh Thông, 
tốc xã mê đồ, vảng sanh Cực Lạc Quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT!


Ngày 20 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Chia Buồn - BHD GĐPT CanadaNHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Thân phụ của HTr Quảng Mỹ NGUYỄN THỊ PHÚ,
Liên đoàn trưởng GĐPT Phật Quang (Edmonton, BC., Canada) là
Cụ ông NGUYỄN VĂN TƯ, pháp danh Minh Phong, pháp tự Thiện Tâm
Sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại Long Sơn, Bà Rịa, Việt Nam.
Vừa về cõi Phật chiều ngày 12 tháng 6 năm 2012 nhằm ngày 23 tháng 4 năm Nhâm Thìn,
Tại tư gia, Surrey, BC, thọ 84 tuổi.

Chúng tôi toàn thể Huynh trưởng và Lam viên
thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Canada,
xin được chia xẻ nỗi đau buồn nầy cùng HTr Quảng Mỹ và hiếu quyến.
Nhất tâm nguyện cầu hương linh Phật tử Minh Thông,
tốc xã mê đồ, vảng sanh Cực Lạc Quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT!

Ngày 20 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Giải Bóng Đá Tình Lam 2012 - Liên Đơn Vị GĐPT


Ngày 18 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Khánh Vân, Đồng NaiNam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Nhận được tin buồn:

Cụ ông: Nguyễn Châu Trinh
Sinh ngày 31.12.1922
Tạ thế lúc 14giờ50 ngày 15.06.2012 tại Sài Gòn Việt Nam.
Hưởng thọ 91 tuổi

Là thân phụ của Htr. Minh An Nguyễn Tất Thắng
- LĐT GĐPT Chánh Tín, Munchen, Đức Quốc
- Ban viên BHD GĐPT Đức Quốc

Thầy Thích Xương Tín và toàn Ban Huynh Trưởng GĐPT KhánhVân Thống Nhất Đồng Nai.
Thành kính chia buồn cùng anh và tang quyến. Cầu nguyện mười phương chư Phật thùy từ phóng quang tiếp độ hương linh cụ ông vãng sanh lạc cảnh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ngày 17 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Tin Buồn - gdptthegioi.org

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nhận được tin buồn:

Cụ ông: Nguyễn Châu Trinh
Sinh ngày 31.12.1922
Tạ thế lúc 14giờ50 ngày 15.06.2012 tại Sài Gòn Việt Nam.
Hưởng thọ 91 tuổi

Là thân phụ của Htr. Minh An Nguyễn Tất Thắng
- LĐT GĐPT Chánh Tín, Munchen, Đức Quốc
- Ban viên BHD GĐPT Đức Quốc 

Thành kính chia buồn cùng anh và tang quyến. Cầu nguyện mười phương chư Phật thùy từ phóng quang tiếp độ hương linh cụ ông vãng sanh lạc cảnh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Ngày 16 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Thư Cảm Tạ của anh Như ThậtCẢM TẠ THÂM ÂNNam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Tâm thành Đãnh lễ ghi tạc Ân triêm:


- Hòa Thương Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam
- Thượng Tọa Trụ Trì và Ban Kinh Sư Tu Viện Quảng Hương Già Lam
- Thượng Tọa Trụ trì Chùa Long Thọ - Long Khánh Đồng Nai
- Ban Hướng dẫn GĐPT Việt Nam trên thế giới
- Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam
- Ban Hướng dẫn GĐPT Việt Nam Hải Ngoại
- Ban Hướng dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
- Ban Hướng dẫn GĐPT Việt Nam tại Âu Châu
- Ban Hướng dẫn GĐPT Việt Nam tại Úc Đại Lợi
- Ban Chấp Hành Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam

Xem tiếp
Ngày 15 tháng 06 năm 2012 (3608 lần đọc)


Thông Tin: Thông Báo - GHPGVNTN Hoa Kỳ và CanadaGiáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Canada

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 2
Tại Santa Clara, California
Từ ngày 02 tháng 8 đến ngày 06 tháng 8, 2012
Ban Tổ Chức
4273 Solar Way, Fremont CA 94538 ● Email: tuhoc2usa@gmail.com


Thông Báo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật Tử,

Đức Phật và chư Tổ đã từng khuyến thị rằng đời người ngắn ngủi, vô thường lão bệnh đến không hẹn người, sớm còn tối mất khó ai biết trước, đến khi lâm chung thì tài sản vật chất không còn là của mang theo. Duy chỉ có nghiệp lực đuổi theo chúng ta như bóng với hình. Do nghiệp lực làm chánh nhân dẫn dắt chúng ta thọ sanh trong thế giới muôn vàn bất an và khổ lụy này. Để giải thoát khổ đau, không có con đường nào khác hơn là tu học Phật Pháp.


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 06 năm 2012 (3558 lần đọc)


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Khánh HòaHỘI ĐỒNG CẤP TẤN CÙNG TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH
BAN HƯỚNG DẪN GĐPT KHÁNH HÒA

Vô cùng thương tiếc khi nhận tin buồn


Chị : NGUYỄN THỊ BÍNH Pháp danh NHƯ KHAI
Sinh năm Bính Tý (1936) tại Bình Định
Là Hiền Thê của Anh Như Thật -Nguyễn Công Minh
Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận Nhâm Thìn)
Hưởng thọ 77 tuổi.
Thành kính chia buồn và nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật thuỳ từ phóng quang tiếp độ Hương linh chị vãng sanh Cực Lạc Quốc
NamMô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ngày 13 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - ĐD BHD GĐPTVN Hải Ngoại Tại CANADANAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Vừa được tin buồn:

Hiền thê của HTr. NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh
Phó Trưởng Ban Điều Hành Ban Hướng Dẫn GĐPTVN là:

Chị NGUYỄN THỊ BÌNH
Pháp danh NHƯ KHAI
sinh năm Bính Tý tại Bình Định

Đã xã bỏ báo thân vào lúc11 giờ 20 ngày 5/6/2012 ( 16/4 Nhuận năm Nhâm Thìn )
tại thành phố Saigon, Việt Nam, hưởng thọ 77 tuổi.

Thành kính chia buồn cùng HTr. NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh và Tang Quyến

Thành tâm nguyện cầu Tam Bảo thùy từ tiếp độ Hương Linh Phật Tử NHƯ KHAI Nguyễn Thị Bình sớm về Cỏi Tịnh

PL 2556, Toronto ngày 06/06/2012
ĐD. Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/HN tại Canada
TÂM TRÍ TƯ ĐỒ MINH

Ngày 12 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: Thành kính phân ưu - THƯ VIỆN GĐPT ONLINE


Ngày 11 tháng 06 năm 2012


Thông Tin: BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại gởi điện thư chia buồn

PHÂN ƯU

Kính gởi Htr NHƯ THẬT Nguyễn Công Minh


Ngày 09 tháng 06 năm 2012


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


99946375
Page Generation: 0.10 Giây