Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Phân Ưu - BHD Khánh Hoà, VNNƯƠNG BÓNG THUYỀN TỪ, SIÊU THĂNG PHẬT QUỐC
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

.........................
BAN HƯỚNG DẪN, HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH HÒA -VIỆT NAM
Xin thành kính chia buồn khi nhận được tin cụ bà

TRẦN LỤC ,Pháp danh CHƠN TRANG
sanh ngày 04 tháng 01 năm 1931 tại Vĩnh Long-Việt Nam
Tạ thế lúc 14g45 ngày 27-8-2012, nhằm ngày 11 tháng 07 năm Nhâm Thìn,
Tại Fortworth-Texas-Hoa Kỳ. Hưởng thọ 83 tuổi

Là thân mẫu của anh Quảng Dũng Hồ Chí Cường, Ủy viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ. Trưởng ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa Hoa Kỳ.Thành viên Ban điều hành Trang Nhà GĐPTVN trên Thế giới.

Thành kính chia buồn cùng anh Quảng Dũng và tang gia hiếu quyến. Nhất tâm câu nguyện mười phương chư Phật tiếp độ chơn linh cụ bà sớm siêu sanh về Lạc quốc.

Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Thiện Trí, Thụy Sĩ

Nam Mô A Di Đà Phật

Nhận được tin buồn, thân mẫu của anh Quảng Dũng Hồ Chí Cường là Bà Trần Lục, Pháp danh Chơn Trang vừa qua đời ngày 27.08.2012 tại Mỹ, hưởng thọ 83 tuổi.

Toàn thể Htr. và đoàn sinh GĐPT Thiện Trí tại Thụy Sỹ thành kính phân ưu cùng anh Quảng Dũng và gia quyến. Cầu mong chư Phật và chư Bồ Tát luôn gia hộ cho cụ Bà sớm siêu sanh về miền Cực Lạc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

T/M GĐPT Thiện Trí,

Thư ký: Minh Trường Lê Công Thọ


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Nguyện Cầu - TT Thích Hạnh Tuấn

Thân gởi : Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường

Thầy vừa nhận được tin Thân Mẫu của Anh vừa
từ trần tại Fort Worth, TX. Thầy xin nhất tâm dâng lời cầu nguyện lên
mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát thuỳ từ tiếp độ hương linh :

Cụ Bà: TRẦN LỤC
Pháp Danh: CHƠN TRANG

Sanh ngày 04/01/1931 (Canh Ngọ) tại Vĩnh Long
Tạ thế lúc 02 giờ 45 chiều ngày 27/08/2012
(Nhằm ngày 11/07/Nhâm Thìn)
Tại Fort Worth, Texas

Hưởng Thọ 83 Tuổi

Siêu Sanh Cực Lạc Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sự A Di Đà Phật

Thành kính nguyện cầu:
Tỳ Kheo Thích Hạnh Tuấn
Chùa Trúc Lâm,
Chicago, Illinois, USA


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Vạn Hạnh, Đan Mạch

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Được tin buồn thân mẫu anh Quảng Dũng: cụ bà Trần Lục, pháp danh Chơn Trang vừa tạ thế.
Thanh Trì thay mặt toàn thể GĐPT Vạn Hạnh - Đan Mạch thành kính phân ưu cùng anh và tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm siêu sanh nơi Cực Lạc Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

TM/
Thanh Trì Lê Huỳnh Kim Liên


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 08 năm 2012 (3886 lần đọc)


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Nguyên Thiều, Colorado, USATHÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin mẫu thân của Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường - Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa là cụ bà Trần Lục, pháp danh Chơn Trang đã đi vào miền miên viễn vào lúc 2 giờ 45 chiều, ngày 27 tháng 8 năm 2012 nhằm vào ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn tại Fort Worth, Texas. Hưởng thọ 83 tuổi.

Ban Huynh Trưởng và toàn thể Đoàn sinh GĐPT Nguyên Thiều nguyện cầu hương linh của cụ bà Chơn Trang - Trần Lục sớm siêu thoát về miền cực lạc.

Thành kính chia buồn đến Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường cùng tang quyến về sự ra đi vĩnh viễn của cụ bà.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Huynh Trưởng GĐPT Nguyên Thiều - Denver, Colorado


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - SC Thích Nữ Thuần Tín

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin cụ bà: Trần Lục, thân mẩu Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường, vừa thất lộc tại Tiểu Ban Texas, Hoa Kỳ.
Xin chân thành CHIA BUỒN cùng đại gia đình TANG QUYẾN va Htr Quảng Dũng trước sự mất mát lớn lao nầy.
Nguyện cầu Đức Phật A DI ĐÀ phóng quang tiếp độ hương linh Cụ Bà Trần Lục sớm được siêu sanh về miền Cực Lạc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Thích Nữ Thuần Tín


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Đà Nẵng

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP, TÍN, TẤN GĐPT ĐÀ NẴNG


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Từ Thành phố bên sông Hàn, nhận được hung tin:

Cụ Bà TRẦN LỤC, Pháp Danh CHƠN TRANG
Sanh ngày 04 tháng 01 năm 1931 tại Vĩnh Long, Việt Nam

Tạ thế lúc 14 giờ 45 ngày 27-08-2012, nhằm ngày 11 tháng 07
năm Nhâm-Thìn, tại Fortworth, Texas, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 83 tuổi

Là Thân Mẫu của Huynh Trưởng QUẢNG DŨNG Hồ Chí Cường,
Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa Hoa Kỳ
Thành Viên Ban Điều Hành Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Thành kính chia buồn cùng anh Quảng Dũng và tang gia hiếu quyến.
Nhất tâm cầu nguyện Mười phương chư Phật tiếp độ chơn linh cụ bà sớm
siêu sanh miền Tịnh cảnh.


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Trúc Lâm, Georgia, USA

Nhận đưọc tin Thân Mẫu của anh (Q Dũng - Hồ Chí Cường) vừa qua đờii,
em xin thay mặt anh chị em GĐPT Trúc Lâm và Trung Tâm Tu Học Phật Pháp Trúc Lâm chân thành gởi lời chia buồn cùng anh.
Nguyện cầu Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tiếp độ hương linh cụ bà vãng sanh Cực Lạc.

Em
Trung Thành - Lê Đình Nguyên VũNgày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Quảng Nam


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - Nguyên Linh


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - Nguyên Hoàng


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Vạn Hạnh, New Mexico

Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh New Mexico
và Gia Đình em Thành Kính chia buồn Gia Đình Anh Chị cùng Tang Quyến .

Nguyện cầu cho Hương Linh cụ Bà sớm siêu sanh về cỏi cực lạc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật .

Em Quảng Thiện Hồ Văn Toàn


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Linh Sơn, MichiganThành Kính Phân Ưu.

Được tin thân mẫu Huynh trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường đã ra đi trong một mùa Vu Lan báo hiếu. Không biết nói gì hơn là những dòng cảm xúc, chia sẻ cùng anh.

Ban Huynh Trưởng GĐPT Linh Sơn miền Thiện Hoa đồng nguyện cầu hương linh Cụ Bà thanh thản ra đi và siêu sanh về lạc quốc.
Đồng cảm với những đau thương, mất mát của anh, mong rằng anh và gia quyến hãy vững vàng và mạnh mẽ hơn để vượt qua nỗi đau này.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

GĐPT Linh Sơn - Miền Thiện Hoa.


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Cảm Tạ - BHD Gia Định

CẢM TẠ

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN TỪ ÂN – NGUYỄN THƯỞNG

Thành kính cảm tạ - Tri ân

Hòa thượng viện chủ chùa Vạn Phước – chùa Pháp Vân ân sư cố vấn giáo hạnh GĐPT. VN
- Chư tôn đức Tăng Ni Ban Kinh sư
- Ni sư cùng chư ni chúng Như Thị Thất ân sư cố vấn giáo hạnh GĐPT. VN
- Ni sư cùng chư ni chúng chùa Thiền Lâm cố vấn giáo hạnh GĐPT Đức Lâm
- Ni sư cùng chư ni chúng chùa Bửu Quang
- Ni sư cùng chư ni chúng tịnh xá Ngọc Chung
- Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định
- Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn
- Hội đồng Huynh trưởng cấp Tín – cấp Tập
- BHT & ĐS các đơn vị trực thuộc
- BHT & ĐS - BBT GĐPT Đức Hoa, Đức Lâm
- BHT & ĐS - Cựu HTr GĐPT Khánh Hùng
- Huynh trưởng Bậc Định Khóa 12
- Huynh trưởng trại sinh Huyền Trang 4 Trung Ương
- Trang báo điện tử: www.gdptthegioi.org, www.gdptvietnam.com … đã chia buồn, thông tin
- Phật tử Đạo tràng Như Thị Thất – Chùa Thiện Lâm – Bửu Quang
- Công ty Thiết kế xây dựng HAC
- Công ty bảo vệ ngân hàng
- Trường mầm non Thành Nhân
- Bà con tổ dân phố 15 và xóm giềng, thân hữu gần xa
- Bà con cô bác nội ngoại


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 08 năm 2012 (3283 lần đọc)


Thông Tin: Thành kính phân ưu: GĐPT Khánh Trà, Bình Thuận

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH TRÀ
(Trực thuộc BHD Bình Thuận, VN)

Được tin

Thân Mẫu của
Huynh Trưởng Quảng Dũng - Hồ Chí Cường

Cụ Bà TRẦN LỤC
Pháp Danh CHƠN TRANG

Tạ thế ngày 27-8-2012 (nhằm ngày 11.7 Nhâm  Thìn)

Nguyện Cầu Mười Phương Chư Phật Phóng Quang Tiếp Độ
Hương Linh Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Thành Kính Chia Buồn Cùng Tang Quyến Anh Quảng Dũng

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: BHD Quảng Đức - Sài Gòn thành kính nguyện cầu


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - Đoàn Cựu HT Giác Hoàng Miền Quảng Đức Nam Cali.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯUĐược tin buồn
THÂN MẪU
của Htr. QUẢNG DŨNG HỒ CHÍ CƯỜNG

Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn Hoa Kỳ
Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa
Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Thành viên Ban Điều Hành Trang Nhà Thế Giới


CỤ BÀ TRẦN LỤC
Pháp Danh CHƠN TRANG

vừa tạ thế lúc 2:45 PM ngày 27 tháng 8 năm 2012
Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn
tại Fortworth, Texas

Hưởng Thọ 83 tuổi
**
Đoàn Cựu HT Giác Hoàng Miền Quảng Đức Nam Cali xin thành kính Phân Ưu
cùng Htr Quảng Dũng và Tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đoàn Cựu HT Giác Hoàng Miền Quảng Đức Nam Cali.
Năng Kinh - Nguyễn hữu Huy


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPT Giác Viên, Phần Lan

Vừa nhận được tin

Cụ Bà Trần Lục, pháp danh Chơn Trang,
thân mẫu của HTr. Quảng Dũng Hồ Chí Cường
vừa tạ thế ngày 27 tháng 8 năm 2012 tại Texas, Hoa Kỳ
hưởng thọ 83 tuổi

Toàn thể GĐPT Giác Viên thành kính phân ưu cùng anh Quảng Dũng và toàn thể gia quyến, cầu mong Chư Phật gia hộ và tiếp dẫn cụ bà sớm siêu sanh Cực Lạc quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

GĐPT Giác Viên đồng kính bái


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT

Kính gởi: Htr Quảng Dũng – Hồ Chí Cường,

Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ,
Trưởng BHD Miền Khánh Hòa, GĐPTVN tại Hoa Kỳ,
Phụ trách trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới,

Kính thưa anh Quảng Dũng cùng tang quyến,

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi vừa nhận được tin:

Thân mẫu của Huynh Trưởng Quảng Dũng Hồ Chí Cường, Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ, Trưởng BHD Miền Khánh Hòa GĐPTVN tại Hoa Kỳ, Phụ trách trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới, là:

Cụ Bà: Trần Lục
Pháp danh: CHƠN TRANG

Sinh năm: 04/01/1931 tại Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
(Nhằm ngày 16 tháng 11 năm Canh Ngọ)

Ðã xả báo Ta-Bà, lúc 14:45 ngày 27 tháng 8 năm 2012
(Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn) tại Fort Worth, Texas, USA.

Hưởng thọ 83 tuổi

Trong nỗi niềm kính thương, thay mặt Ban Hướng Dẫn và toàn thể Đoàn Viên
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi

Thành kính chia sẻ sự mất mát lớn lao của Htr Quảng Dũng cùng tang môn hiếu quyến.

Nhất tâm hướng về linh cữu của Cụ Bà, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật cùng chư Thánh Chúng, thùy từ gia hộ, tiếp độ hương linh Cụ Bà: Trần Lục, Pháp danh: CHƠN TRANG
Vãng sanh An lạc quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


Ngày 29 tháng 08 năm 2012


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100460646
Page Generation: 0.20 Giây