Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Ngày Về Nguồn


Ngày 14 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Bản tin Đại Hội Thế Giới số 5


Ngày 09 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Đệ I Chu Niên - Thư Viện GĐPT Online


Ngày 08 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: QUYẾT NGHỊ của Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III

 

QUYẾT NGHỊ

ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
TRÊN THẾ GIỚI  KỲ III và HẢI NGOẠI KỲ V - 2012

Chúng tôi, toàn thể Huynh Trưởng Đại Biểu của 25 phái đoàn gồm 127 thành viên tham dự Đại hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới - kỳ III và Hải Ngoại kỳ V, 2012 - tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 năm 2012.


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 11 năm 2012 (2986 lần đọc)


Thông Tin: Nhất Tâm Cầu Nguyện - BHD GĐPT Bình Thuận


Ngày 05 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Thành Tâm Nguyện Cầu - BHD GĐPT Bình Định


Ngày 05 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Tự Thiêu Cúng Dường Tam Bảo


Hôm nay vào lúc 7 giờ ngày 19-09 Nhâm Thìn, là ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tức ngày 02-11-2012, Htr Cấp Tín GĐPTVN đã tự thiêu với mục đích CÚNG DƯỜNG TAM BẢO, HỒI HƯỚNG NGUYỆN LỰC, Cầu Chúc ĐẠI HỘI HT/GĐPTVN QUỐC NỘI VÀ THẾ GIỚI Thành Công Viên Mãn.

Trong Tuyệt Mệnh Thư để lại có đoạn:

" ... Cầu nguyện Phật Pháp Trường Tồn, Tứ Chúng Đồng Tu, nguyện cho Nước Nhà Hưng Thịnh ... "

BHD GĐPT Tỉnh Thị sẽ thăm viếng vào lúc 16 giờ chiều hôm nay, và các đơn vị GĐPT đang chuẩn bị lo tang lễ...

* Lễ Hỏa Táng sẽ cử hành vào ngày 05/11/2012

Trang nhà sẽ cập nhật và thông báo chi tiết hơn sau!


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 11 năm 2012 (3295 lần đọc)


Thông Tin: Bản Tin Số 4


Ngày 01 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Chúc mừng Đại Hội thành công


Ngày 31 tháng 10 năm 2012


Thông Tin: Bản Tin Số 3


Ngày 30 tháng 10 năm 2012


Thông Tin: Bản Tin Số 2


Ngày 30 tháng 10 năm 2012


Bản Tin Số 1


Xem tiếp
Ngày 28 tháng 10 năm 2012 (3435 lần đọc)


Thông Tin: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới


Ngày 28 tháng 10 năm 2012


Thông Tin: Chào Mừng Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới Kỳ III


Ngày 27 tháng 10 năm 2012


Thông Tin: BHD Gia Đình Phật Tử Bình Định


Ngày 26 tháng 10 năm 2012


Thông Tin: BHD.GĐPT Đà Nẵng - Phân ưu Nhạc Mẫu HT Như HòaNgày 26 tháng 10 năm 2012


Thông Tin: Chào Mừng Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới - Lần IIINgày 25 tháng 10 năm 2012


Thông Tin: Chào Mừng Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III - NK.2012-2016


Ngày 25 tháng 10 năm 2012


Thông Tin: Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới Kỳ III


Ngày 22 tháng 10 năm 2012


Thông Tin: Liên Trại Huấn Luyện HT Lộc Uyển - A Dục

Liên Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp LỘC UYỂN và Cấp I A DỤC do BHD GĐPT Miền Khánh Hòa (Miền Trung, Hoa Kỳ) tổ chức vào những ngày 18, 19, 20, 21/10/2012 tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, Dallas, Texas


Ngày 17 tháng 10 năm 2012


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100408398
Page Generation: 0.28 Giây