Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Thành Kính Đảnh Lễ - Tỳ kheo Thích Xương Tín

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận Được Tin:

Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Tăng Thống Gíáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tân viên tịch, vào lúc 6 giờ 19 phút (giờ Houston) sáng thứ tư 5.12.2012, âm lịch 22 tháng 10 Nhân Thìn tại Chùa Pháp Luân ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, sau một thời gian lâm bệnh trầm trọng, trụ thế 84 tuổi.

Chúng con thành kính đảnh lễ giác linh hòa thượng, nguyện cầu giác linh hòa thượng, thượng Hộ hạ Giác cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập ta bà để hóa độ chúng sanh.

Tỳ kheo: Thích Xương Tín, pháp hiệu: Quảng Khải.
Cựu huynh trưởng GĐPT Khánh Vân, BHD.Đồng Nai, miền Khánh Hòa


Ngày 08 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Tin Buồn - BHD GĐPT Lâm Đồng

BHD/GĐPT/Lâm Đồng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin thân mẫu anh Trần Nho TTK, chị Trần Thị Huế UV Thanh Nữ/BHD/GĐPT/LĐ

Là Cụ bà: NGUYỄN THỊ TỨ
Pháp Danh : DIỆU TRINH
Sanh năm 1919 Kỷ Mùi
Chánh quán : Thừa Thiên Huế
từ trần: lúc 14h30 ngày 07-12-1012 nhằm ngày 24-10-Nhâm Thìn
Hưởng thượng thượng thọ : 94 tuổi

Lễ nhập liệm : 16h00 ngày 08-12-1012 nhằm ngày 25-10-Nhâm Thìn
Lễ Tịch Điện: 18h00 ngày 10-12-2012 nhằm ngày 27-10-Nhâm Thìn
Lễ Động quan: 08h00 ngày 11-12-2012 nhằm ngày 28-10-Nham Thin
Lễ Hỏa Táng :09h00 ngày 11-12-2012 nhằm ngày 28-10-Nhâm Thìn tại Đài Hỏa Táng Du Sinh Đalat

Đồng kính báo


Ngày 07 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Cáo Phó - GHPGVNTNHNTHK

 CÁO PHÓ

Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Đại lão Hoà thượng THÍCH HỘ GIÁC, Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Xã Hội Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, nguyên Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, nguyên Phó Giám Đốc Nha Tuyên Uý Phật Giáo Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Viện chủ Chùa Pháp Luân đã thâu thần an nhiên thị tịch vì niên cao lạp trưởng lúc 6:19 sáng ngày 05 tháng 12 năm 2012 tại Chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas, trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm.


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 12 năm 2012 (2906 lần đọc)


Thông Tin: THƯ CẢM TẠ - Tang lễ Cố Huynh Trưởng Tâm Đại Phạm Thị Na

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Bi – Trí – Dũng

********

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh và Tang gia hiếu quyến của
Cố Huynh Trưởng cấp Tấn TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

THÀNH KÍNH TRI ÂN:


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 12 năm 2012 (3380 lần đọc)


Thông Tin: Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Trưởng Lão HT Thích Hộ Giác


Ngày 06 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Khẩn Bạch: Hòa Thượng Thích Thích Hộ Giác viên tịch

Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Tăng Thống Gíáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa thanh thản ra đi vào lúc 6 giờ 19 phút (giờ Houston) sáng thứ tư 5.12.2012, âm lịch 22 tháng 10 Nhân Thìn tại Chùa Pháp Luân ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, sau một thời gian lâm bệnh trầm trọng, trụ thế 84 tuổi.


Ngày 05 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Thưa Anh Chị Em Lam viên bốn phương,

Sống ở nước ngoài lâu, xa cách tiếng mẹ đẻ nhiều chục năm, có người ra đi khi chưa học rành tiếng Việt nên không hiểu tiếng Việt bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Spanish v.v.. là những thứ tiếng được xử dụng hằng ngày trên quê hương mới. Đó là lý do tại sao có 2 Huynh trưởng trẻ hăng say thảo luận với nhau về hai chữ “Phật học” và “Học Phật”; một người nói 2 chữ này hoàn toàn khác nhau người kia bảo không có gì khác nhau hết   !!

Chúng ta đứng ngoài nên sáng suốt hơn, chúng ta thử phân tích xem: Phật Học là gì và Học Phật là gì, giống nhau hay khác nhau? _ Nếu chúng ta dịch ra tiếng Anh thì 2 bạn Huynh trưởng kia sẽ hiểu rõ ràng:


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 12 năm 2012 (2571 lần đọc)


Thông Tin: Chu Niên 26 - GĐPT Từ Đàm, Dallas, Texas


Ngày 01 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Cựu HT.ĐS/GĐPT Thạch Hãn thành kính phân ưu


Ngày 01 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Thư Viện GĐPT Online - Chung lòng cầu nguyện


Ngày 30 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Phân Ưu - Đại Diện BHD/GĐPTVN/Hải Ngoại

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

HTr. Cấp Tấn TÂM ĐẠI Phạm Thị Na
Nguyên Ủy Viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Trị, Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh.

Vừa tạ thế ngày 29 tháng 11 năm 2012 tại Cam Ranh, Khánh Hòa
Hưởng thọ 80 tuổi.


Kính gửi lời phân ưu đến Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh.

Xin chia buồn với HTr. Phạm Thị Hồng cùng tang quyến.
Thành tâm nguyện cầu Tam Bảo tiếp độ hương linh cố HTr. TÂM ĐẠI Phạm Thị Na sớm về Cỏi PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

TÂM TRÍ Tư Đồ Minh
Đại Diện BHD/GĐPTVN/HẢI NGỌAI
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Tri.


Ngày 30 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Chia Buồn - BHD GĐPT Bình Định


Ngày 30 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Chân Thành Chia Sẻ - BHD GĐPT Bình Thuận


Ngày 29 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - Thầy Thích Xương Tín

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

THẦY THÍCH XƯƠNG TÍN, PHÁP HIỆU QUẢNG KHẢI, CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPT KHÁNH VÂN, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI, MIỀN KHÁNH HÒA
.

Thành kính phân ưu cùng BHD Quảng Trị – BHD Cam Ranh và tang gia hiếu quyến của:

Huynh Trưởng cấp Tấn PHẠM THỊ NA – Pháp danh Tâm Đại
Sinh năm 1933 tại Phúc Thọ – Sơn Tây.

Nguyên Ban viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Trị và Cam Ranh.

Đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân lúc 05 giờ 45 phút ngày 29 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 16.10 Nhâm Thìn).
Tại tư gia số 54 đường Hoàng Văn Thụ, Tổ dân phố Lộc Phúc, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Hưởng thọ 80 tuổi.

Nhất tâm cầu nguyện hương linh chị sớm vãng sanh Phật Quốc


Ngày 29 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Chia Buồn - BHD GĐPT Lâm Đồng

hp 234661 BHD GĐPT Lâm Đồng chia buồn cùng BHD GĐPT Cam Ranh và Tang quyến

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ LÂM ĐỒNG

Nhận được Tin buồn :

Huynh Trưởng cấp Tấn PHẠM THỊ NA

Pháp danh Tâm Đại

Nguyên Uỷ Viên BHD GĐPT Quảng Trị và BHD GĐPT Cam Ranh

Đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân lúc 05 giờ 45 phút ngày 29 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 16.10 Nhâm Thìn).

Tại tư gia số 54 đường Hoàng Văn Thụ, Tổ dân phố Lộc Phúc, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Hưởng thọ 80 tuổi.

Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng xin chia buồn

với BHD GĐPT Cam Ranh cùng tang quyến

Nguyện cầu Chơn linh Huynh trưởng Tâm Đại Phạm Thị Na

VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật


Ngày 29 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Vô Cùng Thương Tiếc - BHD GĐPT Cam Ranh

4a5071b1 25774e76 2008215132921704 2 resize KHẤP BÁO: HTr cấp Tấn PHẠM THỊ NA – pháp danh TÂM ĐẠI mệnh chung.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN – HỘI ĐỒNG CẤP TẤN và TOÀN THỂ LAM VIÊN

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Vô cùng thương tiếc báo tin đến:

- Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam.

- Các đơn vị GĐPT trực thuộc; Quý Huynh Trưởng các cấp và Đoàn sinh.

Huynh Trưởng cấp Tấn PHẠM THỊ NA – Pháp danh Tâm Đại

Sinh năm 1933 tại Phúc Thọ – Sơn Tây.

Nguyên Ban viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Trị và Cam Ranh.

Sau gần 10 năm lâm trọng bệnh.

đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân lúc 05 giờ 45 phút ngày 29 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 16.10 Nhâm Thìn).

Tại tư gia số 54 đường Hoàng Văn Thụ, Tổ dân phố Lộc Phúc, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Hưởng thọ 80 tuổi.

+ LỄ NHẬP QUAN: lúc 05 giờ ngày 30.11.2012 (17.10 Nhâm Thìn)

+ LỄ DI QUAN: lúc 14 giờ ngày 02.12.2012 (19.10 Nhâm Thìn)

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Cam Ranh

nhất tâm cầu nguyện Hương Linh chị Tâm Đại – Phạm Thị Na sớm vãng sanh Phật Quốc.

Ngày 29 tháng 11 năm 2012
VĂN PHÒNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Ngày 29 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Vô Cùng Kính Tiếc - BHD GĐPT Ninh Thuận


Ngày 29 tháng 11 năm 2012


Thông Tin: Đại lễ Trai đàn Chẩn tế tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

DSCN6350 Đại lễ Trai đàn Chẩn tế  tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

Ngày 26.11.2012, nhằm ngày 13.10 năm nhâm Thìn, tại Tu viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, đã trọng thể diễn ra Đại lễ Trai đàn Chẩn tế cô hồn, Cầu siêu bạt độ, Nguyện cầu âm siêu dương thái.

 Đúng 7giờ, sau Lễ thượng phan. Hoà Thượng Thích Nguyên Giác Trú trì Tu Viện Quảng Hương Già Lam đã đảnh lễ cung thỉnh Đại Lão Hoà Thượng Thích Đức Chơn chứng minh, Sám chủ: Hoà Thượng Thích  Phước Chánh cùng chư Tăng quang lâm Trai đàn:  bạch Phật  khai kinh, Thỉnh Tiêu Diện, Thỉnh chư Hương linh.


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 11 năm 2012 (2850 lần đọc)


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Anh chị em Lam Viên thân mến,

Hồi tháng 6 năm 1935 sư bà Thích nữ Huệ Tâm có buổi giảng pháp tại chùa Đồng Quan tỉnh Hà Đông, đây cũng là trụ sở chi hội Hà Đông của hội An Nam Phật Học mà hội trưởng là bác Tâm Minh Lê Đình Thám.

Theo như báo chí hồi đó, buổi giảng thu hút được đông đảo đồng bào Phật tử, trong đó có thành phần thanh niên trí thức (tờ báo Đông Pháp số 2966 ngày 17,18 tháng 6 năm 1935 đã đăng tải bài này với phụ chú: “chúng tôi rất khâm phục biện tài của bà Huệ Tâm nên xin đăng tải nguyên văn để cống hiến độc giả”. Cũng nên nói thêm: đây không phải là tờ báo của Phật giáo, đây chỉ là cảm xúc bàng quan của nhóm trí thức có tinh thần dân tộc).


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 11 năm 2012 (2439 lần đọc)


Thông Tin: Chia Buồn - Đoàn CHT Giác Hoàng

Thân Thương

Chia Buồn cùng gia đình anh chị Bửu-Đồng và toàn thể đại gia đình Lam Viên.
Nhứt Tâm cầu nguyện Hương Linh anh Bửu Đồng pháp danh Tịnh Thuyền vãng sanh Cực Lạc Quốc.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Đoàn Cựu HT-GĐPT-GIÁC HOÀNG
Nam Cali

Năng-Kính Nguyễn hữu Huy


Ngày 26 tháng 11 năm 2012


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100408353
Page Generation: 0.25 Giây