Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Tưởng nguyện vía Phật A Di Đà


Ngày 29 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Kính Mừng khánh đản vía Đức Phật A Di Đà


Ngày 29 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Trại Huấn Luyện AD - LU tại Úc Đại Lợi - Bản Tin II


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 12 năm 2012 (3232 lần đọc)


Thông Tin: Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ 12 - Úc Đại Lợi


Ngày 27 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Trại Huấn Luyện AD - LU tại Úc Đại Lợi - Bản Tin I


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 12 năm 2012 (2961 lần đọc)


Thông Tin: Liên Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng - GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi


Ngày 25 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Thưa Anh Chị Em Lam Viên khắp nơi,

Đức Phật dạy, thế gian có 4 hạng người:

1. hạng người đi từ chỗ tối đến chỗ tối
2. hạng người đì từ chỗ sáng đến chỗ tối
3. hạng người đi từ chỗ tối đến chỗ sáng
4. hạng người đi từ chỗ sáng đến chỗ sáng

Hạng thứ nhất gồm những người sống trong bóng tối, chung quanh họ đều là bất hạnh, đen tối vì tất cả mọi người đều không có trí tuệ. Thế nào là không có trí tuệ? _ đó là mỗi khi gặp chuyện bất như ý, phiền não, đau khổ thì họ trở nên tức giận, oán thù, chán ghét những người chung quanh mình, đổ lỗi cho người khác đem lại bất hạnh cho mình. Họ quên rằng chính những phản ứng giận dữ, thù oán, căm ghét v.v.. đó là những nghiệp chướng (samkhara) sẽ mang lại đau khổ phiền não hơn _trong tương lai.


Xem tiếp
Ngày 25 tháng 12 năm 2012 (2153 lần đọc)


Thông Tin: Đại Hội Huynh Trưởng - GĐPTVN tại Na Uy


Ngày 23 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Thưa Anh Chị Em Lam viên bốn phương,

Chúng ta có bao giờ suy gẫm về sự việc Liên Hiệp Quốc cần đến và tôn vinh con đường hòa bình của Phật Giáo cũng như tuyên truyền lan rộng ra toàn cầu? Tại sao và đó là con đường hòa bình như thế nào? _ Xin thưa đó chính là con đường Trung Đạo. Con đường mà đức Thế Tôn đã thực hành và dạy cho hàng đệ tử của mình thực hành.

Trung Đạo là con đường tránh xa hai cực đoan, con đường tĩnh lặng, vượt lên trên những quá khích, bảo thủ, bạo hành, vượt lên trên ba độc tham sân si cũng như những thị phi đúng sai, chấp ngã của thế gian huyên náo.


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 12 năm 2012 (2385 lần đọc)


Thông Tin: Thành Kính Nguyện Cầu - GĐPTVN tại Hoa Kỳ


Ngày 16 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Nguyện Cầu Giác Linh - GĐPTVN Trên Thế Giới


Ngày 13 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Thông Tư - BHD GĐPT Tại Hoa Kỳ


Ngày 12 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Vọng Bái - BHD GĐPT Bình Định


Ngày 12 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Ngưỡng Vọng - BHD GĐPT Đà Nẵng


Ngày 10 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Chia Buồn - BHD GĐPT Bình Định


Ngày 10 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Phó Tăng Thống GHPGVNTN

Thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Phó Tăng Thống GHPGVNTN Đại Lão Hoà thượng Thích Hộ Giác vừa viên tịch

HO GIAC Thành k�nh đảnh lễ Giác linh Đức Phó Tăng Thống GHPGVNTN  Đại Lão Hoà thượng Th�ch Hộ Giác  vừa viên tịch

Thành kính đảnh lễ

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

vừa được tin Đức Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Tăng Thống Gíao Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam,

Đại Lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác

Vừa thâu thần viên tịch tại chùa Pháp Luân,
Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ
Lúc 6 giờ 19 phút ngày 22 tháng 10 năm Nhâm Thìn ( 05.12.2012 )
Trụ thế 86 tuổi, hạ lạp 66 năm.

Lễ nhập kim quan sẽ được cử hành lúc 9 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2012 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Nhâm Thìn) tại Chùa Pháp Luân.
Lễ trà tỳ sẽ được cử hành lúc 13giờ30 ngày 16 tháng 12 năm 2012 tại nhà quàn Vĩnh Phước

Sự ra đi của Hòa thượng là một mất mát lớn cho Giáo hội trong và ngoài nước.

BHD Trung Ương cùng toàn thể Huynh Trưởng , Đoàn sinh GĐPT Việt Nam,
Thành kính đảnh lễ và nhất tâm cầu nguỵện Giác Linh Đức Cố Phó Tăng Thống Ta bà nguyện mãn - Quả chứng vô sanh - Tái hiện đàm hoa.

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam


Ngày 09 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Chia Buồn - BHDTƯ GĐPTVN

BHT Trung Ương GĐPT Việt Nam chia buồn cùng HTr Nguyên Bảo, Htr Thắng Phước và Tang gia hiếu quyến

0 BHT  Trung Ương GĐPT Việt Nam chia buồn cùng HTr Nguyên Bảo, Htr Thắng Phước và Tang gia hiếu quyến

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

Nhận được tin

Là Cụ bà: NGUYỄN THỊ TỨ
Pháp Danh : DIỆU TRINH

Sanh năm 1919 Kỷ Mùi
Chánh quán : Thừa Thiên Huế
Quy tây : lúc 14h30 ngày 07.12.1012
(nhằm ngày 24 tháng 10 năm Nhâm Thìn)
Hưởng thọ : 94 tuổi

Là Thân mẫu Huynh Trưởng Cấp Tín Nguyên Bảo Trần Nho
Tổng Thư Ký BHD GĐPT Lâm Đồng
Cũng là Thân mẫu của Huynh Trưởng Cấp Tín Thắng Phước Trần Thị Huế
Ủy Viên Thanh Nữ BHD GĐPT Lâm Đồng

Lễ nhập quan : 16h00 ngày 08.12.1012 nhằm ngày 25.10.Nhâm Thìn
Lễ Tịch Điện : 18h00 ngày 10.12.2012 nhằm ngày 27.10.Nhâm Thìn
Lễ Động quan: 08h00 ngày 11-12-2012 nhằm ngày 28-10-Nhâm Thìn
Lễ Hỏa Táng :09h00 ngày 11.12.2012 nhằm ngày 28.10.Nhâm Thìn tại Đài Hỏa Táng Du Sinh Đalat

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính chia buồn cùng Anh Nguyên Bảo, chị Thắng Phước và Tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu Đức A Di Đà phóng quang tiếp độ Hương Linh Cụ bà Diệu Trinh Vãng sanh cực lạc quốc.

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam


Ngày 09 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Thư Viện GĐPT Online - Thành tâm vọng bái


Ngày 09 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD GĐPT Ninh Thuận


Ngày 08 tháng 12 năm 2012


Thông Tin: Thành Kính Đảnh Lễ - Tỳ kheo Thích Xương Tín

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận Được Tin:

Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Tăng Thống Gíáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tân viên tịch, vào lúc 6 giờ 19 phút (giờ Houston) sáng thứ tư 5.12.2012, âm lịch 22 tháng 10 Nhân Thìn tại Chùa Pháp Luân ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, sau một thời gian lâm bệnh trầm trọng, trụ thế 84 tuổi.

Chúng con thành kính đảnh lễ giác linh hòa thượng, nguyện cầu giác linh hòa thượng, thượng Hộ hạ Giác cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập ta bà để hóa độ chúng sanh.

Tỳ kheo: Thích Xương Tín, pháp hiệu: Quảng Khải.
Cựu huynh trưởng GĐPT Khánh Vân, BHD.Đồng Nai, miền Khánh Hòa


Ngày 08 tháng 12 năm 2012


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


99946356
Page Generation: 0.14 Giây