Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Hiệp Kỵ 2013


Ngày 13 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam


Ngày 11 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Tưởng nguyện Húy Nhật Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ


Ngày 09 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần


Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,

Nhớ lời một bài hát có mấy câu “Này anh em ơi ! tiến lên tiến lên soi lại mình đi, tâm chúng ta vướng bận điều gì, tâm chúng ta vướng bận điều gì?!” Tập thể anh chị em chúng ta đông đảo quá, người ở trong nước, người ở Âu châu, người ở Úc Châu, người ở Mỹ châu … rồi mỗi người một vướng mắc khác nhau, biết đâu mà nói ra cho hết và ai có thể giải đáp được đây? Đó là nguyên nhân Ban Biên Tập xin chọn câu chuyện của ông Subhadda (chúng ta quen gọi là Tu Bạt Đà La) vị đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn để làm chủ đề cho Lá Thư Đẩu Tuần hôm nay.

Thưa Anh Chị Em,

Subhadda là một người Bà-La-Môn sống ở xứ Câu-Thi-La của Ấn Độ cổ xưa, sống trên 100 tuổi, thường theo học với các vị sư không phải là đệ tử Phật, Ông chưa thỏa mãn với những điều học được và còn quá nhiều vướng mắc. Khi nghe tin đức Phật sắp nhập diệt trong rừng Sa-la thuộc xứ sở của ông, ông bèn đến, xin yết kiến đức Phật để thưa hỏi về 3 câu hỏi còn vương vấn trong lòng vì chưa ai trả lời thỏa đáng cho ông.

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 04 năm 2013 (2303 lần đọc)


Thông Tin: Gây Quỹ Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt - GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi


Ngày 04 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Thưa Anh Chị Em Lam viên bốn phương,

Trong kinh sách xưa, không chỉ Kinh Phật mà cả Vệ Đà hay Áo Nghĩa Thư v.v.. đều có “ngôn ngữ biểu tượng” (symbolism); không phải ngày nay chúng ta đọc thấy khó hiểu mà chính người thời đại ấy cũng phải nghe giảng giải mới nắm bắt ý nghĩa đuợc. Đức Phật thường nói Đạo cho đệ tử của mình nghe cả trong thính phòng và cả ngoài đồng ruộng, bên bờ sông, bên vách núi ven rừng v.v.. không câu nệ nơi chốn nào cả.

Một hôm, Phật và Tăng đoàn đi dọc theo sông Hằng, ngài gọi các vị tỳ kheo cùng đi, chỉ cho họ thấy một khúc gỗ đang trôi dưới sông và nói:

 - Các thầy tỳ kheo! Khúc gỗ kia, nếu không bị
vướng mắc vào hai bờ, nếu không chìm đắm nửa chừng, nếu không bị mắc cạn vào một cồn cát nào đó, nếu không bị người ta vớt lên, nếu không bị dòng nước xoáy cuốn đi, nếu không bị mục nát từ bên trong thì sẽ cứ trôi như thế cho đến ngày ra được biển cả. Các vị cũng như vậy đó! trên đường tu Đạo, nếu các thầy không vướng mắc vào hai bờ, nếu không chìm đắm nửa chừng, nếu không bị mắc cạn vào một cồn cát nào đó, nếu không bị người ta vớt lên, nếu không bị nước xoáy cuốn đi và nếu không bị mục nát từ bên trong thì chắc chắn các vị sẽ đi tới đại dương của sự giải thoát và giác ngộ hoàn toàn.

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 04 năm 2013 (2574 lần đọc)


Thông Tin: Kính Mừng Khánh Đản Đức Quán Thế Âm Bồ Tát


Ngày 29 tháng 03 năm 2013


Thông Tin: Học Bổng GĐPT Kim QuangMục Đích:

Học Bổng GĐPT Kim Quang nhằm khích lệ tinh thần và một chút tài chánh để khuyến khích những đoàn sinh
hiểu biết những căn bản của GĐPT, và có lý tưởng phục vụ cho gia đình, học đường, và xã hội. Ở GĐPT,
chúng tôi hiểu là hạnh phúc và an lạc của mỗi cá nhân, gia đình, và xã hội sẽ tùy thuộc vào nền tảng giáo lý căn
bản của Đạo Phật - Từ bi, Trí tuệ - và cũng tùy thuộc vào những người có tinh thần phục vụ cho lợi ích nhân
sinh.
Những nguyên tắc trên là kim chỉ nam của tổ chức GĐPT; đã được hướng dẫn và dạy dỗ cho đoàn sinh ở
mọi lứa tuổi. Vì vậy cho nên chúng tôi tin là học bổng này sẽ hổ trợ các em tiếp tục lý tưởng phục vụ trên.

Điều Kiện:
- Hiện là sinh viên đại học năm đầu trong niên học 2013-2014
- Đã hoặc đang thường xuyên sinh hoạt với GĐPT ở Quốc nội với ít nhất 2 năm thâm niên
- Có giấy trúng tuyển vào đại học hoặc học bạ của đại học khóa đầu

Hồ Sơ Gồm Có:
- Điền đơn đính kèm đầy đủ
- Viết bài luận ngắn về mình, hoặc bài tiểu luận khoảng 500 từ (xem câu hỏi trong đơn kèm)
- Phiếm điểm của trường trung/đại học
- Ít nhất là một lá thư giới thiệu
- Thư kiểm chứng sinh hoạt được Liên Đoàn Trưởng hoặc Bác Gia Trưởng điền và đóng dấu đơn vị

Xem tiếp
Ngày 29 tháng 03 năm 2013 (2718 lần đọc)


Thông Tin: Thành Kính Chia Buồn - BHD GĐPT Miền Liễu Quán, HK

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Liễu Quán nhận được tin

Nhạc Mẫu Huynh trưởng Quảng Long - Nguyễn Thế Phước
Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ;
Thành viên Ban Hướng Dẫn Miền Tố Liên là

Cụ Bà CHƠN THI Trần Thị Cầm
từ trần lúc 20 giờ 30 ngày 25 tháng 3 năm 2013 tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida, USA
Hưởng thọ 80 tuổi


Nguyện Cầu Chư Phật mười phương tiếp độ Hương Linh cụ bà Chơn Thi - Trần Thị Cẩm sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.
Thành kính chia buồn cùng Huynh trưởng Quảng Long - Nguyễn Thế Phước Tang gia hiếu quyến

NGUYÊN VINH Nguyễn Ngọc Mùi
PTB Truyền Thống Xã Hội


Ngày 28 tháng 03 năm 2013


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Quảng Đức, HK

ĐƯỢC TIN BUỒN

Bào Huynh của
Htr QUẢNG GIÁO HUỲNH VĂN CHỈ
Gia Trưởng GĐPT Chánh Kiến, Miền Quảng Đức

Htr CẤP TÍN QUẢNG CƯ
HUỲNH VĂN CỬ
Nguyên Thành viên Đoàn Cựu Huynh Trưởng Miền Quảng Đức

tạ thế lúc 5:30 chiều ngày 23/03/2013
tức là ngày 12 tháng 2 năm Quý Tỵ
tại Memory Hospital, Monterey Bay, CA Hoa Kỳ
Hưởng Thọ 71 tuổi

Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức xin thành kính chia buồn
cùng Htr GIA TRƯỞNG Huỳnh Văn Chỉ cùng tang quyến
Nguyện cầu Hương linh của Htr QUẢNG CƯ HUỲNH VĂN CỬ
SỚM VẢNG SANH CỰC LẠC QUỐC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TM Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức
TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp


Ngày 27 tháng 03 năm 2013


Thông Tin: Thành Kính Chia Buồn - BHD GĐPT Khánh Hòa, HK

Nhận Được Tin Buồn:

Htr Tâm Bửu Võ Nghệ
Thành Viên BHD GĐPT Miền Tố Liên
Gia Trưởng GĐPT Linh Mụ

Vừa tạ thế ngày 12 tháng 2 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 23 tháng 3 năm 2013
Tại thành phố Atlanta, tiểu bang Geogia

Thành kính chia buồn cùng BHD GĐPT Miền Tố Liên, GĐPT Linh Mụ và tang quyến, nguyện cầu chư Phật phóng quang tiếp độ hương linh Htr Tâm Bửu vãng sanh lạc cảnh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BHD GĐPT Miền Khánh Hoa, HK 
Quảng Dũng Hồ Chí Cường


Ngày 27 tháng 03 năm 2013


Thông Tin: BHD Hoa Kỳ Thành Kính Phân ƯuNgày 27 tháng 03 năm 2013


Thông Tin: Hội Đồng Cấp Tấn, Dũng Hoa Kỳ - Phân ƯuNHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Nhạc Mẫu của Huynh Trưởng QUẢNG LONG Nguyễn Thế Phước
Là Cụ BàTRẦN THỊ CẨM - Pháp Danh CHƠN THI
Vừa từ trần lúc 23:30 ngày 25/03/2013 Tức là ngày 14 tháng 2 năm Quý Tỵ tại TP Orlando, Florida, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 80 tuổi

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng anh THẾ PHƯỚC
và Chị KHÁNH TRANG cùng tang quyến
Nguyện cầu Hương linh Cụ Bà sớm về Miền Cực Lạc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Htr Tâm Vinh - Đoàn Văn Lộc
Cùng Toàn Thể Thành viên
HỘI ĐỒNG CẤP TẤN, DŨNG HOA kỲ

Ngày 27 tháng 03 năm 2013


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Khánh Hòa, HKNHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Nhạc Mẫu của Huynh Trưởng QUẢNG LONG Nguyễn Thế Phước
Là Cụ BàTRẦN THỊ CẨM - Pháp Danh CHƠN THI
Vừa từ trần lúc 23:30 ngày 25/03/2013 Tức là ngày 14 tháng 2 năm Quý Tỵ tại TP Orlando, Florida, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 80 tuổi

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng anh THẾ PHƯỚC
và Chị KHÁNH TRANG cùng tang quyến
Nguyện cầu Hương linh Cụ Bà sớm vãng sanh lạc cảnh

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BHD GĐPT Miền Khánh Hòa, HK
Quảng Dũng Hồ Chí Cường

Ngày 27 tháng 03 năm 2013


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Tố LiênBan Hướng Dẫn GĐPT Miền Tố Liên

Vừa nhận được tin buồn Nhạc mẫu của Huynh trưởng  Quảng Long - Nguyễn Thế Phước,
Là cụ bà Trần Thị Cẩm - Pháp danh Chơn Thi
Vừa tạ thế lúc 23h30 ngày 25 tháng 3 năm 2013 tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ.
Toàn thể Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT miền Tố Liên thành kính phân ưu cùng Htr Quảng Long và Tang quyến

Nguyện cầu mười phương chư Phật tiếp dẫn Hương Linh cụ bà Chơn Thị sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Miền tố liên ngày 27 tháng 3 năm 2013
TM BHD miền Tố Liên
Nguyên Túy - Lê Trọng Dương

Ngày 27 tháng 03 năm 2013


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD GĐPT Ninh Thuận


Ngày 26 tháng 03 năm 2013


Thông Tin: Cáo Phó - Quảng Long Nguyễn Thế PhướcGia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Vợ, Mẹ, Bà nội, Bà ngoại, Cố ngoại của chúng tôi là:
Cụ Bà TRẦN THỊ CẦM
Pháp danh: Chơn Thi
Sinh năm: Quý Dậu
Nguyên quán: Thái Dương Hạ - Hương Điền – Thừa Thiên – Việt Nam
Trú quán: Orlando – Florida – U.S.A.
Từ trần lúc 23g30 ngày 25-03-2013 tại Orlando – Florida
Hưởng thọ 80 tuổi

Linh cữu quàn tại A Community Funeral Home 910 W. Michigan St. Orlando, FL 32805


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 03 năm 2013 (2342 lần đọc)


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Thưa Anh Chị Em Áo Lam bốn phương,

Mặc dù chúng ta đã từng dạy cho đàn em mình “nghệ thuật nghe Pháp thoại” nghĩa là chúng ta đã biết thái độ nghe Kinh, nghe Pháp, phải như thế nào mới đúng cách, nhưng đôi khi chúng ta vẫn còn phạm nhiều sai lầm trong vấn đề này, nhất là nghe quý Thầy giảng Kinh qua hệ thống viễn liên hay nghe băng kinh v.v.. . Điều đáng lưu ý là không những chúng ta ngày nay mà hồi xưa, lúc đức Phật còn tại thế cũng đã có những người nghe Kinh, học Kinh thiếu nghiêm túc rồi. Xin chia sẻ với ACE câu chuyện về nghe Pháp và nguyên nhân của chướng ngại khiến người ta khó lòng nghe hiểu chánh Pháp.

Thuở đó, có 5 người đệ tử tại gia của đức Phật đến nghe ngài giảng Pháp tại chùa Kỳ Viên. Trong khi đức Phật đang giảng nói, một người ngồi ngủ gục, một người lấy ngón tay vẽ vạch dưới đất, người thứ ba ngồi phía sau gần gốc cây, lắc nhẹ vào cành lá, người thứ tư ngẩng đầu lên nhìn bầu trời còn người thứ năm, ngồi gần bên đức Phật chăm chỉ nghe lời Phật, chẳng bỏ sót câu nào. Tôn giả A Nan đứng hầu bên cạnh Phật, nhìn thấy rất rõ cả năm người nên khi đức Phật giảng xong, tôn giả thưa riêng với ngài về thái độ nghe kinh của họ. Đức Phật nói: “này A Nan, năm người cư sĩ này còn chưa dẹp bỏ xong các thói quen của họ trong kiếp trước. Người ngồi ngủ gục, kiếp trước vốn là một con rắn, thường khoanh mình lại nằm trong xó, ngủ triền miên. Người thứ hai thì kiếp trước là một con trùn thường chui qua chui lại trong đất. Người thứ ba kiếp trước là một con khỉ, cứ luôn chuyền cành nọ sang cành kia. Người thứ tư, đời trước là một nhà chiêm tinh cứ ngẩng đầu lên xem các vì sao trên trời còn người thứ năm kiếp trước là một nhà toán học. Này A Nan, cần phải chú tâm chăm chỉ mới biết nghe chánh Pháp. Vẫn còn rất nhiều người chẳng biết chú ý lắng nghe”


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 03 năm 2013 (1771 lần đọc)


Thông Tin: Tưởng niệm húy nhật Cố Huynh Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

Nhân Húy kỵ lần thứ 4

( 23/3/2009 – 23/3/2013 )

Ngày 22 tháng 03 năm 2013


Thông Tin: Ngày Truyền Thống - GĐPT Ninh Thuận


Ngày 20 tháng 03 năm 2013


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100460650
Page Generation: 0.25 Giây