Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Chung lòng khấn nguyện - Cố HT Nguyễn Thế Phong


Ngày 01 tháng 05 năm 2013


Thông Tin: Tân Viên Tịch - BHD GĐPT Bình Định


Ngày 01 tháng 05 năm 2013


Thông Tin: Thư Phân Ưu - Ban BHD GĐPT Trên Thế Giới


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 04 năm 2013 (1671 lần đọc)


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Ninh Thuận


Ngày 29 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Phóng Đại Quang Minh - GĐPT Đức LâmBÀ NỘI của HT sơ cấp Thiện Định - Đinh Hoàng Tâm Q. Đoàn Phó Thiếu Nam Đã từ trần vào chiều nay

BHT cùng đoàn sinh toàn đơn vị Nguyện Cầu Mười phương chư Phật Phóng đại quang minh, Tiếp Độ Hương Linh Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Mong rằng HT Hoàng Tâm vững tâm trước sự việc đau buồn này.

Ngày 29 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Phân Ưu - Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn Hoa KỳPHÂN ƯU


Nhận được TIN BUỒN

Thân phụ của HTr QUẢNG LONG Nguyễn Thế Phước
Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn Hoa Kỳ
Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội BHD Hoa Kỳ


Cụ ông NGUYỄN THẾ PHONG
Pháp danh TÂM TÚC
Huynh Trưởng cấp Tấn Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Sinh năm Bính Dần ( 1926 )
Nguyên quán Phú Cốc – Hà Hồi - Thượng Phúc - Thường Tín - Hà Đông
Tạ thế lúc 5g35 ngày 29 tháng 4 năm 2013
( Nhằm ngày 20 tháng 3 năm Quý Tỵ )
Tại Calamvale - Queensland - Australia
Hưởng thọ 88 tuổi

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng HTr QUẢNG LONG và Tang quyến
Nguyện cầu Hương linh Cụ Ông TÂM TÚC sớm vảng sanh Cực Lạc Quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

TM Hội Đồng Cấp Dũng - Tấn Hoa Kỳ
Chủ Tịch Ban Chấp Hành

TÂM VINH Đoàn Văn Lộc

Ngày 29 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Đồng Kính Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Tố Liên HK


KÍNH GỞI: Huynh Trưởng Quảng Long Nguyễn Thế Phước cùng Tang Gia Hiếu Quyến.

Ban Hướng Dẫn, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT miền Tố Liên vừa nhận được tin buồn là:

Thân Phụ của Huynh Trưởng Quảng Long Nguyễn Thế Phước, Phó Trưởng Ban Truyền Thống GĐPT Việt Nam Tại Hoa Ky, Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện BHD/GĐPT miền Tố Liên là Cụ Ông:

TÂM TÚC NGUYỄN THẾ PHONG,
Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam, vừa xã bỏ thân tứ đại về nơi an nghĩ cuối cùng ngày 29 tháng 4 năm 2013 tại Úc Châu,
Hưởng thọ 88 Tuổi.

Kính Nguyện Cầu Mười Phương Chư Phật Tiếp Dẫn Chơn Linh của Cụ Ông Tâm Túc sớm về nơi cõi Tịnh.

Đồng kính Phân Ưu cùng Huynh Trưởng Quảng Long và Tang Gia Hiếu Quyến.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Miền Tố Liên, Ngày 29 tháng 4 năm 2013
TM BHD miền Tố Liên.

Diệu Anh Nguyễn Thị Quỳnh Uyển.

Ngày 29 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Cáo Phó - HT Cấp Tấn Tâm Túc Nguyễn Thế PhongGia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Cha, ông nội, ông ngoại, cố chúng tôi là:

Cụ ông NGUYỄN THẾ PHONG
Pháp danh TÂM TÚC
Huynh Trưởng cấp Tấn Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Sinh năm Bính Dần (1926)
Nguyên quán Phú Cốc – Hà Hồi - Thượng Phúc - Thường Tín - Hà Đông
Tạ thế lúc 5g35 ngày 29 tháng 4 năm 2013
(Nhằm ngày 20 tháng 3 năm Quý Tỵ)
Taị Calamvale - Queensland - Australia
Hưởng thọ 88 tuổị

Linh cữu quàn tại Nhà Quàn George Hartnett
Số 42 Gaza Rd, Holland Park
Lễ viếng: 8g30 - 10g30 ngày 1/5/2013
Lễ Di quan và hoả táng:10g30 ngày 1/5/2013 tại Mt Thompson

Tang Gia đồng khấp báo

Trưởng Nam Nguyễn Thế Phước - Vợ Châu thị Khánh Trang và các con cháu
Thứ nam Nguyễn Thế Lộc - Vợ Nguyễn thị Nga và các con
Thứ nam Nguyễn Thế Hùng - Vợ Đỗ Kim Bích và con
Đích tôn Nguyễn Thế Hoàng
Trưởng Nữ Nguyễn thị Kiều Hạnh - Chồng Trần Hùng Minh và các con
Thứ nữ Nguyễn thị Kiều Thu - Chồng Trương Khả và các con cháu
Thứ nữ Nguyễn thị Kiều Ngân - Chồng Nguyễn Tô và các con
Thứ nữ Nguyễn thị Kiều My và con
Thứ nữ Nguyễn thị Kiều Nhi - Chồng Trần Thanh Sơn và các con
Thứ nữ Nguyễn thị Kiều Thư - Chồng Nguyễn Đỗ Thanh Quang và các con
Thứ nữ Nguyễn thị Kiều Thi - Chồng Nguyễn Đình Tú và các con

Ngày 29 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Nhất Tâm Niệm Vãng - BHD GĐPT Miền Khánh Hòa HKBan Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Khánh Hòa
vừa nhận được tin buồn:

Thân Phụ Huynh Trưởng cấp Tín - Nguyên Liễu Phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Miền Thiện Hoa
Nhạc Phụ của Huynh Trưởng Không Thiên - Sử Quốc Việt - Phó Trưởng Ban Quản Trị Ðiều Hành Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Thiện Hoa

Cụ Ông LÊ VĂN TẮC
Sinh Năm 1933
Từ trần lúc 2 giờ 39 ngày 26 tháng 4 năm 2013 tại thành phố Grand Rapids, tiểu bang Michigan
Hưởng thọ 81 tuổi


Nguyện cầu mười phương Chư Phật phóng quang tiếp độ Hương Linh cụ ông sớm Vãng Sanh Tịnh Độ.
Thành kính chia buồn cùng Huynh trưởng Nguyên Liều và Huynh trưởng Không Thiên cùng Tang gia hiếu quyến

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Trưởng Ban
Quảng Dũng Hồ Chí Cường

Ngày 27 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Tố Liên HK


BHD Miền Tố Liên vừa nhận được tin buồn là:

Thân Phụ Huynh Trưởng Nguyên Liễu,Phó TTK BHD miền Thiện Hoa và Nhạc Phụ Huynh Trưởng Không Thiên Sử Quốc Việt, Phó Trưởng Ban Quản Trị Điều Hành BHD miền Thiện Hoa là

Cụ Ông: LÊ VĂN TẮC từ trần lúc 2 giờ 39 phút ngày 26.4.2013 tại thành phố Grand Rapids, Michigan. Hưởng Thọ 81 tuổi.

Toàn thể BHD, Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT miền Tố Liên thành kính Phân Ưu cùng hai Huynh Trưởng Nguyên Liễu và Không Thiên cùng gia đình Tang Quyến.

Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Ông sớm tiêu diêu miền Cực Lạc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Miền Tố Liên ngày 27.4.2013
TM/BHD Miền Tố Liên.
Nguyên Túy Lê Trọng Dương.

Ngày 27 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Tri Ân - Cảm TạTRI ÂN - CẢM TẠ


Đại biện Gia tộc Nội Ngoại Họ VÕ Họ HUỲNH,
chúng con thành tâm đảnh lễ Tam Bảo,
hiện tiền Nhị vị Viện chủ BẢO LÂM TỰ - PHẬT ÂN TỰ,
Chư vị Trú trì quý Tự viện, Chư Tôn đức Tăng Ni,
đã lân mẫn Chừng minh - Kinh sư - hộ niệm.

Cảm ân - Quý Đạo hữu, quý đơn vị, Cơ quan, đoàn thể,
Hội đồng hương Huế tại TP/HCM
Ban hướng dẫn GĐPT BIÊN HÒA, LONG THÀNH,
Đoàn CHT&ĐS GĐPT Khánh Hòa
Quý vị Thông gia, Bà con lân gia,
cùng quý thân hữu...
đã viếng tang, phúng điếu, điện chia buồn, tiễn đưa:

CHỒNG, CHA, ÔNG, NHẠC PHỤ, Nội Ngoại Tổ chúng tôi:
Phật tử thọ Tam quy Ngũ giới - Pháp danh THIỆN PHƯỚC
Thế Danh VÕ VĂN DƯƠNG, thượng thọ 86 năm tuổi,
Vãng sanh hồi 21 giờ 15 phút, ngày 28 tháng giêng, Quý Tỵ
tại tư gia, An Phước-Đồng Nai, đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Lại nữa, hôm nay ngày 18 tháng 3, Quý Tỵ được Thính Pháp văn Kinh -
Y giáo phụng hành cúng dường Trai tăng -
nhân Thất thất Trai tuần Hương linh Phật tử THIỆN PHƯỚC.
Pháp sự, hiếu sự hoàn mãn;

Hiếu quyến chúng con Thân tâm thanh tịnh, kính lễ Chư Tôn đức Tăng Ni,
Ngưỡng mong quý thiện hữu luôn Thân An Tâm lạc, pháp sự viên thành .

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Đại biện - Tang gia hiếu quyến
Quả phụ VÕ VĂN DƯƠNG,
Khuê danh HUỲNH THỊ MỸ
cùng Đại Gia đình

Kính bái.

Ngày 27 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Miền Thiện HoaBan Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Thiện Hoa vừa nhận được tin:
Thân Phụ Huynh Trưởng cấp Tín - Nguyên Liễu phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Miền Thiện Hoa
cũng là Nhạc Phụ của Huynh Trưởng Không Thiên - Sử Quốc Việt - Phó Trưởng Ban Quản Trị Ðiều Hành Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Hoa là:

Cụ Ông LÊ VĂN TẮC
Sinh Năm 1933
từ trần lúc 2 giờ 39 chiều ngày 26 tháng 4 năm 2013 tại thành phố Grand Rapids, tiểu bang Michigan, USA
Hưởng thọ 81 tuổi


Nguyện Cầu Chư Phật mười phương tiếp độ Hương Linh cụ ông LÊ VĂN TẮC sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.
Thành kính chia buồn cùng Huynh trưởng Nguyên Liều và Huynh Trưởng Không Thiên cùng Tang gia hiếu quyến

Nguyên Trà - Trần Ðình Ðài
Tổng Thư Ký

Ngày 26 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Tưởng niệm Cư Sĩ Chánh Trí MAI THỌ TRUYỀN


Ngày 24 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Phù Hiệu Trại Dũng & Hạnh - GĐPT Miền Liễu Quán, Hoa KỳNgày 23 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Thưa Anh Chị Em Áo Lam bốn phương,

Chữ mà Anh Chị Em chúng ta hay nói đến nhất là chữ “TU”; nào là chương trình tu học, tham dự khóa tu, tu học Phật Pháp v.v.. Nhưng nếu có 1 em đoàn sinh hỏi cắc cớ rằng “thưa Anh / Chị tu là gì? Anh / Chị đã tu được bao nhiêu năm” v.v.. chắc chắn là chúng ta hơi bối rối, lúng túng, bởi vì “ai tu nấy chứng” và bản thân mình, nhiều khi mình đâu có biết mình tu ngang đâu rồi!   !!

Xin thưa, hầu hết Anh Chị Em Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử chúng ta là vậy, ít ai dám vỗ ngực nói: tôi đã đắc quả Tu Đà Hoàn, hay A Na Hàm hay A La Hán cả!   !!

Điều đó rất dễ hiểu vì tu là chuyện của mình nhưng mình có thực tu hay không còn do cái biểu hiện của mình khi hữu sự (nghĩa là khi “đụng chuyện”) mới biết được. Thật vậy, trong bài giảng “Thước đo người tu” của Thầy Thích Trí Siêu (ở Pháp), Thầy dạy:

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng v.v.. nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không?

Xem tiếp
Ngày 22 tháng 04 năm 2013 (2017 lần đọc)


Thông Tin: Tân Viên Tịch
CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN

- Viện chủ Tổ đình Thiên Đức, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Sau thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thâu thần thị tịch vào lúc: 6h30’ ngày 20/4/2013 (nhằm ngày 11/3/ Quí Tỵ) tại Tổ đình Thiên Đức, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Trụ thế: 83 năm
Hạ lạp: 63 năm


- Kim quan Cố Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Thiên Đức. xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
- Lễ nhập kim quan lúc:20h00’ ngày 20/4/2013 (nhằm ngày 11/3/Quý Tỵ).
- Lễ Phúng điếu: 7h00’ ngày 21 /4 /2013 (nhằm ngày 12/3/Quý Tỵ).
- Lễ Truy niệm: 8h00’ ngày 24 / 4 /2013 (nhằm ngày 15/3/Quý Tỵ).

- Lễ Phụng tống Kim quan nhập Bảo tháp: 9h00’ ngày 24/4 /2013 (nhằm ngày 15/3/Quý Tỵ) tại Tổ đình Thiên Đức, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Ngày 20 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Húy Nhật 20 năm HT Như Tâm Nguyễn Khắc Từ


Ngày 17 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần


Thưa Anh Chị Em Áo Lam bốn phương,

“Trên thế gian này có rất nhiều tập đoàn, đoàn thể nhưng không có đoàn thể nào như đoàn thể Gia Đình Phật Tử” đó là lời phát biểu của một vị thiện tri thức không phải là thành viên Gia Đình Phật Tử. Khi được hỏi lý do, vị ấy nói rằng: Gia Đình Phật Tử được thành lập hơn nửa thế kỷ, những người đoàn viên Gia Đình Phật Tử thuộc đủ mọi lứa tuổi, mọi trình độ học vấn, mọi thành phần xã hội, thành phần chính trị và từ trong nước bây giờ đã lan ra hải ngoại rồi! Nhớ xưa thời còn nhiều đảng phái, nào là Quốc Dân Đảng, Đại Việt Đảng, Việt Minh Đảng, Cần Lao Đảng, Dân Chủ Đảng v.v..

A
nh chị em Huynh trưởng có thể có rt nhiều khuynh hướng chính trị nhưng không bao giờ nghe các anh chị tranh cãi nhau hay bàn bạc về sự khác biệt giữa các khuynh hướng chính trị trong nước hay tuyên truyền cho khuynh hướng chính trị của mình. Những buổi họp, hội thảo, hội luận v.v.. chỉ có một nội dung là Phật Pháp, Chuyên môn, các chuyên đề, tham luận …. cũng đều nhắm vào mục tiêu giáo dục, đào tạo thanh thiếu niên thành Phật tử chân chính và đặc biệt Gia Đình Phật Tử sống bằng tình thương và tự nguyện vì đàn em, vì thế hệ trẻ, chứ không vì cái riêng của mình, dù là dưới hình thức vật chất hay tinh thần.

Cũng vì vậy mà cho dù kinh tế thế giới hay kinh tế quốc gia có suy sụp, chế độ này lên chế độ kia xuống … Gia Đình Phật Tử vẫn không bị suy sụp theo vì Huynh trưng không ăn luơng, không cần đến bỗng lộc của bất cứ nhà nước nào!


Xem tiếp
Ngày 15 tháng 04 năm 2013 (2162 lần đọc)


Thông Tin: Hội Thảo Ngành Nam


Ngày 13 tháng 04 năm 2013


Thông Tin: Hiệp Kỵ 2013


Ngày 13 tháng 04 năm 2013


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


99946394
Page Generation: 0.22 Giây