Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Miền Tố Liên - Hoa Kỳ


Ngày 29 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Thành Kính Chia Buồn - GĐPTVN Tại Hoa Kỳ


Ngày 28 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi


Ngày 28 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - GĐPTVN Tại Âu Châu


Ngày 28 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Thư Cảm Tạ

tranh-hoa-sen-11z


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 08 năm 2013 (1913 lần đọc)


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Thưa Anh Chị Em Lam Viên bốn phương,

Nhân mùa Vu Lan, chúng ta hãy nói chuyện về gia đình: cha mẹ, con cái, dâu, rễ v.v.. thời đức Phật. Quan điểm của ngài về chữ Hiếu rất rộng rãi, rất phóng khoáng …

Đức Phật dạy: nếu cha mẹ làm sai, sống đời bất thiện, làm những việc bất thiện thì dù làm con, chúng ta phải biết bày tỏ thái độ của mình để đưa cha mẹ trở về nẻo chánh. Chúng ta là Phật tử, ngoài cha mẹ sinh chúng ta ra, chúng ta còn Thầy tổ, Bổn sư … khi quí vị này làm điều gì sai mình cũng phải thưa trình chứ không phải vì nhu nhuợc, khiếp sợ, không dám nói lại còn cho rằng mình như thế là hiếu kính đối với Thầy Tổ mình v.v..

Thời đức Phật là thời đại phong kiến, xứ Ấn Độ lại là “phong kiến gộc” nữa, nghĩa là xã hội có tới 4 giai cấp và phụ nữ chưa đựơc tôn trọng đúng mức (sau này thì Ấn Độ đã có nữ thủ tướng); thế nhưng đất nước này đã có một người nữ Phật tử rất xuất sắc tên là Visãkhã, mới 7 tuổi đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn và điều đáng làm chúng ta thán phục là bà đã dám “sửa sai” cha chồng của mình và đưa ông ta đến với đạo Phật. Câu chuyện được đức Phật kể lại cho chư vị tỳ kheo nghe, như sau:

Cha chồng của Visãkhã tên là Migãra (tạm gọi là ông Mỹ) là một người rất giàu có ở Xá Vệ. Một hôm ông Mỹ đang ngồi ăn cơm thì có một vị tỳ kheo dừng lại trước cửa nhà để khất thực. Ông Mỹ làm như không thấy, cứ tiếp tục ăn, không chịu bố thí cúng dường như mọi người. Visãkhã thấy vậy mới thưa với vị tỳ kheo rằng: “Xin ngài tha lỗi cho, cha chồng của tôi đang bận ăn các thức ăn còn dư nên không thể cúng dường cho ngài đựơc” Nghe con dâu nói vậy, ông Mỹ giận lắm, đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà. Visãkhã không chịu đi vì cho rằng mình không có lỗi gì cả; nàng yêu cầu mời 8 vị trưởng thượng trong làng đến để xét xem nàng có lỗi hay không. Khi các vị trưởng thượng đến nhà, ông Mỹ trình bày rằng: Tôi đang dùng các thức ăn tươi tốt, đựng trong những chén dĩa bằng vàng như thế này mà con dâu tôi dám bảo là tôi đang ăn đồ ăn dư thừa.

Xem tiếp
Ngày 26 tháng 08 năm 2013 (1726 lần đọc)


Thông Tin: Ánh Sáng Phổ Minh


Ngày 26 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Hỏa Khanh Hóa Liên Trì


Ngày 26 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Nhất Tâm Cầu Nguyện - GĐPTVN Tại Hoa Kỳ


Ngày 26 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Thư Viện GĐPT chung lòng khấn nguyện


Ngày 24 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: BHD GĐPT Đà Nẵng - Phân Ưu


Nam mô A Di Đà Phật

 Nhận được tin:

Huynh trưởng cấp Tấn TRƯƠNG CÔNG OAI

Pháp danh: Phổ Minh

Trưởng ban Ban hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng

Sinh năm 1940 (Tân Tỵ)

Đã từ trần vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 20 tháng 08 năm 2013

nhằm ngày 14 tháng 07 năm Quý Tỵ

Hưởng thọ 73 tuổi.

 ***

Ban hướng dẫn – Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPT Đà Nẵng

 Nhất tâm nguyện cầu hương linh Anh

Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

  Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến và Ban hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn – HĐHT Cấp Tấn GĐPT Đà Nẵng


Ngày 24 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Phân ưu - GĐPTVN Tại Hải Ngoại

PHÂN ƯU


Nhận được tin buồn

HTr. PHỔ MINH TRƯƠNG CÔNG OAI
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT LÂM ĐỒNG
đã tạ thế
Ngày 20 tháng 8 năm 2013 (tức là ngày 14 tháng 7 năm Quý Tỵ)
Tại Tp.HCM - Hưởng thọ 73 tuổi

Xin thành kính chia buồn củng Tang Quyến
Nguyện cầu Hương Linh anh sớm
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Thành Kính Phân Ưu
TÂM ĐĂNG
Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại

Ngày 24 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Trại Vạn Hạnh 5 GĐPT Việt Nam Phân Ưu

anh Oai 676

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 08 năm 2013 (2388 lần đọc)


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD GĐPT Cam Ranh

BHD.GĐPT CAM RANH THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

- BAN HƯỚNG DẪN
- HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN
- TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG và ĐOÀN SINH

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến BHD.Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng cùng toàn gia hiếu quyến của:

HTr cấp Tấn Phổ Minh – TRƯƠNG CÔNG OAI
Trưởng BHD.GĐPT Lâm Đồng

Nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật phóng quang tiếp độ Hương Linh Anh Phổ Minh cao đăng Phật quốc.

Ngày 23 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi


Ngày 22 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Thành Kính Chia Buồn - BHD GĐPT Bình PhướcNam mô A Di Đà Phật
Nhận được tin:

Huynh trưởng cấp Tấn TRƯƠNG CÔNG OAI
Pháp danh Phổ Minh
Trưởng ban Ban hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng
Sinh năm 1940 (Tân Tỵ)
Đã từ trần vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 20 tháng 08 năm 2013
nhằm ngày 14 tháng 07 năm Quý Tỵ
Hưởng thọ 73 tuổi.
***

Ban hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Bình Phước
Nhất tâm nguyện cầu hương linh Anh
Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến và Ban hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Phước

Ngày 22 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Trang nhà Quảng Đức Phân Ưu


Ngày 22 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: PHÂN ƯU. BHD Bình Thuận


Ngày 22 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Phân Ưu - BHD GĐPT Quảng Nam


Ngày 21 tháng 08 năm 2013


Thông Tin: Vô Cùng Thương Tiếc - BHD GĐPT Bình Định


Ngày 21 tháng 08 năm 2013


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100408402
Page Generation: 0.23 Giây