Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Thượng Tọa Thích Đồng Huệ - Ân Sư GĐPT Việt Nam viên tịch


Ảnh của Tam Phap.

Ngày 02 tháng 12 năm 2013


Thông Tin: THƯ TRI ÂN - BHD Quảng Nam


Ngày 30 tháng 11 năm 2013


Thông Tin: Khóa Tu Học Phật Pháp 13 - GHPGVNTNHN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan


Ngày 30 tháng 11 năm 2013


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần


Thưa Anh Chị Em Lam viên bốn phương ,

Chúng ta thường kể cho các em nghe về những câu chuyện ngụ ngôncủa LaFontaine, những chuyện cổ tích của Anderson .. nhưng không bao giờ kể những câu chuyện ngụ ngôn do đức Phật dạy ; vì sao ? _Xin thưa,  vì thường đó là những chuyện đức Phật dùng để dạy đệ tử của ngài nên các em của chúng ta khó tiếp nhận, khó hiểu ý nghĩa . Hôm nay chúng tôi xin kể cho ACE chúng ta một trong những câu chuyện ngụ ngôn của đức  Phật .

Có 2 con quỷ dành nhau một cái hộp, 1 cái gậy và 1 đôi giày. Một ngưòi hỏi chúng : mấy thứ này tầm thuờng qúa mà! Sao phải đánh nhau mãi vì chúng?


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 11 năm 2013 (2358 lần đọc)


Thông Tin: Phân Ưu - Htr Nhật Hồng - BHD GĐPT Tại Âu Châu


Ngày 24 tháng 11 năm 2013


Thông Tin: GĐPT Khánh Trà - Thông Báo


Xem tiếp
Ngày 23 tháng 11 năm 2013 (2372 lần đọc)


Thông Tin: Tin Buồn - GĐPT Liên Hoa - BHD Lâm Đồng


Ngày 21 tháng 11 năm 2013


Thông Tin: Hoa Khai Kiến Phật


Ngày 21 tháng 11 năm 2013


Thông Tin: Thành Kính Chia Buồn - GĐPTVN Tại Hoa Kỳ


Ngày 20 tháng 11 năm 2013


Thông Tin: TRUY NIỆM TIỀN ÂN - Trại sinh PLN3 Bình Định


Ngày 19 tháng 11 năm 2013


Thông Tin: Chương Trình & Ban Tang lễ Cố Htr. Nhật Hồng.


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 11 năm 2013 (2313 lần đọc)


Thông Tin: Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Phước thành kính phân ưu


Được tin
Cố Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

NGUYỄN ĐỂ

Pháp danh NHẬT HỒNG

Nguyên Phó Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng Trung Ương GĐPTVN.
Nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm BHD Trung Ương GĐPTVN.
Nguyên Đại Diện BHD Trung Ương tại Miền Khuông Việt.
Nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPT Lâm Đồng.

      Từ trần vào lúc 7g00 ngày 18 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 16.10. Quý Tỵ)
tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 
Nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh vãng sanh Cực Lạc
Thành kính phân ưu cùng Tang gia Hiếu quyến.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÌNH PHƯỚC


Ngày 19 tháng 11 năm 2013


Thông Tin: Chương Trình Tang Lễ Cố HT cấp Dũng Nhật Hồng - Nguyễn Để
Xem tiếp
Ngày 19 tháng 11 năm 2013 (1785 lần đọc)


Thông Tin: Vãng Sanh Cực Lạc - BHD GĐPT Gia Định


Ngày 18 tháng 11 năm 2013


Thông Tin: THÀNH KÍNH CẦU NGUYỆN


Ngày 18 tháng 11 năm 2013


Thông Tin: GĐPT Khánh Trà Thành Kính Phân Ưu - BHD Bình Thuận
Xem tiếp
Ngày 18 tháng 11 năm 2013 (1985 lần đọc)


Thông Tin: Tay sắp xa nhưng Tim không xa.


Ngày 18 tháng 11 năm 2013


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần


Thưa Anh Chị Em Áo Lam bốn phương, 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương có kể câu chuyện giữa đức Phât với các vị đệ tử của ngài về mạng sống của con người:

 Đức Phật hỏi: “Mạng sống của con người được bao lâu ?”

Một Thầy tỳ kheo đáp: Bạch Thế tôn, có thể cho là 100 năm

Đức Thế tôn mỉm cười và lại hỏi một Thầy tỳ kheo khác,

Thầy này trả lời: Bạch Thế tôn, vài chục năm thôi,

Đức Phật lại mỉm cười và hỏi tiếp một Thầy tỳ kheo khác,


Thầy này trả lời: Bạch Thế tôn, một tuần lễ

Đức Phật chỉ mỉm cười và hỏi một Thầy tỳ kheo khác nữa,

Thầy này trả lời: Bạch đức Thế tôn, một ngày một đêm

Đức Phật vẫn mỉm cười và lại hỏi một vị tỳ kheo ngồi gần đó,

Thầy ấy trả lời: “Bạch Thế tôn, mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở”

Đức Phật gật đầu, xác nhận.


Xem tiếp
Ngày 18 tháng 11 năm 2013 (1641 lần đọc)


BHD Ninh Thuận - Phân Ưu Htr Nhật Hồng

Nam mô A Di Đà Phật
nhận được tin
Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam
NGUYỄN ĐỂ – Pháp danh NHẬT HỒNG
Sinh năm Đinh Mão – 1927
Chánh Quán: Quảng Bình
Nguyên Phó Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng Trung Ương GĐPT VN
Nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm kiêm Đại Diện BHD TƯ. GĐPT VN tại Miền Khuông Việt
Nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPT Lâm Đồng
      Từ trần vào lúc 7h00 ngày 18 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày 16/10/Quý Tỵ), Hưởng Thọ 87 tuổi.
BHD GĐPT NINH THUẬN
Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh Anh
Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ngày 18 tháng 11 năm 2013


Thông Tin: GĐPT. Việt Nam: Cáo Tang

Anh De


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 11 năm 2013 (1996 lần đọc)


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100460645
Page Generation: 0.32 Giây