Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ nhất tâm cầu nguyện


Ngày 04 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu thành kính phân ưu


Ngày 04 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Điện Phân Ưu của GĐPT Khánh Hòa


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 01 năm 2014 (2052 lần đọc)


Thông Tin: Đoàn Cựu Huynh Trưởng - Đoàn Sinh GĐPT Khánh Hòa phân ưu


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 01 năm 2014 (1778 lần đọc)


Thông Tin: BHD GĐPT Quảng Nam - Thành Kính Phân Ưu


Ngày 03 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: BHD GĐPT Gia Định thành kính phân ưu

vong-hoa-11

Xem tiếp
Ngày 03 tháng 01 năm 2014 (1961 lần đọc)


BHD Ninh Thuận - Phân Ưu Htr Quảng Hội - Lê Cao Phan


Ngày 02 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: BHD GĐPT Bình Định - Thành Kính Phân Ưu


Ngày 02 tháng 01 năm 2014


BHD GĐPT Bình Phước Phân Ưu


Ngày 02 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: GĐPT Khánh Trà - BHD GĐPT Bình Thuận - Thành Kính Phân Ưu


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 01 năm 2014 (2071 lần đọc)


Thông Tin: Thầy Thích Xương Tín - Thành Kính Phân Ưu

lecaophan-

Xem tiếp
Ngày 02 tháng 01 năm 2014 (2487 lần đọc)


Thông Tin: Thông tư Lễ tang HTr Lê Cao Phan

  Untitled-1

Ngày 02 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Quyết định thành lập BTC Lễ tang HTr Lê Cao Phan

1 Le cao Phan 2z

Xem tiếp
Ngày 02 tháng 01 năm 2014 (2512 lần đọc)


Thông Tin: Khấp báo: HTR Cấp Dũng LÊ CAO PHAN Mệnh Chung

1 Le cao Phan 2z

 


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 01 năm 2014 (1792 lần đọc)


Thông Tin: Trang Nhà Thành Kính Phân Ưu.


Ngày 02 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Cam Ranh vừa nhận được tin

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPT VIỆT NAM:

Nhạc sỹ LÊ CAO PHAN

Pháp Danh: QUẢNG HỘI – Pháp Tự: NHUẬN PHÁP – Bút Hiệu: TẦM PHƯƠNG

Sinh năm 1923 (Quý Hợi)

Nguyên Ủy Viên Văn Nghệ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân lúc 01 giờ 00 ngày 02 tháng 01 năm 2014,

(nhằm ngày 02 tháng 12 năm Quý Tỵ) – Hưởng thọ 91 tuổi.

Toàn thể Lam viên GĐPT Cam Ranh thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn tang gia hiếu quyến của HTr cấp Dũng Nhuận Pháp – Lê Cao Phan

Nguyện cầu Chơn linh Anh cao đăng Phật quốc.

******Ngày 01 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Cung an chức sự Tang lễ HTr Cấp Dũng LÊ CAO PHAN

  cung an chuc su  

Ngày 01 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: BTC Tang lễ HTr Cấp Dũng LÊ CAO PHAN

    BTCA  

Ngày 01 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Chúc Mừng Năm Mới 2014


Ngày 01 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Chúc Mừng Năm Mới.


Ngày 01 tháng 01 năm 2014


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100382418
Page Generation: 0.23 Giây