Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: ĐIỆN THƯ KÍNH PHỤNG GIÁC LINHGIA-ĐÌNH PHẬT-TỬ VIỆT-NAM
B I - T R Í - D Ũ N G
GIA-ĐÌNH PHẬT TỬ LONG HOA - GALANG

ĐIỆN THƯ KÍNH PHỤNG GIÁC LINH

NAM-MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

Chúng con toàn thể Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử Long Hoa - Galang
nhất tâm đê đầu Kính Phụng Giác Linh :

Thượng Tọa
Thượng MINH Hạ TÂN


Thể nhập vô sinh - Cao đăng Phật Quốc
Hoạch vô sanh nhẫn - Hoàn đáo Sa Bà
Hóa độ chúng sanh - Đồng thành Phật Đạo

Đồng kính Phân Ưu chư Môn Đồ Pháp Quyến
Chùa Việt-Nam, Houston, Texas, USA


Phật lịch 2557.- Ngày 03 tháng 02 năm 2014
TM. Gia-Đình Phật-Tử Long Hoa - Galang
BAN-ĐIỀU HỢP LÂM THỜI

ĐỒNG KÍNH ĐẢNH LỄ GIÁC LINH

Ngày 04 tháng 02 năm 2014


Thông Tin: Khấp Báo - BHD GĐPT Miền Tố Liên, HK


Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tố Liên, Hoa Kỳ khấp báo:

Thân Mẫu của Huynh Trưởng Quảng Thành Nguyễn Thị Giáng Nguyên,
Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu & Huấn Luyện Miền Tố Liên
và là Vợ của Cố Huynh Trưởng Tâm Trình Nguyễn Đức Thạo là:

Bà Nguyễn Thị Hường,
đã qua đời lúc 11 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2014,
nhằm ngày 3 tháng giêng năm Giáp Ngọ tại Pensacolla, Florida.


Linh cữu sẽ đưa về Việt Nam an táng vào ngày mai lúc 9 giờ tối ngày 3.2.2014. Mọi chi tiết BHD Miền sẽ thông báo sau.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Kính Báo

Nguyên Túy Lê Trọng Dương

Ngày 04 tháng 02 năm 2014


Thông Tin: Cảm Tạ - Tang gia Lý Mạnh


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 02 năm 2014 (2055 lần đọc)


Thông Tin: Chúc Xuân Giáp Ngọ - GĐPT Miền Liễu Quán, Hoa Kỳ


Ngày 02 tháng 02 năm 2014


Thông Tin: Cung Chúc Tân Xuân - GĐPT Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ


Ngày 01 tháng 02 năm 2014


Thông Tin: Cung Chúc Tân Xuân - BVN GĐPT


Ngày 01 tháng 02 năm 2014


GĐPT Việt Nam tại Canada chúc Xuân Giáp Ngọ


Ngày 31 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Chúc Xuân Giáp Ngọ - GĐPTVN tại Hoa Kỳ


Ngày 30 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Mừng Xuân Di Lặc - GĐPTVN


Ngày 30 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: BHD Bình Định - THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Ngày 30 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Tiêu Diêu Chơn Thế Giới - BHD GĐPT Quảng Đức, Sài Gòn


Ngày 30 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Cáo Phó

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN
----------------------------Hương linh:
Ông LÝ MẠNH, sinh năm 1961 (Tân Sửu)

- Thân sinh chị Tâm Phương Tịnh Lý Thị Thanh, Thư ký GĐPT Chánh Giác kiêm Đoàn trưởng Đoàn Thiếu nữ
- Nhạc phụ anh Tâm Khai Sơn Nguyễn Anh Thy, Liên Đoàn trưởng GĐPT Chánh Giác, Ban viên BHD Quảng Đức - Sài Gòn.

Đã từ trần hồi 21 giờ 40, ngày 29/1/2014 (29 tháng Chạp, năm Quý Tỵ)
Lễ khâm liệm vào lúc 06 giờ 00, ngày 30/1/2014 (30 tháng Chạp, năm Quý Tỵ)
Lễ động quan vào lúc 07 giờ 00, ngày 1/2/2014 (Mùng 2 Tết Giáp Ngọ), hoả táng tại Đài hoả táng Bình Dương

Hưởng dương: 53 tuổi.

-- Gia đình Lưu Ly và Pha Lê đồng kính báo --

_/|\_ Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật _/|\_

Ngày 30 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Cung Chúc Tân Xuân - Gia Đình Áo Lam


Ngày 29 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Xuân Di Lặc - GĐPTVN Âu Châu


Ngày 28 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Tân Xuân Vạn Hạnh - GĐPTVN Hải Ngoại


Ngày 28 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần


Thưa Anh Chị Em Áo Lam bốn phương,
 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương có kể câu chuyện giữa đức Phât với các vị đệ tử của ngài về mạng sống của con người.
Đức Phật hỏi: “Mạng sống của con người được bao lâu?”
Một Thầy tỳ kheo đáp:  Bạch Thế tôn, có thể cho là 100 năm
Đức Thế tôn mỉm cười và lại hỏi một Thầy tỳ kheo khác,
Thầy này trả lời:  Bạch Thế tôn, vài chục năm thôi,
Đức Phật lại mỉm cười và hỏi tiếp một thầy tỳ kheo khác,
Thầy này trả lời: Bạch Thế tôn, một tuần lễ
Đức Phật chỉ mỉm cười và hỏi một thầy tỳ kheo khác nữa,
Thầy này trả lời: Bạch Thế tôn, một ngày một đêm
Đức Phật vẫn chỉ mỉm cười và lại hỏi một vị tỳ kheo ngồi gần đó,
Thầy ấy trả lời: Bạch Thế tôn, mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở
Đức Phật gật đầu, xác nhận.

Tổ Qui Sơn cũng nói: “Chuyển tức tức thị lai sanh” có nghĩa là “khi chuyển một hơi thở vào thành một hơi thở ra là chúng ta đã sanh ra một đời khác rồi” nói cách khác, đời người thật ra chỉ giới hạn trong một hơi thở. Thật vậy, hơi thở vào không có hơi thở ra hay hơi thở ra không có hơi thở vào là dấu hiệu chấm dứt sự sống !

Xem tiếp
Ngày 26 tháng 01 năm 2014 (1748 lần đọc)


BHD Ninh Thuận phân ưuNam mô A Di Đà Phật
nhận được tin
Cụ Bà: MAI THỊ HÒE
Pháp danh: Diệu Âm Mãn Thọ

Là thân mẫu huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Tín - Nguyễn Chính
Đại diện miền khuông việt BHD TƯ GĐPT VN
Từ trần vào lúc 2h00 ngày 25 tháng 1 năm 2014 (nhằm ngày 25/12/Quý Tỵ), Hưởng Thọ 102 tuổi.
BHD GĐPT NINH THUẬN
Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh Cụ Bà
Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật


Ngày 25 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Phân Ưu - www.gdptthegioi.org


Ngày 25 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Tưởng niệm Thánh Tử Đạo NGUYÊN THƯỜNG - ĐÀO THỊ YẾN PHI


Ngày 24 tháng 01 năm 2014


Thông Tin: Trường Trung Học Phật Giáo Đầu Tiên tại Úc Đại Lợi


Xem tiếp
Ngày 23 tháng 01 năm 2014 (1812 lần đọc)


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100460641
Page Generation: 0.28 Giây