Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Thông Tin

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Thông Tin: Tân Viên Tịch TT Thích Minh Nhân - BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn


Ngày 15 tháng 09 năm 2015


Thông Tin: Trang Nhà www.gdptxuyenmoc.org - BRVT Thành Kính Phân Ưu


Ngày 15 tháng 09 năm 2015


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Thưa Anh Chị Em Lam Viên bốn phương,

Châm ngôn của GĐPT (Ngành Thanh Thiếu và Huynh trưởng) là Bi Trí Dũng, còn của ngành Đồng (Oanh Vũ) là Hòa Tin Vui. Nhiều người cho rằng Hòa Tin Vui là dễ nên dành cho con nít! _ Xin thưa, không phải như vậy đâu! Sống Hòa thuận, Vui vẻ với mọi người quanh mình, tin tưởng và yêu mến họ cũng như làm cho họ tin tưởng thương mến mình, đó là cả một nghệ thuật của đời sống. Đó cũng chính là mục đích luân lý và đạo đức con người _ đặc biệt là người Phật Tử.

Thật vậy, mục đích của chúng ta, những người con Phật, những người Phật tử tại gia, những Huynh trưởng GĐPT, hơn ai hết phải có nếp sống vị tha, nghĩ đến người khác, hướng đến mục đích cao thượng là “sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ” chứ không phải chỉ biết vun bồi cho riêng mình, nhằm thỏa mãn những ham muốn ích kỷ, những ước nguyện hẹp hòi, những toan tính chi ly đi ngược lại với lòng bao dung hoan hỷ mà chúng ta hằng thực tập.

Xem tiếp
Ngày 15 tháng 09 năm 2015 (1121 lần đọc)


Thông Tin: BHD GĐPT Ninh Thuận - Thành Kính Phân ƯuBHD GĐPT Ninh Thuận

Xem tiếp
Ngày 14 tháng 09 năm 2015 (993 lần đọc)


Thông Tin: GĐPT Khánh Trà - Hàm Tân Bình Thuận Thành Kính Phân Ưu


Ngày 14 tháng 09 năm 2015


Thông Tin: Thành Kính Chia Buồn - BHD GĐPT Bình Định


Ngày 13 tháng 09 năm 2015


Thông Tin: Thư Viện GĐPT phân ưu Tang Gia HTr Việt Trị


Ngày 13 tháng 09 năm 2015


Thông Tin: Trang nhà GĐPTVN phân ưu


Ngày 13 tháng 09 năm 2015


Thông Tin: Phân Ưu: Ban Điều Hành Trang Nhà


Ngày 12 tháng 09 năm 2015


Thông Tin: Liên Trại A Dục XIII - Huyền Trang V GĐPT Cam RanhNgày 09 tháng 09 năm 2015


Thông Tin: Lá Thư Đầu Tuần

Thưa Anh Chị Em Áo Lam bốn phương,

Kinh Tứ Thập Nhị Chương có kể câu chuyện giữa đức Phât với các vị đệ tử của ngài về mạng sống của con người.

Đức Phật hỏi: “Mạng sống của con người được bao lâu?”
Một Thầy tỳ kheo đáp: Bạch Thế tôn, có thể cho là 100 năm
Đức Thế tôn mỉm cười và lại hỏi một Thầy tỳ kheo khác,
Thầy này trả lời: Bạch Thế tôn, vài chục năm thôi
Đức Phật lại mỉm cười và hỏi tiếp một thầy tỳ kheo khác; thầy này trả lời: Bạch Thế tôn, một tuần lễ
Đức Phật chỉ mỉm cười và hỏi một thầy tỳ kheo khác nữa, thầy này trả lời: Bạch đức Thế tôn, một ngày một đêm
Đức Phật vẫn chỉ mỉm cười, và lại hỏi một vị tỳ kheo ngồi gần đó, thầy ấy trả lời: “Bạch Thế tôn, mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở”
Đức Phật gật đầu, xác nhận.

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 09 năm 2015 (890 lần đọc)


Thông Tin: Đơn Thư Báo Trình - BHD GĐPT Quảng Nam


Xem tiếp
Ngày 05 tháng 09 năm 2015 (1242 lần đọc)


Thông Tin: BHD GĐPTVN Trên Thế Giới Thành Kính Tưởng Niệm


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 09 năm 2015 (1219 lần đọc)


Thông Tin: Thành Kính Phân Ưu - BHD GĐPTVN Tại Hải Ngoại


Ngày 02 tháng 09 năm 2015


Thông Tin: BHD GĐPT Đà Nẵng - Thành kính đảnh lễ GL Hòa thượng Ân Sư


Ngày 02 tháng 09 năm 2015


BHD Ninh Thuận Phân Ưu - Hòa Thượng Hạnh HảiNAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Ninh Thuận

Thành kính đảnh lễ

Giác linh Cố Hòa Thượng Ân Sư

Đạo hiệu thượng HẠNH hạ HẢI

Toàn thể lam viên Ninh Thuận Nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng
Cao Đăng Phật Quốc
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Ngày 02 tháng 09 năm 2015


Thông Tin: BHD GĐPT Gia Định Thành Kính Tưởng Niệm Hòa Thượng Ân Sư

Vong hoa Gia Dinh a

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 09 năm 2015 (1205 lần đọc)


Thông Tin: Cáo Bạch - BHD GĐPTVN Trên Thế Giới


Xem tiếp
Ngày 31 tháng 08 năm 2015 (1193 lần đọc)


Thông Tin: BAN HƯỚNG DẪN BÌNH THUẬN THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN


Ngày 31 tháng 08 năm 2015


Thông Tin: Phân Ưu Sư Cô Thích Nữ Linh Phúc


Ngày 29 tháng 08 năm 2015


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100382397
Page Generation: 0.25 Giây