Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Tin Tức

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Tin Tức: Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2020

Mặc dù gặp phải trở ngại quá lớn về không gian tổ chức, Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Bình Phước vẫn được Ban Hướng Dẫn tỉnh quyết tâm triệu tập và đã được tổ chức viên thành vào ngày 5/3/2016 tại chùa Phật Ân - một tự viện nằm ngoài và cách xa, rất xa địa dư Bình Phước - trong tinh thần vô úy, vượt thắng chướng duyên để thành toàn Phật sự của Ban Tổ Chức Đại Hội cũng như toàn thể Huynh Trưởng Đại Biểu đã phải trải qua hằng mấy trăm cây số ngàn về phó hội.


Xem tiếp
Ngày 09 tháng 03 năm 2016 (950 lần đọc)


Tin Tức: BHD GĐPT DakLak khai khóa Bậc Lực 2016

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kế thừa tâm nguyện hoằng pháp-lợi sanh ,nhằm mục đích phụng sự Đạo pháp-Dân tộc và con người .Người huynh trưởng GĐPT.Việt Nam tự nguyện dấn thân đứng vào hàng ngủ hướng dẫn đàn em thân yêu của mình trở thành Phật tử chân chánh . Hành trình chuyển hóa tự thân đòi hỏi người HT không những chỉ tham gia các trại Huấn luyện mà còn phải trau  thức dồi kiến  thức nội điển. Chương trình tu học trường kỳ ngoài tiếp nhận những kiến thức chuyên môn, tổ chức,hoạt động . Chúng ta còn có bổn phận nghiên cứu chuyên sâu vào Giáo pháp, ngỏ hầu ứng dụng vào tất cả mọi hành hoạt của mình để xứng đáng với tâm nguyện kế thừa .


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 03 năm 2016 (810 lần đọc)


Tin Tức: BHD Ninh Thuận: Khai Khóa Bậc Lực Năm 2016


Hòa trong niềm vui cùng sĩ tử Lam viên Bậc Lực trong toàn quốc. Buổi sáng đầu Xuân Đất Chàm lành lạnh… hôm nay ngày 06/03/2016 (nhằm ngày 28/01 năm Bính Thân) tại Chùa Tỉnh Hội Phan Rang – Tháp Chàm – Ninh Thuận. BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức khai khóa bâc lực năm 2016 & Tổng kết Bậc Lực 2015 & Trao chứng chỉ trúng cách Bậc Lực năm 2015. Chứng minh, ban đạo từ cung kính cung thỉnh Đại đức THÍCH NGUYÊN LÂM trú xứ chùa Phước Long – Ninh Phước – Ninh Thuận – Cố vấn Giáo lý GĐPT/NT. Chủ tọa buổi lễ Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC Phó Trưởng ban Ngành  Nam BHD, cùng ACE BHD.GĐPT/NT  tham dự.


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 03 năm 2016 (656 lần đọc)


BHD Ninh Thuận - Lễ Thọ Cấp Tập, Cấp Tín 2016

 

Nhân buổi sinh hoạt định kỳ của Hội đồng Cấp Tín BHD.GĐPT Ninh Thuận tại chùa Diệu Nghiêm Phanrang – Tháp Chàm – Ninh Thuận. Vào lúc 14h00 ngày 05.03.2016 BHD.GĐPT Ninh Thuận tổ chức lễ thọ 1 Cấp Tín & 5 Cấp Tập cho Huynh trưởng Thiện Nguyên Nguyễn Lê Đăng Khôi , Lưu Phương Lê Hồng Ân, Thiện Khai Lê Bá Thắng, Nguyên Nhã Đỗ Thị Lúa, Đồng Thủy Phạm Thị Vân, Quảng Tú Nguyễn Xuân Đài . Chứng minh, ban đạo từ cung kính cung thỉnh Ni trưởng THÍCH NỮ MỸ ĐỨC Viện chủ Tổ đình Diệu Nghiêm –Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT/NT. Chủ tọa buổi lễ Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC Phó Trưởng ban Ngành  Nam BHD, cùng ACE BHD.GĐPT/NT và Hội đồng Cấp Tín GĐPT Ninh Thuận tham dự.

Buổi lễ kết thúc 16h00 cùng ngày, trong bầu không khí trang nghiêm thấm tình đạo hạnh.

VP.BHD   

Nhân buổi sinh hoạt định kỳ của Hội đồng Cấp Tín BHD.GĐPT Ninh Thuận tại
chùa Diệu Nghiêm Phanrang – Tháp Chàm – Ninh Thuận. Vào lúc 14h00 ngày
05.03.2016 BHD.GĐPT Ninh Thuận tổ chức lễ thọ 1 Cấp Tín & 5 Cấp Tập cho Huynh
trưởng Thiện Nguyên Nguyễn Lê Đăng Khôi , Lưu Phương Lê Hồng Ân, Thiện Khai Lê
Bá Thắng, Nguyên Nhã Đỗ Thị Lúa, Đồng Thủy Phạm Thị Vân, Quảng Tú Nguyễn
Xuân Đài . Chứng minh, ban đạo từ cung kính cung thỉnh Ni trưởng THÍCH NỮ MỸ
ĐỨC Viện chủ Tổ đình Diệu Nghiêm –Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT/NT. Chủ tọa
buổi lễ Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC Phó Trưởng ban
Ngành Nam BHD, cùng ACE BHD.GĐPT/NT và Hội đồng Cấp Tín GĐPT Ninh Thuận
tham dự.
Buổi lễ kết thúc 16h00 cùng ngày, trong bầu không khí trang nghiêm thấm tình
đạo hạnh.
VP.BHD
Nhân buổi sinh hoạt định kỳ của Hội đồng Cấp Tín BHD.GĐPT Ninh Thuận tại
chùa Diệu Nghiêm Phanrang – Tháp Chàm – Ninh Thuận. Vào lúc 14h00 ngày
05.03.2016 BHD.GĐPT Ninh Thuận tổ chức lễ thọ 1 Cấp Tín & 5 Cấp Tập cho Huynh
trưởng Thiện Nguyên Nguyễn Lê Đăng Khôi , Lưu Phương Lê Hồng Ân, Thiện Khai Lê
Bá Thắng, Nguyên Nhã Đỗ Thị Lúa, Đồng Thủy Phạm Thị Vân, Quảng Tú Nguyễn
Xuân Đài . Chứng minh, ban đạo từ cung kính cung thỉnh Ni trưởng THÍCH NỮ MỸ
ĐỨC Viện chủ Tổ đình Diệu Nghiêm –Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT/NT. Chủ tọa
buổi lễ Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC Phó Trưởng ban
Ngành Nam BHD, cùng ACE BHD.GĐPT/NT và Hội đồng Cấp Tín GĐPT Ninh Thuận
tham dự.
Buổi lễ kết thúc 16h00 cùng ngày, trong bầu không khí trang nghiêm thấm tình
đạo hạnh.
VP.BHD
Nhân buổi sinh hoạt định kỳ của Hội đồng Cấp Tín BHD.GĐPT Ninh Thuận tại
chùa Diệu Nghiêm Phanrang – Tháp Chàm – Ninh Thuận. Vào lúc 14h00 ngày
05.03.2016 BHD.GĐPT Ninh Thuận tổ chức lễ thọ 1 Cấp Tín & 5 Cấp Tập cho Huynh
trưởng Thiện Nguyên Nguyễn Lê Đăng Khôi , Lưu Phương Lê Hồng Ân, Thiện Khai Lê
Bá Thắng, Nguyên Nhã Đỗ Thị Lúa, Đồng Thủy Phạm Thị Vân, Quảng Tú Nguyễn
Xuân Đài . Chứng minh, ban đạo từ cung kính cung thỉnh Ni trưởng THÍCH NỮ MỸ
ĐỨC Viện chủ Tổ đình Diệu Nghiêm –Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT/NT. Chủ tọa
buổi lễ Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC Phó Trưởng ban
Ngành Nam BHD, cùng ACE BHD.GĐPT/NT và Hội đồng Cấp Tín GĐPT Ninh Thuận
tham dự.
Buổi lễ kết thúc 16h00 cùng ngày, trong bầu không khí trang nghiêm thấm tình
đạo hạnh.
VP.BHD
Nhân buổi sinh hoạt định kỳ của Hội đồng Cấp Tín BHD.GĐPT Ninh Thuận tại
chùa Diệu Nghiêm Phanrang – Tháp Chàm – Ninh Thuận. Vào lúc 14h00 ngày
05.03.2016 BHD.GĐPT Ninh Thuận tổ chức lễ thọ 1 Cấp Tín & 5 Cấp Tập cho Huynh
trưởng Thiện Nguyên Nguyễn Lê Đăng Khôi , Lưu Phương Lê Hồng Ân, Thiện Khai Lê
Bá Thắng, Nguyên Nhã Đỗ Thị Lúa, Đồng Thủy Phạm Thị Vân, Quảng Tú Nguyễn
Xuân Đài . Chứng minh, ban đạo từ cung kính cung thỉnh Ni trưởng THÍCH NỮ MỸ
ĐỨC Viện chủ Tổ đình Diệu Nghiêm –Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT/NT. Chủ tọa
buổi lễ Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC Phó Trưởng ban
Ngành Nam BHD, cùng ACE BHD.GĐPT/NT và Hội đồng Cấp Tín GĐPT Ninh Thuận
tham dự.
Buổi lễ kết thúc 16h00 cùng ngày, trong bầu không khí trang nghiêm thấm tình
đạo hạnh.
VP.BHD

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 03 năm 2016 (685 lần đọc)


Tin Tức: Lễ Thọ Cấp Tập - Cấp Tín GĐPT DakLak 2559 - 2016Xem tiếp
Ngày 08 tháng 03 năm 2016 (773 lần đọc)


Tin Tức: GĐPT Gia Định: Lễ Thọ Cấp Tín - Cấp Tập Năm 2016

_MG_3061

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 03 năm 2016 (954 lần đọc)


Tin Tức: Ngày Hội Ngộ Thống Hợp GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Xem tiếp
Ngày 06 tháng 03 năm 2016 (986 lần đọc)


Tin Tức: GĐPTVN Đảnh Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới


BHD Trung Ương GĐPTVN cùng Huynh Trường và đoàn sinh GĐPT Gía Định, GĐPT Đức Tuệ tại trú xứ tham dự cung nghinh đảnh lễ tôn tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới tại chùa Pháp Vân, Sài Gòn.

Xem tiếp
Ngày 06 tháng 03 năm 2016 (937 lần đọc)


Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận Nhiệm Kỳ 2016 - 2020 (P2)


 Đúng 13 h 30 ĐH tiếp tục nghị sự.

Trước khi ĐH tiếp tục chương trình, Kiểm soát viên thực hiện công tác điểm danh đại biểu, hiện diện buổi chiều là 66 đại biểu chính thức và 17 đại biểu dự thính.

7. Tham luận của Hội đồng Cấp Tín, GĐPT Ninh Thuận (Theo phụ bản đính kèm);

Anh Tâm Quang – Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng Cấp Tín GĐPT Ninh Thuận thông qua tham luận của Hội đồng Cấp Tín;


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 03 năm 2016 (901 lần đọc)


Tin Tức: Tưởng Niệm Cố Đại Đức Thích Phổ HòaLễ Tưởng Niệm Cố Đại Đức Thích Phổ Hòa tức Huynh Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân tại Trung Tâm Huấn Luyện Thích Quảng Đức, San Bernardino, California vào Chủ Nhật ngày 28/02/2016

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 03 năm 2016 (716 lần đọc)


Tin Tức: Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận Nhiệm Kỳ 2016 - 2020 (P1)


Lại một nhiệm kỳ nữa đã qua và một nhiệm kỳ mới lại bắt đầu, được sự chấp thuận của BHD TƯ. GĐPT Việt Nam, BHD Ninh Thuận đã long trọng tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận Nhiệm kỳ 2016 – 2020 vào ngày 27+28 tháng 2 năm 2016, tại chùa Đông Ba – TP Phan Rang Tháp Chàm – Ninh Thuận

Theo chương trình đã ấn định, đúng 14h30 ngày 27 tháng 2 năm 2016, Phiên họp Tiền  Đại Hội được diễn ra với sự Chủ Toạ của  HTr Cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc Trưởng Ban và  HTr Cấp Dũng Nguyên Lễ - Trần Công Lộc Phó Trưởng ban Ngành nam BHD Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016, cùng 57 Đại biểu chính thức và 20 Đại biểu dự thính.

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 03 năm 2016 (849 lần đọc)


Tin Tức: Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN họp mặt đầu năm

Mở đầu các hoạt động Phật sự cho một năm mới, vào ngày 17 tháng Giêng năm Bính Thân, nhằm 24/2/2016 (GVN), lúc 11g30'; liền ngay sau cuộc họp Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV, cuộc họp mặt đầu năm và khai triển Phật sự trong năm mới của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN (Quốc Nội) đã khai mạc với 12 thành viên tham dự, trong đó có Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm - Bạch Hoa Mai, Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, nhân chuyến về quê hương từ dịp Tết Nguyên Đán, hiện có mặt tại Việt Nam, cũng được Hội Đồng mời tham dự với tư cách thành viên danh dự dự họp.


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 02 năm 2016 (1091 lần đọc)


Tin Tức: BHD Cam Ranh kết khóa Liên Trại A Dục XIII-Huyền Trang V - Phần 3


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 02 năm 2016 (702 lần đọc)


Tin Tức: BHD Cam Ranh kết khóa Liên Trại A Dục XIII-Huyền Trang V - Phần 2


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 02 năm 2016 (723 lần đọc)


Tin Tức: BHD Cam Ranh kết khóa Liên Trại A Dục XIII-Huyền Trang V - Phần 1


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 02 năm 2016 (627 lần đọc)


Tin Tức: Phiên họp BTC Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK.IV

Chuẩn bị cho việc triệu tập Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới nhiệm kỳ 2016-2020 sau khi các Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Quốc Nội, Hải Ngoại, các Châu, Quốc Gia, Miền, Tỉnh/Thị tổ chức hoàn tất Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT các cấp địa phương thống thuộc theo trình tự ấn định; vào hồi 08g00 ngày 24/2/2016 (GVN) cuộc họp chính thức Ban Tổ Chức (Ban Thường Vụ) Đại Hội đã nhóm họp trên hệ thống hội luận viễn liên toàn cầu Paltalk Messenger.


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 02 năm 2016 (1314 lần đọc)


Tin Tức: Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Miền Liễu Quán, Hoa KỳĐại Hội Huynh Trưởng GĐPT Miền Liễu Quán (Bắc Cali), Hoa Kỳ được diễn ra vào các ngày 20, 21/02/2016 tại Chùa Kim Quang, Sacramento, California

Xem tiếp
Ngày 26 tháng 02 năm 2016 (906 lần đọc)


Tin Tức: Đại hội Huynh trưởng GĐPT Đồng Nai (phần 3)

DSC_0207

* Tiếp tục Phiên họp Khoáng đại I:

            + Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm soát.

      * Đến 11h30 cùng ngày, BHD - GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2012 - 2016 tuyên bố mãn nhiệm kỳ “Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai  nhiệm kỳ vừa qua tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ và toàn bộ các ủy Viên phụ tá Ủy Viên trao trả phù hiệu chức vụ ”.

            + Ban Tổ chức giới thiệu tiểu ban nhân sự gồm 11 Huynh Trưởng, tiểu ban nhân sự giới thiệu bầu năm (4) chức danh: 02 Phó Trưởng Ban, Tổng Thư Ký, Nội Vụ. Còn chức danh Trưởng Ban BHD thì Đại hội đã tham chiếu tinh thần cuộc họp của Thường vụ BHD là tại BHD – GĐPT Đồng Nai hiện nay chỉ có 01 HT cấp Dũng đang còn sức khỏe nên tiếp tục lưu nhiệm chức Trưởng Ban BHD mà không phải bầu lại và Đại biểu tham dự phiên họp tiền Đại hội đã nhất trí thông qua.

      + Đại biểu chính thức tham dự bầu là: 93.

      + Ban tổ chức giới thiệu Ban bầu cử gồm: 03 Huynh Trưởng và ban kiểm phiếu gồm: 03 Huynh Trưởng.

            * Anh HTr cấp Dũng: Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN – Lưu nhiệm chức Trưởng BHD.

            * Trước tiên bầu cử 04 chức danh trong Ban Thường Vụ:

            * Kế tiếp đề cử các Ủy viên trong BHD và được toàn thể Đại biểu chính thức trong Đại hội nhất trí thông qua.

+ HT cấp Dũng: Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN thay mặt Tân BHD – GĐPT Đồng Nai  đọc lời phát nguyện trước Đại hội.

+ Anh Ủy Viên Nội Vụ  BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam - HTr Cấp Dũng: Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG - Đại diện BHDTƯ – GĐPT Việt Nam gắn phù hiệu cho Tân BHD – GĐPT Đồng Nai và công nhận lời phát nguyện của Tân BHD – GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2020, đồng thời huấn từ nhắc nhở BHD – GĐPT Đồng Nai luôn cố gắng hoàn thành các Phật sự trong nhiệm kỳ mới.

+ Chị Nguyên Hoa VÕ THỊ PHƯỢNG – HTr cấp Tín – Đại diện Thư ký đoàn đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2020.

+ Huynh Trưởng cấp Dũng: Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN – Trưởng BHD – GĐPT Đồng Nai trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 cảm tạ, tri ân quý anh chị Huynh Trưởng BHDTƯ – GĐPT Việt Nam, quý anh chị Đại biểu về tham dự Đại hội và bế mạc.

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Đồng Nai đã kết thúc và thành công tốt đẹp, bế mạc, hồi hướng và Dây thân ái lúc 15h00 cùng ngày trong niềm vui mừng và hân hoan của toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Đồng Nai nói riêng và GĐPT Việt Nam nói chung.

  Văn phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai

 Phụ tá TTK Đặc trách Truyền Thông thực hiện

 Hình ảnh: Phụ tá UV Văn nghệ thực hiện.


Xem tiếp
Ngày 25 tháng 02 năm 2016 (686 lần đọc)


Tin Tức: Đại hội Huynh trưởng GĐPT Đồng Nai (phần 2)

DSC_0135

Vào lúc 8h30, sáng ngày 21/02/2016 (nhằm ngày 14/01/Bính Thân), nghi thức khai mạc Đại Hội được tiến hành trang nghiêm và long trọng tại Hội trường GĐPT Đồng Nai - Tổ đình chùa Long Thọ (Số 32, Đường Hùng Vương, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai) với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Huệ Tâm Viện Chủ Chùa Bảo Sơn – Trưởng ban Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Đồng Nai, Hòa Thượng Thich Giác Quang – Viện chủ chùa Xuân Thành – Phó ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Đồng Nai, Thượng Tọa Thích Thiện Huệ - Trưởng ban trụ trì chùa Long Thọ, Long Khánh, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Chánh – Trụ trì chùa Long Khánh – Thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Đồng Nai, Ni Trưởng Thích Nữ Chơn An – Trụ trì chùa Trúc Viên Lan Nhã - Thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Đồng Nai, Ni sư Thích Nữ Châu Liên – trú trì Tịnh xá Ngọc Huy – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Thị xã Long KhánhSư cô Thích Nữ Nhu Liên – trú xứ Tịnh xá Ngọc Khánh cùng đồng chứng minh.

 Chủ tọa cho Lễ Khai Mạc có Anh Ủy Viên Nội Vụ  BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam: HTr Cấp Dũng Tâm Huy  PHAN ĐÌNH THĂNG, Ủy Viên Tổ Kiểm BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam: HTr Cấp Dũng Nguyên Thanh NGÔ VĂN CHƠN, Anh Đại Diện BHD Trung Ương tại Miền Khánh Hòa:  HTr Cấp Dũng Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN. Đặc biệt có sự tham dự của anh Đặc phái viên Tập san Sen Trắng GĐPT Việt Nam – HTr cấp Tấn: Nguyên Linh PHẠM QUỐC VIỆT TRỊ có mặt tại Đại hội để quay phim và ghi nhận tin tức.

            Khách mời tham dự Đại Hội có: Ban Bảo Trợ GĐPT Đồng Nai, cùng các Ban Bảo Trợ của các Huyện, Vùng, Thị Xã, các Ban Bảo Trợ Đơn vị GĐPT trực thuộc cùng quý Bác ân nhân, Mạnh Thường Quân.

Về phía BHD – GĐPT Đồng Nai, có toàn thể quý Anh chị Trưởng, Phó Ban Hướng Dẫn, Ban Thường vụ, Ủy Viên, Phụ tá Ban viên BHD, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn, Cấp Tín, Cấp Tập , 37 Đơn vị Gia đình với tổng cộng 93 đại biểu chính thức và 15 Đại biểu danh dự, khách mời bao gồm : 14 Huynh trưởng Cấp Tấn, 46 Huynh trưởng Cấp Tín, 33 Huynh trưởng Cấp Tập. Mở đầu cho phiên khai mạc là phần Niệm Phật cầu Gia bị, tiếp đến là nghi thức GĐPT cử bài ca chính thức “Sen Trắng” và phút tưởng niệm tưởng nhớ Chư Vị Tiền Bối hữu công, Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo, quý Gia Trưởng, quý anh chị Huynh Trưởng và Đoàn Sinh quá cố. tiếp theo chương trình là Giới thiệu thành phần tham dự.

Sau phần giới thiệu thành phần tham dự là:

- Gắn phù hiệu lưu niệm lên Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Chủ tọa đoàn, Quý anh chị BHD, Quý bác BBT Tỉnh, Thị, Huyện, Vùng, quan khách.

- Tiếp theo là Diễn văn khai mạc của anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai (có diễn văn đính kèm). Tiếp theo đó là phần dâng hoa lên Chư Tôn Đức Tăng Ni, Chủ tọa đoàn và quan khách và kế đến là các lẳng hoa chúc mừng Đại hội:

* Lẳng hoa Ban Bảo Trợ GĐPT Đồng Nai.

* Lẳng hoa Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tấn.

* Lẳng hoa Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tín.

* Lẳng hoa Hội đồng Huynh Trưởng cấp Tập.

* Lẳng hoa Đại Đức Cố vấn giáo hạnh GĐPT vùng Trúc Lâm cùng Ban Đại Diện GĐPT vùng Trúc Lâm.

* Lẳng hoa Ban Đại Diện GĐPT vùng Vương Xá

* Lẳng hoa Ban Đại Diện GĐPT huyện Thống Nhất

* Lẳng hoa Ban Đại Diện GĐPT huyện Xuân Lộc

* Quà lưu niệm của Ban Đại Diện GĐPT TX Long Khánh (Huy hiệu hoa sen trắng).

* Lẳng hoa Ngành Nữ GĐPT Đồng Nai.

- Sau phần tặng hoa chúc mừng Đại hội. Anh Quảng Trí LÊ ĐỨC THANG đọc thông qua bản báo cáo Tổng kết công tác Phât sự của BHD – GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2012 – 2016.

* Tiếp theo chương trình là huấn từ của BHDTƯ – GĐPT Việt Nam.

+ Huấn từ của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam: Do Anh Ủy Viên Nội Vụ  BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam - HTr Cấp Dũng: Tâm Huy  PHAN ĐÌNH THĂNG, thừa lệnh của  Anh Trưởng Ban và thừa ủy nhiệm của Thường vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ban Huấn từ. Trước  hết anh Ủy Viên Nội Vụ BHDTƯ xin nhiệt liệt chào mừng Đại hội.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Trên hết, tôi xin thay mặt anh Trưởng BHD TW GĐPT Việt Nam và của Hội đồng cấp Dũng nhiệt liệt chào mừng Đại hội. Kế đến, chúng con xin thay mặt anh Trưởng BHD TW và Hội đồng cấp Dũng xin đê đầu đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Đức Ni.

Anh em chúng tôi được thay mặt BHD TW về đây tham dự đại hội hôm nay, trong khung cảnh như thế này chúng tôi chỉ ngắn gọn xin tán dương công đức và khen ngợi BHD Đồng Nai, 4 việc.

Việc đầu tiên: Tổ chức trang nghiêm chu đáo trong thời buổi khó khăn và hoàn cảnh rất eo hẹp mà được trong khung cảnh như thế này.

Việc thứ hai: Được sự quan tâm của Chư Tôn Đức và sự đồng lòng của tất cả quý anh chị em.

Việc thứ ba: Đông đủ huynh trưởng các cấp, khó có đại hội đủ HT 04 cấp trong 01 Tỉnh như thế này.

Việc thứ tư: Các anh đã thỉnh mời được BBT hùng hậu, có như vậy trên dưới đồng lòng thì việc gì khó đến đâu, tất cả mọi Phật sự đều hoàn thành tốt. Bên cạnh đó còn có BBT thường hết lòng giúp đỡ tất cả chúng ta. Đó là một cái an ủi mà tất cả không phải các BHD trên 24 đơn vị trên toàn quốc này có được, cho nên chúng tôi xin tán dương công đức quý anh, quý chị trong BHD nói chung, nói riêng HT các cấp về dự đại hội hôm nay.

Song song với việc đó, chúng tôi xin đề nghị có mấy việc như sau:

Chúng tôi xin ghi nhận tất cả những đề nghị trên bản báo cáo. Nhưng còn vài việc nữa chúng ta cần khắc phục. Thứ nhất cần tăng cường sinh hoạt tu học hữu hiệu. Vì trong 37 đơn vị mới tăng thêm 02 đơn vị trong nhiệm kỳ này nhưng bị giảm đi 118 đoàn sinh, dấu hiệu đó trong thời cuộc này rất không nên. Việc thứ hai là cần có kế hoạch phát triển đoàn sinh, vì tất cả trong các đơn vị và bản báo cáo đoàn sinh chúng ta rất thiếu vắng. Lúc này là đi vào một quỹ đạo, nhìn chỗ nào cũng già nua hết, và trẻ có công ăn việc làm, học tập thì đều ở thành phố. Cho nên ở nhà còn có ông già, bà già, con nít và trong đó đại biểu đại hội hôm nay, chúng tôi lấy làm ái ngại do thiếu vắng nhiều gương mặt trẻ. Bởi vì 37 đơn vị mà chỉ có được gần 80 HT cấp Tập. Vậy xin đề nghị Tân BHD sắp tới, trong bản đề án lưu ý những điều chúng tôi đề nghị với các anh, các chị vừa rồi. Chúng tôi xin ngắn gọn nhưng mong tất cả cùng lưu ý, để nhiệm kỳ 2016 - 2020, thì các anh, các chị hy vọng rằng thế hệ kế thừa chúng ta sẽ mạnh hơn nữa. Và cuối cùng chúng ta có trên 157 HTr, mà có mặt hôm nay hơi khiêm tốn. Tất nhiên, thời buổi khó khăn có mặt là quý lắm rồi. Nhưng vắng đi 1/3 cũng nên coi lại. Một lần nữa chúng tôi xin cám ơn Đại hội và trên hết xin đê đầu đảnh lễ và trân trọng sự hiện diện quý Chư Tôn Thiền Đức quý Chư Tăng , Tăng Ni và quý bác trong BBT. Và xin chúc đại hội thành công.

* Anh Tâm Lan ĐOÀN THANH XUÂN – Thay mặt BHD xin ghi nhận những lời huấn từ của anh Đại diện BHDTƯ.

Tiếp theo chương trình là:

            *Pháp thoại của Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Tâm – Trưởng ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Đồng Nai.

       Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Thưa chủ tọa đoàn, thưa các HT đại diện cho BHD  TW. Thưa quý đạo hữu trong các BBT. Thưa toàn thể các HT đại biểu trong đại hội

Hôm nay trong những ngày xuân của xuân Bính Thân, GĐPT Tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Đại hội mãn nhiệm kỳ trong nhiệm kỳ 2012 - 2016 trong thời gian 4 năm. Đến nay đã hoàn mãn công tác là giúp con em thâm nhập giáo lý đạo phật để giữ gìn gia tài đạo pháp của dân tộc chúng ta. Bước qua nhiệm kỳ mới sẽ bầu Ban Hướng Dẫn mới, vừa rồi chúng tôi được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2016. Trước hết chúng tôi có lời tán dương công đức BHD GĐPT tỉnh Đồng Nai, bởi đời người 4 năm là ngắn ngủi, nhưng đối với GĐPT là một chặng đường dài, gian nan, vất vả mọi mặt . Đồng thời xin chúc mừng sự thành công to lớn của GĐPT Đồng Nai trong thời gian qua, và trong thời gian tới nhiệm kỳ 2016 - 2020, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng GĐPT Việt Nam nói chung và GĐPT Đồng Nai nói riêng sẽ giữ được truyền thống quý báu tốt đẹp của các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta. Chúng tôi tin tưởng như thế. Thông qua báo cáo tổng kết, chúng tôi lấy làm hoan hỷ, và biết rằng thời gian khó khăn, khó khăn chung, vật chất lẫn tinh thần. Ví dụ tổng thu trong nhiệm kỳ 4 năm bị âm 47 triệu, nếu các tổ chức khác thì sẽ bị phá sản. Nhưng đây là GĐPT, vì mục đích tu học, phụng sự cho chánh pháp nhưng cũng phải có tài chánh để lo công việc. Ở đây GĐPT lo đủ mọi mặt Tang, Hôn, Tế, đều tham gia, đều tích cực, nhưng tài chánh eo hẹp nên sợ sẽ có nhiều khiếm khuyết ngoài ý muốn, việc bất tòng tâm. Nên mong rằng trong nhiệm kỳ tới, mong BHD mới tích cực nhiều hơn vấn đề tài chính, đặc biệt là quý đạo hữu trong BBT, bảo trợ là giúp đỡ, là lo liệu, là tận tụy cho GĐPT.  Gia Đình Phật Tử  lớn mạnh là nhờ sự giúp đỡ tận tình của BBT. Trong nhiệm kỳ tới, chúng ta phải có cái hướng phát triển nhất là trong thời đại nước Việt Nam chúng ta mở cửa hội nhập kinh tế. Xin nói thêm một câu như thế này, như quý vị đi ngang Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa.. quý vị sẽ thấy nhiều bảng hiệu giáo họ, vùng Gia Lào đi ngang qua cũng rất nhiều bảng hiệu ở ngã đường cái, còn mình thì hơi đơn chiếc. Đơn chiếc ở đây do chúng ta đang còn khiêm nhường, chúng ta chưa nhất trí, chưa lớn mạnh... Phật giáo Việt Nam có tổ chức độc nhất là GĐPT có mặt trên đất nước hơn nửa thế kỷ, trải qua bao nhiêu thăng trầm để đến hôm nay vẫn còn hiện diện đó là sự kiên trì của các bậc tiền nhân, của Huynh Trưởng, Đoàn sinh trên toàn quốc đó là điều đáng ca ngợi. Tuy nhiên, về tổ chức chúng ta vẫn còn lỏng lẻo, đạo hữu, phụ huynh chưa nhất tâm đưa con em vào tổ chức. Rồi Đoàn sinh cũng chưa quyết tâm vì tại bởi ..., vì đi làm tăng ca, vì học thi nên chưa nhất tâm, chưa đam mê, chưa nhiệt tình với GĐPT. Đó là về khách quan, chủ quan chúng ta cần xem lại. Theo báo cáo, HT chúng ta có huấn luyện, có tu học nhưng vẫn bị sa sút vì hoàn cảnh, xã hội, gia đình vì sự sống. Ở đây GĐPT chúng ta có câu là Bồ Đề Tâm kiên cố, nếu mà đã kiên cố vững chắc thì bất cứ trở lực nào ta đều vượt qua. Ông bà chúng ta đã nói “Gia Bần Chi Hữu Tử”, nhà nghèo nhà đói nhà khổ khi đó mới biết người con có hiếu, mà mình chưa bần, mình vẫn đang còn sung túc về vật chất.Thì chúng ta vẫn lấy làm hãnh diện về tổ chức rằng GĐPT vẫn đang còn lớn mạnh chứ chưa tan rã. Thế nên các HT đã đi huấn luyện, đã thọ cấp thì phải cố gắng như thế nào để đưa Đoàn sinh đi lên. Nếu GĐPT tổ chức xôm tụ, vui vẻ thì có thể thu hút đoàn sinh. Bởi bây giờ về mặt tổ chức xã hội có rất nhiều đoàn thể, của các tôn giáo bạn, của nhà nước tổ chức rất hấp dẫn. Tháng 10 năm ngoái, tôi có dịp đi về Huế thăm một GĐPT, báo cáo 4 Đoàn, Đoàn sinh được 80 mà HT được 21 thọ cấp rồi, đa phần là sinh viên, bác sĩ... tức là giới trình độ, kiến thức. Qua đó chúng tôi thấy phấn khởi. Còn Đồng Nai chúng ta ở đây có hơi chậm trễ mặc dù vẫn duy trì được nhưng thiếu Huynh Trưởng. Huấn luyện rồi học tập cũng rã gánh, vì lý do này, lý do nọ nên Bồ đề tâm chưa kiên cố. Chúng tôi mong rằng trong nhiệm kỳ tới, tất cả các gia đình, các HT nhìn lại chính mình để khắc phục yếu điểm và vượt qua mọi chướng ngại. Để cùng BHD tỉnh tham gia các hoạt động. BHD Tỉnh mà muốn mạnh thì các đơn vị gia đình phải mạnh.

Vậy hôm nay trong Đại hội này, tôi có lời: Thứ nhất là tán dương công đức vô lượng vô biên của BHD GĐPT tỉnh Đồng Nai trong thời gian, trong nhiệm kỳ qua đã tích cực lãnh đạo các đơn vị địa phương hoàn thành được trách nhiệm. Hôm nay báo cáo tổng kết này dài hơn 10 trang, công tác thật đồ sộ, không hề đơn giản. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho các HT trong BHD nhiệm kỳ rồi được an lạc và tiếp bước trên con đường phụng sự đạo pháp, dân tộc. Việc thứ hai, trong nhiệm kỳ tới 2016 - 2020  bầu cử theo nội quy, theo chỉ đạo, chúng tôi mong các vị được đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ tới, cố gắng tích cực tiến lên trên đường đạo theo đà tiến hóa của xã hội và tôi xin nhắc lại vùng Đồng Nai chúng ta là đặc biệt khác với các Tỉnh khác nhưng làm được như thế này cũng đã hoan nghênh. Xin nhắc lại, Phật giáo chúng ta chỉ có một đơn vị đặc biệt là GĐPT nhằm đào tạo thanh thiếu đồng niên, nên GĐPT Việt Nam cần phải cố gắng hơn nữa. Việc thứ ba là về vấn đề tổ chức, trong nhiệm kỳ tới cần làm ổn định tất cả các đơn vị hành chánh của Tỉnh, rồi về phần BHD cần phải nghiên cứu tài liệu, theo sự chỉ đạo của trên, cố gắng tổ chức để đào tạo HT. Khi  HT được đào tạo xong phải giữ bồ đề tâm kiên cố để vượt qua bất kỳ trở lực nào. Thời kỳ năm 1963, kỳ thị tôn giáo, Huynh Trưởng – Đoàn sinh GĐPT Việt Nam đã đi đầu, nhiều người bị lựu đạn cay, bị bom, bị đạn, bị tù, bị đày nhưng vẫn kiên trì, vẫn kiên cố. Chúng ta lấy gương đó để quyết tâm phát huy tinh thần của người áo lam, quyết tâm tinh tấn trên con đường đạo để làm hoàn thành bổn phận của người Phật tử. Trong báo cáo cũng có nêu, một số vướng mắc, một số Tăng Ni trụ trì trẻ chưa am hiểu, chưa quán triệt GĐPT nên còn có nhiều chướng duyên. Nên trong nhiệm kỳ mới chúng tôi mong sự khéo léo, khôn ngoan, nhẹ nhàng, lịch sự của các HT để hòa nhập và tiếp thu ý kiến của các vị trụ trì trẻ mà chưa thâm nhập đó để có một cái dung hòa, để chúng ta cùng Chư Tăng Ni bắt tay để xây dựng đạo, xây dựng con người. Điều đó quyết định tổ chức còn hay mất. Cuối cùng Tôi xin chúc quý anh chị Huynh Trưởng các cấp, quý vị trong các Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh, Huyện, Thị, Vùng, quý vị quan khách…thân tâm Thường An Lạc, Vô Lượng Cát Tường và dũng tiến trên con đường đạo.

* Anh Tâm Lan Đoàn Thanh Xuân – UV Nội vụ phát biểu:

Hôm nay nghe lời giáo hóa của Hòa Thượng chúng con vô cùng sung sướng, chúng con biết trong thời gian qua chúng con chưa làm tròn vai trò nhiệm vụ của mình nhưng chúng con vẫn cố gắng tu học, luôn luôn hướng về cội nguồn Thầy Tổ, chúng con hứa sẽ cố gắng tu học hơn nữa và xin gjhi nhận những lời pháp âm vi diệu của Hòa Thượng và chúng con xin “Y Giáo Phụng Hành”.

- Anh cũng thay mặt cho BHD – GĐPT Đồng Nai cảm tạ ân đức chỉ dạy, thương yêu của Hòa Thượng để BHD – GĐPT Đồng Nai  phát triển đến ngày hôm nay.

Anh cũng thay mặt cho toàn thể Huynh Trưởng áo Lam kính chúc Hòa Thượng và Chư Tôn Đức tăng Ni "Pháp Thể Khinh An, Chúng Sanh Dị Độ", luôn luôn là bóng cây che mát cho hàng Huynh Trưởng và đoàn sinh GĐPT Đồng Nai mỗi ngày càng phát triển tốt đẹp trên bước đường sinh hoạt và tu học phụng sự lý tưởng áo lam tổ chức GĐPT Việt Nam.

Ban Tổ chức Đại hội cung tiễn Hòa Thượng Hồi Liêu Phương Trượng.

Phiên khai mạc kết thúc 10h00 cùng ngày. Toàn thể Đại hội cùng hồi hướng công đức và cung tiễn Hòa Thượng chứng minh Hồi Liêu Phương Trượng. cùng quý vị quan khách ra về.

                                                            Văn phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai

                                                            Phụ tá TTK Đặc trách Truyền Thông thực hiện

                                                            Hình ảnh: Phụ tá UV Văn nghệ thực hiện.


Xem tiếp
Ngày 25 tháng 02 năm 2016 (746 lần đọc)


Tin Tức: Đại hội Huynh trưởng GĐPT Đồng Nai (phần 1 - Tiền Đại hội))

7

Xem tiếp
Ngày 25 tháng 02 năm 2016 (927 lần đọc)


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


100460716
Page Generation: 1.03 Giây