Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Trại Họp Bạn Tất Đạt Đa, Miền Phước Huệ, Hoa Kỳ


Ngày 15 tháng 02 năm 2009


Hình Ảnh: GĐPT Liễu Quán, Seattle, Washington, Hoa Kỳ


Ngày 15 tháng 02 năm 2009


Hình Ảnh: GĐPT Quốc Nội
Ngày 13 tháng 02 năm 2009


Hình Ảnh: Ảnh không lời: Đức và Úc


Ngày 11 tháng 02 năm 2009


Hình Ảnh: Thăm viếng chị TÂM PHÙNG ĐOÀN THỊ BƯỚM

GĐPT Từ Đàm thăm viếng chị TÂM PHÙNG ĐOÀN THỊ BƯỚM
tại Arlington, Texas, Hoa Kỳ

Xem tiếp
Ngày 09 tháng 02 năm 2009 (5025 lần đọc)


Hình Ảnh: Thăm viếng anh Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang

GĐPT T Đàm thăm viếng, chúc tết anh NGUYÊN PHƯƠNG HOÀNG TRNG CANG, tác gi ca các bài hát: Dòng ANOMA, Chim Bn Phương, Xut Gia, Đêm Đông... đang nm dưng bnh ti Vin Dưng Lão, thuc thành ph Plano, tiu bang Texas, Hoa K


Ngày 07 tháng 02 năm 2009


Hình Ảnh: Lễ Kỷ Niệm 40 Năm BHD Quảng Đức, Sài Gòn


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 02 năm 2009 (5819 lần đọc)


Hình Ảnh: GĐPT ĐỨC HƯNG Thăm Viếng Trại Phong BÌNH MINH, VN


Xem tiếp
Ngày 05 tháng 02 năm 2009 (5999 lần đọc)


Hình Ảnh: GĐPT TỪ ĐÀM DALLAS, TEXAS Mừng Xuân Kỷ Sửu


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 02 năm 2009 (5688 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Hè Ấn Đạo Kỷ niệm 30 năm của GĐPT Kim Quang

Chúng tôi rời thành phố San Jose bước vào thành phố San Mateo, rừng núi Redwood. Con đường núi quanh co uốn khúc, cảnh thật là đẹp. Đây rồi Trại Hè Ấn Đạo của GĐPT Kim Quang từ thành phố Sacramento đã có mặt nơi đây từ hôm qua thứ sáu, trại tổ chức trước Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ kỳ 8 vài ngày.


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 01 năm 2009 (4042 lần đọc)


Hình Ảnh: Hình Kỷ Niệm

Hình Kỷ Niệm Tháng 12 Năm 1953
Ngày 28 tháng 01 năm 2009


Hình Ảnh: Trại Dũng GĐPT Gia Định 08Xem bộ hình

Ngày 26 tháng 01 năm 2009


Hình Ảnh: Phật Sự đêm 30 Tết Kỷ Sửu-GĐPT Đức Hải


Xem tiếp
Ngày 25 tháng 01 năm 2009 (5611 lần đọc)


Hình Ảnh: Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Tấn Đức Châu Vũ Ngọc Khuê


Xem tiếp
Ngày 16 tháng 01 năm 2009 (5197 lần đọc)


Hình Ảnh: Thơ - Nguyên Hoành

Bấm vào hình để coi lớn hơn.


Ngày 13 tháng 01 năm 2009


1835 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


99204079
Page Generation: 0.10 Giây