Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Lễ Huý Kỵ HT Như Tâm Nguyễn Khác Từ


Ngày 05 tháng 04 năm 2009


Hình Ảnh: Giỗ Tổ Hùng Vương tại Việt Nam


Ngày 04 tháng 04 năm 2009


Hình Ảnh: Họp Mặt Cựu Huynh Trưởng-Đoàn Sinh GĐPTVN Kỳ II


Ngày 04 tháng 04 năm 2009


Hình Ảnh: Trại Dũng GĐPT Đức Tuệ - Việt Nam (2)

Xem Bộ Hình


Ngày 03 tháng 04 năm 2009


Hình Ảnh: Lễ Tưởng Niệm Cố HT Thích Trí Thủ, VT VHĐ


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 04 năm 2009 (5072 lần đọc)


Hình Ảnh: Dũng 2009, Đức Tuệ - Gia Định


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 04 năm 2009 (4622 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Hội Quan Âm, Houston, Texas (2)


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 04 năm 2009 (4282 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Tưởng Niệm Anh Tâm Huệ Tại Miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ

MIỀN THIỆN HOA
GĐPT Linh Sơn - Từ Ân - Tuyết SơnXem tiếp
Ngày 31 tháng 03 năm 2009 (4384 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Tưởng Niệm Anh Tâm Huệ Tại Sydney, Australia


Ngày 30 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Tưởng Niệm

GĐPT Chánh Tâm, Miền Liễu Quán, Hoa K
Tưởng Niệm anh Tâm Huệ, ngày 28/03/2009


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 03 năm 2009 (4851 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Tưởng Niệm

Gia Đình Phật Tử TĐàm, Dallas, Texas
Làm Lễ Tưởng Niệm HTr Cấp Dũng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu
tại TĐình TĐàm Hải Ngoại


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 03 năm 2009 (4733 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Di Quan Anh Tâm Huệ


Xem Bộ Hình


Ngày 28 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Lễ Truy Điệu Đêm Thứ Sáu


Ngày 28 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Tang Lễ Anh Tâm Huệ (2)


Ngày 28 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Lễ Nhập Quan & Phát Tang Anh Tâm Huệ


Ngày 27 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Tang Lễ Anh Tâm Huệ


Ngày 27 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Trước Giờ Vĩnh Biệt


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 03 năm 2009 (5179 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Nhập Quan Anh Tâm Huệ Cao Chánh Hựu


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 03 năm 2009 (5335 lần đọc)


Hình Ảnh: Tưởng Niệm HT Cấp Dũng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu


Ngày 24 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Kết Trại Ca Diếp, Hoa Kỳ


Ngày 23 tháng 03 năm 2009


1832 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


95164159
Page Generation: 0.24 Giây