Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Vòng Hoa Tưởng Niệm


Ngày 06 tháng 04 năm 2009


Hình Ảnh: Trại Dũng 2009 - Liên Quận 2, 9, Thủ Đức, Gò Vấp


Ngày 06 tháng 04 năm 2009


Hình Ảnh: Khóa Tu Học Huynh Trưởng Miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ. 2008


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 04 năm 2009 (5046 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Huý Kỵ HT Như Tâm Nguyễn Khác Từ


Ngày 05 tháng 04 năm 2009


Hình Ảnh: Giỗ Tổ Hùng Vương tại Việt Nam


Ngày 04 tháng 04 năm 2009


Hình Ảnh: Họp Mặt Cựu Huynh Trưởng-Đoàn Sinh GĐPTVN Kỳ II


Ngày 04 tháng 04 năm 2009


Hình Ảnh: Trại Dũng GĐPT Đức Tuệ - Việt Nam (2)

Xem Bộ Hình


Ngày 03 tháng 04 năm 2009


Hình Ảnh: Lễ Tưởng Niệm Cố HT Thích Trí Thủ, VT VHĐ


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 04 năm 2009 (5304 lần đọc)


Hình Ảnh: Dũng 2009, Đức Tuệ - Gia Định


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 04 năm 2009 (4854 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Hội Quan Âm, Houston, Texas (2)


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 04 năm 2009 (4467 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Tưởng Niệm Anh Tâm Huệ Tại Miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ

MIỀN THIỆN HOA
GĐPT Linh Sơn - Từ Ân - Tuyết SơnXem tiếp
Ngày 31 tháng 03 năm 2009 (4636 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Tưởng Niệm Anh Tâm Huệ Tại Sydney, Australia


Ngày 30 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Tưởng Niệm

GĐPT Chánh Tâm, Miền Liễu Quán, Hoa K
Tưởng Niệm anh Tâm Huệ, ngày 28/03/2009


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 03 năm 2009 (5243 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Tưởng Niệm

Gia Đình Phật Tử TĐàm, Dallas, Texas
Làm Lễ Tưởng Niệm HTr Cấp Dũng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu
tại TĐình TĐàm Hải Ngoại


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 03 năm 2009 (4975 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Di Quan Anh Tâm Huệ


Xem Bộ Hình


Ngày 28 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Lễ Truy Điệu Đêm Thứ Sáu


Ngày 28 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Tang Lễ Anh Tâm Huệ (2)


Ngày 28 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Lễ Nhập Quan & Phát Tang Anh Tâm Huệ


Ngày 27 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Tang Lễ Anh Tâm Huệ


Ngày 27 tháng 03 năm 2009


Hình Ảnh: Trước Giờ Vĩnh Biệt


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 03 năm 2009 (5381 lần đọc)


1835 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


100385502
Page Generation: 0.24 Giây