Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Chánh Kiến

GĐPT Chánh Kiến, San Diego, California. Thuộc Miền Quảng Đức - Hoa K


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 06 năm 2009 (3976 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Họp Bạn Quảng Đức 2005, Miền Khánh Hòa - Hoa Kỳ


Xem tiếp
Ngày 05 tháng 06 năm 2009 (3859 lần đọc)


Hình Ảnh: Đám Tang Cụ Bạch Trung (tiếp theo)


Ngày 01 tháng 06 năm 2009


Hình Ảnh: Đám Tang Cụ Bạch Trung


Ngày 01 tháng 06 năm 2009


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Pháp Bảo

Gia Đình Phật Tử Pháp Bảo, thuộc thành phSydney, Úc Đại Lợi


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 05 năm 2009 (5229 lần đọc)


Hình Ảnh: Từ Đàm Du Ngoạn

GĐPT TĐàm, Dallas, Texas, Thuộc BHD Miền Khánh Hòa - Hoa K


Xem tiếp
Ngày 25 tháng 05 năm 2009 (5491 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Thiện Tài

GĐPT Thiện Tài, North Carolina, thuộc BHD Miền Tố Liên - Hoa K


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 05 năm 2009 (4928 lần đọc)


Hình Ảnh: Đệ Nhị Thập Chu Niên GĐPT Thanh Quang, Đà Nẳng


Ngày 23 tháng 05 năm 2009


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Huyền Quang

Gia Đình Phật Tử Huyền Quang, Springfield, Massachusetts.
Thuộc Miền Phước Huệ, Hoa K


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 05 năm 2009 (4069 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Bảo Quang

GĐPT Bảo Quang, Santa Ana, California, thuộc Miền Quảng Đức, Tây Nam Hoa K


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 05 năm 2009 (4230 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Mùa Đông - Chánh Kiến - CANADA

Trại mùa đông do GĐPT Chánh Kiến, Canada tổ chức, dành cho Huynh Trưởng và ngành thiếu, được mang tên là Trại Th Thách (Winter Camp), vào ngày 27-28/12/2008 ti Golden Lake, Ontario, Canada
Xem tiếp
Ngày 18 tháng 05 năm 2009 (4873 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Chánh Tâm

GĐPT Chánh Tâm, Hayward, California, thuộc Miền Liễu Quán - Hoa K


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 05 năm 2009 (4461 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh Hoạt tại CANADA

GĐPT Huyền Quang, Vancouver, CANADA


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 05 năm 2009 (4910 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Họp Bạn Tất Đạt Đa, Miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ - 2007


Xem tiếp
Ngày 16 tháng 05 năm 2009 (5094 lần đọc)


Hình Ảnh: Bồ Tát Thích Quảng Đức


Ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt - Sài Gòn - 1963


Xem tiếp
Ngày 15 tháng 05 năm 2009 (4448 lần đọc)


Hình Ảnh: Văn Nghệ Phật Đản GĐPT Đức Quang


Ngày 15 tháng 05 năm 2009


Hình Ảnh: Phật Đản tại Kentucky

GĐPT TÂn đón mừng Phật Đản tại Kentucky


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 05 năm 2009 (4442 lần đọc)


Hình Ảnh: Khóa Tu Học - Thụy Sĩ - Âu Châu


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 05 năm 2009 (4823 lần đọc)


Hình Ảnh: Tin Ảnh: Phật Đản tại Boston

GĐPT Minh Tâm đón mừng Phật Đản tại Boston, Massachusetts


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 05 năm 2009 (4357 lần đọc)


Hình Ảnh: HT Thích Quảng Đức


Ngày 14 tháng 05 năm 2009


1832 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


95164165
Page Generation: 0.27 Giây