Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Sinh hoạt với Vạn Hạnh

Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh, Toronto, Ontario, CANADA


Ngày 11 tháng 06 năm 2009


Hình Ảnh: Hội Ngộ Diễn Đàn mainhalam


Xem tiếp
Ngày 09 tháng 06 năm 2009 (6825 lần đọc)


Hình Ảnh: Thăm Viếng

Đặc Phái viên ST, TNTG và BHDGĐPTVN tại tư gia anh TK


Ngày 09 tháng 06 năm 2009


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Chánh Kiến

GĐPT Chánh Kiến, San Diego, California. Thuộc Miền Quảng Đức - Hoa K


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 06 năm 2009 (4144 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Họp Bạn Quảng Đức 2005, Miền Khánh Hòa - Hoa Kỳ


Xem tiếp
Ngày 05 tháng 06 năm 2009 (4000 lần đọc)


Hình Ảnh: Đám Tang Cụ Bạch Trung (tiếp theo)


Ngày 01 tháng 06 năm 2009


Hình Ảnh: Đám Tang Cụ Bạch Trung


Ngày 01 tháng 06 năm 2009


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Pháp Bảo

Gia Đình Phật Tử Pháp Bảo, thuộc thành phSydney, Úc Đại Lợi


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 05 năm 2009 (5647 lần đọc)


Hình Ảnh: Từ Đàm Du Ngoạn

GĐPT TĐàm, Dallas, Texas, Thuộc BHD Miền Khánh Hòa - Hoa K


Xem tiếp
Ngày 25 tháng 05 năm 2009 (5741 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Thiện Tài

GĐPT Thiện Tài, North Carolina, thuộc BHD Miền Tố Liên - Hoa K


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 05 năm 2009 (5354 lần đọc)


Hình Ảnh: Đệ Nhị Thập Chu Niên GĐPT Thanh Quang, Đà Nẳng


Ngày 23 tháng 05 năm 2009


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Huyền Quang

Gia Đình Phật Tử Huyền Quang, Springfield, Massachusetts.
Thuộc Miền Phước Huệ, Hoa K


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 05 năm 2009 (4281 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Bảo Quang

GĐPT Bảo Quang, Santa Ana, California, thuộc Miền Quảng Đức, Tây Nam Hoa K


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 05 năm 2009 (4597 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Mùa Đông - Chánh Kiến - CANADA

Trại mùa đông do GĐPT Chánh Kiến, Canada tổ chức, dành cho Huynh Trưởng và ngành thiếu, được mang tên là Trại Th Thách (Winter Camp), vào ngày 27-28/12/2008 ti Golden Lake, Ontario, Canada
Xem tiếp
Ngày 18 tháng 05 năm 2009 (5105 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Chánh Tâm

GĐPT Chánh Tâm, Hayward, California, thuộc Miền Liễu Quán - Hoa K


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 05 năm 2009 (4626 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh Hoạt tại CANADA

GĐPT Huyền Quang, Vancouver, CANADA


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 05 năm 2009 (5163 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Họp Bạn Tất Đạt Đa, Miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ - 2007


Xem tiếp
Ngày 16 tháng 05 năm 2009 (5290 lần đọc)


Hình Ảnh: Bồ Tát Thích Quảng Đức


Ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt - Sài Gòn - 1963


Xem tiếp
Ngày 15 tháng 05 năm 2009 (4681 lần đọc)


Hình Ảnh: Văn Nghệ Phật Đản GĐPT Đức Quang


Ngày 15 tháng 05 năm 2009


Hình Ảnh: Phật Đản tại Kentucky

GĐPT TÂn đón mừng Phật Đản tại Kentucky


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 05 năm 2009 (4764 lần đọc)


1835 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


100385525
Page Generation: 0.28 Giây