Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Có Những Bà Mẹ...


Ngày 01 tháng 09 năm 2009


Hình Ảnh: Có Những Bà Mẹ...


Ngày 31 tháng 08 năm 2009


Hình Ảnh: Có Những Bà Mẹ...


Lưng còng theo thời gian


Ngày 30 tháng 08 năm 2009


Hình Ảnh: Lễ Chu Niêm 16 GĐPT Chánh Tâm, Miền Liễu Quán


Ngày 28 tháng 08 năm 2009


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Đức Dục

GĐPT Đức Dục sinh hoạt tại Na Uy - Âu Châu


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 08 năm 2009 (5219 lần đọc)


Hình Ảnh: Hội Hiếu


Ngày 24 tháng 08 năm 2009


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Huyền Quang

GĐPT Huyền Quang, Banstown, N.S.W thuộc Miền Tịnh Khiết, Úc Đại Lợi


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 08 năm 2009 (5419 lần đọc)


Hình Ảnh: Một Chuyến Âu Du


Luxembourg


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 08 năm 2009 (5203 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh Hoạt GĐPT tại Khóa Tu Học Âu Châu

Hình ảnh sinh hoạt GĐPT tại Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Chầu kỳ thứ 21 tại Bỉ Quốc
Từ ngày 06/08/2009 đến ngày 16/08/2009


Xem tiếp
Ngày 18 tháng 08 năm 2009 (5376 lần đọc)


Hình Ảnh: Hội thi Ngành Đồng - Liên Miền


Ngày 16 tháng 08 năm 2009


Hình Ảnh: Hội thi Ngành Đồng - Toàn Quốc


Ngày 16 tháng 08 năm 2009


Hình Ảnh: Sinh Hoạt với Từ Hiếu

GĐPT Từ Hiếu sinh hoạt tại Sài Gòn thuộc BHD Quảng Đức


Trại họp bạn Trúc Lâm 2 tại Lộc An


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 08 năm 2009 (5668 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Lục Hòa 2009 - Miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ

Các đơn vị GĐPT Từ Ân (Lansing), Linh Sơn (Grand Rapids), Tuyết Sơn (Detroit)...
thuộc tiểu bang Michigan, Miền Thiện Hoa
tổ chức Trại Hè Liên Gia Đình mang tên Lục Hòa - 2009

Ngày 11 tháng 08 năm 2009


Hình Ảnh: Trại Hè Tín Dũng - Đức Quốc (tt)


Xem tiếp
Ngày 10 tháng 08 năm 2009 (5674 lần đọc)


Hình Ảnh: Hội Thi Ngành Đồng - Quảng Đức (tt)


Xem tiếp
Ngày 09 tháng 08 năm 2009 (5270 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Hè 2009 - Liên Gia Đình - Quảng Đức

GĐPT Từ Hiếu


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 07 năm 2009 (5152 lần đọc)


Hình Ảnh: Tiểu Tường tại TV Nguyên Thiều (tt)


Xem tiếp
Ngày 28 tháng 07 năm 2009 (5028 lần đọc)


Hình Ảnh: Tiểu Tường tại TV Nguyên Thiều


Bảo Tháp Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN

Khởi hành từ ngày 23.7.2009 tại các địa phương khác nhau. Đại diện các BHD GĐPT Tỉnh thị đã vân tập về tu viện Nguyên Thiều Bình Định. Đúng 8g ngày 24.7.2009, BHD GĐPT Quốc Nội cùng các anh chị Đại diện các Tỉnh thị đã kính viếng Linh đường Hoà Thượng Đệ Tứ Tăng Thống nhân ngày Tiểu tường của Ngài. Sau đó tất cả dự lễ chính thức cùng Quí Chư Tôn Đức.

Nhân dịp này BHD Quốc Nội đã gặp gỡ BHD GĐPT Bình Định. Trên đường trở về Thành phố, Phái đoàn cũng đã ghé Phan Rang (Ninh Thuận) thăm A. Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ, Từ đường và phần mộ thân mẫu A. Tâm Huy, và Tư gia C. Diệu Lãng tại Hàm Tân (Bình Thuận).


Xem tiếp
Ngày 28 tháng 07 năm 2009 (4255 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Hè Lục Hòa 2009 GĐPT Đức Phương


Ngày 27 tháng 07 năm 2009


Hình Ảnh: Trại Hè GĐPT Đức Tuệ 2009, VN


Ngày 25 tháng 07 năm 2009


1835 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


100408473
Page Generation: 0.28 Giây