Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Có Những Mảnh Đời...


Ngày 13 tháng 11 năm 2009


Hình Ảnh: Có Những Mảnh Đời...


Ngày 12 tháng 11 năm 2009


Hình Ảnh: Lộc Uyển 24 – A Dục 18 – BHD Gia Định – Phần II
Xem tiếp
Ngày 11 tháng 11 năm 2009 (5692 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Hội GĐPTVN Trên Thế Giới (tt)
Xem tiếp
Ngày 11 tháng 11 năm 2009 (4419 lần đọc)


Hình Ảnh: Lộc Uyển 24 – A Dục 18 – BHD Gia Định – Phần I
Xem tiếp
Ngày 11 tháng 11 năm 2009 (4867 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Hội GĐPTVN Trên Thế Giới (tt)


Xem tiếp
Ngày 10 tháng 11 năm 2009 (4806 lần đọc)


Hình Ảnh: Có Những Mảnh Đời...


Ngày 10 tháng 11 năm 2009


Hình Ảnh: Lễ Hội GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI (tt)

Ngày Này Năm Xưa

Xem tiếp
Ngày 09 tháng 11 năm 2009 (4869 lần đọc)


Hình Ảnh: Chu Niên lần thứ 5 CHT & ĐS - Nha Trang


Ngày 09 tháng 11 năm 2009


Hình Ảnh: Lễ Hội GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI - 2004

Ngày Này Năm Xưa
Hành Hương Ấn Độ

Ngày 08 tháng 11 năm 2009


Hình Ảnh: Có Những Mảnh Đời...


Ngày 07 tháng 11 năm 2009


Hình Ảnh: Kỷ Niệm Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới (tt)

Ngày Này Năm Xưa
Phái Đoàn Âu Châu

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 11 năm 2009 (4941 lần đọc)


Hình Ảnh: Kỷ Niệm Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới (tt)

NGÀY NÀY NĂM XƯA


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 11 năm 2009 (4927 lần đọc)


Hình Ảnh: Có Những Mảnh Đời...


Ngày 04 tháng 11 năm 2009


Hình Ảnh: Ngôi Chùa Hoa Sen tại Ấn Độ

Lotus Temple
 
Aerial View Lotus Temple, New Delhi by Travelure.
Aerial View captured just before landing in New Delhi. This is the famous Bahai Temple (also called Lotus Temple) made of white marble. This is the first and only perfect lotus building in the world.

Xem tiếp
Ngày 04 tháng 11 năm 2009 (6193 lần đọc)


Hình Ảnh: Quán Thế Âm Bồ Tát

Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
19/09/Âm lịch


Ngày 03 tháng 11 năm 2009


Hình Ảnh: Có Những Mảnh Đời...


Ngày 03 tháng 11 năm 2009


Hình Ảnh: Có Những Mảnh Đời...


Ngày 02 tháng 11 năm 2009


Hình Ảnh: Có Những Mảnh Đời...


Ngày 31 tháng 10 năm 2009


Hình Ảnh: Tường Thuật Trại Chu Niên lần thứ 20 GĐPT Đức Tuệ

Sáng thứ 7 (24/10) các đoàn vào làm công trình trại:
Đoàn thanh nữ và thiếu nữ làm lều sàn....

Xem tiếp
Ngày 30 tháng 10 năm 2009 (7559 lần đọc)


1835 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


100385326
Page Generation: 0.37 Giây