Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Vu Lan - Chùa Bồ Đề, Miền Nam California

Vu Lan với GĐPT Chánh Tín, Nam California


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 08 năm 2012 (3898 lần đọc)


Hình Ảnh: Thăm viếng GĐPT Giác Hoa, Amarillo, TexasBHD GĐPT Miền Khánh Hòa thăm viếng GĐPT Giác Hoa tại Chùa Giác Hoa, thành phố Amarillo, tiểu bang Texas


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 08 năm 2012 (3490 lần đọc)


Hình Ảnh: Vu Lan - GĐPT Khánh Ngọc


Xem tiếp
Ngày 23 tháng 08 năm 2012 (3630 lần đọc)


Hình Ảnh: Liên Trại Huấn Luyện - Miền Tây Nam Phần


Xem tiếp
Ngày 22 tháng 08 năm 2012 (3122 lần đọc)


Hình Ảnh: Vu Lan - GĐPT Linh Sơn, Grand Rapits, Michigan


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 08 năm 2012 (3674 lần đọc)


Hình Ảnh: Thăm viếng vùng Tây Bắc Hoa Kỳ


Hàng trên Chứng Minh: HT Thích Tín Nghĩa Quyền Chủ Tịch GHPGVNTN HK; HT Thích Bảo Lạc GHPGVNTN Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan; HT Thích Thắng Hoan Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN HK; HT Thích Minh Tâm GHPGVNTN Âu Châu; HT Thích Nguyên An GHPGVNTN HK; TT Thích Bổn Đạt GHPGVNTN Canada
Chủ tọa đoàn: HT Thích Thông Hải, Thích Nguyên Trí, Thích Minh Tuyên

Nhân tham dự Đại Hội GHPGVNTN-HK chúng tôi có dịp trở về vùng Tây Bắc Hoa Kỳ (Seattle) sau 20 năm xa cách, nơi mà một thời chúng tôi là Đại Diện BHD tại vùng Tây Bắc vào thập niên 90, mặc dù có những chuyến trở lại nhưng là Phật sự chứ không có thời gian để thăm viếng như kỳ này.  


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 08 năm 2012 (3085 lần đọc)


Hình Ảnh: Thăm viếng và tu sửa Trại Trường GĐPTVN

Đại diện BHD GĐPT Miền Khánh Hòa và đại diện các đơn vị thăm viếng & tu sửa

Trại Trường Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Thành phố Wills Point, Texas, USA


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 08 năm 2012 (3258 lần đọc)


Hình Ảnh: Tang Lễ Cố Htr Cấp Tín Thiện Siêu Nguyễn Quốc Việt

Click here to view full size


Xem tiếp
Ngày 16 tháng 08 năm 2012 (3839 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Hè Bảo Quang 2012, California


GĐPT Bảo Quang, Miền Nam California tổ chức Trại Hè 2012


Xem tiếp
Ngày 16 tháng 08 năm 2012 (3744 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Hè Mục Kiền Liên - GĐPT Đức Chơn


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 08 năm 2012 (5320 lần đọc)


Hình Ảnh: Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu và GĐPT


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 08 năm 2012 (3333 lần đọc)


Hình Ảnh: Giải Bóng Đá Hoa Sen Cup - BHD GĐPT Gia Định


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 08 năm 2012 (3408 lần đọc)


Hình Ảnh: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 2


Xem tiếp
Ngày 05 tháng 08 năm 2012 (3498 lần đọc)


Hình Ảnh: Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Âu Châu kỳ 8


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 08 năm 2012 (4835 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Đồng Tâm - GĐPT Hoa Nghiêm, California

GĐPT Hoa Nghiêm, San Diego, California tổ chức Trại Đồng Tâm lần thứ XVI


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 08 năm 2012 (4912 lần đọc)


Hình Ảnh: Trai Hè Mục Kiền Liên 2012 - GĐPT Đức Chơn

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 08 năm 2012 (2942 lần đọc)


Hình Ảnh: GĐPT Đức Vân tổ chức Trại Hè tại Phan Thiết


Xem tiếp
Ngày 31 tháng 07 năm 2012 (5147 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Hè Tứ Ân - BHD GĐPT Miền Phước Huệ, Hoa Kỳ


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 07 năm 2012 (4970 lần đọc)


Hình Ảnh: Cắt mái "Tóc thề" gây quỹ - GĐPT Long Hoa, Úc Đại Lợi

GĐPT Long Hoa, Úc Đại Lợi - Cắt mái "tóc thề" gây quỹ cho bệnh viện

 

Kính thưa quý anh chị Áo Lam, -- Xin kính chuyển đến quý anh chị một số hình ảnh cắt tặng tóc trong Ngày Hạnh của Ngành Nữ và thân hữu GĐPT Long Hoa. Các chị em Ngành Nữ và thân hữu tình nguyện quyên tặng mái tóc dài của mình cho bệnh viện nhằm mục đích làm tóc giả tặng cho các em bị bệnh ung thư.

 Xem tiếp
Ngày 30 tháng 07 năm 2012 (2947 lần đọc)


Hình Ảnh: GĐPT Đức Thiện tổ chức trại tại Đà Lạt


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 07 năm 2012 (3627 lần đọc)


1832 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


94317059
Page Generation: 0.22 Giây