Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Tang Lễ Thân Mẫu Htr Quảng Dũng


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 09 năm 2012 (3389 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Dâng Quà Báo Hiếu - GĐPT Chánh Tâm
Xem tiếp
Ngày 30 tháng 08 năm 2012 (3841 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Dâng Hoa và Dâng Y - GĐPT Từ Hiếu


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 08 năm 2012 (3332 lần đọc)


Hình Ảnh: Vu Lan - Chùa Bồ Đề, Miền Nam California

Vu Lan với GĐPT Chánh Tín, Nam California


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 08 năm 2012 (4039 lần đọc)


Hình Ảnh: Thăm viếng GĐPT Giác Hoa, Amarillo, TexasBHD GĐPT Miền Khánh Hòa thăm viếng GĐPT Giác Hoa tại Chùa Giác Hoa, thành phố Amarillo, tiểu bang Texas


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 08 năm 2012 (3632 lần đọc)


Hình Ảnh: Vu Lan - GĐPT Khánh Ngọc


Xem tiếp
Ngày 23 tháng 08 năm 2012 (3754 lần đọc)


Hình Ảnh: Liên Trại Huấn Luyện - Miền Tây Nam Phần


Xem tiếp
Ngày 22 tháng 08 năm 2012 (3223 lần đọc)


Hình Ảnh: Vu Lan - GĐPT Linh Sơn, Grand Rapits, Michigan


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 08 năm 2012 (3863 lần đọc)


Hình Ảnh: Thăm viếng vùng Tây Bắc Hoa Kỳ


Hàng trên Chứng Minh: HT Thích Tín Nghĩa Quyền Chủ Tịch GHPGVNTN HK; HT Thích Bảo Lạc GHPGVNTN Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan; HT Thích Thắng Hoan Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN HK; HT Thích Minh Tâm GHPGVNTN Âu Châu; HT Thích Nguyên An GHPGVNTN HK; TT Thích Bổn Đạt GHPGVNTN Canada
Chủ tọa đoàn: HT Thích Thông Hải, Thích Nguyên Trí, Thích Minh Tuyên

Nhân tham dự Đại Hội GHPGVNTN-HK chúng tôi có dịp trở về vùng Tây Bắc Hoa Kỳ (Seattle) sau 20 năm xa cách, nơi mà một thời chúng tôi là Đại Diện BHD tại vùng Tây Bắc vào thập niên 90, mặc dù có những chuyến trở lại nhưng là Phật sự chứ không có thời gian để thăm viếng như kỳ này.  


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 08 năm 2012 (3236 lần đọc)


Hình Ảnh: Thăm viếng và tu sửa Trại Trường GĐPTVN

Đại diện BHD GĐPT Miền Khánh Hòa và đại diện các đơn vị thăm viếng & tu sửa

Trại Trường Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Thành phố Wills Point, Texas, USA


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 08 năm 2012 (3371 lần đọc)


Hình Ảnh: Tang Lễ Cố Htr Cấp Tín Thiện Siêu Nguyễn Quốc Việt

Click here to view full size


Xem tiếp
Ngày 16 tháng 08 năm 2012 (3995 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Hè Bảo Quang 2012, California


GĐPT Bảo Quang, Miền Nam California tổ chức Trại Hè 2012


Xem tiếp
Ngày 16 tháng 08 năm 2012 (3864 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Hè Mục Kiền Liên - GĐPT Đức Chơn


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 08 năm 2012 (5437 lần đọc)


Hình Ảnh: Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu và GĐPT


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 08 năm 2012 (3445 lần đọc)


Hình Ảnh: Giải Bóng Đá Hoa Sen Cup - BHD GĐPT Gia Định


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 08 năm 2012 (3527 lần đọc)


Hình Ảnh: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 2


Xem tiếp
Ngày 05 tháng 08 năm 2012 (3661 lần đọc)


Hình Ảnh: Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Âu Châu kỳ 8


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 08 năm 2012 (4975 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Đồng Tâm - GĐPT Hoa Nghiêm, California

GĐPT Hoa Nghiêm, San Diego, California tổ chức Trại Đồng Tâm lần thứ XVI


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 08 năm 2012 (5091 lần đọc)


Hình Ảnh: Trai Hè Mục Kiền Liên 2012 - GĐPT Đức Chơn

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 08 năm 2012 (3077 lần đọc)


Hình Ảnh: GĐPT Đức Vân tổ chức Trại Hè tại Phan Thiết


Xem tiếp
Ngày 31 tháng 07 năm 2012 (5263 lần đọc)


1835 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


97404281
Page Generation: 0.40 Giây