Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Lễ Hội Trăng Rằm - GĐPT Phổ Đà, TN


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 09 năm 2016 (151 lần đọc)


Hình Ảnh: Viếng Tu Viện Quảng Hương Già Lam, thăm GĐPT Đức Chơn



Xem tiếp
Ngày 19 tháng 09 năm 2016 (515 lần đọc)


Hình Ảnh: Trung Thu 2016 - GĐPT Đức Tuệ


Xem tiếp
Ngày 16 tháng 09 năm 2016 (166 lần đọc)


Hình Ảnh: Hội Chợ Trung Thu - GĐPT Từ Đàm, Dallas, Texas


GĐPT Từ Đàm, Dallas, Texas

Hàng ngàn người tham dự Hội Chợ Trung Thu tại Trung Tâm Thương Mại Asia Time Square, thuộc thành phố Grand Prarie, tiểu bang Texas cùng sự tham dự của nhiều sắc dân Á Châu khác

Xem tiếp
Ngày 14 tháng 09 năm 2016 (337 lần đọc)


Hình Ảnh: Ánh Trăng Tuổi Thơ - GĐPT Đức Đạt



Trời mưa thì mặc trời mưa... Trung Thu em có Chị Hằng xuống chơi.... có thêm anh cuội hay cười.... trời mưa cũng mặc, lên chùa chơi thôi... Chương trình Trung Thu đã rất thành công, tuy rằng trời mưa nhưng tất cả quý Anh Chị Em Lam Viên Đức Đạt đã nổ lực trên mọi Phật sự và công tác chuẩn bị cho ngày vui Thiếu nhi. Xin Tán Thán sự nổ lực của tất cả....

Xem tiếp
Ngày 13 tháng 09 năm 2016 (192 lần đọc)


Hình Ảnh: Trung Thu, Sinh Nhật Ngành Oanh 52 - GĐPT Đức Phương




Xem tiếp
Ngày 12 tháng 09 năm 2016 (144 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Ra Mắt - GĐPT Ngọc Nhiên, Garland, Texas



Lễ Ra Mắt GĐPT Ngọc Nhiên, Garland, Texas thuộc BHD GĐPT Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 09 năm 2016 (241 lần đọc)


Hình Ảnh: Chu Niên 17 - GĐPT Vạn Hạnh, New Mexico


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 09 năm 2016 (198 lần đọc)


Hình Ảnh: Đại Lễ Vu Lan - GĐPT Phổ Đà, Tennessee


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 09 năm 2016 (151 lần đọc)


Hình Ảnh: Vu Lan Báo Hiếu - GĐPT Ngọc Nhiên, Garland, TX


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 08 năm 2016 (229 lần đọc)


Hình Ảnh: Vu Lan Báo Hiếu - GĐPT Liễu Quán, Seattle, WA


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 08 năm 2016 (154 lần đọc)


Hình Ảnh: Đại Lễ Vu Lan - GĐPT Vạn Hạnh, New Mexico


Xem tiếp
Ngày 25 tháng 08 năm 2016 (191 lần đọc)


Hình Ảnh: Đại Lễ Vu Lam - GĐPT Pháp Bảo, Úc Đại Lợi


Xem tiếp
Ngày 22 tháng 08 năm 2016 (157 lần đọc)


Hình Ảnh: Đại Lễ Vu Lan PL 2560 - GĐPT Thiện Tâm


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 08 năm 2016 (174 lần đọc)


Hình Ảnh: Đại Lễ Vu Lan - GĐPT Từ Đàm


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 08 năm 2016 (203 lần đọc)


Hình Ảnh: Mùa Hiếu Hạnh - GĐPT Phước Duyên



Một người con biết hiếu kính trong gia đình sẽ là một học trò ngoan trong lớp học,
và đối với non sông đất nước sẽ là một người công dân biết thế nào là trung hiếu.

Mùa Hiếu hạnh tại chùa Phước Duyên PL 2560 - 2016.

Xem tiếp
Ngày 19 tháng 08 năm 2016 (186 lần đọc)


Hình Ảnh: Đại Lễ Vu Lan - GĐPT Minh Tâm, Austin, Texas


Xem tiếp
Ngày 18 tháng 08 năm 2016 (137 lần đọc)


Hình Ảnh: Đại Lễ Vu Lan - GĐPT Quảng Đức, Úc Đại Lợi


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 08 năm 2016 (147 lần đọc)


Hình Ảnh: Vu Lan Thắng Hội - GĐPT Hoa Nghiêm, San Diego, California


Xem tiếp
Ngày 15 tháng 08 năm 2016 (178 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Bồ Đề - Thế Vận Hội - GĐPT Huệ Quang, California


Xem tiếp
Ngày 13 tháng 08 năm 2016 (182 lần đọc)


1832 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


94317051
Page Generation: 0.58 Giây