Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Một Chuyến Trung DuLộ trình từ Texas xuyên qua Arkansas, Tennessee, đến Mississippi

Xem tiếp
Ngày 25 tháng 06 năm 2014 (1981 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Họp Bạn Tố Liên 1 - BHD GĐPT Miền Tố Liên (2)Trại Họp Bạn Tố Liên 1 do BHD GĐPT Miền Tố Liên tổ chức tại Chùa Phổ Đà, Memphis, Tennessee.
Quy tựu các đơn vị: Từ Ân (Louisville, Kentucky); Linh Mụ (Atlanta, Georgia); Diệu Đế (Pensacola, Florida); Thiện Tài (High Point, North Carolia); và Phổ Đà (Memphis, Tennessee)

Xem tiếp
Ngày 25 tháng 06 năm 2014 (1594 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Họp Bạn Tố Liên 1 - BHD GĐPT Miền Tố Liên (1)Trại Họp Bạn Tố Liên 1 do BHD GĐPT Miền Tố Liên tổ chức tại chùa Phổ Đà, Memphis, Tennessee vào những ngày 20, 21, 22/06/2014

Xem tiếp
Ngày 24 tháng 06 năm 2014 (2075 lần đọc)


Hình Ảnh: Phật Đản - GĐPT Pháp Vân, CanadaBan HTr GĐPT Pháp Vân. (MISSISSAUGA, ON, CANADA)
Họp ca ngày Rằm tháng Tư.
GĐPT Pháp Vân, mới thành lập khoảng 2 năm nay thôi, nhưng Tổng Cộng HTr và Đoàn Sinh 150 - 160.
Nối vòng tay lớn trong tình người con Phật khoác Áo Lam...
Trăm năm mặc chuyện có không.
Trên đầu Chữ Phật trong lòng Chữ Tâm.

Xem tiếp
Ngày 24 tháng 06 năm 2014 (1892 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Họp Bạn Quang Trung - GĐPT Miền Khánh Hòa (4)Trại Họp Bạn Quang Trung do BHD GĐPT Miền Khánh Hòa tổ chức

Xem tiếp
Ngày 20 tháng 06 năm 2014 (1941 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Họp Bạn Quang Trung - GĐPT Miền Khánh Hòa (3)Trại Họp Bạn Quang Trung do BHD GĐPT Miền Khánh Hòa tổ chức tại Trại Trường GĐPTVN thuộc thành phố Wills Point, Texas

Xem tiếp
Ngày 19 tháng 06 năm 2014 (2146 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Họp Bạn Quang Trung - GĐPT Miền Khánh Hòa (2)Trại Họp Bạn Quang Trung do BHD GĐPT Miền Khánh Hòa tổ chức tại Trại Trường GĐPTVN thuộc thành phố Wills Point, Texas

Xem tiếp
Ngày 19 tháng 06 năm 2014 (2168 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Họp Bạn Quang Trung - GĐPT Miền Khánh Hòa (1)Trại Họp Bạn Quang Trung do BHD GĐPT Miền Khánh Hòa tổ chức tại Trại Trường GĐPTVN thuộc thành phố Wills Point, tiểu bang Texas vào những ngày 13, 14, 15/06/2014

Xem tiếp
Ngày 18 tháng 06 năm 2014 (2157 lần đọc)


Hình Ảnh: Phóng sự ảnh Trại Họp Bạn Ngành Đồng Liên Miền phần 2Xem tiếp
Ngày 18 tháng 06 năm 2014 (2027 lần đọc)


Hình Ảnh: Phật Đản - GĐPT Phổ Hiền, Pháp Quốc


Xem tiếp
Ngày 18 tháng 06 năm 2014 (1773 lần đọc)


Hình Ảnh: Từ Thiện - BHD GĐPT Đà Nẵng


Ngày 17 tháng 06 năm 2014


Hình Ảnh: Lễ Công Nhận Chính Thức - GĐPT Đức Long


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 06 năm 2014 (1897 lần đọc)


Hình Ảnh: Phật Đản - GĐPT Đức Hưng

VĂN NGHỆ CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN PL 2558 - DL 2014

Lễ Phật Ðản là ngày vui của Phật tử trên toàn thế giới. Chúng ta đón mừng ngày Phật Ðản để tưởng niệm đến Ðấng Cha Lành. Với lòng từ bi vô hạn,

Từ Ngàn xưa một vị bồ tát với tâm từ bi muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi chốn đau khổ mê lầm, đã dày công thực hành mười pháp ba-la-mật trong vô lượng kiếp. Ngài nguyện chứng đắc đạo quả Chánh Ðẳng Chánh Giác để đem lại con đường giải thoát cho chúng sanh.

Thấy duyên chứng ngộ đạo quả Bồ-đề đã đầy đủ, Ðức Bồ-tát giáng sanh xuống cõi Ấn Ðộ, vào bào thai của Hoàng Hậu Maya, vợ Vua Tịnh Phạn thuộc dòng Thích Ca. Lúc bấy giờ, Ấn Ðộ là một nước rất văn minh, có Tịnh Phạn Vương là bậc hiền nhân và Hoàng Hậu Maya là người tài sắc, đức hạnh vẹn toàn. Một buổi sáng khi Hoàng Hậu đang cùng người hầu trên đường về quê mẹ để chuẩn bị cho kỳ sinh nở, nàng vào nghĩ chân ở vườn Lâm Tỳ Ni. Cảnh vườn tuyệt đẹp. Cây cao, bóng mát, chim xanh ríu rít, hoa nở khắp nơi. Khi nàng đến vịn vào cây sala, Ðức Bồ-tát liền nhẹ nhàng đản sanh. Ngài vững vàng bước đi bảy bước, tuyên bố:

“ Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn”Xem tiếp
Ngày 13 tháng 06 năm 2014 (2003 lần đọc)


Hình Ảnh: Phật Đản GĐPT Huyện Krông Pắc - BHD ĐắkLắk 2558Xe Hoa Huyện Krông Pắc

Xem tiếp
Ngày 10 tháng 06 năm 2014 (1852 lần đọc)


Hình Ảnh: Đệ tam Chu Niên GĐPT Vạn Hạnh - Toronto, CanadaXem tiếp
Ngày 09 tháng 06 năm 2014 (2183 lần đọc)


Hình Ảnh: Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chùa - GĐPT Huyền Quang, Springfield, Mas


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 06 năm 2014 (2167 lần đọc)


Hình Ảnh: Phật Đản - GĐPT Linh Sơn, Michigan, Hoa KỳXem tiếp
Ngày 03 tháng 06 năm 2014 (2084 lần đọc)


Hình Ảnh: Phật Đản - GĐPT Chánh Tín, Hòa Lan


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 05 năm 2014 (1596 lần đọc)


Hình Ảnh: Phật Đản - GĐPT Hoa Nghiêm, San Diego, CA


GĐPT Hoa Nghiêm Kính Mừng Phật Đản 2558 ngày 10/05/2014 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California

Xem tiếp
Ngày 28 tháng 05 năm 2014 (1957 lần đọc)


Hình Ảnh: Phật Đản tại Na Uy


Xem tiếp
Ngày 28 tháng 05 năm 2014 (1587 lần đọc)


1835 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


100382428
Page Generation: 0.48 Giây