Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Tất Niên - GĐPT Vạn Hạnh, New Mexico


Xem tiếp
Ngày 12 tháng 02 năm 2015 (1454 lần đọc)


Hình Ảnh: GĐPT Phước Duyên, Thừa Thiên - Huế


Xem tiếp
Ngày 11 tháng 02 năm 2015 (1920 lần đọc)


Hình Ảnh: GĐPT Minh Tâm, Austin, Texas


GĐPT Minh Tâm Austin, Texas tham gia văn nghệ Hội Chợ Tết do Cộng Đồng NVQG Austin tổ chức

Xem tiếp
Ngày 10 tháng 02 năm 2015 (1187 lần đọc)


Hình Ảnh: Tất Niên Giáp Ngọ - GĐPT Đức TuệXem tiếp
Ngày 08 tháng 02 năm 2015 (1982 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Hằng Thuận - GĐPT Đức ViênĐồng Thái Nguyễn Tâm Quốc Hòa & Quảng Kim Quỳnh Thị Kim Loan

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 02 năm 2015 (2290 lần đọc)


Hình Ảnh: Phó Trưởng BHD GĐPTVN Trên Thế Giới thăm viếng trung TâmHtr Cấp Dũng Tâm Trí Tư Đồ Minh, Phó Trưởng Ban HD GĐPTVN Trên Thế Giới Đặc Trách Hải Ngoại thăm viếng Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức tại Nam California

Xem tiếp
Ngày 06 tháng 02 năm 2015 (1945 lần đọc)


Hình Ảnh: Chu Niên Lần Thứ 31 GĐPT Kinh Nhạc - BHD Lâm Đồng


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 02 năm 2015 (1371 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Tất Bát La 4 - GĐPT Đức Phương
Xem tiếp
Ngày 03 tháng 02 năm 2015 (1492 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Lạc Việt mừng xuân Ất Mùi - GĐPT Đức Liên
Xem tiếp
Ngày 01 tháng 02 năm 2015 (1611 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Thọ Cấp Dũng và GĐPT tại San Diego, CaliforniaLễ Thọ Cấp Dũng Huynh Trưởng Tâm Tựu Sử Thành
- GĐPT Hoa Nghiêm
- GĐPT Chánh Kiến
San Diego, California
...

Xem tiếp
Ngày 31 tháng 01 năm 2015 (1519 lần đọc)


Hình Ảnh: GĐPT Kim Sơn - Ninh Thuận


Xem tiếp
Ngày 31 tháng 01 năm 2015 (1334 lần đọc)


Hình Ảnh: Hát Mừng Lễ Thành Đạo - GĐPT Khánh HuệGĐPT Khánh Huệ, Bình Phước

Xem tiếp
Ngày 28 tháng 01 năm 2015 (1846 lần đọc)


Hình Ảnh: Thi Vượt Bậc GĐPT Khánh Trà - Bình Thuận 26/01/2015


Xem tiếp
Ngày 28 tháng 01 năm 2015 (1689 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Kỷ Niệm Chu Niên 50 - GĐPT Đức Hưng, Gia ĐịnhXem tiếp
Ngày 27 tháng 01 năm 2015 (2005 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Thành Đạo - GĐPT Từ VÂn, Tỉnh Khánh HòaXem tiếp
Ngày 25 tháng 01 năm 2015 (1536 lần đọc)


Hình Ảnh: Tang Lễ Htr Trung Phi - Nguyễn Thụy Mai KhanhHUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN TRUNG PHI - NGUYỄN THỤY MAI KHANH
LIÊN ĐOÀN PHÓ NGÀNH NỮ GĐPT PHÁP QUANG
Tạ thế ngày 12 tháng 01 năm 2015, nhằm ngày 22 tháng 11 năm Giáp Ngọ
Tại Dallas, Texas
Hưởng dương 39 tuổi.

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 01 năm 2015 (1993 lần đọc)


Hình Ảnh: Chu Niên 17 GĐPT Đức Châu - Gia ĐịnhXem tiếp
Ngày 20 tháng 01 năm 2015 (1784 lần đọc)


Hình Ảnh: Múa Lân - GĐPT Từ Đàm


Múa lân cho Lễ Martin Luther King Jr tại trường Đại Học TCC

Đoàn Lân GĐPT Từ Đàm, Dallas, Texas đã múa lân ra trận đầu tiên năm 2015 với lịch trình Tết Ất Mùi gần 2 tháng từ nay cho đến đầu tháng 03/2015.

Xem tiếp
Ngày 19 tháng 01 năm 2015 (2045 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh hoạt GĐPT Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ


Htr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, Tổng Thư Ký BHD GĐPTVN Trên Thế Giới thăm viếng Dallas, Texas

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 01 năm 2015 (1632 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh Nhật Ngành Thanh - GĐPT Đức Hưng


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 01 năm 2015 (1972 lần đọc)


1835 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


99225369
Page Generation: 0.41 Giây