Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Hình Ảnh

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Hình Ảnh: Tất Niên Giáp Ngọ - GĐPT Đức TuệXem tiếp
Ngày 08 tháng 02 năm 2015 (1759 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Hằng Thuận - GĐPT Đức ViênĐồng Thái Nguyễn Tâm Quốc Hòa & Quảng Kim Quỳnh Thị Kim Loan

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 02 năm 2015 (2057 lần đọc)


Hình Ảnh: Phó Trưởng BHD GĐPTVN Trên Thế Giới thăm viếng trung TâmHtr Cấp Dũng Tâm Trí Tư Đồ Minh, Phó Trưởng Ban HD GĐPTVN Trên Thế Giới Đặc Trách Hải Ngoại thăm viếng Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức tại Nam California

Xem tiếp
Ngày 06 tháng 02 năm 2015 (1687 lần đọc)


Hình Ảnh: Chu Niên Lần Thứ 31 GĐPT Kinh Nhạc - BHD Lâm Đồng


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 02 năm 2015 (1187 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Tất Bát La 4 - GĐPT Đức Phương
Xem tiếp
Ngày 03 tháng 02 năm 2015 (1270 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Lạc Việt mừng xuân Ất Mùi - GĐPT Đức Liên
Xem tiếp
Ngày 01 tháng 02 năm 2015 (1404 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Thọ Cấp Dũng và GĐPT tại San Diego, CaliforniaLễ Thọ Cấp Dũng Huynh Trưởng Tâm Tựu Sử Thành
- GĐPT Hoa Nghiêm
- GĐPT Chánh Kiến
San Diego, California
...

Xem tiếp
Ngày 31 tháng 01 năm 2015 (1325 lần đọc)


Hình Ảnh: GĐPT Kim Sơn - Ninh Thuận


Xem tiếp
Ngày 31 tháng 01 năm 2015 (1139 lần đọc)


Hình Ảnh: Hát Mừng Lễ Thành Đạo - GĐPT Khánh HuệGĐPT Khánh Huệ, Bình Phước

Xem tiếp
Ngày 28 tháng 01 năm 2015 (1633 lần đọc)


Hình Ảnh: Thi Vượt Bậc GĐPT Khánh Trà - Bình Thuận 26/01/2015


Xem tiếp
Ngày 28 tháng 01 năm 2015 (1477 lần đọc)


Hình Ảnh: Lễ Kỷ Niệm Chu Niên 50 - GĐPT Đức Hưng, Gia ĐịnhXem tiếp
Ngày 27 tháng 01 năm 2015 (1811 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Thành Đạo - GĐPT Từ VÂn, Tỉnh Khánh HòaXem tiếp
Ngày 25 tháng 01 năm 2015 (1325 lần đọc)


Hình Ảnh: Tang Lễ Htr Trung Phi - Nguyễn Thụy Mai KhanhHUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN TRUNG PHI - NGUYỄN THỤY MAI KHANH
LIÊN ĐOÀN PHÓ NGÀNH NỮ GĐPT PHÁP QUANG
Tạ thế ngày 12 tháng 01 năm 2015, nhằm ngày 22 tháng 11 năm Giáp Ngọ
Tại Dallas, Texas
Hưởng dương 39 tuổi.

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 01 năm 2015 (1786 lần đọc)


Hình Ảnh: Chu Niên 17 GĐPT Đức Châu - Gia ĐịnhXem tiếp
Ngày 20 tháng 01 năm 2015 (1560 lần đọc)


Hình Ảnh: Múa Lân - GĐPT Từ Đàm


Múa lân cho Lễ Martin Luther King Jr tại trường Đại Học TCC

Đoàn Lân GĐPT Từ Đàm, Dallas, Texas đã múa lân ra trận đầu tiên năm 2015 với lịch trình Tết Ất Mùi gần 2 tháng từ nay cho đến đầu tháng 03/2015.

Xem tiếp
Ngày 19 tháng 01 năm 2015 (1832 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh hoạt GĐPT Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ


Htr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, Tổng Thư Ký BHD GĐPTVN Trên Thế Giới thăm viếng Dallas, Texas

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 01 năm 2015 (1427 lần đọc)


Hình Ảnh: Sinh Nhật Ngành Thanh - GĐPT Đức Hưng


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 01 năm 2015 (1757 lần đọc)


Hình Ảnh: Mừng Chu Niên 32 - GĐPT Chánh Pháp, Úc Đại LợiXem tiếp
Ngày 10 tháng 01 năm 2015 (1380 lần đọc)


Hình Ảnh: GĐPT Thiện Hoa 3 tham dự Sám hối kỳ I/2015

GĐPT Thiện Hoa 3 tham dự Sám hối kỳ I/2015Trong kế hoạch sinh hoạt 2014, ngoài mỗi tháng 2 kỳ tham dự khóa lễ Bố tát của BHD Quảng Đức- Sài Gòn vào tối mùng một và rằm; BHT và đoàn sinh GĐPT Thiện Hoa 3 tham dự khóa lễ sám hối vào tối 14 và 28 hoặc 29 âm lịch hàng tháng tại chùa Huê Lâm – ngôi nhà Lam GĐPT Thiện Hoa 3.

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 01 năm 2015 (1888 lần đọc)


Hình Ảnh: Trại Vượt Bậc 2014 - GĐPT Đức Chơn, Gia ĐịnhNgày 4.1.2015 GĐPT Đức Chơn tổ chức 1 kỳ trại thi vượt bậc cho 4 bậc ngành oanh và 2 bậc ngành thiếu, với tổng số trại sinh là 66 TS và 25 anh chị Htr Ban Giám Khảo, dưới sự hướng dẫn của Bác Gia Trưởng anh chị LĐT và chị thư ký gia đình, đã tin tưởng và chỉ đạo chị :

HT Cấp Tập Nhuận Anh - Lê Thị Nguyệt Minh đang thực tập Liên Đoàn Trưởng tại GĐ làm chánh chủ khảo.
HT Cấp Tập Diệu Liên - Nguyễn Thị Công Hoa làm Phó Chánh Chủ Khảo.

Xem tiếp
Ngày 06 tháng 01 năm 2015 (1259 lần đọc)


1832 Bài Viết (92 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 ]


94317069
Page Generation: 0.43 Giây