0

Ngày giỗ: là ngày Thầy Tổ, cha mẹ, anh em, bạn bè… qua đời. Ngày xưa, khi gặp những ngày này người ta thường cấm kỵ những cuộc vui chơi: Uống rượu, sát sanh, ca múa hát xướng .v.v. cho nên mới gọi là ngày Húy Kỵ.

Lễ Hiệp kỵ được GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã tổ chức hằng năm nhằm 3 mục tiêu:

  • Tưởng niệm Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tiền Bối công đức, Chư anh linh Thánh Tử Đạo.
  • Lễ Kỳ Siêu cho Ân Sư – Sáng Lập Viên – Bảo Trợ – Gia Trưởng – Huynh Trưởng – Đoàn Sinh quá cố. Cầu siêu cho chư Hương linh thân nhân Huynh Tưởng và Đoàn sinh quá vãng.
  • Là ngày đoàn tụ của Huynh Trưởng và Đoàn sinh đang sinh hoạt với các anh chị quá vãng cùng các anh chị cựu Huynh Trưởng, cựu Đoàn sinh cùng thân nhân quá vãng.