Giải Trí: Hiệp Kỵ Toàn Quốc GĐPTVN


Ngày 11 tháng 04 năm 2016


Thông Tin: Hướng Về Lễ Hiệp Kỵ


Ngày 11 tháng 04 năm 2016


Đặc Biệt: Trang Nhà GĐPTVN Tại Hải Ngoại chúc mừng Đệ Thất Chu Niên


Ngày 11 tháng 04 năm 2016


Đặc Biệt: CTV Trang Nhà tại Kontum chúc mừng Đệ Thất Chu Niên


Ngày 11 tháng 04 năm 2016


Đặc Biệt: KỶ NIỆM CHU NIÊN LẦN THỨ VII TRANG NHÀ
KỶ NIỆM CHU NIÊN LẦN THỨ VII
19g00, Thứ Ba, ngày 12/04/2016 (6.3.ÂL Bính Thân) tại Sài Gòn, Việt Nam.

Ngày 11 tháng 04 năm 2016


Đặc Biệt: Chào Mừng Đệ Thất Chu Niên Trang Nhà lần 7 ( 2009 - 2016 )


Ngày 11 tháng 04 năm 2016


Đặc Biệt: MỪNG CHU NIÊN TRANG NHÀ LẦN THỨ BẢY 2009_ 2016MỪNG CHU NIÊN LẦN THỨ BẢY
2009_ 2016

Trên cao tuyệt đỉnh bình yên
Là Hy Mả Lạp uyên nguyên hiền hòa
Trên cao tuyệt đỉnh đời ta
Đó là tư tưởng Trang Nhà yêu thương

Xem tiếp
Ngày 11 tháng 04 năm 2016 (505 lần đọc)


Đặc Biệt: BAN HƯỚNG DẪN BÌNH THUẬN CHÚC MỪNGNgày 11 tháng 04 năm 2016


Đặc Biệt: Hân Hoan Chào Mừng Đệ Thất Chu Niên Trang Nhà lần 7


Ngày 11 tháng 04 năm 2016


Đặc Biệt: CTV Trang Nhà tại Biên Hòa chúc mừng Đệ Thất Chu NiênCộng Tác Viên Trang Nhà tại GĐPT Biên Hòa chúc mùng đệ Thất Chu Niên Trang Nhà
http://gdptthegioi.org/

Ngày 10 tháng 04 năm 2016


Tin Tức: Lễ Tưởng Niệm húy kỵ Cố Hoà Thượng Thích Trí Thủ


 Lễ Tưởng Niệm húy kỵ lần thứ 32 Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Thủ (Ôn Già Lam) do Chư Tăng Ni Hội Thân Hữu Già Lam tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont, California với sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng GHPGVNTN Hoa Kỳ cùng sự hiện diện của Htr. Tâm Vinh, chủ tịch HĐ Dũng Tấn Hoa Kỳ và anh chị em GĐPTVN tại Hoa Kỳ.

Xem tiếp
Ngày 09 tháng 04 năm 2016 (557 lần đọc)


Đặc Biệt: Mừng Đệ Thất Chu Niên Trang Nhà gdptthegioi.org


Ngày 09 tháng 04 năm 2016


Đặc Biệt: Chào Mừng Đệ Thất Chu Niên gdptthegioi.org


Ngày 09 tháng 04 năm 2016


Đặc Biệt: Chúc Mừng Đệ Thất Chu NiênChu niên nay lại về
gia đình thêm tuổi mới
vậy là đã lên 7
chao ôi! sao vui ghê. 😊

Những chặng đường đã qua
mang cho tôi niềm vui.
dạy tôi nhiều bài học
giúp tôi dần lớn lên. 💖

Xem tiếp
Ngày 09 tháng 04 năm 2016 (369 lần đọc)


Đặc Biệt: Chu Niên Lần Thứ 7 - Trang Nhà gdptthegioi.orgMừng Chu Niên Lần Thứ 7 - Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới
Lúc 07 giờ 00 tối Thứ Ba Ngày 12/04/2016 tại Việt Nam (06/03/ÂL)

Ngày 09 tháng 04 năm 2016


Tin Tức: Đại Lễ Khánh Tạ Tam Bảo Tu Viện Quảng Hương Già Lam

Lelacthanh Gialam (3)

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 04 năm 2016 (581 lần đọc)


Thông Tin: Hướng về Lễ Hiệp Kỵ GĐPTVN


Ngày 08 tháng 04 năm 2016


Hình Ảnh: Ngày Đi bộ - GĐPT Từ ĐàmGĐPT Từ Đàm trong Ngày Đi Bộ (Marathon) của thành phố Graland, Texas

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 04 năm 2016 (502 lần đọc)


Thơ: GIỮA CÓ VÀ KHÔNG

GIỮA CÓ VÀ KHÔNGÔi những vật vô tri
Ẩn mật ngôn ngữ Thiền
Những khi ta nhận biết
Khoảng trống rõ ràng thêm

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 04 năm 2016 (426 lần đọc)


Phật Pháp: BẢN TÁNH VÀ TẬP TÁNH

BẢN TÁNH VÀ TẬP TÁNHMười pháp giới có hay không vậy? Không thể nói có, cũng không thể nói không có.

Phật, chúng ta có thể đơn giản mà nói, chính là thực tướng các pháp, chân tướng của tất cả pháp. Nếu bạn trái với chân tướng thì chính là ma, hoàn toàn quay về với chân tướng, hoàn toàn tương ưng với chân tướng thì đó gọi là Phật, không tương ưng với chân tướng thì gọi đó là ma. Cho nên trong chân tướng không có vọng tưởng, không có ý niệm, không phân biệt, không có chấp trước, đó là Phật. Nếu trái với chân tướng, hiện tại bạn có khởi tâm động niệm, bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước, vậy thì bạn chính là ma. Ý nghĩa chân thật của ma và Phật nói ra hết rồi.

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 04 năm 2016 (474 lần đọc)


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


94242998
Page Generation: 0.28 Giây