Thơ: MỘT DÒNG SÔNG XUÂN

MỘT DÒNG SÔNG XUÂN

Xuân đến nhà ta xuân đến chơi
Mang theo sức sống cả đất trời
Chim xanh đon đả đùa trên lá
Tuổi trẻ nhìn nhau nhoẻn miệng cười.


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 02 năm 2017 (400 lần đọc)


Giải Trí: Cung Chúc Tân Xuân Vạn Sự Như Ý


Ngày 03 tháng 02 năm 2017


Thông Tin: Chương trình Trai Đàn Chẩn Tế tại TT Huyền Không

 


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 02 năm 2017 (397 lần đọc)


Bài Vở: Thư Chúc Tết


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 02 năm 2017 (324 lần đọc)


Phật Pháp: Văn Tế Siêu Độ Âm Linh

Văn Tế Siêu Độ Âm Linh

Kính đảnh lễ mười phương Chư Phật
Kính tán dương Bồ Tát, Thánh Hiền
Đàn Tràng Siêu Độ Âm Linh
Thùy từ quang giáng chứng minh độ trì


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 02 năm 2017 (354 lần đọc)


Thơ: Ngày Xuân đọc thơ Thiền

Ngày Xuân đọc thơ Thiền

 Ngày xưa Thiền sư Quang Giác (đời nhà Tống bên Trung Hoa) nhân khi mùa Xuân đến, thì nhớ lại ngày nào mình vẫn còn niên thiếu mà bây giờ tuổi đời đã bảy mươi, thời gian trôi quá nhanh như dòng nước chảy và vấn đề sinh tử là một vấn đề mà con người không thể nào tránh khỏi. Ngài viết:

“Khứ niên phùng thanh xuân
Châu nhan ánh đào lý
Kim niên phùng thanh xuân
Bạch phát yểm song nhỉ
Nhân sanh thất thập niên
Tất nhược đồng lưu thủy
Bất liễu bản lai tâm
Sanh tử hà do ly”


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 02 năm 2017 (288 lần đọc)


Giải Trí: Mừng Xuân Đinh Dậu - Miền Khuông Việt, Hoa Kỳ


Ngày 01 tháng 02 năm 2017


Thông Tin: Thông Điệp


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 02 năm 2017 (261 lần đọc)


Kiến Thức - Thời: Năm Gà Nói Chuyện Gà

Ý NGHĨA HÌNH TƯỢNG NĂM CON GÀ
VÀ NHỮNG MÓN QUÀ ẤN TƯỢNG NĂM 2017

Con gà, đặc biệt là gà trống hiện diện trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, là con vật nuôi được thuần hóa từ lâu trong lịch sử, gắn bó với cuộc sống con người. Từ thời cổ đại, gà trống đã trở thành loài vật linh thiêng trong nhiều hệ thống tín ngưỡng và thờ cúng với tư cách là lễ vật.


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 02 năm 2017 (275 lần đọc)


Tin Tức: GĐPT MIỀN KHÁNH HÒA/VN KÍNH VIẾNG TANG LỄ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 02 năm 2017 (339 lần đọc)


Bài Vở: CHUYỆN NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG !

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 01 năm 2017 (262 lần đọc)


Bài Vở: Tết của ta


Xem tiếp
Ngày 28 tháng 01 năm 2017 (229 lần đọc)


Tin Tức: BÌNH THUẬN: LỄ PHẬT ĐẦU NĂM

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 


Xem tiếp
Ngày 28 tháng 01 năm 2017 (244 lần đọc)


Thơ: Xuân Trong Ta

Ngày xuân Đinh dậu lại về
Ta nghe gió hát giữa quê hương này;
Đất trời mở một đường mây
Non sông tương ngộ tháng ngày cười khan;

**


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 01 năm 2017 (206 lần đọc)


Thơ: Xuân Về Bên Phật


Ngày 27 tháng 01 năm 2017


Thông Tin: Mừng Xuân Đinh Dậu - BHD GĐPTVN Tại Âu Châu


Ngày 27 tháng 01 năm 2017


Thông Tin: Mừng Xuân Di Lặc - BHD GĐPTVN Tại Hoa Kỳ


Ngày 27 tháng 01 năm 2017


Thông Tin: Mừng Xuân Hoan Hỷ - GĐPTVN


Ngày 27 tháng 01 năm 2017


Thông Tin: Cung Chúc Tân Xuân - BHD GĐPTVN Tại Hải Ngoại


Ngày 27 tháng 01 năm 2017


Thông Tin: Tết Đinh Dậu - GĐPTVN Trên Thế Giới


Ngày 27 tháng 01 năm 2017


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


97532890
Page Generation: 0.32 Giây