Hình Ảnh: KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Ngày 27 tháng 04 năm 2017


Giải Trí: Thông báo thay đổi giao diện


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 04 năm 2017 (265 lần đọc)


Hình Ảnh: Thông báo thay đổi giao diện


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 04 năm 2017 (250 lần đọc)


Văn Nghệ: Thông báo thay đổi giao diện


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 04 năm 2017 (264 lần đọc)


Bài Vở: Thông báo thay đổi giao diện


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 04 năm 2017 (231 lần đọc)


Phật Pháp: Thông báo thay đổi giao diện


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 04 năm 2017 (227 lần đọc)


Kiến Thức - Thời: Thông báo thay đổi giao diện


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 04 năm 2017 (207 lần đọc)


Tin Tức: Thông báo thay đổi giao diện


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 04 năm 2017 (194 lần đọc)


Thông Tin: Thông Báo: Thay đổi giao diện và tên miền

BAN BIÊN TẬP TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

Trân trọng thông báo:

Thực thi yêu câu của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới NK. 2016-2020 về việc cải thiện hình thức và nội dung Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới kể từ nhiệm kỳ mới của Ban Hướng Dẫn, để tiện việc sắp xếp lại dữ liệu vào các chuyên mục, Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới sẽ chạy với tên miền gdptthegioi.net

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, thư từ xin liên hệ email: bbt.gdptthegioi@gmail.com và Ban Biên Tập sẽ đăng vào website mới. hiện nay Ban Biên Tập đang chuyển dữ liệu từ website http://www.gdptthegioi.org sang trang mới, sau đó sẽ hợp nhất tên miền www.gdptthegioi.org và www.gdptthegioi.net thành một. Mong bạn đọc hoan hỷ.

Trân trọng kính thông báo để Chư Tôn Giới Đức Tăng Ni, anh chị em Lam Viên GĐPT đón xem và hy vọng Chư Tôn Đức cùng anh chị em và độc giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới trên chặng đường mới tiếp theo.

Khánh chúc Chư Tôn Đức pháp thể thường an, tuệ đăng thường chiếu; kính chúc quý anh chị em Đoàn Viên, Cựu Đoàn Viên GĐPT cùng Quý Độc Giả thân thương gia sự hanh thông, Phật sự viên thành.

BAN BIÊN TẬP


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 03 năm 2017 (789 lần đọc)


Bài Vở: ĐẠO ĐỨC TRONG NẾP SỐNG TRẺ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Xem tiếp
Ngày 22 tháng 03 năm 2017 (468 lần đọc)


Tin Tức: BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ khai khóa năm tu học 2017


Xem tiếp
Ngày 20 tháng 03 năm 2017 (411 lần đọc)


Tin Tức: NGÀY DŨNG, NGÀY HẠNH TRUYỀN THỐNG GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

 


Xem tiếp
Ngày 15 tháng 03 năm 2017 (668 lần đọc)


Tin Tức: Ban Hướng Dẫn Bình Thuận khai khóa Bậc Lực năm 2017

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và đám cưới


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 03 năm 2017 (525 lần đọc)


Hình Ảnh: Chu Niên lần thứ 44 GĐPT Khánh Trà - Hàm Tân - Bình Thuận


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 03 năm 2017 (532 lần đọc)


Thông Tin: Kỷ niệm chu niên lần thứ 44 GĐPT KHÁNH TRÀ - BÌNH THUẬN


Ngày 03 tháng 03 năm 2017


Tin Tức: BÌNH THUẬN: SINH HOẠT GIAO LƯU

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 02 năm 2017 (971 lần đọc)


Thơ: XUẤT GIA

XUẤT GIA

Tâm nhiên tịnh đóa thiền ươm bừng nở

Ngộ vô thường trong cảnh giới trần ai

 Kiếp nhân sinh vòng xoáy mãi trôi lăn


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 02 năm 2017 (638 lần đọc)


Thơ: VỌNG VÔ NGÔN

Xuân về dạo bước cùng trăng

Ngân nga cánh mộng òa giăng cảnh đời

Bỗng nghe ngân vọng bên trời

Hồng chung cổ tự âm hồi nhẹ đưa


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 02 năm 2017 (546 lần đọc)


Văn Nghệ: THƠ: LỜI CHO NHỮNG ĐỨA EM CỦA TÔI !

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Xem tiếp
Ngày 18 tháng 02 năm 2017 (580 lần đọc)


Tin Tức: BÌNH THUẬN: HỌP BAN HƯỚNG DẪN

Trong hình ảnh có thể có: 2 người


Xem tiếp
Ngày 18 tháng 02 năm 2017 (360 lần đọc)


2000 Bài Viết (100 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 ]


99131832
Page Generation: 0.38 Giây