Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi Phật Hóa: Luân hồi

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng.
Số lượng: Từ 10 em trở lên

Chia các em thành hai nhóm bằng nhau, rồi tập họp thành hai vòng tròn đồng tâm. Bắt một bái hát, hai vòng tròn đi ngược chiều với nhau.

Khi nghe tiếng còi, các em ở vòng ngoài chạy về phía mức đã vẽ sẵn; các em ở vòng trong rược theo, đánh cho được các em vòng ngoài.

- Em ở vòng ngoài chạy thoát, được sanh về cõi người; em ở vòng trong bị sanh làm loài thú.

- Em ở vòng trong đánh được em vòng ngoài thì ngược lại.

Tùy theo sáng kiến của cõi người mà loài thú bị phạt. Có thể làm ngựa cõng người về; có thể làm gà gáy đánh thức người dậy, có thể làm rắn bò quanh sân...

Ngày 24 tháng 08 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi Phật Hóa: Đề Bà Đạt Đa

Chỗ chơi: Trong vườn có nhiều cây lớn
Số lượng: Từ 5 em trở lên
Vật dụng: Nếu có 5 em chơi thì chọn 4 cây trong vườn đặt tên cho nó là những pháp môn tu học.
Ví dụ như: cây Tứ nhiếp Pháp, cây Tứ Chánh Cần, cây Bát Chánh Ðạo.v..v..

Bốn em giữ bốn cây, em còn lại không giữ cây nào là Ðề Bà Ðạt Ða (không chịu tu học).

Nghe tiếng còi, bốn em giữ cây nhanh chân đổi chỗ cho nhau.
Ðề Bà Ðạt Ða cũng cố gắng chiếm lấy một cây.
Em nào không còn giữ cây (đánh mất pháp môn tu học) sẽ là Ðề Bà Ðạt Ða.

Ngày 15 tháng 08 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi Phật Hóa: Bi Trí Dũng.

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng
Số lượng: Từ 10 đến 40 em

Các em đứng vòng tròn.

Trưởng gọi:

- Bi: Các em đặt tay lên ngực
- Trí: Các em đặt tay lên đầu
- Dũng: Các em đưa hai tay lên cao

                                                Ai sai bị loại.

Ngày 12 tháng 08 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi Phật Hóa: Năm Hạnh

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.
Số lượng: Từ 6 em trở lên.

Các em xòe bàn tay trái ra, nếu đem so với 5 cánh trên của phù hiệu Hoa Sen thì:
* Ngón giữa chỉ hạnh Tinh Tãn,
* ngón trỏ chỉ hạnh Hỷ Xã,
* ngón đeo nhẫn chỉ hạnh Thanh Tịnh,
* ngón cái chỉ hạnh Trí Tuệ và
* ngón út chỉ hạnh Từ Bi.

Khi trưởng gọi hạnh Tinh Tãn, các em dùng ngón tay trỏ của bàn tay mặt chỉ vào ngón giữa của bàn tay trái.
Khi gọi hạnh Thanh Tịnh, các em dùng ngón tay trỏ của bàn tay mặt chỉ vào ngón đeo nhẫn của bàn tay trái v.v...

Gọi càng lúc càng nhanh, em nào sai bị phạt.

Ngày 01 tháng 08 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi Phật Hóa: KẾT TẬP

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng
Số lượng: Từ 2 nhóm trở lên

Ðọc cho các em ghi những mẫu tự đầu của các chữ trong một câu hoặc lời Phật dạy, hoặc tục ngữ ca dao.

Mỗi nhóm tự thêm vào cho đủ nghĩa.

Nhóm nào xong trước là thắng.

*(Có thể thay đọc các mẫu tự thì truyền bằng Morse).

Ngày 26 tháng 07 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi Phật Hóa: TRỪ THAM SÂN SI

Chỗ chơi: Ngoài sân.
Số lượng: Từ 6 đến 12 em.
Vật dụng: Mỗi em 3 hòn sỏi.

Các em xếp thành hàng ngang cách mức đến chừng 15 - 20 mét.

Mỗi em cách nhau chừng 1 mét.
Dưới chân mỗi em có 3 hòn sỏi, nó là 3 cục Tham Sân Si.

Nghe tiếng còi, các em nhặt cục Tham chạy đến bỏ ở mức đến, rồi quay trở về nhặt cục Sân chạy đi bỏ ... Em nào về đến mức khởi hành trước là thắng.

Khi nhặt các hòn sỏi đi bỏ, các em phải nói lớn:
"Em đem cục Tham đi bỏ, em đem cục Sân đi bỏ, em đem cục Si đi bỏ".

Trò chơi có thể thêm những cục Mạn, Nghi v.v...

Ngày 15 tháng 07 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi Phật Hóa: VƯỢT SÔNG MÊ

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng rộng
Số lượng: Từ 8 em trở lên
Vật dụng: Mỗi em 2 tờ giấy mẩu A4 (có thể dùng giấy báo cũ cắt ra)

Chia các em thành nhiều toán bằng nhau.
Vạch hai đường song song cách nhau chừng 20 mét tượng trưng cho hai bên bờ sông.

Các em đứng hàng dọc theo từng nhóm bên này sông.
Nghe tiếng còi, từng em một, dùng các tờ giấy làm hai nhịp cầu vượt sông.
Nhịp cầu (tờ giấy) đã qua phải lấy lại để bắt nhịp cầu khác cho đến khi qua tới bên kia sông.
Bước ra ngoài hay làm rách tờ giấy là bị chìm trong SÔNG MÊ, không được tiếp tục nữa.

Toán nào qua trước, đầy đủ hoặc nhiều là thắng.

*Coi hai tờ giấy là pháp môn tu học, để vượt Sông Mê qua bên Giác

Ngày 01 tháng 07 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi nhỏ: Hái Hoa

-          Số lượng: giới hạn

-        Chỗ chơi: Sân rộng

Người điều khiển chọn một số người làm lồng: hai người quay lại nhau và đưa thẳng tay ra, cầm lấy nhau, tay phải người này trên tay trái người kia. Lồng hoa sẽ chụp những “Hoa héo.”

Những lồng hoa rải đều trên vòng tròn. Tất cả còn lại đi quanh vòng, vừa đi vừa hát bài “Hái Hoa (PD).” Những lồng hoa sẽ chụp những hoa đi ngang qua. Hoa bị hái, phải vào giữa sân.


Ngày 23 tháng 06 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi Phật Hóa: Oanh Vũ hiếu thảo

Chỗ chơi: Ngoài sân hay trong phòng.
Số lượng: Ít nhất 2 nhóm.

Mỗi nhóm cử một em làm Oanh Vũ, lựa em nào có trí nhớ khá nhất, đến gặp trưởng.

Trưởng chỉ nói vừa đủ cho các Oanh Vũ nghe: Ba mẹ cần một cây viết, hai cái phù hiệu, một ly nước, một trái táo, hai chữ ký, một chiếc giầy v.v... (tùy sáng kiến của trưởng).

Oanh Vũ về thuật lại đầy đủ cho nhóm mình nghe.

Cả nhóm giúp Oanh Vũ tìm đủ đồ vật đem đến cho trưởng.

Oanh Vũ nào tìm đủ trước thì được tôn làm Oanh Vũ hiếu thảo.


Ngày 15 tháng 06 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trờ chơi Phật Hóa: Đi Ngang Tịnh Xá

* Mục đích: Nhằm cho các em biết hiếu thảo với Cha Mẹ.

* Cách Chơi: Huynh Trưởng cho tập họp vòng tròn, rồi cho vòng tròn xoay về bên trái hay bên phải. Sau đó tập cho các em hát,vừa hát vừa làm theo động tác.

“Đi ngang Tịnh Xá, 2 tay con xá, 2 chân con quỳ. Cầu xin cha mẹ sống đời với con. Còn Trời, còn Nước còn Con, con còn thương mẹ con còn kính cha”.

Vòng tròn vừa đi và làm theo bài hát: 2 tay chấp lại và xá, 2 chân quỳ xuống lạy. “ còn trời, còn nuớc, còn con…” tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống nước và để tay lên ngực(còn con) “ con còn thương mẹ con còn kính cha” 2 tay chéo trước ngực (thương mẹ), 2 tay để lên đầu(kính cha).

Khi hát và làm xong động tác, HTr. cho vòng tròn xoay ngược lại và làm tương tự nhu trên.

Ngày 08 tháng 06 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi nhỏ: Hộ Vệ

-          Số người: không hạn chế
-         
Chỗ chơi: rộng

Những em chơi thành vòng tròn. Người điều khiển đứng giữa. Khi chỉ một em nào đó, thì em đó phải đưa hai tay lên khỏi đầu. Em về trái đưa cao tay PHẢI, em bên phải đưa cao tay TRÁI. Nghĩa là làm thế nào cho hai tay của hai người bên cạnh sát với tay của em được chỉ.

Nếu em bên cạnh bỏ cuộc (sai) thì em xa hơn một chút thay thế. Còi thổi càng lúc càng nhanh, số người sai càng nhiều; những người sai phải ngồi xuống. Để khích lệ các em, chọn 4 hay 6 em bị loại làm võng, để cõng người thắng cuộc cuối cùng.


Ngày 03 tháng 06 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi Phật hóa: TÔN TRỌNG CHÁNH PHÁP

* Mục đích: Gây ý thức tôn trọng chánh pháp, vận động thân thể mềm dẻo

* Mở đầu: Nói về Ba Ngôi Báu

* Luật chơi:
Không được dùng tay chân để đội mủ. Nón, mũ phải đồng nhất tránh mềm, cứng, to nhỏ không đều, vị trí cũng phải bằng phẳng.

* Cách chơi: Chia các em thành từng đội bằng nhau, mỗi đội chuẩn bị 1 cái nón hay mũ. Tập họp đội theo hàng dọc trước mặt khoảng cách từ 3m-5m để một cái mũ hay nón. Bắt đầu chơi: người thứ nhất của đội lên trước mũ hay nón, chắp tay sau lưng, dung miệng đội mũ lên đầu, xong để xuống chạy về chổ đập nhẹ vào người bạn đứng kế tiếp chạy lên cũng dùng miệng đội mũ lên như thế cho đến người cuối cùng. Đội nào xong trước và không vi phạm là thắng.


Ngày 31 tháng 05 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi nhỏ: Tàu Về Bến

-          Chỗ chơi: Sân rộng

-          Số người: Từ 6 đến nhiều người

-          Vật dụng: 2 cây gậy, 2 còi khác tiếng nhau

Cấm xuống đất 2 cây gậy cách nhau độ 4 mét, để làm hai cảng. Trước hải cảng và cách đó độ chừng 2 mét, có hai em đứng làm 2 hòn cù lao. Các em khác đứng đàng kia sân, mắt nhắm hay bịt; cứ 2 em ôm nhau làm thành một chiếc tàu. Một chiếc tàu tự và đặt cho mình một tên. Hai em làm cù-lao thổi mỗi em một chiếc còi khác nhau để các em kia nghe. Các tàu vào bến, cố tránh làm sao cho khỏi va-chạm vào cù lao. Cố nghe còi mà tránh, vì chạm vào cù-lao là tàu chìm.

Tàu nào chìm trước, phải thế vào làm cù-lao.


Ngày 27 tháng 05 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi Phật Hóa: Đức Phật Thích Ca Thành Đạo

* Mục đích: Gợi lại hình ảnh khi đức Phật thành đạo, ma quân khuấy phá nhưng đức Phật đã thắng. Vận động thân thể sau những giờ học tập uể oải.

* Cách Chơi: Các em tập họp vòng tròn hoặc tùy ý… Htr. bắt bài hát sau đây, mọi người cùng hát và làm theo động tác chân, tay, đầu và toàn thân theo cuối câu hát:

"Lẳng lặng mà nghe chuyện xưa Thích Ca thành đạo hàng ngàn ma vương quy hàng dưới bóng Từ Bi", người điều khiển hô: "THÍCH CA", vòng tròn trả lời: "THÀNH ĐẠO", Điều khiển: "MA VƯƠNG", vòng tròn: "QUY HÀNG". một tay: tất cả cùng đưa 1 cánh tay lên múa và cử động theo nhịp hát đến hết bài hát.

Lẳng lặng mà nghe chuyện xưa Thích Ca thành đạo, hàng ngàn ma vương quy hàng dưới bóng Từ Bi. Thích ca, Thánh Đạo, Ma vương, quy hàng, một tay, 2 tay. Tất cả đều đưa 2 cánh tay lên, cử động múa theo nhịp hát. Cứ như thế hát mãi điệp khúc này nhiều lần và từ 1 đến 2 tay, tiếp 1 đến 2 chân, tiếp là đầu rồi đến toàn thân...


Ngày 21 tháng 05 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi Phật hóa: Tự Giác

* Mục đích: Huân tập tính tốt, loại bỏ tính sân hận, tập phản ứng đối đáp nhanh, để dể biết tên nhau…

* Mở đầu: Trong kinh Thủy sám có dạy: có 2 hạng người anh dũng nhất 1 là không tạo tội ác, 2 là tạo rồi mà biết sám hối chừa bỏ. Biết tự giác ăn năng sám hối là tự cứu mình. Phật và ma không đâu xa. Tham sân si là ma, từ bi, trí huệ là Phật.

* Cách chơi: Các em tập họp thành vòng tròn hay chử U. Htr. điều khiển giải thích và ấn định luật chơi xong đứng giữa và nói lớn:

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 05 năm 2010 (6466 lần đọc)


Trò Chơi Nhỏ: Trò Chơi Nhỏ: Đua Tàu

-          Chỗ chơi: Sân hoặc phòng rộng

-          Số người: từ 12 người trở lên.

Chia số người chơi ra từng đội; mỗi đội đứng thành một hàng dọc, sau một đường gạch trên sân. Các em trong đội đặt tay mặt của mình lên vai người bạn ở đằng trước và tay trái cầm chân trái của người bạn đứng trước mặt mình (em đứng đầu của mỗi đội hai tay được rảnh, em đứng sau cùng tự đưa chân trái mình lên.)

Khi lệnh còi của trưởng, các con tàu bắt đầu chạy. Trong khi chạy, đoàn tàu nào đứt đoạn, thì bị loại. Tàu nào đến đích trước là thắng.


Ngày 07 tháng 05 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò Chơi Nhỏ: Nhảy Nhanh

-          Số người: Một hoặc nhiều đội.
-          Dụng cụ: 1 cây gậy cho mỗi đội.
-          Địa thế: khá rộng.

          Các đội đứng theo hàng dọc, cách nhau ba thước, sau mỗi vạch khởi hành. Trước mỗi đội, cách 10 thước, có cắm 1 cây mốc (gậy hay đá to). Người đầu của mỗi đội cầm gậy: Nghe lệnh, chạy vòng quanh mốc trở về đưa gậy cho người thứ hai cùng nắm. Cả hai cầm gậy thấp ngang đầu gối, quay mặt vào đội mình, cùng chạy từ đầu đến cuối đội. Các đội sinh của mỗi đội phải nhảy qua, khi gậy tới trước mặt mình. Người đầu đứng lại cuối hàng, trao gậy cho người thứ hai cầm gậy tiếp tục chạy vòng quanh mốc, về họp với người thứ 3 cũng cầm gậy cho đội mình cùng nhảy như lúc trước, nguời thứ 2 tiếp tục trao gậy cho người thứ ba… như thế, cho đến người chót; người này cầm gậy đứng đặt bên mốc. Đội nào xong trước là thắng cuộc. Tất cả đều cầm gậy và đều chạy, không bỏ sót một ai trong đội. Đội bỏ sót, xem như thua.


Ngày 01 tháng 05 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi Phật Hóa: Cứu Khổ Cứu Nạn

* Mục đích: Vì thương và để cứu khổ chúng sanh mà Phật thị hiện, nhắc nhở các em luôn luôn thương yêu người và vật. Tập cho các em phản ứng nhanh nhẹn.

* Mở đầu: “Cạp cạp đừng đạp chân ta, để ta đi lạy Thích Ca ra đời”. Đó là câu ca dao của loài vịt vui mừng nhân ngày Phật ra đời”

* Luật chơi: Các em chỉ tránh né chứ không được ra khỏi vòng.

* Cách chơi: Các em đứng vòng tròn 1 người làm vịt đứng giữa. Người chung quanh vòng tròn là những vị Bồ Tát sẳn sàng cứu khổ nạn khi nghe cầu cứu.

Em làm vịt mắc nạn chạy quanh vòng tròn vừa kêu: “Cạp cạp đừng đạp chân ta để ta đi lạy Thích Ca ra đời”. Vừa chạy thình lình đạp vào chân một người đứng trong vòng tròn, người này lập tức đuổi theo và đạp nhẹ vào chân vịt, vịt cố chạy để về chiếm chổ của người kia. Nếu không chiếm được chổ thì chạy đến 1 vị trí khác chấp tay vái người này và lập tức người này là vị Bồ Tát cứu nạn chạy thế vịt chạy đến chổ trống đã chiếm. Cứ thế người bị làm vịt có thể nhờ vị Bồ Tát cứu thoát. Sau ba lẩn mà vịt không chiếm chổ được là xem như nghiệp còn nặng.


Ngày 28 tháng 04 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò Chơi Nhỏ: Phù Thủy

- Chỗ chơi: sân hay đất bằng
- Số người: 10 đến 40
- Vật dụng: 2 hay 3 khăn

Cử 2, 3 em làm phù thủy. Thầy phù thủy trùm khăn trên đầu, để dể phân biệt. Thầy phù-thủy đứng giữa sân; các em khác đứng rải rác trong sân. Nghe tiếng còi, những ông phù thủy chạy đi bắt những con tin trên sân.  Phù thủy có phép là: rờ trúng ai thì người đó bị tật ngay (tật này do phù thủy định: cò 1 chân, đưa 2 tay lên trời…) Con tin nào bị bắt, hoặc có con tin khác đến cứu (đánh vào tay) mới lành tật; và tiếp tục chơi. 


Ngày 08 tháng 04 năm 2010


Trò Chơi Nhỏ: Trò chơi nhỏ: Mặc Áo Quần

-          Chỗ chơi: Sân hay phòng rộng
-          Số người: 6 đến 20 (giành cho Nam)

        Chia số người dự chơi thành nhiều đội; tất cả cởi bỏ những gì trong mình, chỉ mặc quần cụt. Những vật dụng này được sắp rải rác trên một chặng đường dài chừng 15 đến 20 mét (bỏ đều, không cần thứ tự). Giữa mỗi khoảng cách em này đến em kia chừng 1 mét. Tất cả đứng sau một gạch dài.

        Khi nghe tiếng còi dài, các em ở hàng đầu đến lấy lại những đồ của mình mặc, mang vào (giầy, mũ, áo). Trong khi lấy một món đồ, phải đợi còi thổi, vừa mặc vừa chạy đến lấy món khác. Qua những trạm dụng cụ trên, khi trở về chổ củ, mỗi người phải hoàn tất.

        Em nào về trước, đồ đạc đứng và hoàn tất, xem như thắng.


Ngày 26 tháng 03 năm 2010


137 Bài Viết (7 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]


100432203
Page Generation: 0.27 Giây