Đố Vui: Nhận Quà Đố Vui
A A A
BBT trang nhà đã nhận được hình ảnh nhận quà Đố Vui của em: Lê Huỳnh Cẩm Vân, thuộc GĐPT Vạn Hạnh, thành phố Odense, Đan Mạch đã trả lời đúng Mục Đố Vui Ngành Oanh Vũ ngày 07/01/2012.


BBT cũng thành thật cáo lỗi Mục Đố Vui đã tạm ngưng vì trở ngại nhân sự và tài chánh, BBT sẽ cố gắng sắp xếp để Mục Đố Vui trở lại cùng các em trong thời gian tới...


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

Trại Dũng - BHD GĐPT Quảng Đức, Sàigòn

Cung Chúc Tân Xuân Vạn Sự Như Ý

Mừng Xuân Đinh Dậu - Miền Khuông Việt, Hoa Kỳ

Tết


100432284
Page Generation: 0.06 Giây