Đố Vui: Trả Lời Đố Vui ngày 25/02/2012
A A A
BBT nhận được những điện thư trả lời Mục Đố Vui ngày 25/02/2012 của các em gởi về. Kết quả trả lời đúng nhất và sớm nhất thuộc về em:

Ngành Thiếu:

Họ và tên: Hồ Văn Trường
pháp danh: nguyên thọ
ngày sinh: 01/06/1997
GĐPT Kim Sơn
Tri Thủy-Tri Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận

Em trả lời câu ngành thiếu: đó là văn thù sư lợi bồ tát

Ngành Oanh:

Họ và tên: Lâm thị hồng thảo
pháp danh: nhuận nguyên
ngày sinh: 05/02/2002
GĐPT Kim Sơn 
Tri Thủy-Tri Hải-Ninh Hải-Ninh Thuận

Em xin trả lời câu hỏi ngành oanh : đó là mẫu chuyện đạo con nai hiền

BBT Chúc mừng hai em và sẽ liên lạc trao quà đến hai em. Chúc tất cả các em tinh tấn, vui vẻ và an lạc.

Thân thương
TL 


 
Related Article

Thông báo thay đổi giao diện

Trại Dũng - BHD GĐPT Quảng Đức, Sàigòn

Cung Chúc Tân Xuân Vạn Sự Như Ý

Mừng Xuân Đinh Dậu - Miền Khuông Việt, Hoa Kỳ

Tết


100432260
Page Generation: 0.05 Giây