Trò Chơi Nhỏ: Chuyền Banh và Chạy Quanh
A A A
Chuyền Banh & Chạy Quanh

Chia các em thành 2 đội A và B với số em của mỗi đội bằng nhau. Hai đội sẽ đứng theo thứ tự theo A (vòng tròn) và B (hàng thẳng)

Em đầu tiên (A1) của đội vòng tròn sẽ giữ một trái banh.

Sau khi các em đã đứng theo vị trí và sẵn sàng. Người điểu khiển sẽ ra hiệu bắt đầu cuộc chơi. Em đầu tiên của vòng tròn (A1) sẽ chuyền banh cho em bên phải của mình (A2), em nầy sẽ chuyền banh lại cho em đầu tiên trước khi chuyền sang cho cho em kế tiếp và tiếp tục như vậy. Mỗi lần chuyền banh qua em đầu tiên (A1) để tiếp tục chuyển sang em sang kế tiếp ở bên phải, em đầu tiên nầy (A1) sẽ đếm lớn số lần banh chuyển qua mình.

Cùng lúc em đầu tiên của vòng tròn bắt đầu chuyền banh, em đầu tiên của hàng thẳng (B1) sẽ chạy nhanh theo vòng quanh vòng tròn và trở về đụng em thứ hai (B2), em nầy sẽ chạy giống như em đầu tiên và đụng vào em thứ ba (B3).

Ghi chú: Ðộng tác chuyền banh của các em trong vòng tròn A vẫn nhịp nhàng như vậy và động tác chạy của các em trong hàng thẳng B vẫn tiếp tục luân phiên như vậy. Kết quả ở chờ đợi khi em cuối cùng của đội hàng thẳng đã chạy vòng quanh vòng tròn và trở về mức khởi hành, các em ở trong vòng tròn cũng sẽ ngưng chuyền banh. Người điều khiển quyết định kết quả.


 
Related Article

Kỹ Thuật Lều Trại...

Tùng Dinh Dinh

Canh Chua Bắp Chuối

Làm Sao Để Bỏ Thuốc Lá

Cách lựa Dưa Hấu


100430950
Page Generation: 0.07 Giây