Vui Cười: Lòng tham không đáy
A A A
Một chủ đất bên Hoa Kỳ đã nghĩ ra trò chơi tinh quái. Ông dựng trên mảnh đất bên cạnh nhà một tấm bảng có ghi hàng chữ: "Mảnh đất này thuộc về người nào thực sự hài lòng về những gì mình đang có".

Không lâu sau khi tấm bảng được dựng lên, một chủ nông trại tình cờ đi qua mảnh đất ấy. Người này nghĩ thầm: "Ta phải nhanh tay kẻo có người đến trước ta. Là một chủ nông trại, ta có tất cả những gì mình cần, cho nên ta mới xứng đáng hưởng phần đất này" Nghĩ thế rồi ông ta đến trình diện với người chủ đất.

Vừa thấy ông ta, người chủ đất liền hỏi:

- Ông có thật sự hài lòng về những gì ông đang có không?

Người chủ nông trại liền trả lời:

- Dĩ nhiên. Bởi vì tôi có tất cả những gì tôi cần.

Nghe thế, người chủ đất vặn hỏi:

- Này ông bạn, nếu ông bạn đã thực sự hài lòng về những gì ông đang có, vậy thì ông còn muốn lấy thêm mảnh đất này để làm gì?


 
Related Article

Lòng tham không đáy

Nghỉ ngơi an hưởng

Tết

Đại học

Bắt cá


100408215
Page Generation: 0.06 Giây