Vui Cười: Đại học
A A A
    - Này Tèo, sao em đề trong danh bộ của đoàn là trình độ Đại học?

Tèo:

- Dạ em có đăng ký học mấy tháng ở đại học thiệt mà !

- Nhưng em học chưa tới đâu thì nên đề tốt nghiệp phổ thông Trung học là được rồi.

Tèo:

- Nhưng em thích ghi như vậy cho nó oai.

- Như vậy em đừng ghi là đại học.

Tèo ngạc nhiên:

- Em phải ghi làm sao anh?

- Ghi là “học đại” đi!


 
Related Article

Lòng tham không đáy

Nghỉ ngơi an hưởng

Tết

Đại học

Bắt cá


100459418
Page Generation: 0.07 Giây