Vui Cười: Sói trán!!!!
A A A
    Huynh trưởng A ráng ca xong bài hát Nhất Chi Mai rồi bước ra sau hậu trường giọng buồn buồn:

     - Sao khán giả bây giờ thị hiếu về âm nhạc không còn như trước nữa!

     Huynh trưởng B:

- Sao anh nói vậy?

- Không phải sao? Cứ mỗi lần anh hát chưa dứt phiên khúc đầu thì khán giả cười cái rần trong khi bài hát rất buồn như vậy!

     Huynh trưởng B:

- Anh có nhớ anh hát cái gì trong đoạn đó không?

      - Sao không nhớ! Này nhé “Giữa thủ đô xa hoa, nàng thắp lên ngọn đuốc sói trán quê hương”…

     Huynh trưởng B ôm bụng cười, bây giờ huynh trưởng A mới biết mình biến ngọn đuốc cháy sáng chói thành sói trán quê hương nên ngẩn người ra.


 
Related Article

Lòng tham không đáy

Nghỉ ngơi an hưởng

Tết

Đại học

Bắt cá


100408207
Page Generation: 0.03 Giây